Mẹo Hướng dẫn Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-23 00:04:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho những phương pháp sau:

(1) Nuôi cấy mô tế bào.  (2) Cho sinh sản sinh dưỡng.

(3) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hoá những dòng đơn bội. (4) Tự thụ phấn bắt buộc.

Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của một giống có ưu thế lai. Phương pháp sẽ tiến hành sử dụng là:

A. (1), (2). 

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (3), (4). 

D. (1), (3).

Các vướng mắc tương tự

Cho những phương pháp sau:

(1) Nuôi cấy mô tế bào.

(2) Sinh sản sinh dưỡng.

(3) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa những dòng đơn bội.

(4) Tự thu phấn bắt buộc.

Ở thực vật, để duy trì năng suất và phẩm chất của một giống có ưu thế lai, những phương pháp sẽ tiến hành sử dụng là:

A. (1) và (2)

B. (1), (2) và (3)

C. (1), (2), (3) và (4)

D. (1) và (3)

Cho những phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai Một trong những dòng thuần chủng có kiểu gen rất khác nhau để tạo ra F1.

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá những dòng đơn bội.

Các phương pháp hoàn toàn có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là

A. 1,4

C. 1,3

C. 1,2

D. 2,3

Cho những phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ riêng với cây giao phấn.

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai Một trong những dòng thuần rất khác nhau tạo ra F1.

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hoá những dòng đơn bội.

(5) Tứ bội hóa khung hình lưỡng bội được tạo ra từ hai dòng bố mẹ thuần chủng rất khác nhau của cùng một loài.

Có bao nhiêu phương pháp ở trên dùng để tạo ra những dòng thuần ở thực vật

A.   1

B.   2

C.   3

D.   4

Theo lí thuyết những phương pháp nào sau này được vận dụng để tạo ra những thành viên có kiểu gen giống nhau?

1. Lai hai thành viên có kiểu gen dị hợp tử về nhiều cặp gen

2. Cấy truyền phôi ở động vật hoang dã

3. Nuôi cấy mô – tế bào ở thực vật

4. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn đơn bội rồi lưỡng bội hóa bằng Cônsixin

5. Lai tế bào sinh dưỡng (xô ma)

A. 2-5 

B. 1-4

C. 3-5

D. 2-3

Cho những phương án sau:

(1) Nhân bản vô tính.

(2) Lai tế bào sinh dưỡng.

(3) Lai Một trong những dòng thuần rất khác nhau tạo ra F1.

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa những dòng đơn bội.

(5) Lai xa và đa bội hóa.

Các phương pháp dùng dể tạo ra thể tuy nhiên nhị bội là:

A. (1) và (5)

B. (3) và (5)

C. (2) và (5)

D. (4) và (5)

Khi nói về tạo giống bằng công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

(1) Để nhân những giống lan quý, những nhà nghiên cứu và phân tích hoa lá cây cảnh đã vận dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô thực vật

(2) Khi nuối cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo hoàn toàn có thể mọc thành những dòng tế bào đơn bội.

(3) Caonsixin là hóa chất có hiệu suất cao rất cao trong việc gây đột biến đa bội.

(4) Trong lai tế bào, người ta nuôi cấy 2 dòng tế bào sinh dục khác loài.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Trong những phương pháp tạo giống cây trồng sau này, có bao nhiêu phương pháp chắc như đinh hoàn toàn có thể tạo ra dòng thuần chủng:

I. Phương pháp nuôi cấy hạt phấn, lưỡng bội hóa.

II. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

III. Phương pháp lai tế bào sinh dưỡng.

IV. Phương pháp tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Có bao nhiêu phương pháp sau này được cho phép tạo ra được nhiều dòng thuần chủng rất khác nhau chỉ với sau một thế hệ?

(1) Nuôi cấy hạt phấn.

(2) Lai xa kết phù thích hợp với gây đa bội hóa.

(3) Nuôi cấy mô tế bào thực vật.

(4) Tách phôi thành nhiều phần và cho tăng trưởng thành những thành viên.

(5) Dung hợp 2 tế bào sinh dưỡng cùng loài.

(6) Dung hợp hai tế bào sinh dưỡng khác loài.

A.   4

B.   3

C.   2

D.   1

Có bao nhiêu phương pháp sau này được cho phép tạo ra được nhiều dòng thuần chủng rất khác nhau chỉ với sau một thế hệ?

(1) Nuôi cấy hạt phấn.

(2) Lai xa kết phù thích hợp với gây đa bội hóa.

(3) Nuôi cấy mô tế bào thực vật.

(4) Tách phôi thành nhiều phần và cho tăng trưởng thành những thành viên.

(5) Dung hợp 2 tế bào sinh dưỡng cùng loài.

(6) Dung hợp hai tế bào sinh dưỡng khác loài.

A.

B. 3

C. 2

D. 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

    Giải Sinh Học Lớp 12
    Giải Sinh Học Lớp 12 (Ngắn Gọn)
    Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 12
    Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao
    Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 12

Giải Bài Tập Sinh Học 12 – Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, phục vụ cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của con người và nhiều chủng loại sinh vật trong tự nhiên:

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến và phát triển 12 – Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập:

Trả lời vướng mắc Sinh 12 nâng cao Bài 24 trang 95: Từ kiến thức và kỹ năng đã học, hãy cho biết thêm thêm công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào là gì.

Lời giải:

– Công nghệ tế bào là một quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển dùng để tạo ra những tế bào (thực vật, động vật hoang dã) mới, những tế bào này được tạo Đk tăng trưởng thành khung hình mới trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xác lập. Công nghệ tế bào tương hỗ cho những nhà chọn giống hoàn toàn có thể dữ thế chủ động hoàn toàn trong việc tạo ra những giống vật nuôi, cây trồng ở tại mức dưới khung hình.

Bài 1 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy phân biệt những phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào.

Lời giải:

Đặc điểm
Nuôi cấy hạt phấn
Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo
Tạo giống bằng chọn dòng xôma có biến dị
Dung hợp tế bào trần
Nguồn nguyên vật tư ban đầu
Hạt phấn (n)
Tế bào 2n
Tế bào 2n
2 dòng tế bào có bộ NST 2n của 2 loài rất khác nhau
Cách tiến hành
Nuôi trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo, tinh lọc những dòng đơn bội có biểu lộ tính trạng mong ước rất khác nhau, cho lưỡng bội hóa.
Nuôi trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo để tạo thành mô sẹo, tương hỗ update hoocmôn kích thích sinh trưởng cho tăng trưởng thành cây trưởng thành.
Nuôi trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nuôi cấy tự tạo, tinh lọc những dòng tế bào xoma có biến dị số lượng NST rất khác nhau, sử dụng để tạo ra những giống cây trồng mới.
Tạo tế bào trần, cho dung hợp hai khối nhân và tế bào chất thành một, nuôi trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo cho tăng trưởng thành cây lai.
Cơ sở di truyền của phương pháp
Tạo dòng thuần lưỡng bội từ dòng đơn bội.
Mô sẹo gồm nhiều tế bào chưa biệt hóa, hoàn toàn có thể sinh trưởng mạnh, điều khiển và tinh chỉnh cho tế bào biệt hóa thành những mô rất khác nhau, tái sinh ra cây trưởng thành. Tạo dòng thuần đơn bội.
Dựa vào biến dị số lượng NST tạo thể dị bội rất khác nhau.
Lai xa, lai khác loài tạo thể tuy nhiên nhị bội, không thông qua lai hữu tính, tránh hiện tượng kỳ lạ bất thụ.
Hiệu quả
Hiệu quả cao khi chọn những dạng cây có đặc tính: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, kháng bệnh…, tính trạng tinh lọc rất ổn định.
Nhân nhanh giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với Đk sinh thái xanh, chống chịu tốt.
Sử dụng để tạo ra những giống cây trồng mới, có những kiểu gen rất khác nhau của cùng một giống ban đầu.
Giống mới mang điểm lưu ý của hai loài rất khác nhau, vượt qua hàng rào sinh học trong lai xa.
Bài 2 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu quyền lợi của chọn giống thực vật bằng công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào.

Lời giải:

Lợi ích của chọn giống thực vật bằng công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào:

– Phương pháp nuôi cấy hạt phấn: Phương pháp này còn có hiệu suất cao cực tốt khi chọn những dạng cây hoàn toàn có thể: kháng thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, … Các dòng đều thuần chủng vì chúng được lưỡng bội hóa từ bộ gen đơn bội ban đầu, tính trạng tinh lọc được sẽ rất ổn định.

– Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo: Kĩ thuật này giúp nhân nhanh giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi với Đk sinh thái xanh nhất định, chống chịu tốt với nhiều loại sâu bệnh… giúp một số trong những giống cây quý và hiếm được bảo tồn nguồn gen khỏi rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tuyệt chủng.

– Tạo giống bằng chọn dòng xôma có biến dị: Phương pháp này dùng để tạo ra những giống cây trồng mới, có kiểu gen rất khác nhau của cùng một giống ban đầu.

– Dung hợp tế bào trần: Tạo giống mới mang điểm lưu ý của toàn bộ hai loài mà lai hữu tính không thể tạo ra được, giúp vượt qua hàng rào sinh học trong lai xa.

Bài 3 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: So sánh hai phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật hoang dã.

Lời giải:

Cấy truyền phôi
Nhân bản vô tính bằng kí thuật chuyển nhân
Giống nhau
– Tạo giống có vốn gen ổn định không biến thành biến dị tổng hợp, bảo vệ nhân nhanh giống ban đầu.
Khác nhau
Mục đích

Tạo nhiều con giống có phẩm chất giống nhau từ một hợp tử ban đầu.

– Dùng để nhân giống riêng với loài thú quý và hiếm, vật nuôi sinh sản chậm.

Nhân nhanh giống vật nuôi quý và hiếm hoặc tăng năng suất trong chăn nuôi.

– Tạo ra những giống động vật hoang dã mang gen người, phục vụ cơ quan nội tạng cho những người dân bệnh.

Cách tiến hành

– Tách phôi thoát khỏi động vật hoang dã cho, tách phôi thành 2 hay nhiều phần, mỗi phần tăng trưởng thành 1 hợp tử riêng không liên quan gì đến nhau.

– Cấy phôi vào động vật hoang dã nhận.

– Tách tế bào xoma của động vật hoang dã cho nhân, nuôi trong phòng thí nghiệm.

– Tách tế bào trứng của loài động vật hoang dã nhận nhân, vô hiệu nhân của tế bào trứng.

– Chuyển nhân của tế bào cho nhân vào trứng đã biết thành bỏ nhân. Nuôi cấy trên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo cho trứng phân cắt thành phôi.

– Chuyển phôi vào tử cung của động vật hoang dã mang thai.

Cơ sở di truyền
Do những thành viên được nhân lên từ là 1 hợp tử ban đầu nên có cùng kiểu gen sẽ tạo ra một tập hợp giống giống hệt về kiểu gen, kiểu hình một cách nhanh gọn.
Động vật có vú hoàn toàn có thể được nhân bản lên từ tế bào xoma, tránh việc phải có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục, chỉ việc chất tế bào của một noãn bào.
Bài 4 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án vấn đáp đúng nhất. Thực chất của phương pháp cấy truyền phôi là

A. tạo ra nhiều thành viên từ một phôi ban đầu.

B. phối hợp vật tư di truyền của nhiều loài trong một phôi.

C. cải trở thành phần của phôi theo phía có lợi cho con người.

D. cả A, B và C

Lời giải:

Đáp án A

4193

Clip Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ưu thế của phương pháp nuôi cấy tế bào đơn bội kết phù thích hợp với đa bội hóa ở thực vật là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ưu #thế #của #phương #pháp #nuôi #cấy #tế #bào #đơn #bội #kết #hợp #với #đa #bội #hóa #ở #thực #vật #là