Thủ Thuật về Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở được Update vào lúc : 2022-04-06 01:24:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài viết hoặc đoạn này cần người am hiểu về chủ đề này trợ giúp sửa đổi và biên tập mở rộng hoặc cải tổ. Bạn hoàn toàn có thể giúp cải tổ trang này nếu hoàn toàn có thể. Xem trang thảo luận để biết thêm rõ ràng.

Nội dung chính

  Kết thúcVideo liên quan

Trong sinh học phân tử và di truyền học, dịch mã là quy trình trong số đó ribosome trong tế bào chất hoặc mạng lưới nội chất tổng hợp protein sau quy trình phiên mã từ DNA đến RNA trong nhân. Toàn bộ quy trình được gọi là biểu lộ gen.

Tổng quan dịch mã mRNA

Sơ đồ đã cho toàn bộ chúng ta biết những bản dịch của mã tổng hợp protein bởi một chú thích

Trong dịch mã, RNA thông tin được giải thuật trong một ribosome bên phía ngoài nhân, để tạo ra chuỗi amino acid hay polypeptide. Polypeptide tiếp theo đó gấp, co xoắn tạo protein hoạt động và sinh hoạt giải trí và thực thi những hiệu suất cao của nó trong những tế bào. Ribosome tạo Đk cho việc giải thuật bằng phương pháp tạo ra trình tự bộ 3 tương hỗ update với tRNA với những mRNA mang mã di truyền. Mỗi tRNA mang một amino acid rõ ràng được nối với nhau thành một polypeptide khi mRNA trải qua và được “đọc” bởi ribosome.

Dịch mã gồm ba quy trình:

Khởi đầu: Ribosome gắn với xung quanh đoạn đầu mRNA. Các tRNA thứ nhất được gắn tại  bộ 3 mở đầu.
Kéo dài: tRNA chuyển một amino acid tới tRNA tương ứng với codon tiếp theo. Sau đó ribosome di tán (translocates) tới bộ 3 mRNA tiếp theo để tiếp tục quy trình tạo ra một chuỗi amino acid.
Kết thúc: Khi đạt tới bộ 3 dừng, ribosome giải phóng polypeptide.

Ở sinh vật nhân sơ (vi trùng), dịch mã xẩy ra trong tế bào chất, nơi những tiểu cty lớn và nhỏ của ribosome link với mRNA. Ở sinh vật nhân chuẩn dịch mã xẩy ra trong cytosol hoặc trên màng của mạng lưới nội chất trong một quy trình được gọi là chuyển dời đồng dịch. Trong chuyển dời đồng dịch, toàn bộ ribosome/DNA link với lớp màng ngoài của lưới nội chất hạt (ER) và protein mới tổng hợp và phóng thích vào cytosol; những polypeptide mới được tạo ra hoàn toàn có thể được tàng trữ trong ER cho túi để vận chuyển và tiết ra ngoài tế bào hoặc ngay lập tức tiết ra.

Nhiều loại RNA được phiên mã như tRNA, rRNA và RNA ở nhân tế bào, không trải qua dịch thành protein.

Một số loại kháng sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí bằng phương pháp ức chế dịch mã. Chúng gồm có anisomycin, cycloheximide, chloramphenicol, tetracycline, streptomycin, erythromycin và puromycin. Các ribosome nhân sơ có cấu trúc rất khác nhau so với ribosome nhân thực và do đó kháng sinh đặc hiệu hoàn toàn có thể nhắm tiềm năng những bệnh nhiễm trùng do vi trùng mà không khiến hại cho những tế bào nhân thực của vật chủ.

 

Một ribosome dịch ra một protein được tiết vào mạng lưới nội chất. tRNA có màu xanh thẫm.

 

Tertiary structure of tRNA. CCA tail in yellow, Acceptor stem in purple, Variable loop in orange, D arm in red, Anticodon arm in blue with Anticodon in black, T arm in green.

Quá trình dịch mã cơ bản là tương hỗ update một amino acid tại thuở nào điểm cho tới lúc kết thúc polypeptide hình thành. Quá trình này trình làng bên trong ribosome. Một ribosome được tạo thành từ hai tiểu cty, một tiểu cty nhỏ 40S và một tiểu cty 60S. Các tiểu cty này đến với nhau trước lúc dịch mRNA tạo thành một protein để phục vụ vị trí cho dịch mã thực thi và tạo polypeptide.[1] Sự lựa chọn loại amino acid được thêm vào xác lập bởi mã di truyền trên mỗi phân tử mRNA. Mỗi amino acid được thêm vào khớp với bộ 3 đối mã của mRNA. Đối với mỗi bộ 3 như vậy, amino acid tương ứng được lắp thêm. Các axit amin kế bên thêm vào ứng với chuỗi mã hóa mRNA. Theo cách này, trình tự nucleotide trong khuôn mẫu mRNA xác lập trình tự chuỗi amino acid được tạo ra.[2] Bổ sung một amino acid xẩy ra ở đầu cuối C của peptide và do đó dịch mã được gọi là khuynh hướng amino-đến-carboxyl.[3]

mRNA mang thông tin di truyền được mã hóa là một chuỗi ribonucleotide từ nhiễm sắc thể đến ribosome. Các ribonucleotides được “dịch” những bộ 3 nucleotide gọi là codon. Mỗi bộ 3 mã hóa cho một amino acid rõ ràng.

Trên mỗi ribosome có 3 vị trí gắn riêng không liên quan gì đến nhau với tRNA. Quá trình khởi đầu, amino acid được hoạt hóa bằng ATP tạo thành amino acid hoạt hóa. Enzym Aminoacyl tRNA synthetase xúc tác cho link giữa một amino acid hoạt hóa và một tRNA mà chúng cần. Sản phẩm của quy trình này là một phức tạp amino acid – tRNA (Aminoacyl-tRNA).

 

Quá trình dịch mã của một ribosome

Tiểu cty nhỏ của ribosome (có bộ 3 của rRNA) gắn với mRNA ở vị trí nhận ra đặc hiệu (gần bộ ba mở đầu) và di tán đến bộ ba mở đầu (AUG). Aminoacyl-tRNA thích hợp tiến đến gắn với bộ 3 mở đầu theo nguyên tắc tương hỗ update (UAX – AUG), tiếp theo đó tiểu cty lớn gắn vào tạo ribosome hoàn hảo nhất.

Kéo dài

Aminoacyl-tRNA tiếp theo khớp tương hỗ update đối mã với codon tiếp theo trên mRNA. Tiểu cty lớn xúc tác cho việc hình thành link peptit Một trong những amino acid mở đầu và tiếp theo lần lượt. Ribosome tiếp tục dịch chuyển tRNA tách và di tán khỏi ribosome, quy trình vẫn tiếp tục khi ribosome chạy tiếp dọc mRNA.

Kết thúc

Khi ribosome chạy đến một codon kết thúc (UAA, UAG, UGA – tương ứng với không amino acid) thì dịch mã chấm hết, hai tiểu cty ribosome tách nhau ra. Ngay tiếp theo đó, một enzym đặc hiệu vô hiệu amino acid mở đầu, quy trình dịch mã hoàn tất.

Dịch nhiều

Một mRNA hoàn toàn có thể được dịch bởi nhiều ribosome từ đó tạo ra nhiều cấu trúc protein giống nhau.[4]

^ Biology. McGraw hill education. tr. 249. ISBN 978-981-4581-85-1.

^ Neill C (1996). Biology . The Benjamin/Cummings Publishing Company. tr. 309–310. ISBN 0-8053-1940-9.

^ Stryer L (2002). Biochemistry . W. H. Freeman and Company. tr. 826. ISBN 0-7167-4684-0.

^ “Tế bào”.

  Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR (2004). Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry (ấn bản 3). Hagerstwon, MD: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0-7817-2265-9.
  Cox M, Nelson DR, Lehninger AL (2005). Lehninger principles of biochemistry (ấn bản 4). San Francisco…: W.H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6.
  Malys N, McCarthy JE (tháng 3 năm 2011). “Translation initiation: variations in the mechanism can be anticipated”. Cellular and Molecular Life Sciences. 68 (6): 991–1003. doi:10.1007/s00018-010-0588-z. PMID 21076851.
  Bộ sưu tập ảnh động ảo: Giới thiệu về Dịch mã
  Công cụ dịch (từ DNA hoặc chuỗi ARN)

Bài viết này vẫn còn đấy sơ khai. Bạn hoàn toàn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn hảo nhất hơn.

  xts

Lấy từ “://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dịch_mã&oldid=68333692”

4350

Clip Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong quy trình dịch mã, tiểu phần nhỏ của riboxom nhận ra và bám vào mARN ở vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #quá #trình #dịch #mã #tiểu #phần #nhỏ #của #riboxom #nhận #và #bám #vào #mARN #ở