Kinh Nghiệm về Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn được Update vào lúc : 2022-07-29 06:45:17 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cơ sở tài liệu quan hệ Câu 1. Trong tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy hoàn toàn có thể rất rộng). Vậy số lượng tối đa những bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ tùy từng điều gì?
a. Khả năng xử lí của ngôn từ CSDL setup trong hệ QTCSDL
b. Kích thước tối đa được cho phép của tệp trong hệ điều hành quản lý
c. Theo qui định của từng hệ QTCSDL rõ ràng
d. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị ngoài nới tàng trữ tệp
e. Câu b và d Câu 2: Trước vướng mắc “Ta hoàn toàn có thể khai báo độ rộng tự động hóa thay đổi cho một trường nào đó của bản ghi không?” em lựa chọn cách vấn đáp nào dưới đây:
a. Việc khai báo như trên tùy từng ngôn từ định nghĩa tài liệu của hệ QTCSDL
b. Không thể khai báo như vậy
c. Có thể khai báo như vậy Câu 3: Bạn Hà nhận định rằng, trong một CSDL quan hệ hoàn toàn có thể tồn tại hai cột thuộc tính cùng tên nếu hai cột ở hai bảng rất khác nhau và không còn link giữa hai bảng.
Em có ý kiến gì không?
a. Ý kiến của bạn Hà là đúng
b. Bạn Hà chỉ đúng một phần, vì trong một CSDL quan hệ hoàn toàn có thể tồn tại hai cột thuộc tính cùng tên chỉ việc hai cột này ở hai bảng rất khác nhau.
c. Ý kiến của bạn Hà chỉ đúng thời cơ hai cột cùng tên nằm ở vị trí hai tệp CSDL rất khác nhau Câu 4: Hai bảng trong một CSDL quan hệ link với nhau thông qua:
a. Địa chỉ của những bảng
b. Thuộc tính khóa
c. Tên trường
d. Thuộc tính của những trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa) Câu 5: Có thể tồn tại bảng, trong số đó toàn bộ những trường đều là khóa của bảng không
a. Không thể
b. Có thể
c. Tùy theo trường hợp Câu 6: Hệ QTCSDL sử dụng khóa vào mục tiêu gì?
a. Để phân biệt những bộ tài liệu, đảm bảo trong một bảng không còn hai bộ tài liệu nào giống nhau.
b. Nhằm đảm bảo tài liệu chứa trong trường có thuộc tính khóa sẽ không còn được chứa những tài liệu trùng nhau.
c. Nhằm tạo link Một trong những bảng
D. Không có câu nào đúng Câu 7: Hai bảng trong một CSDL quan hệ được link với nhau bởi những khóa. Điều xác lập nào sau này là đúng?
a. Các khóa link phải là khóa chính của mỗi bảng
b. Trong những khóa link phải có tối thiểu một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó;
c. Trong những khóa link hoàn toàn có thể không còn khóa chính nào tham gia Câu 8: “Chỉ hoàn toàn có thể tổ chức triển khai link sau khi toàn bộ những bảng đều phải có tài liệu”. Ý kiến đó đúng hay sai? Chọn câu vấn đáp và cách lý giải khá đầy đủ nhất sau này:
a. Đúng, vì chỉ hoàn toàn có thể link bảng nếu trường link đã nhập tài liệu
b. Sai, link bảng không tùy từng giá trị tài liệu
c. Sai, link bảng không tùy từng giá trị tài liệu mà chỉ việc sau khi xác lập khóa chính của bảng là hoàn toàn có thể thiết lập link được rồi. Câu 9: Cho bảng mang tên Xử phạt như sau:
Stt Mã lỗi Biển kiểm sóat Ngày vi phạm
1 V-002 75-6898 01/05/08
2 V-003 75-9098 01/06/2008
3 V-004 75-9897 15/06/2008
… … … …
Khóa của bảng là:
a. stt, mã lỗi
b. stt, mã lỗi, Biển kiểm sóat
c. stt, Biển kiểm sóat
d. stt Câu 10: Khóa chính của bảng là:
a. Khóa
b. Khóa chứa ít thuộc tính nhất
c. Khóa chứa ít trường nhất
d. Khóa chứa 01 cột Câu 11: Có những câu vấn đáp sau cho vướng mắc: “Tại sao phải khai báo kích thước cho từng trường?”
a. Để giúp khối mạng lưới hệ thống kiểm tra tính đúng đắn khi nhập tài liệu
b. Để khối mạng lưới hệ thống dự trữ vùng nhớ phục vụ ghi tài liệu
c. Để hoàn toàn có thể tính kích thước bản ghi (bộ tài liệu) và xác lập vị trí những trường trong bản ghi.
D. Cả ba câu trên đề đúng Câu 12: Hãy cho biết thêm thêm loại update cấu trúc nào dưới đây luôn hoàn toàn có thể thực thi được với một bảng đã nhập tài liệu:
a. Thêm một vài trường mới
b. Xóa một vài trường mới không phải là trường khóa chính
c. Thay đổi kích thước của một trường
d. Thay đổi kiểu tài liệu của một trường
e. Thay thay tên của một trường không phải là trường khóa Câu 13: Sau khi khai báo một bảng với bốn trường:
Mahs: xâu 5 kí tự Ho va ten: xâu 20 kí tự
Dia chi: xau 60 kí tự
Ngay sinh: kiểu ngày
Trước khi lưu cấu trúc của bảng này, người thiết kế tâm ý lại và sửa độ dài trường Ho va ten thành 30 kí tự, tiếp theo đó lưu thông tin vào khối mạng lưới hệ thống.
Việc sửa đổi lại độ dài của trường nói trên liệu có phải là update cấu trúc bảng hay là không? Tại sao? a. Là update cấu trúc bảng, vì đây đó đó là thao tác hiệu chỉnh cấu trúc
b. Là update cấu trúc bảng, vì đây đó đó là thao tác sửa đổi cấu trúc
c. Không phải là update cấu trúc bảng, vì việc khai báo chưa hòan thành, cấu trúc vẫn không được khối mạng lưới hệ thống ghi nhận
d. Không phải là update cấu trúc bảng, vì việc sửa đổi cấu trúc không được gọi là update cấu trúc Câu 14: Những phép update cấu trúc nào nêu dưới đây không làm thay đổi giá trị những tài liệu hiện có trong bảng:
a. Thêm một trường vào thời điểm cuối bảng
b. Thay đổi kiểu tài liệu của một trường
c. Đổi tên một trường
d. Chèn một trường vào Một trong những trường hiện có Câu 15: Bạn Vinh xác lập rằng, update cấu trúc và update tài liệu đều kéo theo sự thay đổi giá trị của toàn bộ những bộ tài liệu trong tệp. Bạn có nhận xét gì?
a. Khẳng định trên là đúng
b. Khẳng định trên là sai
c. Khẳng định trên đúng hoặc sai còn tùy vào việc update ra làm sao Câu 16: Khi xóa bảng thì:
a. Các tài liệu bị xóa, nhưng cấu trúc vẫn còn đấy b. Cấu trúc bị xóa nhưng tài liệu vẫn còn đấy
c. Cấu trúc và tài liệu đều bị xóa sạch
d. Còn tùy thuộc cách xóa bảng ra làm sao nữa Câu 17: Trường lưu địa chỉ của học viên có kiểu xâu, kích thước 80 kí tự. Một bản ghi có nội dung “ 5 Lê Thánh Tôn”. Sau khi kiểm tra, phát hiện nhầm lẫn, địa chỉ được sửa lại thành: “ 155 Lê Thánh Tôn”. Kích thước của tệp ghi tài liệu thay đổi ra làm sao?
a. Tăng thêm 2 byte
b. Không thay đổi
c. Tăng thêm một lượng đúng kích thước một bản ghi
d. Tăng thêm 2 bit Câu 18: Để được chọn làm khóa sắp xếp, những trường của bảng có tính chất nào dưới đây:
a. Nhất thiết phải chứa khóa chính
b. Không nhất thiết chứa khóa chính, nhưng phải có tối thiểu một trường khóa
c. Chỉ tùy từng việc đủ để những bản ghi đã có được trình tự thiết yếu Câu 19: Sau khi thực thi một vài phép truy vấn, CSDL sẽ ra làm sao?
a. CSDL vẫn không thay đổi không thay đổi
b. tin tức rút ra được sau khi truy vấn không hề lưu trong CSDL
c. CSDL chỉ từ chứa những thông tin tìm kiếm được sau khi truy vấn Câu 20: Với một bảng tài liệu, hệ QTCSDL được cho phép:
a. Xem mối link Một trong những bảng đó với những bảng khác
b. Xem nội dung của những bản ghi
c. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
d. Xem cấu trúc bảng Câu 21: Em hãy cho biết thêm thêm, công cụ biểu mẫu thường được tạo lập để làm gì?
a. Hiển thị tài liệu đơn thuần và giản dị, dễ hiểu
b. Hiển thị thông tin phân nhóm từ trường nào đó
c. Hiển thị thông tin được lấy từ nhiều bảng…
d. Dùng để update tài liệu Câu 22: Khi muốn thiết lập link giữa hai bảng, thì mỗi bảng phải có:
a. khóa chính giống nhau
b. số trường bằng nhau
c. số bản ghi bằng nhau
d. toàn bộ đều sai Câu 23: Hệ CSDL triệu tập là:
a. Dữ liệu được tàng trữ tại một máy hoặc một dàn máy, còn người khai thác tài liệu thực thi theo nguyên tắc tuần tự
b. Dữ liệu được tàng trữ tại một máy hoặc một dàn máy
c. Dữ liệu chính được đặt tại máy TT, còn tài liệu không quan trọng được đặt tại những máy trạm Câu 24: Trong những hệ CSDL triệu tập, có nhiều chủng loại sau:
a. Hệ CSDL thành viên
b. Hệ CSDL khách – chủ
c. Hệ CSDL TT
d. Hệ CSDL phối hợp gồm thành viên và TT Câu 25: Với hệ CSDL thành viên hoàn toàn có thể có nhiều người cùng tham gia xây dựng hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng được hay là không?
a. Không được
b. Được Câu 26: Hệ CSDL thành viên là hệ CSDL
a. Chỉ có một người tiêu dùng, chính người này hoàn toàn có thể tóm gọn về hệ CSDL và chương trình ứng dụng, hay tự thiết kế hệ CSDL và chương trình ứng dụng để tự update và tổ chức triển khai khai thác tài liệu.
b. Có thể có nhiều người tiêu dùng cùng tham gia xây dựng hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng và chính họ là người tự update và tổ chức triển khai khai thác tài liệu không còn một ai đứng ra tổ chức triển khai khai thác tài liệu hết.
c. Có thể có nhiều người cùng tham gia xây dựng hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng, nhưng có một người phụ trách thiết kế, update và tổ chức triển khai khai thác tài liệu
d. Tất cả đều sai Câu 27: Hệ CSDL thành viên là hệ CSDL trong số đó:
a. CSDL và hệ QTCSDL đều được setup triệu tập một máy, và mỗi lần thao tác chỉ có một khách truy vấn vào CSDL
b. CSDL và hệ QTCSDL hoàn toàn có thể setup trên nhiều máy rất khác nhau
c. CSDL và hệ QTCSDL đều được setup triệu tập một máy, và mỗi lần thao tác hoàn toàn có thể có những yêu cầu truy vấn tuy nhiên tuy nhiên. Câu 28: Hệ CSDL TT khác với hệ CSDL thành viên
a. Về người tiêu dùng: Hệ CSDL TT hoàn toàn có thể một lúc có nhiều khách truy vấn vào CSDL còn hệ CSDL thành viên sự truy vấn tài liệu phải được thực thi tuần tự.
b. Về việc tổ chức triển khai đường truyền: Hệ CSDL TT cần đến đường truyền còn hệ CSDL thành viên không cần đường truyền
c. Qui mô của hệ CSDL: hệ CSDL TT thường lớn và có nhiều nguời dùng, còn hệ CSDL thành viên nhỏ và có ít người tiêu dùng
d. Tất cả những câu trên là sai Câu 29: Trong hệ CSDL triệu tập, loại nào không cần đến đường truyền?
a. Hệ CSDL TT
b. Hệ CSDL khách-chủ
c. Hệ CSDL thành viên Câu 30: Trong hệ CSDL khách – chủ a. CSDL được setup ở sever.
b. CSDL được setup ở máy khách
c. Hệ QTCSDL phải được cài ở sever và máy khách
d. Hệ QTCSDL phải được cài ở sever Câu 31: Trong hệ CSDL khách – chủ, hệ QTCSDL cài ở sever có trách nhiệm:
a. Cung cấp tài nguyên theo yêu cầu của máy khách
b. Xử lí những yêu cầu khai thác tài liệu của máy khách
c. Sửa đổi cấu trúc của CSDL theo yêu cầu của máy khách
d. Sửa đổi tòan bộ vô Đk những yêu cầu của máy khách Câu 32: Cho biết những phát biểu nào sau này là đúng:
a. Trong hệ CSDL triệu tập thì hệ QTCSDL đều phải có một phiên bản setup duy nhất ở một máy .
b. Trong hệ CSDL thành viên và TT thì hệ QTCSDL được setup trên một máy, nhưng trên hệ CSDL khách-chủ có hai phiên bản hệ QTCSDL, một cài ở sever và một cài ở máy khách
c. Trong hệ CSDL triệu tập thì hệ QTCSDL đều phải có một phiên bản setup duy nhất ở một máy, còn ở hệ CSDL phân tán thì hệ QTCSDL được cài trên toàn bộ những máy
d. Tất cả dều sai Câu 33: Một số người khai thác hệ CSDL TT có thói quen tàng trữ lại những kết quả tìm kiếm tra cứu thông tin từ CSDL trên máy của tớ. Việc tàng trữ này đã có được phép hay là không? a. Được
b. Không được Câu 34: Hay cho biết thêm thêm thao tác nào dưới đây hoàn toàn có thể thực thi từ một máy khách trong hệ CSDL khách-chủ nhưng không thể thực thi trên máy link với sever trong khối mạng lưới hệ thống CSDL TT:
a. Xin cấp phép tài nguyên theo yêu cầu nào đó
b. Xem tài nguyên
c. Đưa ra yêu cầu về tài liệu riêng với sever và chờ nhận tài liệu được chọn từ sever Câu 35: Điểm khác lạ cơ bản giữa hệ CSDL phân tán và hệ CSDL khách – chủ là:
a. Hệ CSDL phân tán là khách truy vấn hoàn toàn có thể truy vấn tài liệu từ nhiều nơi, còn hệ CSDL khách-chủ là khách truy vấn tài liệu phải triệu tập truy vấn tài liệu tại một máy.
b. Hệ CSDL phân tán, tài liệu hoàn toàn có thể được tàng trữ ở nhiều nơi rất khác nhau. Trong hệ CSDL khách-chủ, tài liệu chỉ lưu ở sever. Câu 36: Khi thực thi việc tìm kiếm thông tin trên trang Web google ta thao tác với hệ CSDL triệu tập hay phân tán?
a. Tập trung
b. Phân tán Câu 37: Trong hệ CSDL phân tán , giải pháp tổ chức triển khai nào hoàn toàn có thể vận dụng làm tăng hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của khối mạng lưới hệ thống mà không làm tăng nguồn lực vốn?
a. Bố trí tàng trữ những thành phần của CSDL ở nơi hoặc gần nơi thường dùng những tài liệu đó nhất.
b. Tăng vận tốc đường truyền
c. Chia CSDL thành nhiều CSDL con Câu 38: Trong hệ CSDL phân tán:
a. Một tài liệu hoàn toàn có thể được tàng trữ ở vài CSDL con
b. Để vấn đáp một yêu cầu truy vấn hoàn toàn có thể sử dụng tài liệu ở một nơi
c. Hệ QTCSDL sẽ tùy thuộc vào hòan cảnh rõ ràng để chọn khu vực lấy tài liệu và chọn lối đi tới đó.
d. Để vấn đáp một yêu cầu truy vấn hoàn toàn có thể sử dụng tài liệu ở nhiều nơi rất khác nhau. Câu 39: Trong hệ CSDL phân tán
a. Không phải bất kỳ máy tính nào trong mạng đều phải có chứa CSDL con
b. Bất kỳ máy tính nào trên mạng đều phải chứa CSDL con
c. Có thể có những tài liệu được lưu giữ nhiều nơi (nhiều bản sao)
d. Dữ liệu không được sao lưu nhiều nơi để đảm bảo tính bảo mật thông tin Câu 40: Nhược điểm của hệ CSDL phân tán:
a. Giá thành rẻ
b. Chi phí cao
c. Bảo mật thấp
d. Hệ thống phức tạp Câu 41: Dựa trên tiêu chuẩn độ phức tạp và bảo mật thông tin khối mạng lưới hệ thống, em hãy so sánh giữa hệ CSDL triệu tập và phân tán
a. Hệ CSDL triệu tập: ít phức tạp và bảo mật thông tin tốt hơn so với hệ CSDL phân tán
b. Hệ CSDL phân tán: ít phức tạp và bảo mật thông tin tốt hơn so với hệ CSDL triệu tập Câu 42: Phát biểu nào sau này đúng:
a. Chi phí xây dựng hệ CSDL triệu tập thấp hơn ngân sách xây dựng hệ CSDL phân tán
b. Hệ CSDL triệu tập: tài liệu phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng, hệ CSDL phân tán tài liệu không phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng.
c. Hệ CSDL triệu tập: tài liệu không phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng, hệ CSDL phân tán tài liệu phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng.
d. Hệ CSDL triệu tập: bảo mật thông tin tốt hơn hệ CSDL phân tán
e. Hệ CSDL triệu tập: bảo mật thông tin không tốt bằng hệ CSDL phân tán

Chữ ký của calvin93 Hãy chia sẻ kinh nghiệm tay nghề cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ

#2

  01-04-11, 10:54 PM

(12-02-11, 01:56 PM)calvin93 Đã viết: Cơ sở tài liệu quan hệ Câu 1. Trong tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy hoàn toàn có thể rất rộng). Vậy số lượng tối đa những bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ tùy từng điều gì?
a. Khả năng xử lí của ngôn từ CSDL setup trong hệ QTCSDL
b. Kích thước tối đa được cho phép của tệp trong hệ điều hành quản lý
c. Theo qui định của từng hệ QTCSDL rõ ràng
d. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị ngoài nới tàng trữ tệp
e. Câu b và d Câu 2: Trước vướng mắc “Ta hoàn toàn có thể khai báo độ rộng tự động hóa thay đổi cho một trường nào đó của bản ghi không?” em lựa chọn cách vấn đáp nào dưới đây:
a. Việc khai báo như trên tùy từng ngôn từ định nghĩa tài liệu của hệ QTCSDL
b. Không thể khai báo như vậy
c. Có thể khai báo như vậy Câu 3: Bạn Hà nhận định rằng, trong một CSDL quan hệ hoàn toàn có thể tồn tại hai cột thuộc tính cùng tên nếu hai cột ở hai bảng rất khác nhau và không còn link giữa hai bảng.
Em có ý kiến gì không?
a. Ý kiến của bạn Hà là đúng
b. Bạn Hà chỉ đúng một phần, vì trong một CSDL quan hệ hoàn toàn có thể tồn tại hai cột thuộc tính cùng tên chỉ việc hai cột này ở hai bảng rất khác nhau.
c. Ý kiến của bạn Hà chỉ đúng thời cơ hai cột cùng tên nằm ở vị trí hai tệp CSDL rất khác nhau Câu 4: Hai bảng trong một CSDL quan hệ link với nhau thông qua:
a. Địa chỉ của những bảng
b. Thuộc tính khóa
c. Tên trường
d. Thuộc tính của những trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa) Câu 5: Có thể tồn tại bảng, trong số đó toàn bộ những trường đều là khóa của bảng không
a. Không thể
b. Có thể
c. Tùy theo trường hợp Câu 6: Hệ QTCSDL sử dụng khóa vào mục tiêu gì?
a. Để phân biệt những bộ tài liệu, đảm bảo trong một bảng không còn hai bộ tài liệu nào giống nhau.
b. Nhằm đảm bảo tài liệu chứa trong trường có thuộc tính khóa sẽ không còn được chứa những tài liệu trùng nhau.
c. Nhằm tạo link Một trong những bảng
D. Không có câu nào đúng Câu 7: Hai bảng trong một CSDL quan hệ được link với nhau bởi những khóa. Điều xác lập nào sau này là đúng?
a. Các khóa link phải là khóa chính của mỗi bảng
b. Trong những khóa link phải có tối thiểu một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó;
c. Trong những khóa link hoàn toàn có thể không còn khóa chính nào tham gia Câu 8: “Chỉ hoàn toàn có thể tổ chức triển khai link sau khi toàn bộ những bảng đều phải có tài liệu”. Ý kiến đó đúng hay sai? Chọn câu vấn đáp và cách lý giải khá đầy đủ nhất sau này:
a. Đúng, vì chỉ hoàn toàn có thể link bảng nếu trường link đã nhập tài liệu
b. Sai, link bảng không tùy từng giá trị tài liệu
c. Sai, link bảng không tùy từng giá trị tài liệu mà chỉ việc sau khi xác lập khóa chính của bảng là hoàn toàn có thể thiết lập link được rồi. Câu 9: Cho bảng mang tên Xử phạt như sau:
Stt Mã lỗi Biển kiểm sóat Ngày vi phạm
1 V-002 75-6898 01/05/08
2 V-003 75-9098 01/06/2008
3 V-004 75-9897 15/06/2008
… … … …
Khóa của bảng là:
a. stt, mã lỗi
b. stt, mã lỗi, Biển kiểm sóat
c. stt, Biển kiểm sóat
d. stt Câu 10: Khóa chính của bảng là:
a. Khóa
b. Khóa chứa ít thuộc tính nhất
c. Khóa chứa ít trường nhất
d. Khóa chứa 01 cột Câu 11: Có những câu vấn đáp sau cho vướng mắc: “Tại sao phải khai báo kích thước cho từng trường?”
a. Để giúp khối mạng lưới hệ thống kiểm tra tính đúng đắn khi nhập tài liệu
b. Để khối mạng lưới hệ thống dự trữ vùng nhớ phục vụ ghi tài liệu
c. Để hoàn toàn có thể tính kích thước bản ghi (bộ tài liệu) và xác lập vị trí những trường trong bản ghi.
D. Cả ba câu trên đề đúng Câu 12: Hãy cho biết thêm thêm loại update cấu trúc nào dưới đây luôn hoàn toàn có thể thực thi được với một bảng đã nhập tài liệu:
a. Thêm một vài trường mới
b. Xóa một vài trường mới không phải là trường khóa chính
c. Thay đổi kích thước của một trường
d. Thay đổi kiểu tài liệu của một trường
e. Thay thay tên của một trường không phải là trường khóa Câu 13: Sau khi khai báo một bảng với bốn trường:
Mahs: xâu 5 kí tự Ho va ten: xâu 20 kí tự
Dia chi: xau 60 kí tự
Ngay sinh: kiểu ngày
Trước khi lưu cấu trúc của bảng này, người thiết kế tâm ý lại và sửa độ dài trường Ho va ten thành 30 kí tự, tiếp theo đó lưu thông tin vào khối mạng lưới hệ thống.
Việc sửa đổi lại độ dài của trường nói trên liệu có phải là update cấu trúc bảng hay là không? Tại sao? a. Là update cấu trúc bảng, vì đây đó đó là thao tác hiệu chỉnh cấu trúc
b. Là update cấu trúc bảng, vì đây đó đó là thao tác sửa đổi cấu trúc
c. Không phải là update cấu trúc bảng, vì việc khai báo chưa hòan thành, cấu trúc vẫn không được khối mạng lưới hệ thống ghi nhận
d. Không phải là update cấu trúc bảng, vì việc sửa đổi cấu trúc không được gọi là update cấu trúc Câu 14: Những phép update cấu trúc nào nêu dưới đây không làm thay đổi giá trị những tài liệu hiện có trong bảng:
a. Thêm một trường vào thời điểm cuối bảng
b. Thay đổi kiểu tài liệu của một trường
c. Đổi tên một trường
d. Chèn một trường vào Một trong những trường hiện có Câu 15: Bạn Vinh xác lập rằng, update cấu trúc và update tài liệu đều kéo theo sự thay đổi giá trị của toàn bộ những bộ tài liệu trong tệp. Bạn có nhận xét gì?
a. Khẳng định trên là đúng
b. Khẳng định trên là sai
c. Khẳng định trên đúng hoặc sai còn tùy vào việc update ra làm sao Câu 16: Khi xóa bảng thì:
a. Các tài liệu bị xóa, nhưng cấu trúc vẫn còn đấy b. Cấu trúc bị xóa nhưng tài liệu vẫn còn đấy
c. Cấu trúc và tài liệu đều bị xóa sạch
d. Còn tùy thuộc cách xóa bảng ra làm sao nữa Câu 17: Trường lưu địa chỉ của học viên có kiểu xâu, kích thước 80 kí tự. Một bản ghi có nội dung “ 5 Lê Thánh Tôn”. Sau khi kiểm tra, phát hiện nhầm lẫn, địa chỉ được sửa lại thành: “ 155 Lê Thánh Tôn”. Kích thước của tệp ghi tài liệu thay đổi ra làm sao?
a. Tăng thêm 2 byte
b. Không thay đổi
c. Tăng thêm một lượng đúng kích thước một bản ghi
d. Tăng thêm 2 bit Câu 18: Để được chọn làm khóa sắp xếp, những trường của bảng có tính chất nào dưới đây:
a. Nhất thiết phải chứa khóa chính
b. Không nhất thiết chứa khóa chính, nhưng phải có tối thiểu một trường khóa
c. Chỉ tùy từng việc đủ để những bản ghi đã có được trình tự thiết yếu Câu 19: Sau khi thực thi một vài phép truy vấn, CSDL sẽ ra làm sao?
a. CSDL vẫn không thay đổi không thay đổi
b. tin tức rút ra được sau khi truy vấn không hề lưu trong CSDL
c. CSDL chỉ từ chứa những thông tin tìm kiếm được sau khi truy vấn Câu 20: Với một bảng tài liệu, hệ QTCSDL được cho phép:
a. Xem mối link Một trong những bảng đó với những bảng khác
b. Xem nội dung của những bản ghi
c. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi
d. Xem cấu trúc bảng Câu 21: Em hãy cho biết thêm thêm, công cụ biểu mẫu thường được tạo lập để làm gì?
a. Hiển thị tài liệu đơn thuần và giản dị, dễ hiểu
b. Hiển thị thông tin phân nhóm từ trường nào đó
c. Hiển thị thông tin được lấy từ nhiều bảng…
d. Dùng để update tài liệu Câu 22: Khi muốn thiết lập link giữa hai bảng, thì mỗi bảng phải có:
a. khóa chính giống nhau
b. số trường bằng nhau
c. số bản ghi bằng nhau
d. toàn bộ đều sai Câu 23: Hệ CSDL triệu tập là:
a. Dữ liệu được tàng trữ tại một máy hoặc một dàn máy, còn người khai thác tài liệu thực thi theo nguyên tắc tuần tự
b. Dữ liệu được tàng trữ tại một máy hoặc một dàn máy
c. Dữ liệu chính được đặt tại máy TT, còn tài liệu không quan trọng được đặt tại những máy trạm Câu 24: Trong những hệ CSDL triệu tập, có nhiều chủng loại sau:
a. Hệ CSDL thành viên
b. Hệ CSDL khách – chủ
c. Hệ CSDL TT
d. Hệ CSDL phối hợp gồm thành viên và TT Câu 25: Với hệ CSDL thành viên hoàn toàn có thể có nhiều người cùng tham gia xây dựng hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng được hay là không?
a. Không được
b. Được Câu 26: Hệ CSDL thành viên là hệ CSDL
a. Chỉ có một người tiêu dùng, chính người này hoàn toàn có thể tóm gọn về hệ CSDL và chương trình ứng dụng, hay tự thiết kế hệ CSDL và chương trình ứng dụng để tự update và tổ chức triển khai khai thác tài liệu.
b. Có thể có nhiều người tiêu dùng cùng tham gia xây dựng hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng và chính họ là người tự update và tổ chức triển khai khai thác tài liệu không còn một ai đứng ra tổ chức triển khai khai thác tài liệu hết.
c. Có thể có nhiều người cùng tham gia xây dựng hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng, nhưng có một người phụ trách thiết kế, update và tổ chức triển khai khai thác tài liệu
d. Tất cả đều sai Câu 27: Hệ CSDL thành viên là hệ CSDL trong số đó:
a. CSDL và hệ QTCSDL đều được setup triệu tập một máy, và mỗi lần thao tác chỉ có một khách truy vấn vào CSDL
b. CSDL và hệ QTCSDL hoàn toàn có thể setup trên nhiều máy rất khác nhau
c. CSDL và hệ QTCSDL đều được setup triệu tập một máy, và mỗi lần thao tác hoàn toàn có thể có những yêu cầu truy vấn tuy nhiên tuy nhiên. Câu 28: Hệ CSDL TT khác với hệ CSDL thành viên
a. Về người tiêu dùng: Hệ CSDL TT hoàn toàn có thể một lúc có nhiều khách truy vấn vào CSDL còn hệ CSDL thành viên sự truy vấn tài liệu phải được thực thi tuần tự.
b. Về việc tổ chức triển khai đường truyền: Hệ CSDL TT cần đến đường truyền còn hệ CSDL thành viên không cần đường truyền
c. Qui mô của hệ CSDL: hệ CSDL TT thường lớn và có nhiều nguời dùng, còn hệ CSDL thành viên nhỏ và có ít người tiêu dùng
d. Tất cả những câu trên là sai Câu 29: Trong hệ CSDL triệu tập, loại nào không cần đến đường truyền?
a. Hệ CSDL TT
b. Hệ CSDL khách-chủ
c. Hệ CSDL thành viên Câu 30: Trong hệ CSDL khách – chủ a. CSDL được setup ở sever.
b. CSDL được setup ở máy khách
c. Hệ QTCSDL phải được cài ở sever và máy khách
d. Hệ QTCSDL phải được cài ở sever Câu 31: Trong hệ CSDL khách – chủ, hệ QTCSDL cài ở sever có trách nhiệm:
a. Cung cấp tài nguyên theo yêu cầu của máy khách
b. Xử lí những yêu cầu khai thác tài liệu của máy khách
c. Sửa đổi cấu trúc của CSDL theo yêu cầu của máy khách
d. Sửa đổi tòan bộ vô Đk những yêu cầu của máy khách Câu 32: Cho biết những phát biểu nào sau này là đúng:
a. Trong hệ CSDL triệu tập thì hệ QTCSDL đều phải có một phiên bản setup duy nhất ở một máy .
b. Trong hệ CSDL thành viên và TT thì hệ QTCSDL được setup trên một máy, nhưng trên hệ CSDL khách-chủ có hai phiên bản hệ QTCSDL, một cài ở sever và một cài ở máy khách
c. Trong hệ CSDL triệu tập thì hệ QTCSDL đều phải có một phiên bản setup duy nhất ở một máy, còn ở hệ CSDL phân tán thì hệ QTCSDL được cài trên toàn bộ những máy
d. Tất cả dều sai Câu 33: Một số người khai thác hệ CSDL TT có thói quen tàng trữ lại những kết quả tìm kiếm tra cứu thông tin từ CSDL trên máy của tớ. Việc tàng trữ này đã có được phép hay là không? a. Được
b. Không được Câu 34: Hay cho biết thêm thêm thao tác nào dưới đây hoàn toàn có thể thực thi từ một máy khách trong hệ CSDL khách-chủ nhưng không thể thực thi trên máy link với sever trong khối mạng lưới hệ thống CSDL TT:
a. Xin cấp phép tài nguyên theo yêu cầu nào đó
b. Xem tài nguyên
c. Đưa ra yêu cầu về tài liệu riêng với sever và chờ nhận tài liệu được chọn từ sever Câu 35: Điểm khác lạ cơ bản giữa hệ CSDL phân tán và hệ CSDL khách – chủ là:
a. Hệ CSDL phân tán là khách truy vấn hoàn toàn có thể truy vấn tài liệu từ nhiều nơi, còn hệ CSDL khách-chủ là khách truy vấn tài liệu phải triệu tập truy vấn tài liệu tại một máy.
b. Hệ CSDL phân tán, tài liệu hoàn toàn có thể được tàng trữ ở nhiều nơi rất khác nhau. Trong hệ CSDL khách-chủ, tài liệu chỉ lưu ở sever. Câu 36: Khi thực thi việc tìm kiếm thông tin trên trang Web google ta thao tác với hệ CSDL triệu tập hay phân tán?
a. Tập trung
b. Phân tán Câu 37: Trong hệ CSDL phân tán , giải pháp tổ chức triển khai nào hoàn toàn có thể vận dụng làm tăng hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của khối mạng lưới hệ thống mà không làm tăng nguồn lực vốn?
a. Bố trí tàng trữ những thành phần của CSDL ở nơi hoặc gần nơi thường dùng những tài liệu đó nhất.
b. Tăng vận tốc đường truyền
c. Chia CSDL thành nhiều CSDL con Câu 38: Trong hệ CSDL phân tán:
a. Một tài liệu hoàn toàn có thể được tàng trữ ở vài CSDL con
b. Để vấn đáp một yêu cầu truy vấn hoàn toàn có thể sử dụng tài liệu ở một nơi
c. Hệ QTCSDL sẽ tùy thuộc vào hòan cảnh rõ ràng để chọn khu vực lấy tài liệu và chọn lối đi tới đó.
d. Để vấn đáp một yêu cầu truy vấn hoàn toàn có thể sử dụng tài liệu ở nhiều nơi rất khác nhau. Câu 39: Trong hệ CSDL phân tán
a. Không phải bất kỳ máy tính nào trong mạng đều phải có chứa CSDL con
b. Bất kỳ máy tính nào trên mạng đều phải chứa CSDL con
c. Có thể có những tài liệu được lưu giữ nhiều nơi (nhiều bản sao)
d. Dữ liệu không được sao lưu nhiều nơi để đảm bảo tính bảo mật thông tin Câu 40: Nhược điểm của hệ CSDL phân tán:
a. Giá thành rẻ
b. Chi phí cao
c. Bảo mật thấp
d. Hệ thống phức tạp Câu 41: Dựa trên tiêu chuẩn độ phức tạp và bảo mật thông tin khối mạng lưới hệ thống, em hãy so sánh giữa hệ CSDL triệu tập và phân tán
a. Hệ CSDL triệu tập: ít phức tạp và bảo mật thông tin tốt hơn so với hệ CSDL phân tán
b. Hệ CSDL phân tán: ít phức tạp và bảo mật thông tin tốt hơn so với hệ CSDL triệu tập Câu 42: Phát biểu nào sau này đúng:
a. Chi phí xây dựng hệ CSDL triệu tập thấp hơn ngân sách xây dựng hệ CSDL phân tán
b. Hệ CSDL triệu tập: tài liệu phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng, hệ CSDL phân tán tài liệu không phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng.
c. Hệ CSDL triệu tập: tài liệu không phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng, hệ CSDL phân tán tài liệu phù phù thích hợp với bản chất phân tán của nhiều người tiêu dùng.
d. Hệ CSDL triệu tập: bảo mật thông tin tốt hơn hệ CSDL phân tán

e. Hệ CSDL triệu tập: bảo mật thông tin không tốt bằng hệ CSDL phân tán

Chữ ký của tam134 Hãy chia sẻ kinh nghiệm tay nghề cùng mình trên ThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ

Reply
7
0
Chia sẻ

4544

Clip Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong Tin học, mọi giá trị xử lý đều là hữu hạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #Tin #học #mọi #giá #trị #xử #lý #đều #là #hữu #hạn