Mẹo về Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-08 05:24:16 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=0-CkCWywk9c

Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                          b) 359361 : 9

   42789 : 5                               238057 : 8

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, tiếp theo đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải rõ ràng:

Cách giải:

 Vậy: 67494 : 7 = 9642                             Vậy: 42789 : 5  = 8557 (dư 4)

 Vậy: 359361 : 9 = 39929                        Vậy: 238057 : 8 = 29757 (dư 1).

Câu 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=0-CkCWywk9c

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là :

a) 42 506 và 18 472                                  b) 137 895 và 85 287

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải rõ ràng:

a) Số bé là :

             (42 506 – 18 472) : 2 = 12 017

   Số lớn là :

             42 506 – 12 017 = 30 489

                              Đáp số: Số bé: 12 017.

                                          Số lớn : 30 489.

b) Số bé là : 

            (137 895 – 85 287) : 2 = 26 304

   Số lớn là :

            137 895 – 26 304 = 111 591

                               Đáp số: Số bé: 26 304;

                                          Số lớn: 111 591.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=0-CkCWywk9c

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

3 toa xe, mỗi toa xe chở : 14 580kg

6 toa xe, mỗi toa xe chở : 13 275kg

Trung bình mỗi toa chở   : … kg ?

Cách giải

– Tính tổng số toa xe chở hàng.

– Tính số hàng do 3 toa xe chở và 6 xe chở được.

– Tính số hàng trung bình mỗi xe chở được ta lấy tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được chia cho tổng số toa xe chở hàng.

Lời giải rõ ràng:

Số toa xe chở hàng là:

            (3 + 6 = 9) (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

            (14580 times 3 = 43740;(kg))

Số hàng do 6 toa khác chở là:

            (13275 times 6 = 79650;(kg))

Số hàng do 9 toa chở là:

            (43740 + 79650 = 123390;(kg))

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

             (123390 : 9 = 13710;(kg))

                                    Đáp số: (13710kg.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=0-CkCWywk9c

Tính bằng hai cách:

 (a);(33164 + 28528) : 4);                           

(b);(403494 – 16415) : 7).

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tổng hoặc một hiệu cho một số trong những.

Lời giải rõ ràng:

a) ((33164 + 28528) : 4 = ;?)                        

Cách 1:                                                             

((33164 + 28528) : 4 )                                         

(= 61692 : 4 = 15423)                                    

Cách 2:                                                              

((33164 + 28528) : 4 )                                                 

(= 33164 : 4 + 28528 : 4 )                                             

(= 8291 + 7132 = 15423)                                 

b) ((403494 – 16415) : 7 = ;?)

  Cách 1:

  ((403494 – 16415) : 7 )     

(= 387079 : 7 = 55297)

 Cách 2:

((403494 – 16415) : 7 )

(= 403494 : 7 – 16415 : 7) 

(= 57642 – 2345 = 55297)

Loigiaihay

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối ?

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Lý thuyết

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=O6cEnAnNNzU

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuối ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải rõ ràng:

Tuổi con là: 

              (58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là:

              58 – 10 = 48 (tuổi)

                                 Đáp số: Bố: 48 tuổi

                                             Con: 10 tuổi

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=O6cEnAnNNzU

Một lớp học có 28 học viên trai hơn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên trai, bao nhiêu học viên gái?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải rõ ràng:

Số học viên trai là:

                  (28 + 4) : 2 = 16 (học viên)

Số học viên gái là:

                  28 – 16 = 12 (học viên)

                           Đáp số: 16 học viên trai 

                                       12 học viên gái

Bài 3

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=O6cEnAnNNzU

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải rõ ràng:

Lớp 4A trồng được số cây là:

                  (600 – 50) : 2 = 275 (cây)

Lớp 4B trồng được số cây là:

                   600 – 275 = 325 (cây)

                         Đáp số: Lớp 4A: 275 cây 

                                      Lớp 4B: 325 cây

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=O6cEnAnNNzU

Tính nhẩm : Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải rõ ràng:

Có thể nhẩm theo hai cách sau:

Cách 1: 

Vậy số lớn là:       (8 + 8) : 2 = 8.

Số bé là:               8 – 8 = 0 

Cách 2:

Số bé là:              (8 – 8) : 2 = 0

Số lớn là:              0 + 8 = 8 

Vậy số bé là 0 và số lớn là 8.

Chia sẻ Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 – Xem ngay

Báo lỗi – Góp ý

Reply
0
0
Chia sẻ

4217

Video Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trung bình công của hai số bằng 275, hiệu của hai số đó bằng 122 số đó là báo nhiều vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trung #bình #công #của #hai #số #bằng #hiệu #của #hai #số #đó #bằng #số #đó #là #báo #nhiều