Kinh Nghiệm về Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là được Update vào lúc : 2022-05-11 05:09:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số (y=-2x+4) cắt trục hoành tại điểm

Nội dung chính

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ đường thẳng y= 2x-6 cắt trục tung tại điểm có toạ độ là
  Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 – Hàm số số 1 – Đề số 6Video liên quan

A.

B.

C.

D.

  lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng 2x – y = 3 trải qua điểm:

A. (0; 3) B. (2; 2) C. ( 1; 3) D. (5; 0)

Các vướng mắc tương tự

Cho 2 hàm số y = x và y = 0,25x.

a) Vẽ trên trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ đồ thị của 2 hàm số đã cho.

b) Đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ là 4 lần lượt cắt những đường thẳng y = x và y = 0,25x tại A và B. Tìm tọa độ của những điểm A, Bvà tính chu vi, diện tích s quy hoạnh của tam giác OAB theo cty đo trên những trục tọa độlà xentimét.

31/08/2022 2,134

C. (3; 0)

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điểm thuộc đồ thị hàm số y = x + 3 là

Xem đáp án » 31/08/2022 2,089

Cho đường thẳng d: y = 3x + 1, d cắt trục tung tại điểm N có tọa độ là

Xem đáp án » 31/08/2022 1,147

Tìm m để đường thẳng y = −3x + m − 1 và y = 2x – m + 5 cắt nhau tại một điểm trên trục tung

Xem đáp án » 31/08/2022 663

Cho hàm số y = (m − 2)x + 3 và y = (2m + 3)x − 1. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau?

Xem đáp án » 31/08/2022 638

Cho O (0; 0) và B (−3; 1). Độ dài đoạn OB là 

Xem đáp án » 31/08/2022 275

Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm số 1?

Xem đáp án » 31/08/2022 261

Cho hai tuyến phố thẳng d: y=12x+32 và d’: y = −x + 3.

Tính góc tạo bởi đường thẳng d với trục Ox

Xem đáp án » 31/08/2022 222

Cho hàm số y = (m + 5)x – 1 và y = (3 – m)x. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hai hàm số là hai tuyến phố thẳng cắt nhau?

Xem đáp án » 31/08/2022 154

Cho hai tuyến phố thẳng d: y=12x+32 và d’: y = −x + 3. Tính góc tạo bởi đường thẳng d’ với trục Ox

Xem đáp án » 31/08/2022 89

Cho hai tuyến phố thẳng y = (m + 2)x – 3 và y = −x + 1. Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi m =

Xem đáp án » 31/08/2022 85

Tìm m để hàm số y = (m – 7)x + 5 đồng biến trên ℝ

Xem đáp án » 31/08/2022 78

Tìm m để hàm số y = (m + 3)x + 2 nghịch biến ℝ

Xem đáp án » 31/08/2022 69

Cho hai tuyến phố thẳng d: y=12x+32 và d’: y = −x + 3

Biết d cắt d’ tại C. Tọa độ điểm C là 

Xem đáp án » 31/08/2022 65

Cho hai tuyến phố thẳng y = (m + 1)x + 5 và y = −x + n – 3. Hai đường thẳng trùng nhau khi m = …; n = …

Xem đáp án » 31/08/2022 59

Với giá trị nào của a, b thì đường thẳng y = ax + b trải qua điểm A(1; −3) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng y = 4x − 1

Xem đáp án » 31/08/2022 53

đường thẳng y= 2x-6 cắt trục tung tại điểm có toạ độ là

A.

(0;-6)

B.

(3;0)

C.

(0;3)

D.

(-6;0)

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:đường thẳng y = 2x-6 cắt trục tung khi x = 0 thay vào được y = -6 nên lựa chọn điểm (0; -6)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 – Hàm số số 1 – Đề số 6

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  27. Với giá trị nào của k thì đường thẳng y = (3 – 2k)x – 3k trải qua điểm A( – 1; 1)

  Hàm số y = (m-4)x + 4 đồng biến khi

  Biết rằng đồ thị của hai hàm số $y=2x+sqrt2$ và $y=2-mx $ là hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên. Khi đó giá trị của m là:

  Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m – 2)x + 5 là hàm số số 1?

  Đường thẳng trải qua điểm M(1; -2) và tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng x – 2y = -3 có phương trình là:

  Cho hàm số y = -1/3x^2. Khẳng định nào sau này đúng?

  Với giá trị nào của m thì hàm số $y=left( 5-3m right)x+3018m$ đồng biến trên $mathbbR$:

  Trong những hàm sau, hàm số nào đồng biến ?

  đường thẳng y= 2x-6 cắt trục tung tại điểm có toạ độ là

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng (d): x – 3y = 5 trải qua điểm

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Liên Xô thực thi chủ trương kinh tế tài chính mới (NEP) bắt nguồn từ nông nghiệp vì

  Điểm khác giữa Liên Xô và những nước đế quốc thời kì 1945-1975 là gì?

  Từ bài học kinh nghiệm tay nghề sụp đổ của chính sách XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, cần rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề gì trong công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam?

  Nhận định nào sau này không đúng về Liên Bang Nga?

  Những khu công trình xây dựng mà Liên Xô đã hỗ trợ sức Việt Nam đến giờ đây vẫn còn đấy giá trị trong quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hoa là những khu công trình xây dựng nào

  Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô đã thực thi chủ trương với tiềm năng gì?

  Nhận định nào sau này đúng thời cơ nói về sự việc sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô?

  Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai, về đối ngoại Liên Xô đã thực thi chủ trương với tiềm năng gì?

  Vai trò của Liên Xô trong trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai (1939-1945) là gì?

  Từ năm 1950 đến nửa đầu trong năm 70 của thế kỉ XX, công nghiệp Liên Xô đứng vị tríthứ mấy trên toàn thế giới?

4375

Review Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong mặt phẳng tọa độ oxy đường thẳng 2x + y = 6 cắt trục tung tại điểm m có tọa độ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #mặt #phẳng #tọa #độ #oxy #đường #thẳng #cắt #trục #tung #tại #điểm #có #tọa #độ #là