Mẹo Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12 được Update vào lúc : 2022-01-16 16:08:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương trình mặt cầu tâm(Ileft( x_0;y_0;z_0 right)) và có bán kính (R) có dạng:(left( x – x_0 right)^2 + left( y – y_0 right)^2 + left( z – z_0 right)^2 = R^2)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=3PhAclLMpZU

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Trong hệ toạ độ (Oxyz), cho mặt cầu ((S)) có đường kính là (AB) biết rằng (A( 6 ; 2 ; -5), B(-4 ; 0 ; 7)).

LG a

a) Tìm toạ độ tâm (I) và tính bán kính (r) của mặt cầu ((S))

Phương pháp giải:

Tâm I là trung điểm của AB:(Ileft( fracx_A + x_B2;fracy_A + y_B2;fracz_A + z_B2 right)) và bán kính(R = fracAB2).

Lời giải rõ ràng:

Tâm (I) của mặt cầu là trung điểm của đoạn thẳng (AB): (Ileft( fracx_A + x_B2;fracy_A + y_B2;fracz_A + z_B2 right) = left( 1;1;1 right))

(AB^2 = rm left( – 4rm – rm 6 right)^2 + rm left( rm 0rm – rm 2 right)^2 + rm left( 7rm + rm 5 right)^2 = rm 248)

( Rightarrow AB = sqrt 248 = 2sqrt 62 )

Vậy (R = AB over 2 = sqrt 62 )

LG b

b) Lập phương trình của mặt cầu ((S)).

Phương pháp giải:

Phương trình mặt cầu tâm(Ileft( x_0;y_0;z_0 right)) và có bán kính (R) có dạng:(left( x – x_0 right)^2 + left( y – y_0 right)^2 + left( z – z_0 right)^2 = R^2)

Lời giải rõ ràng:

Phương trình mặt cầu ((S))

(left( xrm – rm 1 right)^2rm + rm left( yrm – rm 1 right)^2 + rm left( zrm – rm 1 right)^2 = rm 62)

( Leftrightarrow ) (x^2rm + rm y^2 + rm z^2 – rm 2xrm – rm 2yrm – rm 2zrm – rm 59rm = rm 0)

LG c

c) Lập phương trình của mặt phẳng ((α)) tiếp xúc với mặt cầu ((S)) tại điểm (A).

Phương pháp giải:

Mặt phẳng cần tìm trải qua A và nhận ( overline IA ) là một trong VTPT.

Lời giải rõ ràng:

Mặt phẳng tiếp. xúc với mặt cầu tại điểm (A) chính là mặt phẳng qua (A) và vuông góc với bán kính (IA). Ta có:

(overrightarrow IA = (5; 1 ; -6))

Phương trình mặt phẳng cần tìm là: (5(x – 6) + 1(y – 2) – 6(z + 5) = 0)

( Leftrightarrow 5x + y – 6z – 62 = 0)

://.youtube/watch?v=sIopXhoxJ6I

Reply
2
0
Chia sẻ

4573

Clip Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 2 trang 91 sgk hình học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #hình #học