Mẹo về Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-18 19:30:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  Trong không khí $Oxyz$, khoảng chừng cách từ điểm $Aleft( 1; – 2;3 right)$ đến $left( P right):x + 3y – 4z + 9 = 0$ làTrong không khí OxyzTrong không khí Oxyz, khoảng chừng cách từ điểm A(1;-2;3)đến mặt phẳng (P): x+3y-4z+9=0làVideo liên quan

  Đáp án C

  Sự hình thành 3 đai cao của vạn vật thiên nhiên việt nam trước hết là vì sự thay đổi theo độ cao của khí hậu, trong số đó tiêu biểu vượt trội nhất là nhiệt độ, càng lên câu nhiệt độ càng giảm, lên rất cao 1000m nhiệt độ giảm 6℃, từ việt thay đổi nhiệt độ dẫn đến thay đổi những quy trình tự nhiên khác

  Câu hỏi:

  Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( P right):x + 2y – 2z + 1 = 0) và điểm M(1;-2;2). Tính khoảng chừng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P).

  Đáp án đúng: A

  (dleft( M,;left( P right) right) = fracleftsqrt 1^2 + 2^2 + 2^2 = 2.)

  Hãy vấn đáp vướng mắc trước lúc xem đáp án và lời giải

Trong không khí (Oxyz), cho mặt phẳng (left( P right):,,4y – z + 3 = 0) và hai tuyến phố thẳng (Delta _1:,,dfracx – 11 = dfracy + 24 = dfracz – 23), (Delta _2:,,dfracx + 45 = dfracy + 79 = dfracz1). Đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (left( P right)) và cắt cả hai tuyến phố thẳng (Delta _1,,,Delta _2) có phương trình là

Mặt phẳng (left( P right):ax + by + cz + d = 0) có một VTPT là:

Mặt phẳng (left( P right):ax – by – cz – d = 0) có một VTPT là:

Trong không khí $Oxyz$, khoảng chừng cách từ điểm $Aleft( 1; – 2;3 right)$ đến $left( P right):x + 3y – 4z + 9 = 0$ là

Trong không khí (Oxyz), khoảng chừng cách từ điểm (Aleft( 1; – 2;3 right)) đến (left( P right):x + 3y – 4z + 9 = 0) là

A. (dfracsqrt 26 13.)

B. (sqrt 8 .)

C. (dfrac17sqrt 26 .)

D. (dfrac4sqrt 26 13.)

Trong không khí Oxyz

Câu hỏi: Trong không khí Oxyz, khoảng chừng cách từ điểm A(1;-2;3)đến mặt phẳng (P): x+3y-4z+9=0là

A.2613

B.8

C.1726

D.42613

Đáp án

D

– Hướng dẫn giải

Chọn D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

201 Bài trắc nghiệm Oxyz cực hay có lời giải rõ ràng !!

Lớp 12 Toán học Lớp 12 – Toán học

Trong không khí Oxyz, khoảng chừng cách từ điểm A(1;-2;3)đến mặt phẳng (P): x+3y-4z+9=0là

A.2613

B.8

C.1726

D.42613

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là

Mẹo Hay
Cách

4282

Video Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong không khí Oxyz khoảng chừng cách từ điểm A 1 2 3 đến P x 3y 4z 9 0 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #không #gian #Oxyz #khoảng chừng #cách #từ #điểm #đến #là