Thủ Thuật về Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2 được Update vào lúc : 2022-05-14 13:19:26 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Nội dung chính

    Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)Point and say. (Chỉ và nói.)Listen and tick. (Nghe và ghi lại tick.)Look and write. (Nhìn và viết.)Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)Point and say. (Chỉ và nói)Let’s talk. (Cùng nói)Listen and tick. (Nghe và ghi lại.)Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

a) That’s my dog.

Wow! He’s cute!

b) Do you have any pets?

Yes, I do. I have two dogs.

Hướng dẫn dịch:

a) Đó là con chó của tôi.

Ôi! Nó thật dễ thương!

b) Bạn có con thú cưng nào không?

Có, tôi có. Tôi có hai con chó.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

a) Do you have any cats?

No, I don’t.

Yes, I do. I have four cats.

b) Do you have any parrots?

No, I don’t.

Yes, I do. I have two parrots.

c) Do you have any rabbits?

No, I don’t.

Yes, I do. I have four rabbits.

d) Do you have any goldfish?

No, I don’t.

Yes, I do. I have five goldfish.

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn có con mèo nào không?

Không, tôi không còn.

Có, tôi có. Tôi có bốn con mèo.

b) Bạn có con vẹt nào không?

Không, tôi không còn.

Có, tôi có. Tôi có hai con vẹt.

c) Bạn có con thỏ nào không?

Không, tôi không còn.

Có, tôi có. Tôi có bốn con thỏ.

d) Bạn có con cá vàng nào không?

Không, tôi không còn.

Có, tôi có. Tôi có năm con cá vàng.

3. Let’s talk. (Hãy cùng nói).

Do you have any monkeys?

Yes, I do. I have a monkey.

Do you have any parrots?

Yes, I do. I have a parrot.

Do you have any goldfish?

Yes, I do. I have three goldfish.

Do you have any rabbits?

Yes, I do. I have a rabbit.

Do you have any mouses?

Yes I do. I have a mouse.

Do you have any dogs?

Yes, I do. I have two dogs.

Do you have any cats?

Yes I do. I have two cats.

Hướng dẫn dịch:

Bạn có con khỉ nào không?

Có. Tôi có một con khỉ.

Bạn có con vẹt nào không?

Có. Tôi có một con vẹt.

Bạn có con cá vàng nào không?

Có. Tôi có ba con cá vàng.

Bạn có con thỏ nào không?

Có. Tôi có một con thỏ.

Bạn có con chuột nào không?

Có. Tôi có một con chuột.

Bạn có con chó nào không?

Có. Tôi có hai con chó.

Bạn có con mèo nào không?

Có. Tôi có hai con mèo.

4. Listen and tick. (Nghe và ghi lại).

Bài nghe:

Bài nghe:

1. Mai: Do you have any pets?

Peter: Yes, I do. I have three birds.

2. Tom: Do you have any dogs?

No, I don’t. But I have a bird.

3. Nam: Do you have any cats?

Linda: No, I don’t. But I have a dog.

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Bạn có con thú cưng nào không?

Peter: Có, tôi có. Tôi có ba con chim.

2. Tom: Bạn có con chó nào không?

Không, tôi không còn. Nhưng tôi có một con chim.

3. Nam: Bạn có con mèo nào không?

Linda: Không, tôi không còn. Nhưng tôi có một con chó.

5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

(1) dog (2) cats (3) birds (4) goldfish

Hướng dẫn dịch:

Tôi có nhiều thú cưng. Tôi có một con chó và ba con mèo. Tôi có bốn con chim trong lồng và năm con cá vàng trong bể cá. Bạn có con thú cưng nào không?

6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. I have a dog and three goldfish.

2. The dog is in its house. Three goldfish are in the fish tank.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có một con chó và ba con cá vàng.

2. Con chó ở trong nhà đất của nó. Ba con cá vàng ở trong bể cá.

Bài trước: Short Story: Cat and Mouse 3 trang 38-39 Tiếng Anh 3 tập 2 Bài tiếp: Unit 16: Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3

Chúng tôi xin trình làng hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 4 unit 16 lesson 1 được biên soạn bởi đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao chia sẻ với nội dung dịch rõ ràng và đúng chuẩn. Hỗ trợ những em tiếp thu bài mới và trau dồi vốn từ vựng hiệu suất cao.

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) Hi, Phong. Where are you going?

I’m going to the bookshop. I want to buy some books.

b) Oh! I want to buy some books, too.

OK. Let’s go to the bookshop together.

c) Good idea! Where’s the bookshop?

Here!

Hướng dẫn dịch:

a) Xin chào Phong. Bạn đang ở đâu?

Mình đang đi đến hiệu sách. Mình muốn mua một vài quyển sách.

b) Ồ! Mình cùng muốn mua một vài quyển sách.

Được thôi. Chúng ta cùng đi đến hiệu sách nhé.

c) Ý kiến hay đây! Hiệu sách ở đâu?

Ở đây!

Point and say. (Chỉ và nói.)

a) Let’s go to the bakery.

I want to buy some bread.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

b) Let’s go to the pharmacy.

I want to buy some medicine.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

c) Let’s go to the supermarket.

I want to buy some food.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

d) Let’s go to the sweet shop.

I want to buy some chocolate.

Great idea! / Sorry. I’m busy.

Hướng dẫn dịch:

a) Chúng ta cùng đi đến shop bánh nhé.

Tôi muốn mua một vài ổ bánh mì.

Ý kiến tuyệt đấy!/ Xin lỗi. Tôi bận rồi.

b) Chúng ta cùng đi đến quán thuốc tây nhé.

Tôi muốn mua một ít thuốc.

Ý kiến tuyệt đấy! / Xin lỗi. Tôi bận rồi.

c) Chúng ta cùng đi đến siêu thị nhé.

Tôi muốn mua một ít thức ăn.

Ý kiến tuyệt đấy! / Xin lỗi. Tôi bận rồi.

d) Chúng ta cùng đi đến shop kẹo nhé.

Tôi muốn mua một ít sô-cô-la.

Ý kiến tuyệt đây ! / Xin lỗi. Tôi bận rồi.

Listen and tick. (Nghe và ghi lại tick.)

Bài nghe:

1.

Linda: Hi, Phong. Where are you going?

Phong: I’m going to the bookshop. I want to buy some books.

2.

Linda: Oh! I want to buy some book, too.

Phong: OK, let’s go to the bookshop together.

3.

Tony: Hi, Mai! Where are you going?

Mai: I’m going to the supermarket. I want to buy something to drink.

4.

Tony: I want something to drink, too.

Mai: OK. Let’s go to the supermarket together.

Look and write. (Nhìn và viết.)

2.

Let’s go to the bakery.

I want to buy some cakes/bread.

3.

Let’s go to the sweet shop.

I want to buy some sweets.

4.

Let’s go to the pharmacy.

I want to buy some medicine.

Hướng dẫn dịch:

2.

Chúng ta đến shop bánh nhé.

Tôi muốn mua một ít bánh/bánh mì.

3.

Chúng ta đến shop kẹo nhé.

Tôi muốn mua một ít kẹo.

4.

Chúng ta đến quán thuốc tây nhé.

Tôi muốn mua một ít thuốc.

Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

Let’s go…

Let’s go to the bookshop.

I want to buy some books.

Let’s go to the cinema.

I want to see a film.

Let’s go to the zoo.

I want to see the animals.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta cùng đi…

Chúng ta cùng đi hiệu sách.

Tôi muốn mua một ít sách.

Chúng ta cùng đi đến rạp chiếu phim.

Tôi muốn xem phim.

Chúng ta cùng đi đến sở thú.

Tôi muốn xem những con thú.

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 1 trang 40, 41 ngắn gọn, khá đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, tương hỗ những em ôn luyện giải đề đạt kết quả cao nhất.

Đánh giá nội dung bài viết

Chúng tôi xin trình làng hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 trang 40, 41 SGK tập 1, được biên soạn bởi đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao chia sẻ với nội dung dịch rõ ràng và đúng chuẩn. Hỗ trợ những em tiếp thu bài mới và trau dồi vốn từ vựng hiệu suất cao.

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a. Mai: Hi, Long. How was your trip home?

Long: Hi, Mai. It was good, thanks.

b. Long: Do you have school today, Mai?

Mai: Yes, I do.

c.Long: How many lessons do you have today?

Mai: I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE.

d. Mai: How about you? Do you have school today?

Long: Not today, but tomorrow. I’m still on holiday.

Hướng dẫn dịch:

a. Mai: Chào Long. Chuyến đi về quê của bạn thế nào?

Long: Chào Mai. Rât thích, cảm ơn bạn.

b. Long: Hôm nay bạn có phải đi học không, Mai?

Mai: Có.

c. Long: Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Mai: Mình học bốn môn: Toán, Tiếng việt, Âm nhạc và Thế Dục.

d. Mai: Thế còn bạn? Bạn có phải đi học ngày hôm nay không?

Long: Hôm nay thì không, nhưng ngày mai thi có. Mình vẫn đang rất được nghỉ.

Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

How many lessons do you have today? (Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?)

– I have_____________. (Mình học________)

a. How many lessons do you have today?

I have five: Maths, IT, Science, Vietnamese, English.

b. How many lessons do you have today?

I have three: Maths, Vietnamese, English.

c. How many lessons do you have today?

I have four: Maths, Music, Vietnamese, PE.

d. How many lessons do you have today?

I have four: Maths, Science, Art, Vietnamese.

e. – How many lessons do you have today?

– I have three: Maths, Science, Art, Vietnamese.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Mình học năm môn: Toán, Công nghệ tin tức, Khoa học, tiếng Việt, tiếng Anh.

b. Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Mình học ba môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh.

c. Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Mình học bốn môn: Toán, Âm nhạc, tiếng Việt, Thể dục.

d. Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Mình học bốn môn: Toán Khoa học, Mỹ thuật, tiếng Việt.

e. Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Mình học ba môn: Toán Khoa học, Mỹ thuật, tiếng Việt.

Let’s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about the lessons you have today. (Hỏi và vấn đáp những vướng mắc về những môn học bạn có ngày hôm nay)

Gợi ý:

– How many lessons do you have today?

I have four.

– What lessons do you have today?

I have Maths, English, Vietnamese and Music.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Mình học 4 môn

– Bạn học gì ngày hôm nay?

Mình học Toán, tiếng Anh tiếng Việt và âm nhạc.

Listen and tick. (Nghe và ghi lại.)

Bài nghe:

Long: Maths, IT and Science

Minh: Science, Music, Art and IT.

Lan: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

Tapescript (Lời ghi âm) :

1. Long: Hi, Nam.

Nam: Hello, Long. Are you school now?

Long: Yes, it’s break time now.

Nam: Oh, good. How many lessons do you have today?

Long: I have three: Maths, IT and Science. How about you?

Nam: I’m on holiday today.

2. Quan: Hi, Minh.

Minh: Hi, Quan. It’s nice to talk to you again. Are you school?

Quan: Yes. It’s break time. And you?

Minh: Yes. It’s break time for me, too.

Quan: Oh, really? How many lessons do you have today?

Minh: I have four: Science, Music, Art and IT.

3. Nam: Hello, Lan.

Lan: Hello, Nam. How was your trip home?

Nam: It was good, thanks. Do you have lessons today?

Lan: Yes, in the afternoon.

Nam: How many lessons do you have today?

Lan: I have five: Vietnamese, English, Maths, IT and PE.

Hướng dẫn dịch:

1. Long: Chào Nam.

Nam: Chào Long. Bạn đang ở trường à?

Long: Ừ, giờ đây đang là giờ giải lao.

Nam: Ồ, tốt. Hôm nay bạn học bao nhiêu môn học?

Long: Mình học ba môn: Toán, Công nghệ tin tức và Khoa học. Thế còn bạn?

Nam: Mình được nghỉ ngày hôm nay.

2. Quan: Chào Minh

Minh: Chào Quân Rất vui lại được rỉ tai với bạn. Bạn đang ở trường à?

Quan: Ừ. Đang là giờ giải lao. Còn bạn?

Minh: Ừ. Mình cũng đang trong giờ giải lao.

Quan: Ồ thật sao? Hôm nay bạn học bao nhiêu môn học?

Minh: Mình học bốn môn: Khoa học, âm nhạc, Mĩ thuật và Công nghệ tin tức.

3. Nam: Chào Lan.

Lan: Chào Nam. Chuyến du lịch về quê của bạn thế nào?

Nam: Rất tuyệt, cám ơn bạn. Bạn có phải học ngày hôm nay không?

Lan: Có, vào buổi chiều.

Nam: Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Lan: Mình học năm môn: tiếng Việt, tiếng Anh, Toán, Công nghệ tin tức và Thể dục.

Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống)

1. Tuesday 2. lessons 3.Wednesday 4. four 5. Art

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Trung. Mình là học viên mới của lớp 5B. Hôm nay là thứ Ba, mình học năm môn: Toán, tiếng Việt, Khoa học, Công nghệ tin tức và Thể dục. Ngày mai là thứ Tư. Mình sẽ học bốn môn: Toán, tiếng Việt, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

How many lessons do you have today?

Yesterday was Sunday.

It was a holiday.

Today’s Monday and I’m back school.

I have three lessons: Maths, English and Science.

Tomorrow’s Tuesday.

I’ll be school again.

I’ll have three more lessons: Maths, Music and Art.

How about you? How many lessons do you have today?

Hướng dẫn dịch:

Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

Hôm qua là Chủ nhật.

Đó là ngày nghỉ.

Hôm nay là thứ Hai và mình trở lại trường.

Mình học ba môn: Toán, tiếng Anh và Khoa học.

Ngày mai là thú Ba.

Mình vẫn sẽ đi học.

Minh sẽ học thêm ba môn: Toán, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Còn bạn? Bạn học bao nhiêu môn học ngày hôm nay?

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải bài tậpTiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 trang 40, 41 SGK tập 1, file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Reply
0
0
Chia sẻ

4213

Clip Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiếng anh lớp 5 trang 40, 41 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiếng #anh #lớp #trang #tập