Contents

Kinh Nghiệm về Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-14 08:23:17 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phần Skills 2 giúp bạn học rèn luyện về hai kỹ năng Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề My neighbourhood. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Viết đoạn chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm, bạn học hoàn toàn có thể tự viết theo ý riêng của tớ.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Nội dung chính

  Phần Skills 2 giúp bạn học rèn luyện về hai kỹ năng Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề My neighbourhood. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Viết đoạn chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm, bạn học hoàn toàn có thể tự viết theo ý riêng của tớ. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa người lạ mặt và bố của Duy. Điền vào chỗ trống những từ mà bạn nghe được.)2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map. (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn khu vực đúng ở phía dưới.)3. Tick (√) what you like or don’t like about a neighbourhood. (Chọn điều mà bạn thích hoặc không thích về khu dân cư)4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it ((Ghi chú về khu bạn sống, nghĩ về những điều bạn thích/ không thích)5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang’s blog as a model. (Viết một đoạn văn về khu bạn sống nói về những điều bạn thích hoặc không thích. Sử dụng những thông tin ở phần 4 và blog của Khang như thể một bài mẫu)

  1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear

  2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map

Before listening: (Trước khi nghe đến:)

  read the questions carefully (đọc vướng mắc thận trọng)
  decide what information you are listening for (quyết định hành động thông tin mà bạn nghe được)
  think of some words that you might hear (nghĩ về những bạn từ mà hoàn toàn có thể bạn đã nghe thấy)
  listen for important information only (chỉ nghe những thông tin quan trọng)

1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa người lạ mặt và bố của Duy. Điền vào chỗ trống những từ mà bạn nghe được.)

  A: Excuse me. Where is the supermarket?
  B: Go to(1)_the end_ of this street. It’s on your (2)_right_ .
  A: And where is the (3)_lower secondary school_ ?
  B: It’s in (4)_Le Duan Street_ . Take the (5)_second right_ , and it’s on your left.

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map. (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn khu vực đúng ở phía dưới.)

  A. supermarket: siêu thị
  B. restaurant: nhà hàng quán ăn
  C. secondary school: trường cấp 2
  D. art gallery: phòng trưng bày tranh
  E. Pho 99: phở 99
  F.’Quynh’Café: quán cafe Quỳnh

Trả lời: A-C-F-D

3. Tick (√) what you like or don’t like about a neighbourhood. (Chọn điều mà bạn thích hoặc không thích về khu dân cư)

 
Like
Don’t like
1. sandy beaches

 
2. heavy traffic
 

3. many modern buildings and offices
 

4. peacful streets

 
5. good restaurants and cafes  

 
6. sunny weather

 
7. busy and crowded streets
 

8. many shops and markets

 

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it ((Ghi chú về khu bạn sống, nghĩ về những điều bạn thích/ không thích)

Ví dụ:

  Like: wide streets, fine weather, many shops and beautiful parks,…
  Don’t like: busy and crowded, traffic jam, many buildings,…

5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang’s blog as a model. (Viết một đoạn văn về khu bạn sống nói về những điều bạn thích hoặc không thích. Sử dụng những thông tin ở phần 4 và blog của Khang như thể một bài mẫu)

Ví dụ:

I was born and live in Ha Noi. Ha Noi is a historic city which is the capital of Vietnam. It has many beautiful streets with a lot of trees. I’d like to tell you some good things and some bad things about my neighbourhood. 

Firstly, I love Ha Noi’s beautiful scenery. I fancy walking on the lovely street which covered with dead leaves in the autumn. Reading books by the Sword Lake is one of my favourite activities. Secondly, food in Ha Noi is really good. It is famous for “Pho” and “bun cha”. But I’m fascinated by “banh cuon” after all. Finally, Ha Noi has almost everything I need. You can see convenient stores, large malls,… on the street easily. Sometimes, I feel Ha Noi is a paradise. It has everything. 

Beside many good things, there’re always bad things all. I detest the traffic jam in Ha Noi. It takes me about 2 hours to get home in the rush hour. It’s so annoying. Not only that, but the streets are also noisy because of the sound of vehicles. Sometimes, it’s driving me crazy.

That’s my Ha Noi! How about your neighbourhood?

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it. (Ghi chú về khu bạn sống, nghĩ về những điều bạn thích/ không thích)
5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang’s blog as a model. (Viết một đoạn văn về khu bạn sống nói về những điều bạn thích hoặc không thích. Sử dụng những thông tin ở phần 4 và blog của Khang như thể một bài mẫu.)

  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Skills 2 sách Kết nối tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hay, rõ ràng:

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Skills 2 – sách cũ

SKILLS 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới)

://.youtube/watch?v=0JhfnP8PdDU

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 4 My Neighbourhood – Skills 2 – Cô Nguyễn Thu Hiền (Giáo viên VietJack)

LISTENING

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Kỹ năng học-nghe

Trước khi nghe đến:

– đọc những vướng mắc thận trọng

– quyết định hành động những thông tin nào mà em sẽ lắng nghe

– nghĩ đến những từ mà em hoàn toàn có thể nghe được

– nghe thông tin quan trọng

1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear. (Nghe bài đàm thoại giữa một người lạ và cha của Duy. Điền vào chỗ trông với những từ em nghe được. )

Bài nghe:

(1) the end (2) right(3) lower secondary school(4) Le Duan Street (5) second right

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go to the endof this street. It’s on your right.

A: And where is the lower secondary school ?

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right, and it’s on your left.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Siêu thị ở đâu ạ?

B: Đi đến cuối đường này. Nó nằm bên cạnh phải bạn.

A: Vậy trường Trung học Cơ sở ở đâu ạ?

B: Nó nằm trên đường Lê Duẩn. Rẽ phải ở ngã tư thứ hai và nó nằm bên cạnh tay trái bạn.

Quảng cáo

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map. (Nghe bài đàm thoại lần nữa. Chọn những nơi đúng với từ có trong khung phía dưới. Viết vần âm A-F lên map)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. A. supermarket (siêu thị)

2. C. Secondary school (trường Trung học Cơ sở)

3. F. Quynh café (quán cafe Quỳnh)

4. D. art gallery (phòng triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp/ triển lãm tranh)

Nội dung bài nghe:

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go to the end of this street. It’s on your right.

A: And where is the lower secondary school?

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left.

A: Great! Where can I have some coffee?

B: “Quynh” Café in Tran Quang Dieu Street is a good one.

A: How can I get there?

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left.

A: How about an art gallery?

B: First take the third left. Then go to the end of Le Loi Street, and it’s on your right.

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi. Siêu thị ở đâu?

B: Đi đến cuối con phố này. Nó ở bên phải của bạn.

A: Và trường trung học cơ sở ở đâu?

B: Ở phố Lê Duẩn. Đi bên phải thứ hai và bên trái của bạn.

A: Tuyệt vời! Tôi hoàn toàn có thể uống cafe ở đâu?

B: “Quỳnh” Café ở đường Trần Quang Diệu là một quán cafe tốt.

A: Làm thế nào tôi hoàn toàn có thể đạt được điều này?

B: Đầu tiên rẽ trái, tiếp theo đó rẽ phải. Đi thẳng. Nó ở bên trái của bạn.

A: Thế còn phòng trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thì sao?

B: Đầu tiên lấy trái thứ ba. Sau đó đi đến cuối đường Lê Lợi, và ở bên phải của bạn.

WRITING

3. Tick (√) what you like or don’t like about a neighbourhood. (Chọn điều mà em thích hoặc không thích về một thành phố.)

LikeDon’t like1. sandy beaches ✓2. heavy traffic ✓3. many modern building and offices ✓4. peaceful streets ✓5. good restaurants and cafes ✓6. sunny weather ✓7. busy and crowded streets ✓8. many shops and markets✓

Quảng cáo

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it. (Ghi chú về thành phố của em. Suy nghĩ về những điều em thích và không thích)

LikeDislikePeaceful,streets,many,museums,shops,markets,Building,offices,book store,near the beach,cool weather,beautiful parksHeavy,traffic,traffic accidents,bus and crowded streets polluted air and water,narrow streets

5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4,and Khang’s blog as a model. (Viết một đoạn văn nói về thành phố của em những điều em thích hoặc không thích. Sử dụng những thông tin trong bài 4 và bolg của Khang như thể một bài mẫu)

Hello, today I’d like to tell you something about my neighbourhood. There are both good things and bad things about living here.

I love my neighbourhood because there are many restaurants , museum, art gallery and book stores here. I love reading book and I usually go to book stores. Moreover,the streets are wide. The people are very friendly and helpful. It’s good to live with them.

There are many tall building and offices here. That’s the thing I dislike. And I dislike the polluted air and water here.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, ngày hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về thành phố của tớ. Có những điều tốt và không tốt khi sống ở đây.

Mình thích thành phố của tớ chính bới ở đây có nhiều nhà hàng quán ăn, viện kho tàng trữ bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và hiệu sách. Mình thích đọc sách và mình thường xuyên đến hiệu sách. Hơn nữa đường phố ở đây rộng. Con người ở đây thì rất thân thiện và hay giúp sức người khác. Thật tuyệt khi sống với họ.

Có nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng ở đây. Đó là yếu tố mà mình không thích . Và tôi cũng không thích bầu không khí và nguồn nước ô nhiễm ở đây.

Tham khảo thêm những bài Giải bài tập và Để học tốt unit 4 lớp 6:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

  Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần nhờ vào cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm và Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

unit-4-my-neighbourhood.jsp

://.youtube/watch?v=mqyCAoQ4DyU

4399

Video Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood skills 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiếng #anh #lớp #unit #neighbourhood #skills