Kinh Nghiệm về Tôn giáo là một hình thức của 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tôn giáo là một hình thức của được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-12 16:31:49 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giới thiệu về cuốn sách này

Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

(TG) –TG trân trọng trình làng toàn văn Hướng dẫn rõ ràng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chủ trương tôn giáo” được phát hành kèm theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày thứ nhất tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chuyên đề 1

TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

I. TÔN GIÁO VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA TÔN GIÁO

Đây là nội dung cơ sở của toàn bộ chương trình. Vì vậy, trong phần này, giảng viên cần phân tích làm rõ được những nội dung sau:

1. Bản chất, nguồn gốc tôn giáo và những hình thức tôn giáo trong lịch sử

Trong phần này, giảng viên cần phân tích, làm rõ được khái niệm, bản chất, hình thức biểu lộ của tôn giáo.

khối mạng lưới hệ thống những ý niệm tín ngưỡng, sùng bái một hay nhiều vị thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.

, tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội.

, mõi tôn giáo gồm có khối mạng lưới hệ thống những ý niệm tín ngưỡng (giáo lý), những quy định về kiêng cữ, cấm kỵ (giáo luật), những hình thức về thờ cúng, lễ bái (giáo lễ) và những cơ sở vật chất để thực thi những nghi lễ tôn giáo (giáo đường – cơ sở thờ tự).

Trong phần này, giảng viên cần phân tích, làm rõ được 03 nguồn gốc Ra đời và tồn tại của tôn giáo:

Trong phần này, giảng viên cần phân tích, làm rõ được:

Hình thức nguyên thủy của tôn giáo phổ cập là:

Tôn giáo trong xã hội có giai cấp , xuất hiện tôn giáo toàn thế giới và tôn giáo dântộc.

2. Tính chất chung của tôn giáo

+ Con người sáng tạo ra tôn giáo. Tôn giáo chỉ xuất hiện khi kĩ năng tư duy trừu tượng của con người đạt tới một mức độ nhất định. Mặc dù tôn giáo còn tồn tại lâu dài, nhưng nó chỉ là một phạm trù lịch sử.

+ Tôn giáo là thành phầm của lịch sử. Trong từng thời kỳ của lịch sử, tôn giáo có sự biến hóa cho phù phù thích hợp với kết cấu chính trị và xã hội của thời đại đó.

+ Đến một quy trình lịch sử, khi những nguồn gốc sản sinh ra tôn giáo bị vô hiệu, khoa học và giáo dục tương hỗ cho đại hầu hết quần chúng nhân dân nhận thức được bản chất của những hiện tượng kỳ lạ tự nhiên và xã hội, tôn giáo sẽ từ từ mất đi vị trí của nó trong đời sống xã hội và trong nhận thức, niềm tin của mỗingười.

– Tính chất quần chúng của tôn giáo thể hiện ở tín đồ những tôn giáo thuộc toàn bộ những giai cấp, tầng lớp trong xã hội, chiếm tỉ lệ cao trong dân số toàn thế giới. Nếu chỉ tính những tôn giáo lớn, đã có tới từ là 1/3 đến một nửa dân số toàn thế giới chịu ràng buộc của tôn giáo.

– Tính chất quần chúng của tôn giáo xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một mặt, cho tới nay sự tăng trưởng của khoa học, sản xuất và xã hội chưa vô hiệu được những nguồn gốc phát sinh tôn giáo. Mặt khác, tôn giáo cũng đang phục vụ phần nào nhu yếu tinh thần của quần chúng, phản ánh khát vọng của những người dân bị áp bức về một xã hội tự do, bình đẳng…

– Tính chính trị của tôn giáo chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân loại giai cấp, có sự rất khác nhau về quyền lợi và những giai cấp bóc lột thống trị tận dụng tôn giáo phục vụ quyền lợi củamình.

– Trong xã hội xã hội chủ nghĩa tôn giáo hoàn toàn tách rời với chính trị. Nhà nước thực thi quyền tự do tín ngưỡng, gồm có quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào; sinh hoạt tôn giáo mang tính chất chất chất tôn giáo thuần túy, không gắn với chính trị. Chính sách tôn giáo của nhà nước xã hội chủ nghĩa đã vô hiệu hoàn toàn tính chất chính trị của tôn giáo.

– Tôn giáo phản ánh hư ảo toàn thế giới hiện thực vào đầu óc con người, lý giải một cách duy tâm, thần bí những thực tại xã hội mà con người đang gặp phải. Vì vậy, tôn giáo mang tính chất chất chất duy tâm, trái chiều với chủ nghĩa duy vật biện chứng khoa học.

– Trong thời đại cách mạng công nghệ tiên tiến và phát triển tăng trưởng nhanh gọn lúc bấy giờ, tôn giáo có sử dụng những thành tựu của khoa học để tăng trưởng tôn giáo, đồng thời vẫn tìm cách lý giải sai lệch những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, gieo vào đầu óc con người những định mệnh không thể cưỡng lại…

3. Chức năng của tôn giáo

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của phần I. Trong phần này, giảng viên cần đi sâu phân tích làm rõ được những hiệu suất cao của tôn giáo.

Mỗi tôn giáo, để trở thành một tôn giáo đích thực đều phải giải đáp vướng mắc: Thế giới này (kể cả tự nhiên và xã hội) là gì? Do đâu mà có? Vận hành theo những quy luật nào? Đằng sau cái toàn thế giới hữu hình này là gì? Có thể nhận thức được không? V.v…Dù phản ánh hư ảo toàn thế giới khách quan, nhưng tôn giáo luôn có kỳ vọng phục vụ nhu yếu của con người về nhận thức toàn thế giới: tự nhiên, xã hội và chính con người.

Con người trong toàn thế giới đời thường luôn bị sức ép của những sức mạnh tự nhiên cũng như xã hội (sự bóc lột giai cấp) không tìm kiếm được lời giải đáp đúng chuẩn về nguyên nhân của những bất bình đẳng xã hội và giải pháp khắc phục nó, cũng như bất lực trong cuộc đấu tranh giai cấp, phải sống trong nỗi lo sự khốn cùng, xấu số, trong lúc không được soi sáng bởi một chân lý – chân lý cách mạng – hoàn toàn có thể tìm thấy trong tôn giáo những giải đáp làm nguôi ngoai đi những khổ đau và ấp ủ một kỳ vọng hư ảo. Sự đền bù hư ảo của tôn giáo, nhưng lại sở hữu tác dụng hiện thực, bởi nhờ có nó mà con người trong những lúc khổ đau vô vọng nhất vẫn được an ủi và vẫn nuôi kỳ vọng vượt qua, hạn chế được những hành vi vô nghĩa hoặc tai hại cho đồng loại.

Tôn giáo đã tạo ra khối mạng lưới hệ thống những chuẩn mực giá trị đạo đức. Qua những điều cấm kỵ, răn dạy đã kiểm soát và điều chỉnh hành vi của mỗi tín đồ trong đời sống hiệp hội.

Tôn giáo hoàn toàn có thể link những con người cùng tín ngưỡng. Họ có chung một niềm tin, cùng bị ràng buộc bới giáo lý, giáo luật, cùng thực thi một số trong những nghi thức tôn giáo và những điểm tương đương khác. Sự link Một trong những hiệp hội cùng tôn giáo rất ngặt nghèo và lâu bền. Tuy nhiên, cạnh bên hiệu suất cao link, tôn giáo cũng hoàn toàn có thể bị phân ly vì sự khác lạ tín ngưỡng.

4. Phân biệt giữa tôn giáo và tín ngưỡng

Đây là nội dung trọng tâm của phàn I và cũng là một trong những nội dung trọng tâm của bài.

“là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn sát với phong tục, tập quán truyền thống cuội nguồn để mang lại sự bình an về tinh thần cho thành viên và hiệp hội”[1].

“là niềm tin của con người tồn tại với khối mạng lưới hệ thống ý niệm và hoạt động và sinh hoạt giải trí gồm có đối tượng người dùng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức triển khai”[2].

Theo quan điểm truyền thống cuội nguồn, người ta có ý thức phân biệt giữa tôn giáo và tín ngưỡng, thường coi tín ngưỡng ở trình độ tăng trưởng thấp hơn so với tôn giáo.

Sự rất khác nhau giữa tôn giáo và tín ngưỡng thể hiện ở một số trong những điểm như:

+ … được truyền thụ qua giảng dạy và học tập ở những tu viện, thánh đường, học viện chuyên nghành… có khối mạng lưới hệ thống thần điện, có tổ chức triển khai giáo hội, hội đoàn ngặt nghèo, có nơi thờ cúng riêng như nhà thời thánh, chùa, thánh đường…, nghi lễ thờ cúng ngặt nghèo, có sự tách biệt giữa toàn thế giới thần linh và con người.

+ mà chỉ có những lịch sử thuở nào, thần tích, truyền thuyết… Tín ngưỡng mang tính chất chất chất dân gian, gắn với sinh hoạt văn hóa truyền thống dân gian. Trong tín ngưỡng có sự hòa nhập giữa toàn thế giới thần linh và con người, nơi thờ cúng và nghi lễ còn phân tán, chưa thành quy ước ngặt nghèo…

: “là hoạt động và sinh hoạt giải trí thờ cúng tổ tiên, những hình tượng rất linh; tưởng niệm và tôn vinh người dân có công với giang sơn, với hiệp hội; những lễ nghi dân gian tiêu biểu vượt trội cho những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đạo đức xã hội ”[3].

“là hoạt động và sinh hoạt giải trí truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản trị và vận hành tổ chức triển khai của tôn giáo”[4].

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY

Trong phần này, giảng viên cần nêu, làm rõ những nội dung sau:

1. Xu hướng phục hồi và tăng trưởng của tôn giáo thời gian cuối thế kỷ XX thời điểm đầu thế kỷ XXI

Kể từ khi xuất hiện, tôn giáo luôn dịch chuyển, phản ánh sự thay đổi của lịch sử hiện thực. Hiện nay, ở hầu hết những lục địa, tôn giáo đang hồi sinh và tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin dù cho nó có sự biến hóa thâm thúy về nhiều mặt. Người ta nói nhiều đến Hồi giáo (Ix-lam) với trên 1,3 tỷ tín đồ đang rất được củng cố ở Trung Đông, Bắc Phi, Tây Á, được phục hưng ở Trung Á, Khu vực Đông Nam Á…, Thiên chúa giáo chính thống được Phục hồi và tăng trưởng mạnh ở Trung – Đông Âu, Tin lành đang tăng trưởng mạnh Bắc Mỹ, Úc Châu, Nam Á…

2. Những Xu thế biến hóa của tôn giáo

III. VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Đây là một trong những phần trọng tâm của bài. Trong phần này, giảng viên cần làm rõ những nội dung sau:

1. Những tác động của tôn giáo trong đời sống xã hội

– Tôn giáo có vai trò trong việc link, tập hợp hiệp hội.

– Tôn giáo đã góp phần khá lớn riêng với những di sản văn hóa truyền thống của quả đât và góp thêm phần chuyển tải những giá trị văn hóa truyền thống, văn minh trong quy trình giao lưu với nhau trên toàn thế giới.

– Vào buổi bình minh của lịch sử, tôn giáo hình thành như thể một nhu yếu khách quan của con người, phục vụ được những nhu yếu đó và bù đắp (hư ảo) những bất lực hiện thực của tớ.

– Trong xã hội có giai cấp trước kia, những giai cấp bóc lột thống trị thường tìm cách tận dụng những tôn giáo để thực thi quyền lợi của tớ.

Nói chung, nếu gác sự tận dụng tôn giáo của những thế lực chính trị sang một bên, tôn giáo có riêng với xã hội.

– Một mặt tôn giáo phản ánh khát vọng của con người, sự trăn trở của tớ về một xã hội tốt đẹp hơn. Mặt khác, tôn giáo là yếu tố ngưng trệ quy trình hiện thực hóa khát vọng đó chính bới nó phản ánh hiện thực một cách hoang đường, hư ảo.

– Một mặt tôn giáo làm tăng sự link xã hội. Mặt khác tôn giáo cũng là nguyên nhân của yếu tố rạn nứt những quan hệ xã hội do sự sùng tín hay tính cục bộ cố hữu của nó.

– Một mặt tôn giáo hướng con người về những giá trị cao cả, đạo đức, hướng thiện…. Mặt khác tôn giáo lại làm tăng tínhthụ động của tớ theo những giáo điều có sẵn và bất di bất dịch.

– Một mặt tôn giáo gợi lên những suy tư, tìm tòi, hướng tới xã hội cao đẹp, dù là ở trên trời. Mặt khác tôn giáo lại ngăn cản sự tăng trưởng của khoa học.

– Một mặt tôn giáo góp thêm phần tạo dựng, tham gia sáng tạo những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa. Mặt khác tôn giáo lại ngưng trệ sự sáng tạo hiện thực của con người …

2. Tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội

– Trong chủ nghĩa xã hội tôn giáo vẫn tồn tại và sẽ còn tồn tại lâu dài. Nguyên nhân hầu hết của tình hình đó là:

+ Tôn giáo cũng như những hình thái ý thức xã hội khác đều phải có tính bảo thủ. Khi những Đk kinh tế tài chính, xã hội sản sinh ra nó đã thay đổi nhưng bản thân nó biến hóa chậm hơn. Vì vậy, tôn giáo tồn tại với tư cách là một thành phầm của lịch sử để lại.

+ Bản thân chủ nghĩa xã hội vẫn chưa tồn tại kĩ năng khắc phục triệt để, ngay một lúc những nguồn gốc làm phát sinh và duy trì sự tồn tại của tôn giáo.

+ Giáo lý và hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo có một số trong những yếu tố phù phù thích hợp với xã hội. Đó là mặt đạo đức, văn hóa truyền thống của tôn giáo. Tôn giáo vẫn đang phục vụ nhu yếu tinh thần của một bộ phận nhân dân.

+ Trong chủ nghĩa xã hội tôn giáo cũng hoàn toàn có thể tự biến hóa để thích nghi theo Xu thế “sát cánh với dân tộc bản địa”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc bản địa”…

– Trong chủ nghĩa xã hội tôn giáo đã có những biến hóa cơ bản. Tín ngưỡng, tôn giáo tách hẳn khỏi nhà nước và nhà trường, chỉ từ là việc làm tôn giáo thuần túy. Nhà nước không can thiệp vào việc làm nội bộ của những tôn giáo, niềm tin tôn giáo. Nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, đảm bảo quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo, Một trong những người dân dân có tín ngưỡng và người không còn tín ngưỡng.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Chuyên đề 2

TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

I. KHÁI QUÁT CHUNG ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Trong phần này, giảng viên cần nêu và phân tích rõ dặc điểm cơ bản về tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Cụ thể gồm những nội dung sau:

1. Việt Nam là nước có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng

2. Tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam mang tính chất chất dung hợp, xen kẽ, hòa đồng

3. Ttín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thể hiện tính trội của yếu tố nữ

4. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những người dân dân có công với mái ấm gia đình, làng, nước

5. Về đội ngũ chức sắc, nhà tu hành – những người dân hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo chuyên nghiệp ở Việt Nam

6. Các tôn giáo ở Việt Nam có quan hệ quốc tế rộng tự do

7. Tôn giáo ở Việt Nam thường bị những thế lực phản động trong và ngoài nước tận dụng

II- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MỘT SỐ TÔN GIÁO CỤ THỂ

Trong phần này, giảng viên cần nêu và phân tích rõ điểm lưu ý chung về Đk, thời hạn, tình hình Ra đời; về giáo lý; về nghi lễ; về tổ chức triển khai… của một số trong những tôn giáo sau:

Phật giáo

2. Công giáo

3. Đạo Tin lành

4. Hồi giáo ( Ixlam)

5. Đạo Cao Đài

6. Phật giáo Hòa Hảo

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Chuyên đề 3

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

Trong bài này, giảng viên cần phân tích, làm rõ: Chủ nghĩa Mác – Lênin coi tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin cũng thừa nhận vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội, thừa nhận tôn giáo là một hiện tượng kỳ lạ xã hội còn tồn tại lâu dài, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Việc xử lý và xử lý yếu tố tôn giáo cần gắn sát với quy trình vận động cách mạng, cải biến xã hội và nâng cao nhận thức của quần chúng.

I. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO

Trong phần này, giảng viên cần đi sâu phân tích, làm rõ quan điểm chung của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về yếu tố tôn giáo. Trong số đó để ý quan tâm đi sâu phân tích những quan điểm sau:

1. Khắc phục dần những ảnh hưởng xấu đi của tôn giáo gắn sát với cuộc vận động toàn dân đoàn kết tái tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới

2. Tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân

3. Phải có quan điểm lịch sử rõ ràng khi xử lý và xử lý yếu tố tôn giáo

4. Phân biệt hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc xử lý và xử lý yếu tố tôn giáo

5. Đoàn kết lương – giáo, hòa hợp dân tộc bản địa

II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của bài, giảng viên cần phân tích, làm rõ:

1. Quan điểm riêng với công tác thao tác tôn giáo

, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu yếu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc bản địa trong quy trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Đồng bào những tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa.

, Đảng, Nhà nước thực thi nhất quán chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, không phân biệt đối xử vì nguyên do tín ngưỡng, tôn giáo. Đoàn kết đồng bào theo những tôn giáo rất khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo.

, Nội dung cốt lõi của công tác thao tác tôn giáo là công tác thao tác vận động quần chúng. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công minh, văn minh là yếu tố tương đương để gắn bó đồng bào tôn giáo với việc nghiệp chung.

, công tác thao tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trị.

, yếu tố theo đạo và truyền đạo. Việc theo đạo và truyền đạo cũng như mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo khác đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp lý; không được tận dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động và sinh hoạt giải trí mê tín dị đoan dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo.

2. Nguyên tắc thực thi chủ trương riêng với tôn giáo

– Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Mọi người đều bình đẳng về quyền hạn trước pháp lý, không phân biệt người theo đạo và không theo đạo, cũng như giữa tôn giáo rất khác nhau.

– Đoàn kết, gắn bó đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp lý.

– Mọi thành viên và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp và pháp lý; có trách nhiệm và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gìn giữ độc lập dân tộc bản địa và độc lập lãnh thổ vương quốc.

– Những hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo ích nước, lợi dân, phù phù thích hợp với nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tín đồ được bảo vệ. Những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn trọng và khuyến khích phát huy.

– Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp lý.

– Thực hiện tốt những chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của đồng bào những tôn giáo.

– Các cấp uỷ Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể, những tổ chức triển khai xã hội và những tôn giáo có trách nhiệm làm tốt công tác thao tác vận động quần chúng và thực thi đúng đắn chủ trương tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TÔN GIÁO VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH CỤ THỂ ĐỐI VỚI TÔN GIÁO HIỆN NAY

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của bài, giảng viên cần phân tích, làm rõ:

1. Nhiệm vụ của công tác thao tác tôn giáo lúc bấy giờ

làm cho toàn Đảng, toàn dân nói chung, bà con tín đồ, chức sắc tôn giáo nói riêng làm rõ và thực thi đúng quan điểm, đường lối chủ trương tôn giáo của Đảng và Nhà nước, góp thêm phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, bảo vệ tôn giáo sát cánh gắn bó với dân tộc bản địa, tuân thủ pháp lý, giữ vững độc lập dân tộc bản địa, độc lập lãnh thổ vương quốc.

, thường xuyên chăm sóc đời sống vật chất và văn hóa truyền thống, tinh thần, nâng cao trình độ mọi mặt cho đồng bào là tín đồ những tôn giáo. Thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo; vận động đồng bào có đạo tăng cường đoàn kết xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, tích cực tham gia những trào lưu thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng.

tăng cường công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước, tạo Đk bảo vệ cho những tôn giáo hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường theo pháp lý; mọi tín đồ, chức sắc, nhà tu hành thực thi quyền lợi và trách nhiệm và trách nhiệm của công dân, tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới ở cơ sở, ở những khu dân cư.

tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giúp sức tín đồ và chức sắc tôn giáo nâng cao tinh thần cảnh giác, dữ thế chủ động ngăn ngừa và đấu tranh làm thất bại thủ đoạn và hoạt động và sinh hoạt giải trí tận dụng tôn giáo của những thế lực thù địch chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

xây dựng, củng cố khối mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có đông đồng bào tôn giáo ngày càng vững mạnh. Cán bộ, đảng viên nói chung và đảng viên theo tôn giáo nói riêng phải gương mẫu thực thi và vận động những tín đồ tôn giáo thực thi tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

2. Những chủ trương rõ ràng riêng với tôn giáo lúc bấy giờ

Trong phần này, giảng viên cần phân tích, làm rõ những chủ trương rõ ràng riêng với tôn giáo lúc bấy giờ. Đặc biệt cần lưu ý liên hệ với những chủ trương rõ ràng ở địa phương, cty.

c

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Chuyên đề 4

ĐẢNG VIÊN VỚI TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

I. VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Ở CƠ SỞ VỚI VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO

Trong phần này, giảng viên cần làm rõ một số trong những nội dung sau:

1. Cán bộ, đảng viên ở cơ sở giữ vai trò quan trọng trong thực thi đường lối, chủ trương, chủ trương tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Công tác tôn giáo cũng là một nội dung quan trọng trong công tác thao tác lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và đảng viên từ Trung ương đến cơ sở. Trung ương xác lập chủ trương, chủ trương làm cơ sở để những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và đảng viên vận dụng và thực thi. Cơ sở là nơi trực tiếp thực thi những chủ trương, chủ trương tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, những cấp ủy đảng nên phải xác lập rõ nội dung lãnh đạo công tác thao tác tôn giáo của tớ trong từng thời hạn rõ ràng. Trên cơ sở đó phân công trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên lãnh đạo và chỉ huy cơ quan ban ngành thường trực những tổ chức triển khai quần chúng thực thi.

2. Yêu cầu chung riêng với cán bộ, đảng viên trong thực thi chủ trương, chủ trương tôn giáo

c.

II. THÁI ĐỘ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của bài, giảng viên cần đi sâu phân tích, làm rõ một số trong những nội dung sau:

1. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người trong khuôn khổ chủ trương, pháp lý

2. Đối xử bình đẳng về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm công dân, tích cực vận động quần chúng có đạo tham gia sự nghiệp thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Mọi cán bộ, đảng viên phải:

không phân biệt đối xử, tẩy chay vì nguyên do tín ngưỡng, tôn giáo.

mọi công dân đều phải có quyền và trách nhiệm và trách nhiệm ngang nhau. Thực hiện đúng và minh bạch những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm công dân. Thực hiện bình đẳng phải để ý quan tâm cả trong nội bộ những tôn giáo. Khuyến khích và phát huy vai trò làm chủ của tín đồ trong hiệp hội tôn giáo…

3. Tích cực, dữ thế chủ động đưa mọi tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo vào khuôn khổ pháp lý, xử lý đúng đắn quan hệ Một trong những tổ chức triển khai giáo hội với cơ quan ban ngành thường trực địa phương, tôn vinh danh dự và quyền lợi của Tổ quốc, độc lập độc lập lãnh thổ vương quốc

4. Biểu dương những hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, tiến bộ; ủng hộ trào lưu và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt yêu nước, những góp phần tích cực cho xã hội; chăm sóc củng cố, tăng trưởng lực lượng cách mạng trong quần chúng tôn giáo

5. Kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu lộ xấu đi, xử lý nghiêm những thủ đoạn tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến quyền lợi của Tổ quốc, của nhân dân

III. ĐẢNG VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ ĐẠO VỚI SINH HOẠT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

1. Khái niệm

Ở mục này, giảng viên cần làm rõ:

Khái niệm “đảng viên là người dân có đạo” là cách nói mới của khái niệm “đảng viên gốc tôn giáo” hoặc “đảng viên xuất thân từ tôn giáo” vẫn thường dùng trước kia. Nước ta có tầm khoảng chừng gần 27% dân số là tín đồ những tôn giáo (chưa tính đến những tín ngưỡng khác). Trong hàng ngũ của Đảng có những đảng viên là người dân có đạo. Đây là một thuận tiện trong mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng tín đồ những tôn giáo. Tuy nhiên, thời hạn qua quan hệ giữa đảng viên có đạo và tín ngưỡng, tôn giáo mỗi nơi tiến hành một khác, thiếu hiệu suất cao.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa IX) tại Quy định số 123-QĐ/TW ngày 28-9-2004 quy định đã chủ trương: đảng viên có đạo nên phải tham gia sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo để liên hệ, thân thiện quần chúng và tuyên truyền vận động quần chúng làm cách mạng.

2. Nhiệm vụ rõ ràng của đảng viên là người dân có đạo trong quy trình tham gia sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo

– Nói và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng và Hiến pháp, chủ trương, pháp lý Nhà nước.

– Tiết lộ bí mật của Đảng.

– Theo đuôi quần chúng lỗi thời và kẻ xấu.

– Đảng viên là người dân có đạo có trách nhiệm báo cáo với chi bộ và tổ chức triển khai đảng về việc tham gia sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo để được hướng dẫn, giúp sức.

Chi bộ, đảng ủy cấp trên và tổ chức triển khai đảng có liên quan quan tâm đến những đảng viên là người dân có đạo, chăm sóc, thông cảm, động viên kịp thời, giao trách nhiệm rõ ràng; đồng thời có chính sách phân công chỉ huy và quản trị và vận hành đảng viên trong quy trình tham gia sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

[1] Luật tín ngưỡng, tôn giáo

[2] Sđd

[3] Sđd

[4] Sđd

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tôn giáo là một hình thức của

Reply
9
0
Chia sẻ

4222

Video Tôn giáo là một hình thức của ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tôn giáo là một hình thức của tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Tôn giáo là một hình thức của miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tôn giáo là một hình thức của Free.

Giải đáp vướng mắc về Tôn giáo là một hình thức của

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tôn giáo là một hình thức của vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tôn #giáo #là #một #hình #thức #của