Kinh Nghiệm Hướng dẫn Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 11:12:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Ngữ văn Lớp 12 – Tiết 1+2: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tuần:
Tiết: 01 + 02
Lớp dạy:
Ngày soạn:
Ngày duyệt:
Văn học sử :
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS :
1. Kiến thức :
− Nắm được một số trong những nét tổng quát về những đoạn đường tăng trưởng, những thành tựu hầu hết và những điểm lưu ý cơ bản của văn học Việt Nam quy trình từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975.
− Thấy được những thay đổi bước đầu của văn học Việt Nam quy trình từ thời điểm năm 1975, nhất là từ thời điểm năm 1986 đến hết thế kỉ XX.
2. Kĩ năng : Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát, khối mạng lưới hệ thống hoá những kiến thức và kỹ năng đã học về văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.
3. Thái độ : Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn vẹn và tổng thể khi nhìn nhận văn học thời kì này; không xác lập một chiều mà cũng không phủ nhận một cách cực đoan.
4. Năng lực: Năng lực hợp tác, khả năng tư duy sáng tạo, khả năng xử lý và xử lý yếu tố, Năng lực ngôn từ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV & HS
1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, vở ghi chép, soạn bài.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khởi động (5p)
* Mục tiêu: Kết nối kiến thức và kỹ năng, trình làng bài học kinh nghiệm tay nghề
+ B1: GV dẫn dắt trình làng bài: Ở lớp 10 và 11, những em đã được tìm hiểu về những quy trình tăng trưởng của nền văn học Việt Nam từ khi hình thành nền văn học dân gian, văn học viết từ thế kỉ X cho tới hết thế kỉ XIX. Ở chương trình Ngữ văn 12 này, những em sẽ tiến hành tìm hiểu thêm về một quy trình văn học hoàn toàn có thể nói rằng là tăng trưởng trong tình hình đặc biệt quan trọng của dân tộc bản địa : Chặng đường văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.
+ B2: GV treo bảng phụ sơ đồ hóa những bộ phận và những thời kì của văn học Việt Nam.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và kỹ năng (80 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được một số trong những nét tổng quát về những đoạn đường tăng trưởng, những thành tựu hầu hết và những điểm lưu ý cơ bản của văn học Việt Nam quy trình từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975; thấy được những thay đổi bước đầu của văn học Việt Nam quy trình từ thời điểm năm 1975, nhất là từ thời điểm năm 1986 đến hết thế kỉ XX.
+ B1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét về tình hình xã hội, lịch sử, văn hoá quy trình từ Cách mạng tháng Tám đến năm 1975
− Thời đại nào thì văn học đấy. Vậy văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 tăng trưởng trong Đk lịch sử, văn hoá và xã hội ra làm sao ?
− HS : Tìm ý chính trong SGK để vấn đáp.
− GV : nhận xét, nhấn mạnh yếu tố một số trong những điểm có ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của văn học.
I – KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975
1. Vài nét về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá
− Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc đã mở kỉ nguyên mới cho dân tộc bản địa, khai sinh một nền văn học mới gắn sát với lí tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
− Đường lối lãnh đạo văn nghệ của Đảng là một tác nhân quan trọng đã tạo ra một nền văn học thống nhất.
− Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ gian truân, ác liệt kéo dãn suốt 30 năm đã tạo ra những điểm lưu ý và tính chất riêng của nền văn học quy trình này.
− Nền kinh tế tài chính còn nghèo và chậm tăng trưởng.
− Giao lưu văn hoá hạn chế, hầu hết tiếp xúc và chịu ràng buộc của văn hóa truyền thống những nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Trung Quốc).
+ B2: Tìm hiểu quy trình tăng trưởng của VH quy trình 1945 − 1975
− VH quy trình này đã tiếp tục tăng trưởng qua mấy chặng? Những nét cơ bản của nền VH mỗi chặng?
− GV phân tích thêm những nét cơ bản về nền VH của mỗi chặng, những tác giả, tác phẩm tiêu biểu vượt trội.
2. Quá trình tăng trưởng
− 1945 – 1954: VH thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.
− 1955 – 1964: VH trong trong năm xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất giang sơn ở miền Nam.
− 1965 – 1975: VH thời kì chống Mĩ cứu nước.
+ B3: Tìm hiểu những thành tựu & hạn chế của VH quy trình 1945 − 1975
− Nền VH thời kì này còn có những thành tựu lớn nào?
− GV phân tích thêm vào cho HS về những thành tựu này bằng những VD.
3. Những thành tựu và hạn chế
− Thành tựu:
+ Thực hiện xuất sắc trách nhiệm lịch sử phó thác, thể hiện hình ảnh con người VN trong chiến đấu và lao động.
+ Tiếp nối và phát huy những truyền thống cuội nguồn tư tưởng lớn của dân tộc bản địa: truyền thống cuội nguồn yêu nước, truyền thống cuội nguồn nhân đạo và chủ nghĩa anh hùng.
+ Những thành tựu nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp lớn về thể loại, về khuynh hướng thẩm mĩ, về đội ngũ sáng tác, nhất là yếu tố xuất hiện những tác phẩm lớn mang tầm thời đại.
− Hạn chế: nền VH còn giản đơn, phiến diện, công thức,
+ B4 : Tìm hiểu những điểm lưu ý cơ bản của văn học Việt Nam từ thời điểm năm 1945 đến năm 1975
− Tại sao nói văn học Việt Nam quy trình 1945 – 1975 vận động theo phía cách mạng hoá, gắn bó thâm thúy với vận mệnh giang sơn ?
− HS tìm ý trong SGK để vấn đáp.
− GV chốt ý, lý giải và lấy ví dụ tiêu biểu vượt trội để HS làm rõ điểm lưu ý trên.
VD : “Thơ xưa thường chuộng vạn vật thiên nhiên đẹp/ Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông/ Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải ghi nhận xung phong” (Hồ Chí Minh)
4. Những điểm lưu ý cơ bản của văn học Việt Nam từ thời điểm năm 1945 đến năm 1975
a) Nền văn học hầu hết vận động theo phía cách mạng hoá, gắn bó thâm thúy với vận mệnh chung của giang sơn
− Nền văn học được kiến thiết theo quy mô “Văn hoá nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp cũng là một mặt trận”, nhà văn cũng là chiến sỹ, văn học là một vũ khí phục vụ sự nghiệp cách mạng.
− Văn học phản ánh những yếu tố lớn lao, trọng đại nhất của giang sơn và cách mạng quy trình này, triệu tập hầu hết vào 2 đề tài: Tổ quốc và Chủ nghĩa xã hội.
→ 2 đề tài không tách bạch nhau hoàn toàn mà có sự gắn bó, hoà quyện trong nhiều tác phẩm.
− Em hiểu thế nào về điểm lưu ý khuynh hướng về đại chúng của văn học Việt Nam quy trình 1945 – 1975?
− HS nhờ vào SGK, trình diễn ý hiểu của tớ mình.
− GV nhận xét, chốt lại những ý chính, đưa ra một vài ví dụ giúp HS làm rõ điểm lưu ý :
+ Các tác giả trưởng thành từ trào lưu quần chúng: Hoàng Trung Thông (tập Quê hương chiến đấu), Trần Hữu Thung (Thăm lúa), Minh Huệ (Đêm nay Bác không ngủ)
+ Đất nước của nhân dân :
“Trời xanh đấy là của toàn bộ chúng ta/ Núi rừng đấy là của toàn bộ chúng ta” (Đất nước − Nguyễn Đình Thi); “Của ta trời đất, đêm ngày/ Núi kia, đồi nọ, sông này của ta” (Hoan hô chiến sỹ Điện Biên – Tố Hữu); “Mây của ta, trời thắm của ta/ Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà” (Ta đi tới – Tố Hữu).
+ Nhân vật là quần chúng :
“Em là con gái Bắc Giang/ Rét thì mặc rét nước làng em lo” (Phá đường – Tố Hữu); “Chúng ta đoàn áo vải/ Sống cuộc sống rừng núi bấy nay” (Bài ca vỡ đất – Hoàng Trung Thông); “Lũ chúng tôi/ bọn người tứ xứ/ Gặp nhau hồi chưa chắc như đinh chữ/ Quen nhau từ buổi một, hai” (Nhớ − Hồng Nguyên).
+ Hình thức :
Cách nói thân thiện, quen thuộc: “Áo anh rách nát vai/ Quần tôi có vài miếng vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân không giày” (Đồng chí – Chính Hữu); cách so sánh, ví von thân thiện với ca dao: “Mưa phùn ướt áo tứ thân/ Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu” (Bầm ơi – Tố Hữu).
b) Nền văn học khuynh hướng về đại chúng
− Đại chúng là đối tượng người dùng phản ánh, là đối tượng người dùng phục vụ, là lực lượng sáng tác cho văn học.
− Hình thành quan điểm mới về giang sơn : giang sơn của nhân dân.
− Tập trung xây dựng hình tượng quần chúng cách mạng, diễn tả vẻ đẹp tâm hồn của nhân dân lao động.
− Phần lớn là những tác phẩm ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng ; hình thức thể hiện quen thuộc ; ngôn từ bình dị, trong sáng, dễ hiểu với nhân dân.
− Vì sao nói văn học Việt Nam quy trình 1945 – 1975 mang khuynh hướng sử thi?
− HS nhờ vào SGK vấn đáp.
− GV nhận xét, chốt ý.
− Cảm hứng lãng mạn được thể hiện ra làm sao trong văn học Việt Nam quy trình 1945 – 1975?
− HS nhờ vào SGK chỉ ra những biểu lộ của cảm hứng lãng mạn trong văn học quy trình này.
− GV nhận xét, chốt ý.
c) Nền văn học mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn
− Khuynh hướng sử thi thể hiện ở những phương diện sau :
+ Văn học triệu tập đề cập đến những yếu tố lớn lao, có ý nghĩa lịch sử và có tính chất toàn dân tộc bản địa.
+ Nhân vật đó đó là những con người kết tinh vẻ đẹp của toàn bộ hiệp hội.
+ Con người hầu hết được mày mò ở bổn phận, trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm công dân, ý thức chính trị, ở lẽ sống lớn, tình cảm lớn.
+ Lời văn mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng, trang trọng, hào hùng.
− Cảm hứng lãng mạn : thể hiện trong việc xác lập phương diện lí tưởng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới và vẻ đẹp của con người mới, ca tụng chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc bản địa.
+ B5: Tìm hiểu vài nét về tình hình xã hội, lịch sử, văn hoá quy trình từ thời điểm năm 1975 đến hết thế kỉ XX
− Văn học Việt Nam quy trình từ thời điểm năm 1975 đến hết thế kỉ XX tăng trưởng trong tình hình lịch sử, xã hội và văn hoá ra làm sao?
− HS nhờ vào SGK vấn đáp.
− GV nhận xét, chốt lại những nội dung cơ bản.
II – VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá
− Đất nước thoát khỏi trận chiến tranh và hoàn toàn độc lập.
− Đất nước phải đương đầu với vô vàn trở ngại vất vả, thủ thách, đặc biệt quan trọng về nghành kinh tế tài chính do hậu quả của trận chiến tranh kéo dãn.
− Từ năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn nước tiến vào công cuộc thay đổi, từng bước chuyển sang kinh tế tài chính thị trường, Đk giao lưu văn hoá rộng mở, văn học dịch, báo chí và những phương tiện đi lại truyền thông tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin → thúc đẩy nền văn học thay đổi.
+ B6: Tìm hiểu một số trong những chuyển biến và thành tựu ban đầu của văn học từ thời điểm năm 1975 đến hết thế kỉ XX
− Văn học quy trình này hoàn toàn có thể phân thành 2 chặng nhỏ: chặng 1: từ thời điểm năm 1975 đến 1986; chặng 2: từ 1986 đến hết thế kỉ XX. Do đâu mà hoàn toàn có thể phân thành hai chặng như vậy được?
− HS tìm ý trong SGK, tâm ý để vấn đáp.
− GV chốt ý : Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) với phương châm thay đổi giang sơn đã mang đến việc thay đổi trong văn học.
− Những biểu lộ nào chứng tỏ văn học Việt Nam sau 1986 đã có sự thay đổi mạnh mẽ và tự tin, thâm thúy và toàn vẹn và tổng thể?
− HS tìm ý trong SGK, vấn đáp.
− GV chốt ý, lưu ý khi chỉ ra mỗi biểu lộ của yếu tố thay đổi đều đặt trong thế so sánh với quy trình văn học trước đó (1945 – 1975).
− Có thể nhìn nhận chung ra làm sao về sự việc vận động của văn học Việt Nam từ thời điểm năm 1975 đến hết thế kỉ XX?
− HS vấn đáp.
− GV nhận xét, chốt ý.
2. Những chuyển biến và một số trong những thành tựu ban đầu
− Từ 1975 đến 1985: đoạn đường văn học chuyển tiếp, trăn trở, tìm kiếm con phố thay đổi.
− Từ 1986 trở đi: văn học thay đổi mạnh mẽ và tự tin, thâm thúy và toàn vẹn và tổng thể :
+ Phát triển phong phú hơn về đề tài, chủ đề.
+ Phong phú hơn về thủ pháp nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.
+ Đề cao đậm cá tính sáng tạo của nhà văn.
+ Đổi mới quan điểm nhận, cách tiếp cận con người và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường : mày mò con người trong những quan hệ phong phú và phức tạp, thể hiện con người ở nhiều phương diện của đời sống, kể cả đời sống tâm linh.
+ Mang tính khuynh hướng về trong, quan tâm nhiều hơn nữa tới số phận thành viên trong những tình hình phức tạp, đời thường.
ž Nhìn chung, văn học Việt Nam từ thời điểm năm 1975 đến hết thế kỉ XX đã vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá, mang tính chất chất nhân bản, nhân văn thâm thúy.
ž Thành tựu cơ bản nhất của văn học thời kì này đó đó là ý thức về sự việc thay đổi, sáng tạo trong toàn cảnh mới của đời sống.
+ B7: Tổng kết bài học kinh nghiệm tay nghề
− GV khái quát lại những nội dung cơ bản của bài học kinh nghiệm tay nghề.
− GV gọi HS đọc phần Ghi nhớ − SGK.
− GV yêu cầu HS gấp sách vở, tự khái quát lại những nội dung chính của bài.
III. KẾT LUẬN
Ghi nhớ − SGK.
Hoạt động 3: Luyện tập & Vận dụng (5 phút)
* Mục tiêu: HS làm bài tập rèn luyện để củng cố kiến thức và kỹ năng và rèn luyện kĩ năng, tu dưỡng khả năng
+ B1: GV chia lớp học thành 3 nhóm lớn, yêu cầu những nhóm thảo luận bài tập Luyện tập – SGK.
+ B2: GV gọi đại diện thay mặt thay mặt những nhóm trình diễn ý kiến.
+ B3: Các nhóm nhận xét, góp ý.
+ B4: GV nhận xét và chốt ý.
IV. LUYỆN TẬP
Gợi ý giải bài tập :
− Ý kiến của Nguyễn Đình Thi đề cập tới quan hệ giữa văn nghệ và kháng chiến trong trong năm giang sơn có trận chiến tranh :
+ Văn nghệ phụng sự kháng chiến : mục tiêu của văn nghệ trong tình hình giang sơn có trận chiến tranh.
+ Kháng chiến mang đến cho văn nghệ một sức sống mới : Hiện thực kháng chiến là nguồn tư liệu, cảm hứng sáng tạo cho văn nghệ sĩ.
→ Văn nghệ thời kháng chiến có những điểm lưu ý mới so với thời kì trước đó.
− Quan điểm của tớ mình.
Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng
* Mục tiêu: HS tự tìm tòi mở rộng hiểu biết liên quan đến bài học kinh nghiệm tay nghề
GV yêu cầu HS về nhà tự vẽ sơ đồ tư duy khối mạng lưới hệ thống hoá những nội dung cơ bản của bài học kinh nghiệm tay nghề; Tìm thêm dẫn chứng để làm rõ điểm lưu ý cơ bản của văn học VN quy trình này,
Dặn dò: Nhắc nhở HS học bài, hoàn thành xong bài tập Luyện tập, thực thi yêu cầu Tìm tòi mở rộng, sẵn sàng sẵn sàng bài “Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí”
Tôi có trọn bộ Giáo án Ngữ văn 12 theo mẫu trên. Giáo án soạn tỉ mỉ, công phu. Quý thầy cô có nhu yếu sử dụng file word khá đầy đủ, vui lòng liên thông số điện thoại: 0936.949.588
Tuần:
Tiết: 03
Lớp dạy:
Ngày soạn:
Ngày duyệt:
Làm văn:
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
I – MỤC TIÊU BÀI HỌC
Giúp HS :
1. Kiến thức: Nắm được cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu đề, dữ thế chủ động trong việc lôi kéo và tổ chức triển khai những thông tin liên quan đến đề tài cần nghị luận để lập dàn ý cho nội dung bài viết.
3. Thái độ: Qua quy trình tìm hiểu, tâm ý và trình diễn về một yếu tố tư tưởng liên quan thiết thực tới đời sống của tuổi trẻ trong xã hội lúc bấy giờ, HS có những khuynh hướng đúng đắn trong tình cảm, tâm ý, lối sống.
4. Năng lực: Năng lực hợp tác, khả năng tư duy sáng tạo, khả năng xử lý và xử lý yếu tố, Năng lực ngôn từ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV & HS
1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, vở ghi chép, soạn bài.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
* Mục tiêu: Kết nối kiến thức và kỹ năng, trình làng bài học kinh nghiệm tay nghề
+ B1: GV dẫn dắt: Ở những lớp học dưới, những em đã được biết và thực hành thực tiễn viết nhiều bài văn nghị luận xã hội. Hãy cho cô biết văn nghị luận xã hội có những dạng bài cơ bản nào ? (nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ; nghị luận về một hiện tượng kỳ lạ xã hội). Tiết học ngày ngày hôm nay sẽ hỗ trợ những em tìm hiểu kĩ hơn về kiểu cách làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
+ B2: GV treo bảng phụ sơ đồ hóa những kiểu văn nghị luận thường gặp.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và kỹ năng (35 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.
+ B1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và lập dàn ý cho đề bài được đưa ra trong SGK
Thao tác 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề
− GV cho HS tâm ý những vướng mắc gợi ý SGK. Sau đó, GV gọi một số trong những HS trình diễn ý kiến. GV tổng hợp ý kiến của HS, khuynh hướng để HS đã có được quan điểm khá đầy đủ, đúng đắn về yếu tố nghị luận.
+ Câu thơ trên của Tố Hữu nêu lên yếu tố gì?
+ Với thanh niên, sống thế nào sẽ là sống đẹp?
+ Để sống đẹp, con người cần rèn luyện những phẩm chất nào?
+ Với đề bài trên, cần vận dụng những thao tác lập luận nào ?
+ Bài viết này cần sử dụng những tư liệu thuộc nghành nào trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường? Có thể nêu những dẫn chứng trong văn học được không? Vì sao ?
I. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ LẬP DÀN Ý
1. Tìm hiểu đề
Đề bài : Anh (chị) hãy vấn đáp vướng mắc sau của nhà thơ Tố Hữu : “Ôi ! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn ?”
− Vấn đề xuất kiến nghị luận : Lối sống đẹp của con người, nhất là của những người dân trẻ tuổi.
− Sống đẹp là :
+ Có lí tưởng đúng đắn, cao đẹp.
+ Có tâm hồn, tình cảm lành mạnh, nhân hậu.
+ Có trí tuệ.
+ Có hành vi tích cực, lương thiện.
− Để sống đẹp, con người cần :
+ Chăm chỉ học tập, nhã nhặn học hỏi, biết nuôi dưỡng tham vọng, ước mơ.
+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để từng bước hoàn thiện nhân cách.
− Các thao tác lập luận :
+ Giải thích : Thế nào là sống đẹp ?
+ Phân tích : Các khía cạnh biểu lộ của sống đẹp (lí tưởng, tình cảm, trí tuệ, hành vi).
+ Chứng minh : Nêu những tấm gương người tốt.
+ Bình luận : Bàn phương pháp rèn luyện để sống đẹp ; phê phán lối sống ích kỉ, vô trách nhiệm, thiếu ý chí, nghị lực,
− Dẫn chứng : Chủ yếu sử dụng tư liệu thực tiễn, hoàn toàn có thể lấy dẫn chứng trong văn học nhưng không cần nhiều.
Thao tác 2 : Hướng dẫn HS lập dàn ý
− GV chia lớp học thành 4 nhóm, yêu cầu HS đọc kĩ những gợi ý của SGK và thao tác theo từng nhóm để lập dàn ý cho từng đề bài.
− HS thao tác theo nhóm trong mức chừng thời hạn 10 phút.
− GV gọi đại diện thay mặt thay mặt một nhóm thuyết trình về dàn ý, những nhóm khác nhận xét, cho ý kiến tương hỗ update.
− GV sửa đổi lại một số trong những điểm thiết yếu.
− GV lưu ý HS một số trong những điểm :
+ Thứ nhất, cần phối hợp những thao tác nghị luận với nội dung cần nghị luận để được những PHẦN của thân bài.
+ Thứ hai, nghị luận về tư tưởng, đạo lí nói chung nên phải có phần liên hệ thực tiễn và bản thân.
+ Thứ ba, hai thao tác hầu hết là lý giải và phân tích. Nhưng phân tích bao giờ cũng gắn với chứng tỏ, so sánh, phản hồi, bác bỏ. Chỉ lúc nào thấy thiết yếu mới tách chứng tỏ, phản hồi, bác bỏ thành phần riêng.
2. Lập dàn ý
a) Mở bài
− Giới thiệu chung yếu tố (diễn dịch, quy nạp hay phản đề đều phải dẫn đến yếu tố nghị luận).
VD : Tố Hữu tuổi thanh niên đã “Bâng khuâng đi tìm lẽ yêu đời” và đã chọn lí tưởng Cộng sản, chọn lối sống đẹp “là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ”. Vì vậy, ông rất để ý quan tâm đến lối sống đẹp.
− Nêu luận đề rõ ràng (dẫn nguyên văn hay tóm tắt nội dung chính của nội dung bài viết đều phải xuất hiện câu/ đoạn chứa luận đề).
VD : Trong những khúc ca của lòng mình, Tố Hữu đã tha thiết gieo vào lòng người, nhất là thế hệ trẻ, vướng mắc : “Ôi ! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn ?”
b) Thân bài
− Giải thích thế nào là lối sống đẹp :
+ Có lí tưởng đúng đắn, cao đẹp.
+ Có tâm hồn, tình cảm lành mạnh, nhân hậu.
+ Có trí tuệ.
+ Có hành vi tích cực, lương thiện.
− Phân tích, chứng tỏ những khía cạnh biểu lộ của sống đẹp bằng 1 trong 2 cách :
+ Cách 1 : Nêu một ví dụ điển hình, triệu tập, tiêu biểu vượt trội cho những khía cạnh đã nêu (Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
+ Cách 2 : Mỗi khía cạnh quan trọng đưa ra dẫn chứng tiêu biểu vượt trội mà ai cũng phải thừa nhận (một gương người tốt, một việc làm đẹp).
− Bình luận :
+ Khẳng định lối sống đẹp :
Là mục tiêu, lựa chọn, biểu lộ của con người chân chính, xứng danh là NGƯỜI.
Có thể thấy ở những vĩ nhân nhưng cũng luôn có thể có ở con người thông thường ; hoàn toàn có thể là hành vi cao cả, vĩ đại, nhưng cũng thấy trong hành vi, cử chỉ thường ngày.
− Bác bỏ và phê phán lối sống ích kỉ, vô trách nhiệm, thiếu ý chí, nghị lực,
− Liên hệ bản thân : xác lập phương hướng và giải pháp phấn đấu để sở hữu lối sống đẹp.
c) Kết bài
− Khẳng định ý nghĩa của lối sống đẹp : là chuẩn mực đạo đức, nhân cách của con người.
− Nhắc nhở mọi người coi trọng lối sống đẹp, sống và cống hiến cho xứng danh ; cảnh tỉnh sự rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn sa vào lối sống không đẹp của thế hệ trẻ trong đời sống nhiều cám dỗ lúc bấy giờ.
+ B2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu những yêu cầu cơ bản của kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
− Qua bài tập trên, em hiểu thế nào là nghị luận về một tư tưởng, đạo lí?
− HS vấn đáp, GV nhận xét, chốt ý.
− Bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường có những nội dung nào ?
− HS nhờ vào kết quả nhận thức của tớ mình và SGK, vấn đáp.
− Về mặt diễn đạt, bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí cần phục vụ những yêu cầu gì ?
− HS tâm ý, vấn đáp. GV nhận xét, chốt ý.
− GV gọi HS đọc phần Ghi nhớ − SGK.
II. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
1. Về nội dung : Bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường có những nội dung sau :
− Giới thiệu, lý giải tư tưởng, đạo lí cần bàn luận.
− Phân tích những mặt đúng, bác bỏ những biểu lộ sai lệch có liên quan đến yếu tố bàn luận.
− Nêu ý nghĩa, rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề nhận thức và hàh động về tư tưởng, đạo lí.
2. Về diễn đạt :
− Cần chuẩn xác, mạch lạc.
− Có thể sử dụng một số trong những giải pháp tu từ và yếu tố biểu cảm nhưng nên phải thích hợp và có chừng mực.
Hoạt động 3 : Luyện tập & Vận dụng (5 phút)
* Mục tiêu: HS làm bài tập Luyện tập để củng cố kiến thức và kỹ năng & rèn luyện kĩ năng xây dựng dàn ý cho bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí
Thao tác 1 : Hướng dẫn HS làm bài 1 phần Luyện tập
− GV cho HS đọc bài tập 1, gọi HS vấn đáp những vướng mắc cuối bài.
− Vấn đề mà Gi. Nê-ru đưa ra nghị luận là gì?
− Căn cứ vào nội dung cơ bản của yếu tố, hãy đặt tên cho văn bản?
− Để nghị luận, tác giả đã sử dụng những thao tác lập luận nào? Nêu ví dụ.
− Cách diễn đạt trong văn bản trên có gì rực rỡ ?
III – LUYỆN TẬP
1. Bài 1
− Vấn đề xuất kiến nghị luận: văn hoá của mỗi con người.
− Đặt tên cho văn bản : “Thế nào là một người dân có văn hoá”, “Văn hoá và sự khôn ngoan của từng người”,
− Các thao tác lập luận :
+ Giải thích : Đoạn 1.
+ Phân tích : Đoạn 2.
+ Bình luận : Đoạn 3.
− Cách diễn đạt : khá sinh động :
+ Ở phần lý giải : Tác giả đưa ra nhiều vướng mắc rồi tự vấn đáp, câu nọ nối câu kia nhằm mục đích lôi cuốn người đọc tâm ý theo gợi ý của tớ.
+ Ở phần phân tích và phản hồi : Tác giả trực tiếp đối thoại với những người đọc, nhằm mục đích tạo quan hệ thân thiện, thân thiện, thẳng thắn giữa người viết (Thủ tướng một vương quốc) với những người đọc (nhất là thanh niên).
+ Ở phần cuối : Tác giả viện dẫn đoạn thơ của một nhà thơ Hi Lạp, vừa tóm lược được những yếu tố nói trên vừa gây ấn tượng nhẹ nhàng, dễ nhớ và mê hoặc.
Thao tác 2 : Hướng dẫn HS làm bài 2 phần Luyện tập
− GV nhắc nhở HS về nhà nhờ vào gợi ý SGK, làm thành một dàn ý hoàn hảo nhất.
2. Bài 2
Dàn ý :
a) Mở bài : Có thể nêu vai trò của lí tưởng riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của con người rồi trích dẫn câu nói của L. Tôn-xtôi (hoặc ngược lại).
b) Thân bài
− Giải thích về ý nghĩa câu nói của L. Tôn-xtôi.
+ “Lí tưởng” là mục tiêu, điều mơ ước cao nhất, tốt đẹp tuyệt vời nhất để con người hướng tới.
+ “Cuộc sống” ở trong câu của L. Tôn-xtôi chỉ giá trị sống trên cõi đời của mỗi con người.
− Câu nói của L. Tôn-xtôi nêu vai trò của lí tưởng riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ở hai mức độ :
+ “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường” : Không có lí tưởng thì hành vi của con người không còn phương hướng, dễ đi lạc, sai lầm không mong muốn trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. trái lại, có lí tưởng soi sáng, người ta sẽ nhận ra được hướng đi rõ ràng. Lí tưởng sẽ là tiềm năng cho mọi hành vi. Nhà thơ Tố Hữu từng “do dự đi tìm lẽ yêu đời”, từng “vẫn vơ theo mãi vòng quanh quẩn” (Nhớ đồng) không tìm thấy lối đi, nhưng khi gặp lí tưởng Đảng, con phố đi thật rõ ràng :
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim”
(Từ ấy)
+ “Không có lí tưởng thì không còn phương hướng kiên định, mà không còn phương hướng thì không còn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường” : Ý này nâng vai trò của lí tưởng lên tầm ý nghĩa của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Sống không còn mục tiêu, không còn lí tưởng, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường trở nên vô nghĩa. Có lí tưởng, con người dân có động lực thúc đẩy, có nghị lực để vượt qua thử thách, hướng tới mục tiêu sống rõ ràng, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường sẽ ý nghĩa hơn.
− Bình luận về vai trò của lí tưởng riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của từng người :
+ Lí tưởng sống tầm thường, nhỏ bé, ích kỉ hoàn toàn có thể làm hại một cuộc sống.
+ Lí tưởng sống đẹp sẽ kích thích những hành vi đẹp, tạo ra niềm say mê sáng tạo, tạo nụ cười trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.
− Liên hệ với bản thân :
+ Phải biết lựa chọn lí tưởng, quyết tâm phấn đấu để thực thi lí tưởng.
+ Với lứa tuổi học viên lúc bấy giờ lí tưởng gắn với chọn ngành nghề (đó là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường gắn với ta trong tương lai). Phải chọn ngành nghề ra làm sao để nâng cao ý nghĩa môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ mình riêng với giang sơn, với mái ấm gia đình và chính mình ?
c) Kết bài : Khẳng định ý nghĩa của yếu tố nghị luận.
Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng
* Mục tiêu: HS tự tìm tòi mở rộng hiểu biết liên quan đến bài học kinh nghiệm tay nghề
GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm một số trong những văn bản nghị luận về 1 tư tưởng đạo lí, xác lập yếu tố nghị luận & những yếu tố cơ bản của những văn bản ấy.
Dặn dò: Nhắc nhở HS học bài, hoàn thành xong bài Luyện tập, thực thi yêu cầu Tìm tòi mở rộng, sẵn sàng sẵn sàng bài “Tuyên ngôn Độc lập – Phần 1: Tác giả Hồ Chí Minh”.
Tuần:
Tiết: 04
Lớp dạy:
Ngày soạn:
Ngày duyệt:
Đọc văn:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
PHẦN 1: TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC
Giúp HS :
1. Kiến thức: Hiểu được những nét khái quát về sự việc nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những điểm lưu ý cơ bản trong phong thái nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của Hồ Chí Minh.
2. Kĩ năng: Vận dụng có hiệu suất cao những kiến thức và kỹ năng nói trên vào việc đọc − hiểu văn thơ của Người.
3. Thái độ: Bồi dưỡng tình yêu thương, kính trọng riêng với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4. Năng lực: Năng lực hợp tác, khả năng tư duy sáng tạo, khả năng xử lý và xử lý yếu tố, Năng lực ngôn từ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV & HS
1. Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, vở ghi chép, soạn bài.
III – TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
* Mục tiêu: Tạo sự mê hoặc, trình làng bài học kinh nghiệm tay nghề
+ B1: GV chia lớp học thành 3 nhóm, tổ chức triển khai cho những nhóm chơi trò chơi: Người bí hiểm.
+ B2: GV phổ cập luật chơi: Các nhóm sẽ tiến hành quan sát một số trong những hình ảnh liên quan đến nhân vật. Nhóm nào đoán ra nhân vật mà GV muốn đề cập đến trước, nhóm đó giành thắng lợi. (Hình ảnh làng Sen, bến Nhà Rồng, hình ảnh TT vui chơi quảng trường Ba Đình trong thời gian ngày Độc lập, hình ảnh Bác Hồ)
+ B3: GV dẫn dắt vào bài: Hồ Chí Minh không riêng gì có là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc bản địa mà còn là một một nhà thơ, nhà văn lớn. Sự nghiệp văn học của Người rất rực rỡ về nội dung tư tưởng, phong phú, phong phú về thể loại và phong thái sáng tác. Để thấy rõ hơn những điều này, toàn bộ chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học kinh nghiệm tay nghề ngày hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và kỹ năng (35 phút)
* Mục tiêu: Hiểu được những nét khái quát về sự việc nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những điểm lưu ý cơ bản trong phong thái nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của Hồ Chí Minh.
+ B1: Tìm hiểu vài nét về tiểu sử Hồ Chí Minh
– Trình bày những hiểu biết của em về cuộc sống và sự nghiệp của Hồ Chí Minh?
– GV hướng dẫn HS nắm những nét chính về tiểu sử của NAQ – Hồ Chí Minh.
– Từ những hiểu biết trên về tiểu sử của Hồ Chí Minh, em có nhận xét ra làm sao về Người?
I. TIỂU SỬ
Hồ Chí Minh (1890 – 1969) gắn bó trọn đời với dân, với nước, với việc nghiệp giải phóng dân tộc bản địa của VN và trào lưu cách mạng toàn thế giới, là lãnh tụ CM vĩ đại, một nhà thơ, nhà văn lớn của dân tộc bản địa.
+ B2: Tìm hiểu quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh
− GV lý giải về khái niệm “quan điểm sáng tác”: Quan điểm sáng tác là nơi đứng, điểm nhìn để nhà văn viết nên những tác phẩm. Quan điểm sáng tác của một nhà văn phải được người đó phát biểu trực tiếp hay gián tiếp qua những tác phẩm mình. Quan điểm sáng tác sẽ chi phối toàn bộ quy trình sáng tác của nhà văn (từ việc lựa chọn đề tài, hình tượng, đến việc lựa chọn lối viết, những hình thức nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, ). Nhà văn nào thì cũng luôn có thể có quan điểm sáng tác nhưng để tạo thành một khối mạng lưới hệ thống có mức giá trị thì không phải ai cũng làm được.
− Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh gồm những nội dung cơ bản nào?
− HS nhờ vào SGK, vấn đáp.
− Trong bài Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”, Bác đã viết : “Nay ở trong thơ nên có thép”. Em hiểu thế nào là “chất thép” trong thơ ?
− HS trình diễn cách hiểu của tớ.
− GV chốt ý: “Chất thép” mà Bác nói tới ở đấy là tính chiến đấu của thơ ca. Bên cạnh mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi sông, thơ ca cần hướng tới cuộc sống, tranh đấu cho niềm sung sướng của con người, gắn bó với việc nghiệp cách mạng và vận mệnh dân tộc bản địa. Nhưng không phải cứ “rỉ tai thép”, “lên giọng thép” mới là có “tinh thần thép”. Nhiều bài thơ của Bác ở Nhật kí trong tù mà những em đã được học, “chất thép” lại được tạo ra từ những rung động của người nghệ sĩ trước vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường con người. Nói như nhà thơ Hoàng Trung Thông:
“Vần thơ của Bác vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”
II – SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
1. Quan điểm sáng tác
a) Hồ Chí Minh coi văn nghệ là một vũ khí chiến đấu lợi hại phụng sự cho việc nghiệp cách mạng. Nhà văn cũng phải có tinh thần xung phong như người chiến sỹ ngoài mặt trận.
− “Thơ xưa thường chuộng vạn vật thiên nhiên đẹp
Mây gió, trăng hoa, tuyết, núi sông
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải ghi nhận xung phong”.
(Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”)
− “Văn hoá nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy”. (Thư gửi những hoạ sĩ nhân ngày triển lãm hội hoạ 1951)
− Những phát biểu nào của Bác đã cho toàn bộ chúng ta biết Người chú trọng tính chân thực và tính dân tộc bản địa của văn học?
− HS nhờ vào SGK, vấn đáp.
− Theo em, tôn vinh tính chân thực và tính dân tộc bản địa của văn học có làm hạn chế tính sáng tạo của nhà văn không?
− HS tâm ý vấn đáp.
− GV chốt ý : Chú trọng vào tính chân thực và tính dân tộc bản địa của văn học, đồng thời Bác cũng rất tôn vinh sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
b) Hồ Chí Minh luôn chú trọng tính chân thực và tính dân tộc bản địa của văn học, tôn vinh sự sáng tạo của người nghệ sĩ
− Tính chân thực : Người căn dặn nhà văn phải “Miêu tả cho hay, cho chân thực và hùng hồn” hiện thực phong phú của đời sống và phải giữ “tình cảm chân thực”.
− Tính dân tộc bản địa : Nhà văn “Nên để ý quan tâm phát huy cốt cách dân tộc bản địa”, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
− Sự sáng tạo của người nghệ sĩ : Người nhắc nhở “chớ gò bó họ vào khuôn, làm mất đi vẻ sáng tạo ”.
− Bác luôn nêu lên cho mình những vướng mắc nào trước lúc cầm bút sáng tác?
− HS nhờ vào SGK vấn đáp.
− Bác đã vận dụng phương châm trên ra sao trong những sáng tác của tớ? Và phương châm ấy đã mang đến những điểm lưu ý gì cho sáng tác của Bác.
− HS vấn đáp.
− GV chốt ý : Phương châm sáng tác nói trên lý giải vì sao trong những tác phẩm của Bác, có những bài văn, bài thơ lời lẽ nôm na, giản dị, dễ hiểu nhưng cũng luôn có thể có những tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp cao, phong thái độc lạ.
c) Khi cầm bút, Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất phát từ mục tiêu, đối tượng người dùng tiếp nhận để quyết định hành động nội dung và hình thức của tác phẩm
Người luôn đặt 4 vướng mắc :
− “Viết cho ai ?” (Đối tượng)
− “Viết để làm gì ?” (Mục đích)
− “Viết cái gì ?” (Nội dung)
− “Viết thế nào ?” (Hình thức)
ž Tuỳ trường hợp rõ ràng, Người vận dụng phương châm đó theo những cách rất khác nhau ž Tác phẩm của Người có tư tưởng thâm thúy, nội dung thiết thực, hình thức nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp sinh động, phong phú.
+ B3: Tìm hiểu di sản văn học của Hồ Chí Minh
– Di sản văn học của Hồ Chí Minh triệu tập ở những thể loại nào?
– Kể tên những tác phẩm chính ở mỗi thể loại?
2. Di sản văn học: triệu tập ở những thể loại
– Văn chính luận: Bản án chính sách thực dân Pháp, TNĐL, Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến, Không có gì quý hơn độc lập tự do,…
– Truyện và kí: Lời than vãn của bà Trưng Trắc, Vi hành, Vừa đi đường vừa kể chuyện,
– Thơ ca: Nhật kí trong tù, Nguyên tiêu, Cảnh khuya,
+ B4 : Hướng dẫn HS tìm hiểu phong thái nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp Hồ Chí Minh
− GV lý giải khái niệm “phong thái nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp”: là nét riêng không liên quan gì đến nhau, độc lạ mang tính chất chất khối mạng lưới hệ thống trong sáng tác của một t

://.youtube/watch?v=Vx_Vjxux73A

4191

Video Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án Free.

Thảo Luận vướng mắc về Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Văn 12 khái quát văn học việt nam giáo án vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Văn #khái #quát #văn #học #việt #nam #giáo #án