Mẹo Hướng dẫn Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-09 04:45:26 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau thì Cường độ dòng điện có mức giá trị như nhau tại mọi điểm (I=I1=I2) còn Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn (U=U1+U2).

Nội dung chính

    Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên là gì?Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc tuy nhiên songHiệu điện thế trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên Một số bài tập vật lý 9 đoạn mạch tuy nhiên songThực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế riêng với đoạn mạch nối tiếpA. Lý thuyếtB. Trắc nghiệmVideo liên quan

Vậy riêng với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau thì Cường độ dòng điện và Hiệu điện thế trên đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau này được xem ra làm sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới này.

I. Cường độ dòng điện và Hiệu điện thế trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện (I), Hiệu điện thế (U) và Điện trở (R) trong Mạch Điện Nối Tiếp – Vật lý 9 bài 4

1. Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau (nội dung Vật lý lớp 7) thì:

– Cường độ dòng điện (I) có mức giá trị như nhau tại mọi điểm: I=I1=I2

– Hiệu điện thế giữa (U) hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn: U=U1+U2.

2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau.

* Câu C1 trang 11 SGK Vật Lý 9: Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết thêm thêm những điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau ra làm sao?

(sơ đồ mạch điện mắc tiếp nối đuôi nhau – hình 4.1)

* Hướng dẫn giải Câu C1 trang 11 SGK Vật Lý 9:

– R1, R2 và Ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau.

* Câu C2 trang 11 SGK Vật Lý 9:  Hãy chứng tỏ rằng, riêng với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

 

* Hướng dẫn giải Câu C2 trang 11 SGK Vật Lý 9: 

– Ta có: 

 và 

  ,

– Mặt khác, trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện có mức giá trị như nhau tại mọi điểm: I = IR1 = IR2 

II. Điện trở tương tự trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

1. Điện trở tương tự

– Điện trở tương tự của một đoạn mạch gồm những điện trở là điện trở hoàn toàn có thể thay thế cho đoạn mạch này, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn vẫn đang còn mức giá trị như trước.

2. Công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch có 2 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau

– Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: Rtđ = R1 + R2

* Câu C3 trang 11 SGK Vật Lý 9: Hãy chứng tỏ công thức tính điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau là Rtđ = R1 + R2.

* Hướng dẫn giải Câu C3 trang 11 SGK Vật Lý 9: 

– Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = U1 + U2

– Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau)

– Mà U = I.Rtđ ⇒ I.(R1 + R2) = I.Rtđ

– Chia hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (Đpcm).

Lưu ý: Ampe kế, dây nối trong mạch thường có mức giá trị rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện,nên ta hoàn toàn có thể bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối khi tính điện trở của mạch mắc tiếp nối đuôi nhau.

III. Vận dụng tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở trong mạch tiếp nối đuôi nhau

* Câu C4 trang 12 SGK Vật Lý 9: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

– Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động và sinh hoạt giải trí không? Vì sao?

* Hướng dẫn giải Câu C4 trang 12 SGK Vật Lý 9: 

° Cả 3 trường hợp những Đèn đều không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì:

– Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua đèn.

– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua chúng.

– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động và sinh hoạt giải trí vì mạch hở, không còn dòng điện chạy qua nó.

* Câu C5 trang 12 SGK Vật Lý 9: a) Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

sơ đồ điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau – hình 4.3a

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b SGK) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

sơ đồ điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau – hình 4.3b

Hướng dẫn giải Câu C5 trang 12 SGK Vật Lý 9: 

a) Vì mạch mắc tiếp nối đuôi nhau nên điện trở tương tự của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc tiếp nối đuôi nhau với R2 nên lúc đó mạch điện mới gồm 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau. Do đó, điện trở tương tự mới của đoạn mạch là:

 RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + 20 = 60 Ω

 So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3

Hy vọng với nội dung bài viết về Cường độ dòng điện (I), Hiệu điện thế (U) và Điện trở (R) trong Mạch Điện Nối Tiếp ở trên giúp ích cho những em. Mọi góp ý và vướng mắc những em vui lòng để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập tốt.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì?

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì?

Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì?

Câu 1. a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện là một acquy, hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau, một công tắc nguồn mở, một ampe kế A do cường độ dòng điện trong mạch chính, vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau, vôn kế V1 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1

b. Khi khóa K đóng lại thì vôn kế V chỉ 12V, vôn kế V1 chỉ 9V và ampe kế chỉ 1,5A. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn                                                           

Câu 2. a.Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện là một acquy, hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau, một công tắc nguồn mở, một ampe kế A do cường độ dòng điện trong mạch chính, vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau, vôn kế V1 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1, vôn kế V2 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2

b. Khi khóa K đóng lại thì vôn kế V chỉ 9V, vôn kế V1 chỉ 6V và ampe kế chỉ 0.7A. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau)

Trong chương trình Vật lý, những em đã được tìm hiểu thật nhiều về điện và mạch điện. Tuy nhiên, khi nói về cấu trúc cũng như phân loại mạch điện thì không phải ai trong toàn bộ chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm rõ. Hôm nay, Monkey sẽ chia sẻ cho những em về đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên là gì? Cách tính những chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở trong đoạn mạch này ra làm sao? Hãy cùng tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này nhé!

Đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên là gì?

Định nghĩa: Một mạch được gọi là mạch tuy nhiên tuy nhiên khi có những thành phần điện được link theo thông số kỹ thuật tuy nhiên tuy nhiên, hay đầu của chúng được link với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng hoặc đường dẫn cho dòng điện chảy.

Quan sát hình dưới đây:

Trong số đó: 

    R1, R2,…,Rn là những điện trở U(AB) là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch I1, I2,…,In là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở I(AB) là cường độ dòng điện qua mạch chính

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên 

Các em đã từng được tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong một mạch điện, riêng với mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên, hai chỉ số này sẽ có được một số trong những điểm lưu ý khác lạ.

Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên

Dòng điện trong một mạch tuy nhiên tuy nhiên sẽ phân loại qua những nhánh. Trong đoạn mạch này, cường độ dòng điện trải qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện trải qua những thành phần điện riêng lẻ. Hiểu một cách đơn thuần và giản dị, cường độ dòng điện của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên bằng tổng những cường độ dòng điện đang sẵn có trong mạch điện.

Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên:

I = I1 + I2 + I3 +…+ In

Hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên 

Hiệu điện thế trong đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên vẫn không thay đổi trên mỗi đường dẫn hay thành phần vì mỗi thành phần được link với nguồn tại cùng một điểm. Hay nói cách đơn thuần và giản dị khác, hiệu điện thế qua mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên sẽ bằng nhau ở mọi điểm.

Công thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên:

U = U1 = U2 = U3 =…= Un

Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên 

Nhắc lại kiến thức và kỹ năng:

Trong chương trình vật lý 7, những em đã được tìm hiểu về đoạn mạch có hai bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, ta có:

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua những mạch rẽ:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch rẽ:

Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên:

Hai hệ thức trên vẫn đúng với đoạn mạch gồm có hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên.

Đối với mạch điện có hai điện trở gồm R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên 

Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên có công thức tính là:

Suy ra:

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì nghịch hòn đảo của điện trở tương tự sẽ bằng tổng những nghịch hòn đảo của những điện trở từng thành phần. 

Mở rộng với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3,…Rn mắc tuy nhiên tuy nhiên, ta có:

       I = I1 + I2 + I3 +…+ In

      U = U1 = U2 = U3 =…= Un

Xem thêm: Toàn bộ lý thuyết định luật ôm (ohm) và bài tập thực hành thực tiễn

Một số bài tập vật lý 9 đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên

Bài 1: Công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên là:

Hướng dẫn giải:

Công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên là: 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2  => Chọn câu B

Bài 2: Trong những công thức sau này, công thức nào không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên?

Hướng dẫn giải:

Đáp án D là công thức không phù phù thích hợp với đoạn mạch mắc tuy nhiên tuy nhiên

Bài 3: Trong một mạch gồm hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Điện trở tương tự của đoạn mạch này thay đổi ra làm sao nếu tăng giá trị của một điện trở?

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Giữ nguyên

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải:

Điện trở tương tự của đoạn mạch này sẽ tăng thêm nếu tăng giá trị của một điện trở 

=> Chọn đáp án A

Bài 4: Tính điện trở tương tự trong mọi trường hợp sau, biết mỗi điện trở thành phần có độ lớn 10 Ω.

A. 5 Ω

B. 10 Ω

C. 15 Ω

D. 20 Ω

Hướng dẫn giải: 

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên

Áp dụng công thức tính điện trở tương tự:

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 => R/tđ = R1R2/(R1 + R2) = 10.10/(10 + 10) = 5Ω

=> Vậy chọn câu A

Bài 5: Tính điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Áp dụng công thức tính điện trở tương tự, ta có:

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtđ = 12/7 Ω

Bài 6: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ hình a

a. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b. Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như sơ đồ hình b thì điện trở tương tự của đoạn mạch bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Bài 7: Cho hai điện trở R1 = 12Ω  và R2 = 36Ω mắc tuy nhiên tuy nhiên vào một trong những đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch đó đó là 2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

Hướng dẫn giải:

Hy vọng thông qua nội dung bài viết chia sẻ những kiến thức và kỹ năng về đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên cũng như phương pháp tính những hệ thức trong nội dung bài viết trên sẽ hỗ trợ những em nắm chắc và xử lý và xử lý được những bài tập tại trường. Cảm ơn những em đã đón đọc nội dung bài viết.

Chuyên đề Vật lý lớp 7: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế riêng với đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau được VnDoc sưu tầm và trình làng tới những bạn học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm. Nội dung tài liệu sẽ hỗ trợ những bạn học viên học tốt môn Vật lý lớp 7 hiệu suất cao hơn. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế riêng với đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

    A. Lý thuyếtB. Trắc nghiệm

A. Lý thuyết

Gọi X1, X2 … Xn là những thiết bị điện

I1, I2 … In và IAB là cường độ dòng điện qua những thiết bị điện và trong mạch chính.

Gọi UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

U1, U2 … Un lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi thiết bị điện.

Đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau là đoạn mạch gồm những thiết bị điện được nối với nhau thành một dãy liên tục.

Hình 1.1 là những thiết bị điện X1, X2…Xn mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau.

1. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau

– Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện qua những thiết bị điện trong mạch là như nhau.

Ta có: IAB = I1 = I2 = … = In

– Đo cường độ dòng điện qua mạch chính hay những thiết bị điện ta chỉ việc dùng một ampe kế mắc tiếp nối đuôi nhau vào đoạn mạch đó.

2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau

– Trong đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những thiết bị điện mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi thiết bị thành phần.

Ta có: UAB = U1 + U2 + …+ Un

– Đo hiệu điện thế giữa hai đầu thiết bị điện nào thì ta dùng vôn kế mắc tuy nhiên tuy nhiên với thiết bị điện đó ở trong mạch điện.

B. Trắc nghiệm

Bài 1: Nếu hai bóng đèn A và B được mắc tuy nhiên tuy nhiên và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì:

A. độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu đèn B không đổi.

B. độ sáng của bóng đèn B tăng thêm vì cường độ dòng điện triệu tập vào một trong những bóng.

C. độ sáng của bóng đèn B giảm vì mạch chỉ từ một bóng.

D. bóng đèn B cũng trở nên đứt dây tóc theo.

Nếu hai bóng đèn A và B được mắc tuy nhiên tuy nhiên và nối vào nguồn điện thì nếu bóng đèn A bị đứt dây tóc thì độ sáng của bóng đèn B vẫn không đổi vì hiệu điện thế ở hai đầu đèn B không đổi ⇒ Đáp án A

Bài 2: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc tiếp nối đuôi nhau có mức giá trị nào dưới đây?

A. bằng tổng những hiệu điện thế trên mỗi đèn.

B. nhỏ hơn tổng những hiệu điện thế trên mỗi đèn.

C. bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

D. to nhiều hơn tổng những hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc tiếp nối đuôi nhau có mức giá trị bằng tổng những hiệu điện thế trên mỗi đèn U = U1 + U2 ⇒ Đáp án A

Bài 3: Có 3 nguồn điện 4,5V; 6V; 9V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 6V, cần mắc tuy nhiên tuy nhiên hai bóng đèn này vào một trong những trong ba nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là thích hợp nhất?

A. 9V B. 6V C. 4,5V D. nguồn điện nào thì cũng khá được

Dùng nguồn điện 6V là thích hợp nhất vì nó sử dụng cho hai bóng đèn giống nhau đều ghi 6V mắc tuy nhiên tuy nhiên ⇒ Đáp án B

Bài 4: Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng thông thường thì phải mắc mạch điện ra làm sao?

A. Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.

B. Hai bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên vào hai cực của nguồn.

C. Hai bóng đèn mắc tiếp nối đuôi nhau vào hai cực của nguồn.

D. Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng thông thường.

Để mỗi đèn đều sáng thông thường thì phải mắc hai bóng đèn tiếp nối đuôi nhau và mắc vào hai cực của nguồn ⇒ Đáp án C

Bài 5: Cho những mạch điện như hình 28.1 dưới đây, hãy cho biết thêm thêm những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc tuy nhiên tuy nhiên.

A. a – b – d

B. a – b – c – e

C. a – b – c

D. a – b – e

Hai bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên ở sơ đồ a, b và d ⇒ Đáp án A

Bài 6: Đặc điểm nào sau này không phải là của mạch điện gồm hai đèn Đ1, Đ2 mắc tuy nhiên tuy nhiên?

A. Hai đèn có hai điểm nối chung.

B. Hiệu điện thế trên hai đèn có mức giá trị bằng nhau.

C. Nếu hai đèn giống hệt nhau thì sẽ sáng như nhau.

D. Cường độ dòng điện qua hai đèn có mức giá trị bằng nhau.

Nếu hai đèn rất khác nhau, cường độ dòng điện qua hai đèn rất khác nhau ⇒ Đáp án D

Bài 7: Chỉ ra nhận xét sai

Cho mạch điện như hình 28.1. Có những nhận xét như sau:

A. Số chỉ ampe kế A cho biết thêm thêm cường độ dòng điện qua mạch chính.

B. Khi khóa K, K1 đóng, K2 mở thì không còn bóng đèn nào sáng.

C. Khi K, K2 đóng, K1 mở thì bóng đèn 2 và 3 sáng.

D. Số chỉ vôn kế V cho biết thêm thêm hiệu điện thế đặt trên bóng đèn 1 hoặc bóng đèn 2 hoặc bóng đèn 3.

Khi khóa K, K1 đóng, K2 mở thì vẫn vẫn đang còn bóng đèn sáng ⇒ Đáp án B

Bài 8: Cho ba đèn Đ1, Đ2, Đ3 mắc tuy nhiên tuy nhiên. Cường độ dòng điện qua mạch đó đó là 1A, cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là 0,5A. Biết rằng hai đèn Đ2, Đ3 giống hệt nhau. Tìm cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3.

Đáp án

Cường độ dòng điện qua đèn 2 và đèn 3 là I23 = I – I1 = 1 – 0,5 = 0,5 A

Vì hai đèn này giống nhau nên

Bài 9: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.8, trong số đó vôn kế chỉ U = 3V, ampe kế A chỉ I = 0,6A, ampe kế A1 chỉ l1 = 0,32A

a) Tìm số chỉ I2 của ampe kế A2

b) Tìm hiệu điện thế U1, U2 tương ứng ở hai đầu mỗi bóng đèn

c) Nếu đèn Đ1 bị hỏng thì ampe kế A chỉ 0,38A. Hỏi khi đó số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu?

Đáp án

a) Số chỉ của ampe kế A2: I2 = I – l1 = 0,6 – 0,32 = 0,28 (A)

b) U1 = U2 = U = 3V (Vì Đ1 // Đ2)

c) I2 = I = 0,38A.

Bài 10: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.5, ampe kế có số chỉ I = 0,54A. Biết cường độ dòng điện trải qua đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện trải qua đèn Đ2.

a) Hãy tính cường độ dòng điện l1 và I2 tương ứng trải qua những đèn Đ1 và Đ2.

b) Hãy so sánh hiệu điện thế giữa hai đầu những đèn Đ1 và Đ2.

Đáp án

a) l1 = 2I2.

Vì đèn 1 tuy nhiên tuy nhiên đèn 2 nên: I = l1 + I2 = I2 + 2I2 = 3I2 = 0,54

=> I2 = 0,18A; l1 = 2I2 = 0,36A.

b) Hiệu điện thế giữa 2 đầu những đèn Đ1 và Đ2 là bằng nhau vì Đ1 // Đ2.

Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn lý thuyết Vật lý 7: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế riêng với đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Vật lý 7, Giải bài tập Vật lý lớp 7, Giải bài tập Vật Lí 7, Tài liệu học tập lớp 7 mà VnDoc tổng hợp và trình làng tới những bạn đọc

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì

4147

Clip Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc tuy nhiên tuy nhiên, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có điểm lưu ý gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #đoạn #mạch #gồm #bóng #đèn #mắc #tuy nhiên #tuy nhiên #cường #độ #dòng #điện #và #hiệu #điện #thế #có #đặc #điểm #gì