Kinh Nghiệm Hướng dẫn Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ được Update vào lúc : 2022-12-20 13:03:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 31 giống vật nuôi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 29 trang )

1. Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế thị trường tài chính
việt nam?

1. Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế thị trường tài chính
việt nam?
Vai trò của chăn nuôi:
– Cung cấp:
+ Thực phẩm cho con người như thịt,
trứng, sữa.
+ Sức kéo như trâu, bò, ngựa, voi,
+ Phân bón
+ Nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ
như lông, sừng, da, xương

2. Cho biết trách nhiệm tăng trưởng chăn nuôi ở
việt nam.

Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở
việt nam
Phát triển chăn
nuôi toàn vẹn và tổng thể

Đẩy mạnh
chuyển giao
tiến bộ kĩ thuật
vào chăn nuôi

Tăng cường
góp vốn đầu tư cho
nghiên cứu và phân tích và
quản lí

Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng thành phầm
chăn nuôi phục vụ cho nhu yếu tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG VẬT NUÔI
1. Thế nào là giống vật nuôi?

Ví dụ:
– Giống vịt cỏ

Có tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, dễ nuôi, lông có
nhiều màu rất khác nhau

– Giống bò sữa
Hà Lan

Màu lông lang trắng đen, cho sản lượng sữa
cao

– Giống lợn Lan đơ
rát

Có thân dài, tai to rủ xuống trước mặt, có tỉ
lệ thịt lạc cao.

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

– Đặc điểm về ngoại hình, thể chất và tính
năng sản xuất của những vật nuôi giống nhau
hay rất khác nhau? Cho ví dụ?

Lợn ỉ
Lợn Lan đơ rat

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

– Đặc điểm con non thuần chủng có giống
bố mẹ không? Vì sao?

– Gà ta

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG VẬT NUÔI
1. Thế nào là giống vật nuôi?

Lựa chọn những cụm từ sau: ngoại hình,
năng suất chất lượng thành phầm để điền
vào chỗ (….)
Giống vật nuôi là thành phầm do con người
tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều phải có đặc
điểm……… ………… giống nhau, có……………
và…………………………………..như nhau, có
tính di truyền ổn định, có số lượng thành viên
nhất định.

Em hãy lấy 1 vài ví dụ về giống vật nuôi và điền
vào vở bài tập những điểm lưu ý ngoại hình của
chúng theo mẫu bảng sau:
Tên giống vật nuôi

Đặc điểm ngoại hình dễ
nhận ra nhất

……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………..

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………..

Tên giống vật nuôi
……………………………………
– Gà ta
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………….

Đặc điểm ngoại hình dễ
nhận ra nhất
Màu lông: vàng,
……………………………………
trắng,đen, hoa mơ…
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………….

Tên giống vật nuôi
……………………………………
– Gà ta
……………………………………
– Lợn Móng Cái
……………………………………
……………………………………
……………………………….

Đặc điểm ngoại hình dễ
nhận ra nhất
Màu lông: vàng,
……………………………………
trắng,đen, hoa mơ…
……………………………………
……………………………………
Màu lông: lang trắng
……………………………………
đen hình yên ngựa điển
……………………………….
hình…

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG VẬT NUÔI

2. Phân loại giống vật nuôi
a. Theo địa lí:
Ví dụ: Lợn Móng Cái, bò vàng Nghệ An

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG VẬT NUÔI

2. Phân loại giống vật nuôi
b. Theo hình thái, ngoại hình
Như: bò lang trắng đen, bò u…

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG VẬT NUÔI

2. Phân loại giống vật nuôi
c. Theo mức độ hoàn thiện của giống:
Giống nguyên thuỷ, giống quá độ, giống
gây thành.

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG VẬT NUÔI

2. Phân loại giống vật nuôi
d. Theo hướng sản xuất:
Như lợn hướng mỡ, hướng nạc, hướng kiêm
dụng,gà hướng trứng, gà hướng thịt….

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

I. KHÁI NIỆM VỀ GIỐNG VẬT NUÔI

3. Điều kiện để được công nhận là giống
vật nuôi

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

Để được công nhận là một trong giống vật nuôi, cần
phải có những Đk nào?
– Các vật nuôi trong cùng 1 giống phải có chung

nguồn gốc.
– Có điểm lưu ý về ngoại hình và năng suất giống
Nhau.
– Có tính di truyền ổn định.
– Đạt đến 1 số lượng thành viên nhất định và có địa
bàn phân loại rộng.

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

II. VAI TRÒ CỦA GIỐNG VẬT NUÔI TRONG
CHĂN NUÔI

1.Giống vật nuôi quyết định hành động đến năng
suất chăn nuôi.
Giống vật nuôi có vai trò gì trong chăn
nuôi?

Giống vật nuôi

Năng suất chăn nuôi
Năng suất trứng
(quả/năm/con)

Gà Lơ go
Gà Ri
Bò Hà Lan

Bò Sin

Năng suất sữa
(kg/chu kì ngày
tiết sữa/con)

250 270
70 90
5500-6000
1400-2100

Bảng 3. NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI CỦA MỘT SỐ GIỐNG VẬT NUÔI

Tiết 22. Bài 31

. GIỐNG VẬT NUÔI

– Năng suất trứng của gà Lơ go và gà Ri
rất khác nhau do yếu tố nào quyết định hành động?
Do yếu tố di truyền (giống)
– Yếu tố nào có ảnh hưởng quan trọng đến năng
suất cao như thịt, trứng, sữa?
Do thức ăn, nuôi dưỡng, chăm sóc

4092

Video Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ Free.

Giải đáp vướng mắc về Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi cho ví dụ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vai #trò #của #giống #vật #nuôi #trong #chăn #nuôi #cho #ví #dụ