Mẹo Hướng dẫn Toán lớp 10 lượng giác 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Toán lớp 10 lượng giác được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 07:54:21 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Công thức cộng

Nội dung chính

  Lý thuyết công thức lượng giácCâu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10Câu hỏi 2 trang 152 SGK Đại số 10Câu hỏi 3 trang 152 SGK Đại số 10Bài 1 trang 153 sgk đại số 10Bài 2 trang 154 sgk đại số 10Bài 3 trang 154 sgk đại số 10Bài 4 trang 154 sgk đại số 10Bài 5 trang 154 sách giáo khoa Đại Số 10Bài 6 trang 154 sgk đại số 10Video liên quan

(cos(a – b) = cos acos b + sin asin b)

(cos(a + b) = cos acos b – sin asin b)

(sin(a – b) = sin acos b – sin bcos a)

(sin(a + b) = sin acos b + sin bcos a)

(tan(a – b) =  dfractan a -tan b1+tan atan b)

2. Công thức nhân đôi, nhân ba

(sin 2a = 2sin acos a)

(cos2a = cos^2 a – sin^2 a)

(tan 2a =  dfrac2tan a1-tan^2a)

(beginarraylsin 3alpha  = 3sin alpha  – 4sin ^3alpha \cos 3alpha  = 4cos ^3alpha  – 3cos alpha \tan 3alpha  = dfrac3tan alpha  – tan ^3alpha 1 – 3tan ^2alpha endarray)

Hệ quả: (cos 2a = 2cos^2 a – 1 = 1 –2 sin^2 a)

3.Công thức hạ bậc

(beginarraycsin ^2alpha ,, = ,,dfrac1 – cos 2alpha 2\cos ^2alpha , = ,,dfrac1 + cos 2alpha 2\tan ^2alpha , = ,,dfrac1 – cos 2alpha 1 + cos 2alpha endarray)

(beginarraylcos ^3alpha  = dfrac3cos alpha  + cos 3alpha 4\sin ^3alpha  = dfrac3sin alpha  – sin 3alpha 4endarray)

4. Công thức biến hóa tích thành tổng

(cos acos b ) (= dfrac12left[ cos (a + b) + cos (a – b) right])

(sin asin b ) (=  – dfrac12left[ cos (a + b) – cos (a – b) right])

(sin acos b ) (= dfrac12left[ sin (a + b) + sin (a – b) right])

5. Công thức biến hóa tổng thành tích

(beginarraylcos a + cos b = 2cos dfraca + b2.cos dfraca – b2\cos a – cos b =  – 2sin dfraca + b2.sin dfraca – b2\sin a + sin b = 2sin dfraca + b2.cos dfraca – b2\sin a – sin b = 2cos dfraca + b2.sin dfraca – b2\tan a + tan b = dfracsin (a + b)cos a.cos b\tan a – tan b = dfracsin (a – b)cos a.cos b\cot a + cot b = dfracsin (a + b)sin a.sin b\cot a – cot b = dfracsin (b – a)sin a.sin bendarray)

Loigiaihay

  Lý thuyết công thức lượng giác

  1. Công thức cộng

  Xem rõ ràng

  Câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10

  Giải vướng mắc 1 trang 149 SGK Đại số 10. Hãy chứng tỏ công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb…

  Xem lời giải

  Quảng cáo

  Câu hỏi 2 trang 152 SGK Đại số 10

  Giải vướng mắc 2 trang 152 SGK Đại số 10. Từ những công thức cộng, hãy suy ra những công thức trên….

  Xem lời giải

  Câu hỏi 3 trang 152 SGK Đại số 10

  Giải vướng mắc 3 trang 152 SGK Đại số 10. Bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy biến hóa …

  Xem lời giải

  Bài 1 trang 153 sgk đại số 10

  Giải bài 1 trang 153 SGK Đại số 10. Tính

  Xem lời giải

  Bài 2 trang 154 sgk đại số 10

  Giải bài 2 trang 154 SGK Đại số 10. Tính

  Xem lời giải

  Bài 3 trang 154 sgk đại số 10

  Giải bài 3 trang 154 SGK Đại số 10. Rút gọn những biểu thức

  Xem lời giải

  Bài 4 trang 154 sgk đại số 10

  Giải bài 4 trang 154 SGK Đại số 10. Chứng minh những đẳng thức

  Xem lời giải

  Bài 5 trang 154 sách giáo khoa Đại Số 10

  Giải bài 5 trang 154 SGK Đại số 10. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết:

  Xem lời giải

  Bài 6 trang 154 sgk đại số 10

  Giải bài 6 trang 154 SGK Đại số 10. Tính sina và cosa.

  Xem lời giải

  Quảng cáo

>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 link tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!

Xem thêm

://.youtube/watch?v=VdOG2Q6SCuE

4173

Video Toán lớp 10 lượng giác ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Toán lớp 10 lượng giác tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Toán lớp 10 lượng giác miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Toán lớp 10 lượng giác Free.

Thảo Luận vướng mắc về Toán lớp 10 lượng giác

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Toán lớp 10 lượng giác vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Toán #lớp #lượng #giác