Mẹo về Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2 được Update vào lúc : 2022-04-07 12:01:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tính bằng 2 cách :135-15-28=

Nội dung chính

  Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đâyCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

216:(8×9)=

476:17:4

Được update 30 tháng 12 2022 lúc 14:53

135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2

= 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2

= 135 x (8 + 2) = 1350

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 569

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

  Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
  Sách giáo khoa toán lớp 4
  Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
  Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
  Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Sách giải toán 4 Nhân một số trong những tự nhiên với một tổng giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ hỗ trợ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 66 SGK Toán 4): Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu)
a
b
c
a x (b + c)
a x b + a x c
4
5
2
4 x (5 + 2) = 28
4 x 5 + 4 x 2 = 28
3
4
5

6
2
3

Lời giải:

a
b
c
a x (b + c)
a x b + a x c
4
5
2
4 x (5 + 2) = 28
4 x 5 + 4 x 2 = 28
3
4
5
3 x (4 + 5) = 27
3 x 4 + 3 x 5 = 27
6
2
3
6 x (2 + 3) = 30
6 x 2 + 6 x 3 = 30
Bài 2 (trang 66 SGK Toán 4):

a) Tính bằng hai cách:

36 x (7 + 3);

207 x (2 +6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 38 x 6 + 38 x 4 = ?

Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 380

Cách 2: 38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380

5 x 38 + 5 x 62;

135 x 8 + 135 x 2

Lời giải:

a) 36 x (7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x (7 + 3)

= 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x (7 + 3)

= 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 +6) =?

Cách 1: 207 x (2 +6)

= 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 +6)

= 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62

= 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62

= 5 x (38 +62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2

= 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2

= 135 x (8 + 2) = 1350

Nói thêm: Nếu tính Theo phong cách 1 thì nhanh hơn.

Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4 và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số trong những.

Bài 3 (trang 67 SGK Toán 4):

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(3 +5) x 4 và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số trong những

Lời giải:

Ta có:

(3 +5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

Vậy (3 +5) x 4 = 3 x 4 + 4 x 5

Do đó:

Khi nhân một tổng với một số trong những ta hoàn toàn có thể nhân từng số hạng của tổng với một số trong những đó rồi cộng kết quả với nhau.

Bài 4 (trang 67 SGK Toán 4):

Áp dụng tính chất của một số trong những với một tổng để tính (theo mẫu):

Mẫu: 36 x 11 = 36 x (10 +1)

= 36 x 10 + 36 x 1

= 360 + 36 = 396

a) 26 x 11

35 x 101

b) 213 x 11

123 x 101

Lời giải:

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1)

= 26 x 10 + 26 x 1 = 260 + 26 = 286

35 x 101 = 35 x (100 + 1)

= 35 x 100 + 35 x 1 = 3500 + 35 = 3535

b) 213 x 11 = 213 x (10 +1)

= 213 x 100 + 213 x 1 = 2130 + 213 = 2343

123 x 101 = 123 x (100 + 1)

= 123 x 100 + 123 x 1

= 12300 + 123 = 12423

Nói thêm: Muốn nhân một số trong những với 11 (hoặc 101) ta nhân số đó với 10 (hoặc 100) rồi thêm vào đó chính số đó.

Câu hỏi: Tính bằng hai cách: 135 x 8 + 135 x 2

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Giải Toán 4: Học kì 1 !!

135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2

= 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2

= 135 x (8 + 2) = 1350

…Xem thêm

Tính bằng hai cách:135 x 8 + 135 x 2

Tính bằng hai cách: 135 x 8 + 135 x 2

Các vướng mắc tương tự

a) Tính bằng hai cách:

36 x (7 + 3);

207 x (2 +6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: 38 x 6 + 38 x 4 = ?

Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 380

Cách 2: 38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380

5 x 38 + 5 x 62;

135 x 8 + 135 x 2

135 x 37 + 135 +  62 x 135

135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2

= 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2

= 135 x (8 + 2) = 1350

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(3 +5) x 4 và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số trong những

Xem đáp án » 16/04/2022 5,292

Tính bằng hai cách 5 x 38 + 5 x 62

Xem đáp án » 16/04/2022 3,588

Tính bằng hai cách: 36 x (7 + 3)

Xem đáp án » 16/04/2022 2,552

Tính bằng hai cách: 207 x (2 +6)

Xem đáp án » 16/04/2022 2,241

Áp dụng tính chất của một số trong những với một tổng để tính 123 x 101

Xem đáp án » 16/04/2022 430

4483

Video Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính bằng hai cách a 135 x 8 + 135 x 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #bằng #hai #cách