Mẹo Hướng dẫn Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-11 01:05:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập Hóa học lớp 12 Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hoá học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Học kì 2 Hoá học lớp 12 Trắc nghiệm năm 2022 đề số 1

Câu 1: Cho khí CO dư trải qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3, MgO.

D. Cu, Al2O3, Mg.

Câu 2: Để làm sạch loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn,Sn,Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong:

A. Dung dịch Sn(NO3)2.

B. Dung dịch HgNO3)2.

C. Dung dịch Zn(NO3)2.

D. Dung dịch Pb(NO3)2.

Câu 3: Chất nào dưới đây góp thêm phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

A. Ozon.

B. Dẫn xuất flo của hidrocacbon.

C. Cacbon đioxit.

D. Lưu huỳnh đioxit.

Câu 4: Để phân biệt những khí CO, CO2 ,O2 ,và SO2 hoàn toàn có thể dùng

A. Tàn đóm cháy dở và nước brom.

B. Dung dịch Na2CO3 và nước brom.

C. Tàn đóm cháy dở nước vôi trong và dung dịch K2CO3.

D. Tàn đóm cháy dở nước vôi trong và nước brom.

Câu 5: Trong quy trình sản xuất gang, xỉ lò là chất:

A. SiO2 và C.

B. MnO2 và CaO.

C. MnSiO3.

D. CaSiO3.

Câu 6: Lớp ozon tại tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của Mặt trời, bảo vệ sự sống trên Trái đất. Hiện tượng suy giảm tầng ozon đang là một yếu tố môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên toàn thế giới. Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này là vì:

A. Chất thải CFC do con người gây ra.

B. Các hợp chất hữu cơ.

C. Sự thay đổi của khí hậu.

D. Chất thải CO2 .

Câu 7: Al có thể tan được trong nhóm các dung dịch nào sau:

A. CuSO4, MgCl2.

B. HCl, H2SO4 loãng.

C. FeCl2, KCl.

D. (HNO3, H2SO4) đặc nguội.

Câu 8: Người Mông Cổ rất thích dùng bình bằng Ag để đựng sữa ngựa. Bình bằng Ag dữ gìn và bảo vệ được sữa ngựa lâu không biến thành hỏng là vì:

A. Bình bằng Ag bền trong không khí.

B. Ag là sắt kẽm kim loại có tính khử rất yếu.

C. Bình làm bằng Ag, chứa những ion Ag+ có tính oxi hóa mạnh.

D. Ion Ag+ hoàn toàn có thể diệt trùng,diệt khuẩn (dù nồng độ rất nhỏ).

Câu 9: Khi điều chế sắt kẽm kim loại, những ion sắt kẽm kim loại đóng vai trò là chất

A. Nhận proton.

B. Bị oxi hoá.

C. Bị khử.

D. Cho proton.

Câu 10: Cho những cặp chất sau: FeCl2 và H2S; CuS và HCl; Fe2(SO4)3 và H2S; NaOH đặc và SiO2; Na2ZnO2 và HCl. Số cặp chất xẩy ra phản ứng là:

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 11: Cấu hình electron nào sau này là của Fe?

A.  [Ar] 4s23d6.

B. [Ar]3d8.

C. [Ar]3d64s2.

D.  [Ar]3d74s1.

Câu 12: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng quan sát được:

A. Có kết tủa keo trắng tan dần đến hết.

B. Có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó lại có kết tủa.

C. Có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan.

D. Dung dịch trong suốt.

Câu 13: Anion gốc axit nào sau này hoàn toàn có thể làm mềm nước cứng?

A. SO42-.

B. PO43-

C. NO3-.

D. ClO4-.

Câu 14: Cho 1 mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:

A. Có khí thoát ra và có kết tủa xanh lam.

B. Chỉ có kết tủa red color.

C. Có khí thoát ra và có kết tủa red color.

D. Chỉ có khí thoát ra.

Câu 15: Tại những bãi đào vàng, nước sông đã nhiễm một loại hóa chất cực độc do thợ vàng sử dùng để tách vàng khỏi cát và tạp chất. Đất ở ven sông cũng trở nên nhiễm chất độc này. Chất độc này cũng luôn có thể có nhiều trong vỏ sắn. Chất độc đó là:

A. Xianua.

B. Nicôtin.

C. Thủy ngân.

D. Đioxin

Câu 16: Ion sắt kẽm kim loại nào sau này làm ngọn lửa đèn khí nhuốm màu vàng tươi ?

A. Ca2+.

B. Na+.

C. K+.

D. Ba2+.

Câu 17: Để phân biệt những dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: NH4Cl, MgCl2, AlCl3, NaNO3 hoàn toàn có thể dùng dung dịch

A. HCl.

B. HNO3.                  

C. Na2SO4.

D. NaOH.

Câu 18. Dung dịch HCl, H2SO4 loãng sẽ oxi hóa crom đến mức oxi hóa:

A. +2.

B. +3.

C. +4.

D. +6.

Câu 19: Thứ tự một số trong những cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Cặp chất không phản ứng với nhau là

A. Fe và dung dịch AgNO3.

B. Cu và dung dịch FeCl3.

C. Dung dịch Fe(NO3)3 và AgNO3.

D. Fe và dung dịch CuCl2.

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam sắt kẽm kim loại hóa trị II trong 200 mL dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hòa lượng axit dư phải dùng hết 80 mL dung dịch KOH 1M. Kim loại cần tìm là

A. Magie.

B. Canxi.

C. Bari.   

D. Beri.

Câu 21: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ba vào dung dịch HCl dư. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 5,04 lít H2 (đktc). Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được 29,475 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

A. 13,50.

B. 21,49.

C. 25,48.

D. 14,30.

Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu vào dung dịch HCl dư thấy còn một phần chất rắn chưa tan. Vậy những chất tan trong dung dịch sau phản ứng là:

A. FeCl3, FeCl2, HCl

B. FeCl3, FeCl2, CuCl2

C. FeCl2, CuCl2, HCl

D. FeCl3, CuCl2, HCl

Câu 23: Cho m gam Mg vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, đến phản ứng hoàn toàn thu được 14,4 gam chất rắn.Giá trị của m là:

A. 15,6 gam.

B. 24 gam

C. 8,4 gam.

D. 6 gam.

Câu 24 :Các số oxi hoá đặc trưng của crom là :

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.       

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

Câu 25: Khử m gam hỗn hợp A gồm những oxit CuO; Fe3O4; Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn X và 13,2 gam khí CO2. Giá trị của m là

A. 44,8 gam

B. 40,8 gam

C. 4,8 gam

D. 48,0 gam

Câu 26: Cho những thí nghiệm sau:

(1) Để một miếng gang (Fe – C) ngoài không khí ẩm.

(2) Nhúng một thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng một thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

(4) Nhúng một thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

Số thí nghiệm xẩy ra ăn mòn điện hoá là:

A. 1

B.

C. 3

D. 4

Câu 27: Để thu được sắt kẽm kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, hoàn toàn có thể dùng sắt kẽm kim loại nào sau này?

A. Ca.

B. Na.

C. Ag.

D. Fe.

Câu 28: Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim :

A. Ở nhiệt độ thường crom chỉ phản ứng với flo.

B. Ở nhiệt độ cao, oxi sẽ oxi hóa crom thành Cr(VI).

C. Lưu huỳnh không phản ứng được với crom.

D. Ở nhiệt độ cao, clo sẽ oxi hóa crom thành Cr(II).

Câu 29: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có khối lượng là 42 gam. Chia X thành hai phần không bằng nhau.

Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thì có 2,5 mol HNO3 đã phản ứng, sau phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối.

Giá trị của m

A. 104,5.

B. 94,8.

C. 112,4.

D. 107,5.

Câu 30: Điện phân hỗn hợp 0,2 mol NaCl và a mol Cu(NO3)2 sau thuở nào gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch X giảm 21,5. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thoát ra khí NO duy nhất. Tính a?

A. 0,5.

B. 0,6.

C. 0,4.

D. 0,2.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1.C

2.B

3.D

4. D

5.D

6. A

7.B

8.D

9.C

10.B

11. C

12. C

13. B

14. A

15.A

16.B

17.B

18.A

19.C

20.A

21.A

22.C

23.A

24.B

25.A

26.B

27.D

28.A

29.D

30.C

Câu 4:D

– Tàn đóm cháy dở: bình làm tàn đóm phát cháy rực rỡ là O2

– Nước brom: SO2 làm mất đi màu

– Nước vôi trong: CO2 làm đục nước vôi trong

Câu 10. B

Các cặp có phản ứng xẩy ra là

Fe2(SO4)3 và H2S; NaOH đặc và SiO2; Na2ZnO2 và HCl

Câu 17:D

Chọn thuốc thử là dung dịch NaOH.

NH4Cl

MgCl2

AlCl3

NaNO3

NaOH

Khí mùi khai thoát ra

Kết tủa white color, không tan trong NaOH dư

Kết tủa keo trắng, tan trong NaOHdư

Không có hiện tượng kỳ lạ gì

Câu 19: C

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Fe3+ không tác dụng được với Ag+

Câu 20: A

M + H2SO4 → MSO4 + H2 (1)

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O (2)

 nKOH=0,08 mol→nH2SO42=0,04 mol

nH2SO4=0,2.0,5=0,1 mol→nH2SO41=0,1−0,04=0,06 mol→M=1,440,06=24

M là Magie

Câu 21: A

Phương pháp:

BTNT H: nHCl pư = 2nH2

BTKL: m + mHCl = m muối + mH2 =>m

Hướng dẫn giải:

BTNT H: nHCl pư = 2nH2 = 0,45 mol

BTKL: m + mHCl = m muối + mH2 => m + 0,45.36,5 = 29,475 + 0,225.2

=> m = 13,5 gam

Câu 23: A

Chất rắn sau phản ứng gồm : Cu ( 0,05 mol => m = 3,2 gam ) và Fe (  11,2 gam => n = 0,2 mol )

=> dung dịch sau phản ứng chứa : Mg2+ ; Fe2+ ( 0,6 mol ) và NO3- ( 2,5 mol)

=> Theo BTĐT : nMg2+ = 0,65 mol => mMg = 15,6 gam

Câu 25: A

Phản ứng: m gam hỗn hợp oxit + CO → 40 gam chất rắn X + 0,3 mol CO2.

có nCO = nCO2 = 0,3 mol ⇒ BTKL có: m = 40 + 0,3 × 16 = 44,8 gam.

Câu 26: B

Thí nghiệm xẩy ra ăn mòn điện hóa là: (1); (4).

Câu 29: D

* Phần 1: nFe = nH2 = 0,1; nCu = a

* Phần 2: nNO2 = 1,25; nFe = 0,1k và nCu = ak

Ta có hệ

0,1.3 + 2ak = 1,2556(0,1 +0,1k) + 64(a + ak) = 42

→k = 2,5a = 0,1

→m = 0,25.242 + 0,25.188= 107,5 gam

Câu 30: C

n Cl- = 0,2 mol  => n Cl2 = 0,1 mol

64nCu + 32nO2 + 0,1.71 = 21,52nCu= 2.0,1 + 4nO2

→nCu= 0,2 molnO2= 0,05 mol

2 H2O  → 4 H+ + O2 + 4 e

nO2 = 0,05 mol => n H+ = 0,2 mol = n HNO3

Fe + 4 HNO3→   Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO

 0,05   0,05

Fe +     2 Fe(NO3)3   →    3 Fe(NO3)2

0,025    <=0,05

=> m Fe  = 56 . ( 0,025 + 0,05 ) =  4,2 gam > 2,6 gam

=> có phản ứng của Fe với muối Cu2+

Fe + Cu(NO3)2→     Fe(NO3)2  + Cu

=> m tăng của ­phản ứng   = 4,2 – 2,6 = 1,6 g

=> n Cu(NO3)2 = 1,6 : (64 – 56 ) = 0,2 mol

Vậy tổng số mol = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hoá học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Học kì 2 Hoá học lớp 12 Trắc nghiệm năm 2022 đề số 2

Câu 1: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm sắt kẽm kim loại

A. Pb.

B. Sn.

C. Cu.

D. Zn.

Câu 2: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. Không màu sang màu vàng.

B. Không màu sang màu da cam.

C. Màu vàng sang màu da cam.

D. Màu da cam sang màu vàng.

Câu 3: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. Fe(OH)2.  

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO.

Câu 4: Hai dung dịch đều phản ứng được với sắt kẽm kim loại Fe là

A. CuSO4 và ZnCl2.

B. HCl và AlCl3.      

C. CuSO4 và HCl.

D. ZnCl2 và FeCl3.

Câu 5: Cấu hình electron của ion Cr3+ là

A. [Ar]3d5.

B. [Ar]3d4.

C. [Ar]3d3.

D. [Ar]3d2.

Câu 6: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính hầu hết là vì chất nào sau này

A. Khí hidroclorua.

B. Khí cacbonic.      

C. Khí clo.  

D. Khí cacbon oxit.

Câu 7: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

A. NaCl.

B. CuSO4.

C. Na2SO4.

D. NaOH.

Câu 8: Nhỏ từ từ cho tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xẩy ra là

A. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 

B. Có kết tủa keo trắng, tiếp theo đó kết tủa tan.

C. Chỉ có kết tủa keo trắng.                      

D. Không có kết tủa, có khí bay lên.

Câu 9: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

A. Na2SO4, KOH.

B. NaOH, HCl.        

C. KCl, NaNO3.

D. NaCl, H2SO4.

Câu 10: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có

A. Bọt khí và kết tủa trắng.

B. Bọt khí bay ra.

C. Kết tủa trắng xuất hiện.

D. Kết tủa trắng, tiếp theo đó kết tủa tan dần.

Câu 11: Nước cứng là nước có chứa nhiều những ion

A. Ca2+, Mg2+.

B. Al3+, Fe3+.

C. Na+, K+.

D. Cu2+, Fe3+.

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe→XFeCl3→YFe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là

A. NaCl, Cu(OH)2.

B. Cl2, NaOH.         

C. HCl, Al(OH)3.

D. HCl, NaOH.

Câu 13: Trong bảng tuần hoàn, Mg là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm

A. IVA.

B. IIA.

C. IIIA.

D. IA.

Câu 14: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng.

B. H2SO4 loãng.

C. H2SO4 đặc, nguội.

D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 15: Hai chất được sử dụng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. Na2CO3 và Na3PO4.

B. Na2CO3 và Ca(OH)2. 

C. Na2CO3 và HCl.

D. NaCl và Ca(OH)2.

Câu 16: Để dữ gìn và bảo vệ natri, người ta phải ngâm natri trong

A. dầu hỏa.

B. nước.

C. phenol lỏng.

D. rượu etylic.

Câu 17: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

A. 1s22s2 2p6.

B. 1s22s2 2p6 3s1.     

C. 1s22s2 2p6 3s2.

D. 1s22s2 2p6 3s23p1.

Câu 18: Kim loại nào sau này có tính dẫn điện tốt nhất trong toàn bộ những sắt kẽm kim loại

A. Bạc.

B. Đồng.

C. Nhôm.

D. Vàng.

Câu 19: Phương pháp thích hợp điều chế sắt kẽm kim loại Ca từ CaCl2 là

A. Điện phân CaCl2 nóng chảy.  

B. Dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

C. Điện phân dung dịch CaCl2.

D. Nhiệt phân CaCl2.

Câu 20: Trong nhiều chủng loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. xiđerit.

B. hematit nâu.

C. hematit đỏ.

D. manhetit.

Câu 21: Cặp. kim loại nào sau này bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ

A. Al và Cr.

B. Fe và Cr.

C. Mn và Cr.

D. Fe và Al.

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 5,65g hỗn hợp Mg, Zn trong dung dịch HCl dư thu được 3,36 lit H2 (dktc) và dung dịch X. Dung dịch X cô cạn được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 16,3

B. 21,95

C. 11,8

D. 18,10

Câu 23: Nung 5,6 gam Fe trong bình đựng oxi, sau phản ứng thu được 15,2 gam hỗn hợp T chỉ gồm toàn oxit. Hoà tan hoàn toàn T cần vừa đủ V lít dung dịch HCl 2M, giá trị của V là:

A. 0,3 lít.

B. 0,6 lít.

C. 0,9 lít.

D. 1,2 lít.

Câu 24: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau thuở nào gian phản ứng thu được 7 gam hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 6,14 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 3,20.  

B. 6,40.

C. 3,84.

D. 5,76.

Câu 25: Cho hai muối X, Y thỏa mãn nhu cầu Đk sau:

X + Y → không xẩy ra phản ứng;       X + Cu → không xẩy ra phản ứng;

Y + Cu → không xẩy ra phản ứng;     X + Y + Cu → xẩy ra phản ứng;

X, Y lần lượt hoàn toàn có thể là:

A. NaNO3 và NaHSO4.

B. NaNO3 và NaHCO3.

C. Fe(NO3)3 và NaHSO4.

D. Mg(NO3)2 và KNO3.

Câu 26: Cho hỗn hợp X dạng bột gồm Fe, Ag và Cu vào lượng dư dung dịch chứa một muối nitrat Y, khuấy kỹ đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z và rắn T chỉ chứa Ag có khối lượng đúng bằng lượng Ag có trong X. Nhận định nào sau này là đúng?

A. Muối Y là Cu(NO3)2.

B. Dung dịch Z gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

C. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Z, thu được kết tủa.

D. Dung dịch Z gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và AgNO3.

Câu 27: Có bốn dung dịch đựng riêng không liên quan gì đến nhau trong bốn ống nghiệm không dán nhãn: K2CO3, FeCl2, NaCl, CrCl3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch Ba(OH)2 thì nhận ra được tối đa bao nhiêu dung dịch trong số những dung dịch trên?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 28. Hỗn hợp X gồm Na, Al, Na2O và Al2O3. Hòa tan hoàn toàn 20,05 gam X vào nước, thu được 2,8 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl IM yào Y, đến khi khởi đầu xuất hiện kết tủa thì dùng hết 50ml, nếu thêm tiếp 310ml nữa thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 17,94

B. 19,24

C. 14,82

D. 31,2

Câu 29 :Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và a mol khí H2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, phản ứng được màn biểu diễn theo đồ thị sau:

A. 24,1 gam

B. 22,9 gam

C. 21,4 gam

D. 24,2 gam

Câu 30: Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2; Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến những phản ứng hoàn thấy đã dùng 580ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Biết NO là thành phầm khử duy nhất của N+5 trong cả quy trình, giá trị của m sớm nhất với

A. 82.

B. 80.

C. 84.

D. 86.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1.D

2.C

3.C

4. C

5.C

6. B

7.D

8.B

9.B

10.D

11. A

12. B

13. B

14.C

15.A

16.A

17.B

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.A

25.A

26.B

27.B

28.A

29.B

30.A

Câu 22:A

(*) Phương pháp: Bảo toàn khối lượng

-Lời giải:

TQ: M + 2HCl → MCl2 + H2

Mol           0,3      ← 0,15

Bảo toàn khối lượng: mM + mHCl = mmuối + mH2 ⇒mmuối = 16,3g

Câu 23: B

→nHCl = 2nO = 2.15,2 – 5,616=1,2 →V = 0,6

Câu 24: A

nZn  = 0,06 mol > ½ nNO3

=> Zn dư , dung dịch muối Y chỉ có Zn(NO3)2 với số mol là 0,04 mol

Bảo toàn khối lượng :

mZn + mY = mZn(NO3)2 + mrắn => my = 9,8g

Và : mCu + mAgNO3 = mX + mY

=> mCu = m = 3,2g

Câu 25: A.

X: NaNO3

Y: NaHSO4.

2NaNO3 + 8NaHSO4 + 3Cu →t° 5Na2SO4 + 3CuSO4 + 2NO + 4H2O

Câu 26: B.

Fe, Ag, Cu + Y → dung dịch Z + Ag

Khối lượng Ag không đổi => Ag không phản ứng với Y, Fe và Cu tan hoàn toàn trong Y

=> A sai. Y không thể là Cu(NO3)2.

B đúng.

C sai. Dung dịch Z không chứa Ag+ nên cho HCl vào Z không thu được kết tủa.

D sai. Dung dịch Z không thể chứa AgNO3.

Câu 27: B

Cho Ba(OH)2 phản ứng lần lượt với từng chất:

– Có kết tủa trắng xuất hiện, không tan trong Ba(OH)2 dư: dung dịch là K2CO3.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

– Có kết tủa trắng xanh xuất hiện, để lâu kết tủa chuyển màu nâu đỏ: dung dịch là FeCl2.

FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

– Có kết tủa trắng xuất hiện, tan khi thêm dư Ba(OH)2: dung dịch là CrCl3.

3Ba(OH)2 + 2CrCl3 → 2Cr(OH)3 + 3BaCl2

2Cr(OH) + Ba(OH)2 → Ba(CrO2)2 + 4H2O

– Không có hiện tượng kỳ lạ gì: dung dịch là NaCl.

Câu 28.A

Y + 0,05 mol HCl → khởi đầu có ↓ ⇒ Y gồm NaOH và NaAlO2.

⇒ nNaOH = nHCl = 0,05 mol. ► Quy X về Na, Al và O. Đặt nAl = x; nO = y.

⇒ nNaAlO2 = x ⇒ nNa/X = (x + 0,05) mol. Bảo toàn electron:

(x + 0,05) + 3x = 2y + 2 × 0,125 || mX = 23.(x + 0,05) + 27x + 16y = 20,05(g).

Giải hệ có: x = 0,25 mol; y = 0,4 mol. “Thêm tiếp” 0,31 mol HCl thì:

1 < nH+ ÷ nAlO2– = 0,31 ÷ 0,25 = 1,24 < 3 ⇒ nH+ = 4nAlO2– – 3nAl(OH)3

⇒ nAl(OH)3 = (4 × 0,25 – 0,31) ÷ 3 = 0,23 mol ⇒ m = 17,94(g)

Câu 29.B

nBa2+ = n kết tủa max = 27,58/197 = 0,14 mol (tại thời gian nCO2 = a = 0,14)

Khi nCO2 = 0,4 mol dung dịch thu được gồm: Ba2+ (0,14 mol), HCO3- (0,4 mol) và Na+

BTĐT => nNa+ = 0,12 mol

BT e: 2nBa + nNa = 2nO + 2nH2 => nO = 0,06 mol

m = mBa + mNa + mO = 22,9 gam

Câu 30: A

Ta có sơ đồ : 23,76g X + 0,4 mol HCl -> NO + dd Y → 0,02 mol NO + Kết tủa + dd Z

Trong Z có Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2

nH+ = 0,4 mol => nNO = ¼ nH+ = 0,1 mol

Trong TN1 : nNO = 0,1 – 0,02 = 0,08 mol

=> Trong X có 0,04 mol Fe(NO3)2 => Trong Z

nNO3 = 0,58 – 0,02 = 0,56 mol

Gọi số mol FeCl2 và Cu trong X lần lượt là a và b

=> 127a + 64b = 16,56g (1)

nNO3 (Z) = (a + 0,04).3 + 2b = 0,56(2)

Từ (1,2) => a = 0,08 ; b = 0,1 mol

Kết tủa thu được gồm :

nAgCl = nCl- = 0,4 + 2.0,08 = 0,56 mol

nAg = 0,08 + 0,1.2 + 0,04 – 0,1.3 = 0,02 mol

=> mkết tủa = 82,52g

Xem thêm những bộ đề thi Hoá học lớp 12 tinh lọc, hay khác:

Hệ thống kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 12 Giữa học kì 2

TOP 30 Đề thi Học kì 2 Hóa học lớp 12 năm 2022 có đáp án

Đề cương Học kì 2 Hóa học lớp 12 năm 2022 rõ ràng nhất

Các dạng bài tập Hóa học lớp 12 Học kì 2

Hệ thống kiến thức và kỹ năng Hóa học lớp 12 Học kì 2

4380

Review Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 12 học kì 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #lý #thuyết #Hóa #học #kì