Thủ Thuật Hướng dẫn Tiếng anh lớp 6 trang 38 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tiếng anh lớp 6 trang 38 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 06:12:34 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hướng dẫn giải Unit 4: My neighbourhood trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 gồm có khá đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kèm câu vấn đáp (gợi ý vấn đáp), phần dịch nghĩa của những vướng mắc, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 tập 1 (sách học viên) với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp những em học tốt môn tiếng Anh.

Nội dung chính

    Vocabulary (Phần Từ vựng)GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 1A CLOSER LOOK 1 trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Vocabulary trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Pronunciation trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 1A CLOSER LOOK 2 trang 41 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Grammar trang 41 sgk Tiếng Anh 6 tập 1COMMUNICATION trang 43 sgk Tiếng Anh 6 tập 1SKILLS 1 trang 44 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Reading trang 44 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Speaking trang 44 sgk Tiếng Anh 6 tập 1SKILLS 2 trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Listening trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Writing trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 1LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Vocabulary trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Grammar trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Communication trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1Video liên quan

Vocabulary (Phần Từ vựng)

– statue /ˈstætʃ•u/ (n): tượng

– square /skweər/ (n): TT vui chơi quảng trường

– railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga

– cathedral /kəˈθi•drəl/ (n): nhà thời thánh

– memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm

– left /left/ (n, a): trái

– right /raɪt/ (n, a): phải

– straight /streɪt/ (n, a): thẳng

– narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp

– noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào

– crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc

– quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): yên tĩnh

– art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

– backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sân phía sau nhà

– cathedral /kəˈθi•drəl/ (n): nhà thời thánh lớn, thánh đường

– convenient /kənˈvin•jənt/ (adj): thuận tiện, thuận tiện

– dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không thích, không ưa, ghét

– exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thú, hứng thú

– fantastic /fænˈtæs•tɪk/ (adj): tuyệt vời

– historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính

– inconvenient /ˌɪn•kənˈvin•jənt/ (adj): phiền phức, phiền phức

– incredibly /ɪnˈkred•ə•bli/ (adv): đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

– modern /ˈmɑd•ərn/ (adj): hiện dại

– pagoda /pəˈɡoʊ•də/ (n): ngôi chùa

– palace /ˈpæl•əs/ (n): hoàng cung, dinh, phủ

– peaceful /ˈpis•fəl/ (adj): yên tĩnh, bình lặng

– polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm

– suburb /ˈsʌb•ɜrb/ (n): khu vực ngoại ô

– temple /ˈtem•pəl/ (n): đền, điện, miếu

– terrible /ˈter•ə•bəl/ (adj): tồi tệ

– workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (sản xuất, sửa chữa thay thế…)

GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

1. Listen and read.

Tạm dịch:

Phong: A, chúng mình đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng thật. Thật là cổ kính.

Phong: Vậy thứ nhất chúng mình đi đâu nào?

Nick: Hãy đi đến “Chùa cầu” đi.

Phong: Xem nào, map chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Chúng mình đến đó trước nhé?

Nick, Khang: Ừ chắc như đinh rồi.

Phong: Chúng mình đi bằng xe đạp điện phải không?

Nick: Không, chúng mình đi dạo đến đó đi.

Phong: ừm, cũng khá được . Đầu tiên băng qua đường, tiếp theo đó rẽ phải, tiếp theo đó đi thẳng.

Nick: Được, đi nhé.

Phong: Chờ chút.

Khang: Chuyện gì vậy Phong?

Phong: Chúng mình dang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng mình bị lạc rồi đó

Nick: Ồ không, nhìn kìa, có một cô nàng. Hãy hỏi cô ấy

Phong: Xin lỗi, chúng mình bị lạc. Bạn hoàn toàn có thể chỉ chúng mình đường đến Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng tiếp theo đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh h nếu rẽ phải ở đây, tiếp theo đó rẽ trái.

Phong: Cảm ơn thật nhiều.

Cô gái: Không có gì đâu.

Phong: Nick, nhanh lên nào.

a) Read and put the actions in order.

(Đọc và sắp xếp những hành vi theo thứ tự.)

Answer: (Trả lời)

2 → 5 → 3 → 4 → 1 → 6

Tạm dịch:

2. Nick, Khang và Phong đến Hội An.

5. Phong nhìn vào map.

3. Nick, Khang, Phong quyết định hành động đi đến Nhà Tân Kỳ.

4. Nick, Khang, Phong bị lạc.

1. Cô gái chỉ đường cho họ.

6. Nick, Khang, Phong nhanh gọn đi dạo đến Nhà Tân Kỳ.

b) Making suggestions. Put the words in the correct order.

(Đưa ra lời đề xuất kiến nghị. sắp xếp những từ theo trật tự đúng.)

Answer: (Trả lời)

1. a. Where shall we go first?

b. Let’s go to “Chua Cau”.

2. a. Shall we go there first?

b. OK, sure.

3. a. Shall we go by bicycle?

b. No, let’s walk there.

Tạm dịch:

1. a. Chúng ta đi đâu đầu tiền nào?

b. Chúng ta hãy đến “Chùa cầu” đi.

2. a. Chúng ta đến đó đầu tiến phải không?

b. Đúng vậy.

3. a. Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp điện phải khống?

b. Không, toàn bộ chúng ta hãy đi dạo.

2. Work in pairs. Role-play making suggestions.

(Làm việc theo cặp. Đóng vai đưa ra lời đề xuất kiến nghị.)

Answer: (Trả lời)

A: What shall we do this afternoon?

B: Shall we play football?

A: Oh, sure.

A: What shall we do this evening?

B: Shall we go to the cinema?

A: No, let’s go out and have an ice cream.

Tạm dịch:

A: Chúng ta sẽ làm gì trưa nay?

B: Chúng ta chơi bóng đá đi?

A: Ồ được thôi.

A: Tối nay toàn bộ chúng ta sẽ làm gì?

B: Chúng ta đi xem phim đi?

A: Không, hãy cùng ra ngoài và ăn kem đi.

3. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words.

(Nối những nơi phía dưới với những bức hình. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại những từ.)

Answer: (Trả lời)

1 – E. square
2 – H. palace
3 – F. cathedral
4 – C. memorial
5 – G. art gallery
6 – A. statue
7 – B. railway station
8 – D. temple

Tạm dịch:

1 – E. TT vui chơi quảng trường
2 – H. hoàng cung
3 – F. nhà thời thánh
4 – C. đài kỷ niệm
5 – G. triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
6 – A. bức tượng phật
7 – B. nhà ga xe lửa
8 – D. ngôi đền

4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it.

(Nghĩ về nơi mà bạn sống. Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp những vướng mắc về nó.)

Example:

A: Is there a theatre in your neighbourhood?

B: Yes, there is./No, there isn’t.

Tạm dịch:

A: Có một nhà hát trong xóm bạn phải không?

B: Có/ Không.

Answer: (Trả lời)

A : Is there a cinema in your neighborhood?

B : No, there isn’t . My neighborhood is in outskirt , there have many fields .

A : It’t so interesting .

B : Sure. Do you want to visit my home next weekend?

A : Yes. How far is it from our school to your house?

B : It’s about 5 kilometres.

Tạm dịch:

A: Có rạp chiếu phim trong thành phố của bạn không?

B: Không, không còn. Khu phố của tôi ở ngoại ô, có nhiều cánh đồng.

A: Nó rất thú vị.

B: Chắc chắn rồi. Bạn có mong ước đến thăm nhà tôi vào thời gian vào buổi tối cuối tuần tới?

A: Vâng. Từ trường chúng tôi đến nhà bạn bao xa?

B: Nó khoảng chừng 5 km.

5. Match the instructions in the box with the pictures.

(Nối những hướng dẫn trong khung với hình cho thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1. Go straight on. ( Đi thẳng. )

2. Turn left traffic lights. (Rẽ trái ở đèn giao thông vận tải lối đi bộ.)

3. Go past the bus stop. (Băng qua trạm xe buýt.)

4. Take the first turning on the left. (Rẽ trái ở đoạn rẽ thứ nhất.)

5. Go to the end of the road. (Đi đến cuối đường.)

6. Go along the Street. (Đi dọc theo con phố.)

7. Cross the Street. (Băng qua đường. )

6. Game

Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap.

(Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên map và họ sẽ nỗ lực đoán. Sau đó đổi vai.)

Tạm dịch:

A: Đi thẳng. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Nó nằm bên cạnh tay phải.

B: Đó là phòng triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phải không?

A: Vâng, đúng. / Không, thử đoán lại nhé.

A CLOSER LOOK 1 trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Vocabulary trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

1. Fill in each blank with one word from the box. Listen, check and repeat the words.

(Điền vào mỗi chỗ trống với một từ có trong khung. Nghe, kiểm tra và lặp lại những từ.)

Answer: (Trả lời)

2. convenient
3. boring
4. polluted
5. historic
6. narrow
7. noisy

Tạm dịch:

1. Cửa Lò là một bãi tắm biển đẹp!

2. Tôi thích nó — mọi thứ mà tôi muốn chỉ mất 5 phút ra đi. Nó thật tiện lợi.

3. Cuộc sống trong vừng nông thôn thật chán. Không có nhiều thứ để làm.

4. Không khí trong khu vực này thật ô nhiễm với khói từ nhà máy sản xuất.

5. Hội An là một thành phố lịch sử với nhiều ngôi nhà cổ, shop, tòa nhà và nhà hát…

6. Con đường rất hẹp với nhiều phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ vì thế chúng tôi không thể di tán nhanh được.

7. Bây giờ có nhiều shop mới mới gần đây vì thế những con phố rất sinh động và ồn ào suốt ngày.

2. Now match the adjectives from the box in 1 with their opposites below.

(Bây giờ nối những tính từ trong khung ở phần 1 với những tính từ trái nghĩa của nó.)

Answer: (Trả lời)

exciting – boring: (thú vị – nhàm chán)

peaceful/ quiet – noisy: (yên bình / yên tĩnh – ồn ào)

modern – historic: (tân tiến – cổ kính)

inconvenient – convenient: (phiền phức – tiện lợi)

wide – narrow: (rộng – hẹp)

quiet – noisy: (yên tĩnh – ồn ào)

terrible – fantastic: (kinh khủng – tuyệt vời)

3. Work in pairs. Ask and answer questions about your neighbourhood. Use the words in 1 and 2 to help you.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp những vướng mắc về thành phố của em. Sử dụng những từ trong phần 1 và 2 để giúp em.)

Example:

A: Is our neighbourhood polluted?

B: No, it isn’t.

A: Is it peaceful?

B: Yes, it is.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Khu phố của những bạn có bị ô nhiễm không?

B: Không.

A: Nó có yên bình không?

B: Có.

Pronunciation trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /i:/ and /i/.

(Nghe và lặp lại những từ. Chú ý đến những âm /i:/ và /i/.)

Answer: (Trả lời)

5. Listen to the sentences and circle the words you hear.

(Nghe những câu và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

Answer: (Trả lời)

1. living
2. heat
3. seats
4. sheep
5. tins
6. mill
7. teams
8. chip

Tạm dịch:

1. Tommy đang sống ở đó.

2. Đầu tiên toàn bộ chúng ta đốt dầu lên phải không?

3. Máy bay này còn có 100 ghế ngồi.

4. Có một con cừu ở đằng kia.

5. Bây giờ Jimmy đang tìm vài cái lon.

6. Peter đã mua một nhà máy sản xuất vào tuần rồi

7. Vài đội đang bước vào.

8. Nó là shop cá và khoai tây chiên.

6. Listen and practise the chant. Notice the sounds /i:/ and /i/.

(Nghe và thực hành thực tiễn bài hát. Chú ý âm /i:/ và /i/.)

Tạm dịch:

Khu phố của tôi

Thành phố tôi rất sinh động

Có nhiều tòa nhà đang mọc lên.

Mọi người ở đây rất vui tính.

Là một nơi dễ thương để ở.

Làng tôi rất xinh đẹp.

Có nhiều nơi để xem.

Mọi người ở đây rất thân thiện.

Nó là một nơi tuyệt vời.

A CLOSER LOOK 2 trang 41 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Grammar trang 41 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.

(Hoàn thành những câu sau với hình thức so sánh của tính từ trong ngoặc.)

Answer: (Trả lời)

2. taller
3. bigger
4. noisier
5. cheaper

Tạm dịch:

1. Ann ốm hơn Laura.

2. Tòa nhà này cao hơn tòa nhà kia.

3. Quảng trường ở Tp Hà Nội Thủ Đô to nhiều hơn TT vui chơi quảng trường ở Hội An.

4. Xóm tôi ồn ào hơn xóm bạn.

5. Khách sạn Green rẻ hơn khách sạn Palace.

2. Now complete the following sentences with the comparative form of the long adjectives in brackets.

(Bây giờ hoàn thành xong những câu sau với hình thức so sánh tính từ dài trong ngoặc.)

Answer: (Trả lời)

1. more modern
2. more beautiful
3. more convenient
4. more interesting
5. more expensive

Tạm dịch:

1. Nhà này tân tiến hơn nhà kia.

2. Công viên này đẹp hơn khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên kia.

3. Sống trong một ngôi nhà thì tiện hơn sống trong một căn hộ cao cấp.

4. Sông ở thành phố thú vị hơn sông ở nông thôn.

5. Những thứ trong shop này giá bán đắt hơn những thứ trong siêu thị.

3. Read and complete Vy’s letter to her friend.

(Đọc và hoàn thành xong bức thư của Vy gửi đến bạn cô ấy.)

Answer: (Trả lời)

1. drier
2. smaller
3. older
4. wider
5. more delicious
6. cheaper

Tạm dịch:

Chào Nick,

Bạn khỏe không?

Tp Hà Nội Thủ Đô thật đẹp! Nhưng nó quá sinh động và ô nhiễm riêng với mình. Mình đang ở bãi tắm biển Cửa Lò. Mình đang rất vui. Thời tiết nóng và khô hơn ở Tp Hà Nội Thủ Đô. Nhà cửa nhỏ hơn và những tòa nhà thì cũ hơn ở Tp Hà Nội Thủ Đô. Đường phố rộng hơn và ít xe cộ hơn. Mình thích thức ăn ở đây. Hải sản ở đây ngon hơn và rẻ hơn ở Tp Hà Nội Thủ Đô.

À, bên phía ngoài trời đang nắng, vì thế mình ra ngoài hít không khí trong lành đây.

Hẹn hội ngộ bạn sớm

Vy,

4. Look the pictures of Yen Binh neighbourhooc and Long Son neighbourhood. Now write about the differences.

(Nhìn vào những bức tranh của thành phố Yên Bình và Long Sơn. Bây giờ viết về sự việc khác lạ gỉữa chúng.)

Answer: (Trả lời)

Streets in Yen Binh neighborhood are narrower than streets in Long Son.

Streets in Yen Binh are more beautiful than streets in Long Son.

Houses in Yen Binh are bigger than houses in Long Son.

Tạm dịch:

Đường phố trong thành phố Yên Bình hẹp hơn đường phố ở Long Sơn.

Đường phố ở Yên Bình đẹp hơn đường phố ở Long Sơn.

Nhà ở Yên Bình to nhiều hơn nhà tại Long Sơn.

5. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.

(Hoàn thành những câu với hình thức so sánh của những từ trong ngoặc.)

Answer: (Trả lời)

1. bigger

2. more expensive

3. more comfortable

4. more historic

5. narrower

Tạm dịch:

1. Thành phố Hồ Chí Minh to nhiều hơn Tp Hà Nội Thủ Đô?

2. Một ngôi nhà trong thành phố giá bán đắt hơn một ngôi nhà tại miền quê?

3. Một ghế sofa tự do hơn một chiếc ghế đẩu?

4. Hội An cổ hơn Huế phải không?

5. Đường phố của bạn hẹp hơn của chúng tôi phải không?

6. Work in pairs. Ask and answer questions about Yen Binh neighbourhood and Long Son neighbourhood using the pictures in 4.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp những vướng mắc về thành phố Yên Bình và Long Sơn, sử dụng tranh ở phần 4.)

Example:

A: Is Yen Binh more crowded than Long Son?

B: Yes, it is.

A: Is Long Son more modern than Yen Binh?

B: No, it isn’t.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Yên Bình sinh động / đông đúc hơn Long Sơn phải không?

B: Vâng, đúng vậy.

A: Long Sơn tân tiến hơn Yên Bình phải không?

B: Không.

7. Work in pairs. Ask and answer questions about the places that you know. Use the comparative form of the adjectives in the box.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp vướng mắc về những nơi bạn biết. Sử dụng hình thức so sánh của tính từ trong khung.)

Answer: (Trả lời)

A: Is Da Nang more beautiful than Hue?

B: No, it isn’t.

A: Is Hue older than Da Nang?

B: Yes, it is.

A: Is this city more exciting than that village?

B: Yes, it is.

A: Are the people in Long Son neighbour hood friendly than the people in Yen Binh neighbour hood?

B: Yes, they are.

A: Is your house smaller than my house?

B: No, it isn’t.

A: Is the weather in this city hotter than the weather the countryside?

B: Yes, it is.

A: Is this rainy season wetter than the dry season?

B: Yes, it is.

A: Is the G7 shop is more convenient than market?

B: Yes, it is.

Tạm dịch:

A: Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng đẹp hơn Huế phải không?

B: Không.

A: Huế cổ kính hơn Đà Năng phải không’?

B: Đúng vậy.

A: Thành phổ này thú vị hơn làng kia phải không?

B: Đúng vậy.

A: Người dân ở thành phố Long Sơn thân thiện hơn người dân ở thành phố Yên Bình phải không?

B: Đúng vậy.

A: Nhà bạn nhỏ hơn nhà tôi phải không?

B: Không.

A: Thời tiết ở thành phố này nóng hơn thời tiết ở vùng quê phải không?

B: Vâng, đúng,

A: Mùa mưa ẩm ướt hơn mùa khô phải không?

B: Vâng, đúng.

A: Cửa hàng G7 thuận tiện hơn chợ phải không?

B: Vâng, đúng.

COMMUNICATION trang 43 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

1. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the gaps.

(Nick đang nghe một bài nghe hướng dẫn đến Hội An. Nghe và điển vào chỗ trống.)

Answer: (Trả lời)

(1) historic
(2) convenient
(3) straight
(4) second
(5) left
(6) right
(7) second
(8) next to

Tạm dịch:

Chào mừng đến Hội An! Hội An nổi tiếng về những tòa nhà, shop, chùa, và những ngôi nhà cổ. Chúng cổ hơn những thành phố khác ở Việt Nam. Đường phố thì rất hẹp vì thế nó tiện hơn để di bộ ở đây.

Được rồi. Chúng ta hãy khởi đầu chuyến du ngoạn! Đầu tiên, đi đến Đền Quan Cong. Đẽ đến đó, đi thẳng khoảng chừng 5 phút. Đền nằm bên cạnh trái. Sau đó đi đến Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Rẽ phải và nó nằm bên cạnh phải. Sau đó ăn trưa ở Café 96. Món “cao lầu” và “bánh vạc” ở đó rất ngon. Rẽ trái và rồi rẽ phải ở đoạn rẽ thứ hai. Cuối cùng đi đến xưởng Hòa Nhập để sở hữ quà cho bạn bè. Rẽ trái, rồi rẽ phải. Xưởng ở kế bên Nhà Tân Kỳ.

2. Choose one of the cities below. Create an audio guide for your city.

(Chọn một trong những thành phố phía dưới. Viết một bài hướng dẫn cho thành phố của em.)

Tạm dịch:

– gồm có vài so sánh với những thành phố khác,

– hướng dẫn đến những địa điếm rất khác nhau,

– link những hướng dẫn, sử dụng “first”, “then”, “after that” và “finally”.

Thành phố Hồ Chí Minh: tin tức về thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố lớn số 1 miền Nam Việt Nam; thành phố lịch sử, những con phố sinh động với nhiều xe máy, nhiều nơi nổi tiếng, nhà hàng quán ăn nổi tiếng.

Luân Đôn: tin tức về thành phố

Luân Đôn: Thành phố thủ đô của Anh; trên bờ sông Thames; thành phố lịch sử; những tòa nhà cổ và khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên đẹp

3. Present your guide to your class.

(Trình bày hướng dẫn của em trước lớp.)

Welcome to Ho Chi Minh city. As you know, It is not only the largest city in the south Vietnam but also is historic city where takes place many important sự kiện of country. Unlike Hanoi, Ho Chi Minh city is busy streets with a lot of motorbikes, car and many people. And it has many beautiful places and restaurants. OK! Let’s start our tour ! First , go to Saigon Opera House . To get there, walk about for 5 minutes. The opera house is on your right. Next, go straight and turn the right Dong Khoi street and go to the Duc Ba Cathedral.

Tạm dịch:

Chào mừng đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Như bạn biết đấy , nó không riêng gì có là thành phố lớn số 1 ở miền Nam Việt Nam mà còn là một thành phố lịch sử tổ chức triển khai nhiều sự kiện quan trọng của giang sơn. Không in như Tp Hà Nội Thủ Đô, thành phố Hồ Chí Minh là thành phố với những đường phố bận rộn với thật nhiều xe máy, xe hơi và nhiều người. Và ở đó có thật nhiều nơi đẹp và nhà hàng quán ăn. OK! Hãy khởi đầu chuyến du ngoạn của toàn bộ chúng ta nào ! Đầu tiên, đi đến Nhà hát lớn Sài Gòn. Để đến đó, đi dạo khoảng chừng 5 phút. Nhà hát opera nằm bên cạnh tay phải của bạn. Tiếp theo, đi thẳng và rẽ phải tại đường Đồng Khởi và đi đến Nhà thờ Đức Bà.

SKILLS 1 trang 44 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Reading trang 44 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

1. Find these words in Khang’s blog. What do they mean?

(Tìm những từ này trong blog của Khang. Chúng nghĩa là gì?)

Tạm dịch:

suburbs: ngoại ô

backyeard: sân sau

dislike: không thích

incredibly: đáng kinh ngạc

beaches: những bãi tắm biển

2. Read Khang’s blog. Then answer the questions.

(Đọc blog của Khang. Sau đó vấn đáp những vướng mắc sau.)

Answer: (Trả lời)

1. ⇒ It’s in the suburbs of Da Nang City.

2. ⇒ Because it has beautiful parks, sandy beaches, and fine weather.

3. ⇒ They are very friendly!

4. ⇒ Because there are many modern buildings and offices in the city.

Tạm dịch:

Blog của Khang

Chào mừng đến toàn thế giới của tôi!

Trang chủ về tôi Hình ảnh Đường dẫn (đường link)

Khu phố của tôi

Bây giờ tôi về nhà rồi. Hội An thật tuyệt! Khu phố của tôi rất khác. Nó nằm ở vị trí ngoại ô Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng. Có nhiều điều về nó mà tôi rất thích.

Nó thật tuyệt để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoài trời. Bởi vì nó có những khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên xinh đẹp, bãi tắm biển đầy cát và thời tiết đẹp. Có hầu hết mọi thứ mà tôi cần ở đây: shop, nhà hàng quán ăn, chợ. Mọi nhà đều phải có một sân sau và sân trước. Mọi người ở đây thường rất thân thiện. Họ thân thiện hơn những người dân khác ở nhiều nơi khác! Và thức ăn rất ngon.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thích về nó. Bây giờ, có nhiều tòa nhà và văn phòng tân tiến, vì thế đường phố rất nhiều đúc và sinh động suốt ngày.

Ai hoàn toàn có thể viết về điều mà bạn thích và không thích về thành phố của bạn nào?

1. Khu phố của Khang ở đâu? Nó là một vùng ngoại ô của Thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

2. Tại sao khu phô’ của Khang thật tuyệt cho hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài trời? Bởi vì ở đó có khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên đẹp, bãi tắm biển nhiều cát và thời tiết thật đẹp.

3. Mọi người ở đó ra làm sao? Họ rất thân thiện!

4. Tại sao đường phố lại sinh động và đông đúc? Bởi vì ở đó có nhiều tòa nhà tân tiến và văn phòng trong thành phố.

3. Read Khang’s blog again and fill in the table with the information.

(Đọc blog của Khang và điền thông tin vào bảng sau.)

Answer: (Trả lời)

LIKE
DISLIKE
– It’s great for outdoor activities.
– There are almost everything here: shops, restaurants and markets.
– Every house has a backyard and front yard.
– People here are friendly.

– The food is delicious.

– There are many modern buildings and offices.
– The streets are so busy and crowded during the day.

Tạm dịch:

Thích
Không thích
– Thật tuyệt khi hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoài trời.
– Có hầu hết mọi thứ ở đây: nhà hàng quán ăn, shop, chợ.
– Mọi ngôi nhà đều phải có sân sau và sân trước.
– Mọi người ở đây thường rất thân thiện.

– Thức ăn ở đây rất ngon.

– Có nhiều tòa nhà tân tiến ở đây.
– Những con phố đông đúc và bận rộn một ngày dài.

Speaking trang 44 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

4. Look the map of Khang’s neighbourhood. In pairs, ask and answer questions about how to get to the places on the map.

(Nhìn vào map thành phố của Khang. Làm việc theo cặp, hỏi và vấn đáp những vướng mắc về phương pháp để đến được những nơi trên map.)

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Xin lỗi. Bạn hoàn toàn có thể chỉ đường đến bãi tắm biển được không?

B: Vâng, thứ nhất đi thẳng. Sau đó rẽ phải. Sau này lại đi thẳng. Nó ở phía trước bạn.

A: Cảm ơn bạn thật nhiều.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the way to get to the places in your town/in your village/near your school.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp những vướng mắc về đường đến những nơi trong thị xã của em/ trong làng em/ gần trường em.)

Answer: (Trả lời)

A : Excuse me , Where is the supermarket ?

B : First, go to the left of this street. It’s on your right.

A :Thank you. And where is the theatre?

B : Yes, First go straight, Then turn right. After that go straight again. And it’s opposite to you.

A : Thank you very much.

Tạm dịch:

A: Xin lỗi, siêu thị ở đâu?

B: Đầu tiên, đi bên trái con phố này. Nó bên phải của bạn.

A: Cảm ơn bạn. Và nhà hát ở đâu?

B: Vâng, Đầu tiên đi thẳng, tiếp theo đó rẽ phải. Sau đó đi thẳng lại. Và nó ngược lại với bạn.

A: Cảm ơn bạn thật nhiều.

SKILLS 2 trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Listening trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Study skills – Listening (Kỹ năng học – Nghe)

Before listening:

– read the questions carefully

– decide what information you are listening for

– think of some words that you might hear

– listen for important information only

Tạm dịch:

Trước khi nghe đến:

– đọc những vướng mắc thận trọng

– quyết định hành động những thông tin nào mà em sẽ lắng nghe

– nghĩ đến những từ mà em hoàn toàn có thể nghe được

– nghe thông tin quan trọng

1. Listen to the conversation between a stranger and Duy’s dad. Fill in the blanks with the words you hear.

(Nghe bài đàm thoại giữa một người lạ và cha của Duy. Điền vào chỗ trông với những từ em nghe được.)

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go to(1)_______ of this street. It’s on your (2)_____ .

A: And where is the (3)_______ ?

B: It’s in (4)_______ . Take the (5)______ , and it’s on your left.

Answer: (Trả lời)

1. the end

2. right

3. lower secondary school

4. Le Duan Street

5. second right

Tạm dịch:

A: Xin lỗi. Siêu thị ở đâu ạ?

B: Đi đến cuối đường này. Nó nằm bên cạnh phải bạn.

A: Vậy trường Trung học Cơ sở ở đâu ạ?

B: Nó nằm trên đường Lê Duẩn. Rẽ phải ở ngã tư thứ hai và nó nằm bên cạnh tay trái bạn.

2. Listen to the conversation again. Choose the correct places from the list below. Write the correct letters A-F on the map.

(Nghe bài đàm thoại lần nữa. Chọn những nơi đúng với từ có trong khung phía dưới. Viết vần âm A-F lên map.)

Answer: (Trả lời)

1. A. supermarket (siêu thị)

2. C. Secondary school (trường Trung học Cơ sở)

3. F. Quynh café (quán cafe Quỳnh)

4. D. art gallery (phòng triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp/ triển lãm tranh)

Audio script: (Bài nghe)

A: Excuse me. Where is the supermarket?

B: Go to the end of this street. It’s on your right.

A: And where is the lower secondary school?

B: It’s in Le Duan Street. Take the second right and it’s on your left.

A: Great! Where can I have some coffee?

B: “Quynh” Café in Tran Quang Dieu Street is a good one.

A: How can I get there?

B: First turn left, then turn right. Go straight. It’s on your left.

A: How about an art gallery?

B: First take the third left. Then go to the end of Le Loi Street, and it’s on your right.

Tạm dịch:

A: Xin lỗi. Siêu thị ở đâu?

B: Đi đến cuối con phố này. Nó ở bên phải của bạn.

A: Và trường trung học cơ sở ở đâu?

B: Ở phố Lê Duẩn. Đi bên phải thứ hai và bên trái của bạn.

A: Tuyệt vời! Tôi hoàn toàn có thể uống cafe ở đâu?

B: “Quỳnh” Café ở đường Trần Quang Diệu là một quán cafe tốt.

A: Làm thế nào tôi hoàn toàn có thể đạt được điều này?

B: Đầu tiên rẽ trái, tiếp theo đó rẽ phải. Đi thẳng. Nó ở bên trái của bạn.

A: Thế còn phòng trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thì sao?

B: Đầu tiên lấy trái thứ ba. Sau đó đi đến cuối đường Lê Lợi, và ở bên phải của bạn.

Writing trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

3. Tick (✓) what you like or don’t like about a neighbourhood.

(Chọn điều mà em thích hoặc không thích về một thành phố.)

Answer: (Trả lời)

Like
Dislike
1. sandy beaches

2. heavy traffic


3. many modern building and offices


4. peaceful streets

5. good restaurants and cafes

6. sunny weather


7. busy and crowded streets


8. many shops and markets

Tạm dịch:

Thích
Không thích
1. bãi tắm biển đầy cát

2. nhiều xe cô


3. nhiều tòa nhà và văn phòng tân tiến


4. đường phố yên bình

5. nhà hàng quán ăn và quán cafe ngon

6. thời tiết nắng


7. đường phố đông đúc và sinh động


8. nhiều shop và chợ

4. Make notes about your neighbourhood. Think about the things you like/dislike about it.

(Ghi chú về thành phố của em. Nghĩ xem em thích/không thích gì về nó)

Answer: (Trả lời)

Like
Dislike
peaceful and wide streets;
many restaurants, shops, markets, building, offices;
near the beach;
cool weather;

beautiful parks, lakes

heavy traffic, busy and crowded streets,
polluted air, sunny weather, narrow streets

Tạm dịch:

Thích
Không thích
đường phố yên bình và rộng;
nhiều nhà hàng quán ăn, shop, chợ, tòa nhà, văn phòng;
gần bãi tắm biển;
thời tiết thông thoáng;

khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, hồ đẹp

giao thông vận tải lối đi bộ đông đúc, đường phố đông đúc và đông đúc;
không khí ô nhiễm, thời tiết nắng, đường hẹp

5. Write a paragraph about your neighbourhood saying what you like or dislike about living there. Use the information in 4, and Khang’s blog as a model.

(Viết đoạn văn về thành phố của em, kể về điều em thích hoặc không thích về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ở đó. Sử dụng thông tin trong phần 4, blog của Khang làm mẫu.)

Answer: (Trả lời)

I’d like to tell you some good things and some bad things about living in my neibourhood. I like it because it has beautiful parks, lakes, stadiums. There are many shops, restaurants, café and markets. The streets are wide and clean, there are many buildings and offices but its not very crowded and busyễ There are many puclic transportations: bus, metro, train… I dislike one thing about it. The people here are not very friendly. They don’t greet when they meet each other on the streets.

Or:

Hello, today I’d like to tell you something about my neighbourhood. There are both good things and bad things about living here.

I love my neighbourhood because there are many retaurantsm,museum,art gallery and book stores here. I love reading book and I usually go to book stores. Moreover,the streets are wide. The people are very friendly and helpful. It’s goof to live with them.

There are many tall building and offices here. That’s the thing I dislike. And I dislike the polluted air and water here.

Tạm dịch:

Tôi thích thành phố tôi chính bới nó có khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên xinh đẹp, có hồ, sân vận động. Có nhiều shop, nhà hàng quán ăn, quán cafe, chợ. Đường phố thì rộng và sạch. Có nhiều tòa nhà và văn phòng nhưng nó không thật đông đúc và sinh động. Có nhiều phương tiện đi lại công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa… Tôi không thích một điều về nó. Những người ở đây không thân thiện lắm. Họ không chào khi gặp nhau trên đường.

Hoặc:

Xin chào, ngày hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về thành phố của tớ. Có những điều tốt và không tốt khi sống ở đây.

Mình thích thành phố của tớ chính bới ở đây có nhiều nhà hàng quán ăn, viện kho tàng trữ bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và hiệu sách. Mình thích đọc sách và mình thường xuyên đến hiệu sách. Hơn nữa đường phố ở đây rộng. Con người ở đây thì rất thân thiện và hay giúp sức người khác. Thật tuyệt khi sống với họ.

Có nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng ở đây. Đó là yếu tố mà mình không thích . Và tôi cũng không thích bầu không khí và nguồn nước ô nhiễm ở đây.

LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Vocabulary trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

1. Write the correct word for each picture

(Viết từ đúng cho từng bức hình.)

Answer: (Trả lời)

1. statue
2. railway station
3. park
4. temple
5. memorial
6. cathedral

Tạm dịch:

1. tượng
2. ga xe lửa
3. khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên
4. ngôi đền
5. đài tưởng niệm
6. nhà thời thánh

2. Fill each gap with a suitable adjective

(Điền vào chỗ trông với tính từ thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

1. noisy
2. narrow
3. historis
4. inconvenient
5. cheaper

Tạm dịch:

1. Thị trấn có nhiều xe máy. Nó rất ồn ào.

2. Đường phố không rộng, chúng hẹp.

3. Những tòa nhà thì cổ. Chúng được xây dựng cách đó 200 năm.

4. Chợ mới thì phiền phức với tôi chính bới nó cách nhà tôi một quãng đi dạo dài.

5. Hàng hóa trong những shop ở trong hẻm thì rẻ hơn ở siêu thị.

Grammar trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

3. Put the following adjectives in the correct column.

(Đặt những tính từ sau trong cột thích hợp.)

Answer: (Trả lời)

Một âm tiết
Hai âm tiết
Ba âm tiết
Fast
hot

large

Happy
noisy
quiet

heavy

Exciting
difficult
convenient
expensive

polluted

4. Now write their comparative form in the table below.

(Viết hình thức so sánh của chúng trong bảng sau)

Answer: (Trả lời)

Adjectives
Comparative form
fast
convenient
noisy
difficult
heavy
expensive
happy
hot
polluted
exciting
large

quiet

faster
more convenient
noisier
more difficult
heavier
more expensive
happier
hotter
more polluted
more exciting
larger

quieter

5. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adjectives below.

(Hoàn thành những câu so sánh với hình ảnh minh họa. Sử dụng hình thức so sánh của tính từ phía dưới)

noisy
beautiful
convenient
expensive
modern

Answer: (Trả lời)

1. Noiser than
2. more modern than
3. more convenient than
4. more beautiful than
5. more exxpensive than

Tạm dịch:

1. Đường phố này náo nhiệt hơn đường phố kia.

2. Một nhà tại thành phố tân tiến hơn một nhà nông thôn.

3. Đi bằng xe hơi tiện hơn đi bằng xe đạp điện trong khu vực này.

4. Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia.

5. Hàng hóa trong shop này giá bán đắt hơn thành phầm & hàng hóa trong shop kia.

Communication trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

6. Match the questions with the correct answers.

(Nôi vướng mắc với những câu vấn đáp đúng.)

a. Excuse me! Is there a post office near here?

b. It’s in Quang Trung Street, opposite the park.

c. Yes, there’s one the corner of the street.

d. Is Ha Noi more exciting than Vinh City?

e. Yes, it is.

f. What shall we do this evening?

g. Let’s stay home and watch TV.

h. Where is the cinema?

Answer: (Trả lời)

Tạm dịch:

1. Xin lỗi! Có bưu điện mới gần đây không? Có một chiếc ở góc cạnh đường.

2. Tp Hà Nội Thủ Đô nhộn nhip hơn thành phố Vinh phải không? Đúng vậy.

3. Tối nay toàn bộ chúng ta làm gì? Chúng ta hãy ở trong nhà và xem TV.

4. Rạp chiếu phim ở đâu vậy? Nó trên đường Quang Trung, trái chiều khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên.

7. Role-play the questions and answers.

(Đóng vai đặt vướng mắc và vấn đáp.)

Tạm dịch:

Khi hoàn thành xong, bạn hoàn toàn có thể:

– đọc tên xứ sở

– chỉ đường

– sử dụng những tính từ để miêu tả xứ sở

– so sánh dụng cụ

Answer: (Trả lời)

A : Where is your house?

B : My house is 23 Le Loi Street.

A : Can you tell me the way from our school to your house?

B : Yes, First, go straight to the bus station, then you turn right and walk about 5 minutes Le Van Lai street, and then turn left . My house is front of you.

A : Can you tell me about your neighborhood more?

B : It’s very quiet street , and beautiful with many green trees and flowers.

A : Is it the most beautiful places in our city?

B : I think so.

Tạm dịch:

A: Nhà bạn ở đâu?

B: Nhà tôi ở số 23 đường Lê Lợi.

A: Bạn hoàn toàn có thể cho tôi biết đường từ trường của chúng tôi đến nhà bạn không?

B: Vâng, Đầu tiên, đi thẳng đến trạm xe buýt, tiếp theo đó bạn rẽ phải và đi dạo khoảng chừng 5 phút tại đường Lê Văn Lai, rồi rẽ trái. Nhà tôi ở trước mặt bạn.

A: Bạn hoàn toàn có thể cho tôi biết về thành phố của bạn nhiều hơn nữa?

B: Đường phố rất yên tĩnh và đẹp với nhiều cây xanh và hoa.

A: Đó liệu có phải là nơi đẹp tuyệt vời nhất trong thành phố của chúng tôi?

B: Tôi nghĩ vậy.

PROJECT trang 47 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

1. Find a photo or draw a picture of your ideal neighbourhood.

(Tìm một hình hoặc vẽ một hình về thành phố lý tưởng của em.)

2. Write a description of it. Use these cues to help you.

(Viết một đoạn miêu tả về nó. Sử dụng những gợi ý sau để giúp em.)

Answer: (Trả lời)

My ideal neibourhood is in District 7, the suburb of Ho Chi Minh City. It has beautiful parks, lakes, stadiums. And there are many shops, restaurants, café and markets. The streets are wide and clean. There are many buildings and offices but it’s not very crowded and busy. There are many public transportations: bus, metro, train… The people here are very friendly. They always greet when they meet each other on the streets.

Or:

I live in Hanoi-the capital of Vietnam. I hope that in the future,my neighbourhood will be a very good place to live. There are many beautiful parks,famous museum,cinemas and reataurants here. The street are wide and peaceful. There are a lot of green trees on each side of the street. Moreover,there isn’t so much traffic,and it’s easy to move here. The people are friendly and helpful.

Tạm dịch:

– Nó ở đâu

– Nó có gì

– Con người/ đường phố/ thời tiết ra làm sao

– Những cái khác..

Khu phố lý tưởng của tôi nằm ở vị trí quận 7, ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh. Nó có những công viền xinh đẹp, có hồ, sân vận động. Có nhiều shop, nhà hàng quán ăn, quán cafe, chợ. Đường phố thì rộng và sạch. Có nhiều tòa nhà và văn phòng nhưng nó không thật đông đúc và sinh động. Có nhiều phương tiện đi lại công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa… Người dân ở đây thân thiện lắm. Họ luôn chào khi gặp nhau trên đường.

Hoặc:

Tôi sống ở Tp Hà Nội Thủ Đô – thủ đô của Việt Nam. Tôi kỳ vọng rằng trong tương lai,thành phố tôi ở sẽ trở thành một nơi tuyệt vời để sống. Có nhiều khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên đẹp,viện kho tàng trữ bảo tàng nổi tiếng,những rạp chiếu phim và nhà hàng quán ăn ở đó. Đường phố thì rộng và yên bình. Có nhiều cây xanh trên đường. Thêm vào đó là không còn quá nhiều phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ và việc di tán thì dẽ dàng. Con người thì thân thiện và hay giúp sức người khác.

Bài trước:

    Review 1 trang 36 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Bài tiếp theo:

    Unit 5: Natural wonders of the world trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 1

Xem thêm:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kèm câu vấn đáp (gợi ý vấn đáp), phần dịch nghĩa của những vướng mắc, bài tập trong Unit 4: My neighbourhood trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 khá đầy đủ, ngắn gọn và đúng chuẩn nhất. Chúc những bạn làm bài Tiếng Anh tốt!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk“

Reply
6
0
Chia sẻ

4363

Video Tiếng anh lớp 6 trang 38 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tiếng anh lớp 6 trang 38 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tiếng anh lớp 6 trang 38 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Tiếng anh lớp 6 trang 38 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tiếng anh lớp 6 trang 38

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiếng anh lớp 6 trang 38 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiếng #anh #lớp #trang