Mẹo Hướng dẫn Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu được Update vào lúc : 2022-04-12 23:22:21 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đua top nhận quà tháng bốn/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

    WonJiinCâu vấn đáp hay nhất!18/01/2022

    Cám ơn 5

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 4 – TẠI ĐÂY

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN HAY LUYỆN THI VIOLYMPIC LỚP 5( PHẦN 1 )Câu 1: Tìm số lớn số 1, biết hiệu 2 số là 253. Nếu lấy số lớn trừ đi 3 lần số bé thì được 25.Số cần tìm là:a/ 481;b/ 139;c/ 367;d/ 114.2 lần số bé là:253 – 25 = 228Số bé là: 228 : 2 = 114Số lớn là: 114 + 253 = 367Câu 2: Cho một số trong những có 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Vậy tổng những chữ số của số đó là:a/ 6;b/ 8;c/ 7;d/ 4.Ta thấy 15 chia hết cho 3 và cho 5 nên hai chữ số của số đó là 3 và 5.Tổng hai chữ số bằng 3+5= 8Câu 3: Tìm số liền trước số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số rất khác nhau. Vậy số cần tt́mlà:a/ 98763;b/ 99997;c/ 98765;d/ 98764.Số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số rất khác nhau là 98764.Số liền trước nó là 98763Câu 4: Tìm hiệu hai số biết nếu số bị trừ tăng thêm 135 và số trừ bớt đi 205 thì hiệu hai sốlúc này là 542. Vậy hiệu của 2 số đó là:a/ 882;b/ 712;c/ 202;d/ 372.Bài giải :Ta có sơ đồSố bị trừ:|————|————-|— ?—–|++++++135+++|Số trừ:|————|////205//////|Nhìn vào sơ đồ ta thấy : Sau khi thêm 135 và bớt đi 205 thì hiệu sẽ tăng thêm:135 + 205 = 340Hiệu hai số đó ban đầu là:542 – 340 = 202Đáp số : 202Câu 5: Hiệu hai số bằng 1/5 lần số bé. Tổng hai số là số tròn chục lớn số 1 có 3 chữ số.Vậy số lớn là:a/ 450;b/ 825;c/ 540;d/ 90.Số tròn chục lớn số 1 có 3 chữ số là 990Tỉ của số bé và số lớn là 5/(5+1) = 5/6Tổng số phần bằng nhau:5 + 6 = 11 (phần)Giá trị 1 phần là:990 : 11 = 90Số lớn là:90 x 6 = 540Câu 6: Tìm x, biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 438 < x < 449.. Vậy giá trị của x là:a/ 447;b/ 445;c/ 440;d/ 448.x có chữ số tận cùng là 5.x hoàn toàn có thể là 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448Vậy x = 445Câu 7: Với 4 chữ số: 0; 5; 7; 2 viết được số số lẻ có 3 chữ số rất khác nhau chia hết cho 5 là:a/ 9;b/ 5;c/ 4;d/ 6.Số cần tìm có chữ số hàng cty là 5.Có 2 cách chọn chữ số hàng trăm và 2 cách chọn chữ số hàng trăm.Số những số đó là:2×2=4Câu 8: Hoa tính tổng toàn bộ những số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng toàn bộ những số lẻ từ là 1 đến99. Sau đó Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Vậy Mai sẽ nhận được kết quảlà:a/ 5080;b/ 2550;c/ 50;Bài giải:Số những số chẵn từ 2 đến 100 là: ( 100 – 2) :2 + 1=50 ( số hạng)Số những số lẻ từ là 1 đến 99 là: ( 99 – 1) :2 + 1=50 ( số hạng)Tổng của toàn bộ những số chẵn từ 2 đến 100 là : ( 100 +2 ) x ( 50:2) = 2550Tổng của tổng toàn bộ những số lẻ từ là 1 đến 99 là : ( 1 +99 ) x ( 50:2) = 2500d/ 2500.Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan là: 2550 -2500 = 50Đáp số: 50Hiểu thêm: Từ 1 đến 100 có 50 số lẻ và 50 số chẵn mà mỗi số chẵn đều to nhiều hơn số lẻ liềntrước 1 cty. Vậy kết quả tìm kiếm được là 50Câu 9: Trong những phân số dưới đây, phân số nhỏ hơn 2 là:a/ 20/9;b/ 23/12;c/ 22/11;d/ 21/10.Lấy mẫu số nhân với 2 rồi chọn phân số bé nhiều hơn nữa 1 trên những phân số vừa tìm kiếm được.Phân số cần tìm là 23/12( 23/(12×2) = 23/24 < 1 )Câu 10: Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai, bằng 3/8 số thứ ba và kém sốthứ ba 60 cty. Vậy số thứ hai là:a/ 96;b/ 28;c/ 63;d/ 36.4/7 số II bằng 3/8 số III hay 12/21 số II bằng 12/32 số III. Cho ta biết số tỉ số của số II và sốIII là 21/3260 cty ứng với:1 – 3/8 = 5/8 (số thứ 3)Số thứ III là: 60 : 5 x 8 = 96Số thứ II là : 96 : 32 x 21 = 63Cách khác :60 cty ứng với:1 – 3/8 = 5/8 (số thứ 3)Số thứ III là: 60 : 5 x 8 = 963/8 số thứ 3 hay 4/7 số thứ hai là : 96 x 3/8 = 36Số thứ hai là : 36 : 4/7 = 63Câu 11:Hình bình hành ABCD có cạnh AB = 5/3 cạnh BC. Biết cạnh AB dài hơn thế nữa cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi của hình bình hành đó là bao nhiêu xăng – ti – mét ?Bài giảiĐổi 1dm = 10 cmTa có sơ đồAB |———-|———-|———-|———-|———-|BC |———-|———-|———-|10cmHiệu số phầ n bằng nhau là : 5 – 3 = 2 ( phần )Độ dài cạnh AB : ( 10 : 2 ) x 5 = 25 cmĐộ dài cạnh BC : ( 10 : 2 ) x 3 = 15 cmChu vi hình bình hành là : ( 15 + 25) x 2 = 80 cmĐáp số : 80 cmCâu 12:Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm , tăng chiều dài thêm 4 cm thì miếng bìa trở thành hình vuông vắn. Diện tích miếng bìa banđầu là ?Bài giải :Vì chu vi gấp 5 lần chiều rộng nên nửa chu vi bằng 5/2 chiều rộng. Điều này còn có nghĩa :Chiều dài 3 phần còn chiều rộng bằng 2 phần bằng nhau như vậy.Ta có sơ đồChiều dài|———-|———-|———-|++4++|Chiều rộng |———-|———-|+++++9+++++|Giá trị 1 phần là : 9 – 4 = 5 cmChiều dài : 5 x 3 = 15 cmChiều rộng : 5 x 2 = 10 cmDiện tích tấm bìa là : 10x 15 = 150 cm2Đáp số : 150 cm2Câu 13:Tìm diện tích s quy hoạnh của một/3 tấm bìa hình vuông vắn có cạnh dài ½ m.Bài giảiDiện tích tấm bìa hình vuông vắn :1/2 x 1/2 = 1/4 m21/3 Diện tích tấm bìa hình vuông vắn :1/4 x 1/3 = 1/12 m2Đáp số : 1/12 m2Câu 14:Bao thứ nhất đựng 12 kg gạo, Bao thứ hai đựng 16 kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng … kggạo , Biết trung bình cộng của 3 bao là 15 kg gạo ?Bài giải :3 bao có toàn bộ số gạo là : 15 x 3 = 45 (kg )Bao thứ ba có số gạo là : 45 – ( 12 + 16) = 17 kgĐáp số : 17 kgCâu 15:Tìm số thứ hai biết rằng số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai , bằng 3/8 số thứ ba và kém số thứba 60 cty ?Bài giải :Quy đồng tử số ta có : 4/7 = 12/21 và 3/8 = 12 /32.Hay số thứ nhất bằng 12/21 số thứ hai , bằng 12/32 số thứ ba và kém số thứ ba 60 đơn vịTa có sơ đồSố thứ nhất|———-12 phần———-|Số thứ hai|——————–21 phần = ? ———-|Số thứ ba|———————-32 phần ——————————-|60 cty ứng với số phần là : 32 -12 = 20 ( phần)Số thứ hai là : ( 60 :20 ) x 21 = 63Đáp số : 63Câu 17:Một hình chữ nhật được phân thành 12 hình vuông vắn bằng nhau và được xếp thành 3 hàng .Hỏi chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu nếu chu vi mỗi hình vuông vắn nhỏ là 12 cm ?Bài giảiCạnh của hình vuông vắn nhỏ : 12 : 4 = 3 cmChiều rộng hình chữ nhật : 3 x 3 =9 cmChiều dài hình chữ nhật : 3 x 4 =12 cmChu vi hình chữ nhật : ( 12 + 9) x 2 = 42cmCâu 18:Cho phân số 15/19 . Tìm số a sao cho bớt tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng số a thìta dược số mới có mức giá trị bằng 7/9 ?Bài giải :Hiệu của mẫu số với tử số : 19 – 15 = 4.Có nghĩa số Mẫu số luôn hơn Tử số là 4 đơn vịTa có sơ đồTử số mới :|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|4Mẫu số mới :|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|Hiệu số phần bằng nhau là :9 – 7 = 2 ( phần)Số Tử số của phân số mới là : ( 4 :2) x 7 = 14Số a cần bớt là : 15 – 14 = 1Đáp số :1Câu 19:Khi nhân một số trong những với 374, một học viên đã đặt những tích riêng thẳng cột như trong phép cộngnên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó làBài giải :Khi nhân một số trong những với 374, một học viên đã đặt những tích riêng thẳng cột như trong phép cộngnên tìm ra kết quả là 4172 có nghĩa bạn này đã nhân số hạng thứ nhất với :3 + 7 + 4 = 14Thừa số thứ nhất là : 4172 : 14 = 298Tích đúng là : 298 x 374 = 111 452Đáp số : 111452Câu 20:Tính tổng của những số có 3 chữ số,những số đều chia 5 dư 3.Trả lời:Tổng những số đó làBài giải:Các số những 3 chữ số chia 5 dư 3 gồm : 103 ; 108 ; 113 ; ……. ; 993; 998Số số hạng là:(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)Tổng của chúng là :(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090Đáp số: 99 090Câu 21:Có bao nhiêu số có 4 chữ số rất khác nhau viết bởi những chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?Trả lời: Số những số có 4 chữ số rất khác nhau làBài giảiCó 6 cách chọn hàng nghìnCó 6 cách chọn hàng trămCó 5 cách chọn hang chụcCó 4 cách chọn hang đơn vịSố những số đó là :6 x 6 x5 x 4 = 720 (số)Câu 22:Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng phương pháp cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi saukhi đi được toàn bộ 2022 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?Trả lời:Bác Mai cách xa điểm xuất phát bướcBài giảiSố bước đi trong một lượt đi là : 10 + 1 = 11 (bước).Số bước thực tiễn đi được sau một lượt đi là: 10 – 1 = 9 (bước)Ta có: 1000 : 11 = 90 (dư 10)Như vậy bác Tâm đã đi được 91 lượt đi, trong số đó 90 lượt đầu, mỗi lượt đi 11 bước vàthực đi được 9 bước, lượt cuối đi 10 bước chưa lùi 1 bước nên thực đi được 10 bước.Bác Tâm cách xa điểm xuất phát số bước là:9 x 90 + 10 = 820 (bước)Đáp số: 820 bướcCâu 23:Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số rất khác nhau, thương là số lẻ nhỏnhất có hai chữ số rất khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bịchia của phép chia đó làSố chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số rất khác nhau là : 102Thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số rất khác nhau là : 13Số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là : 12Số bị chia của phép chia đó là: ( 102 x 13 ) +12 = 1338Đáp số: 1338Câu 24:Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số rất khác nhau.Trả lời: Số đó làBài giải:Số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số rất khác nhau là : 98764Số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 5 chữ số rất khác nhau là : 98765Câu 25:Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 cty vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìmsố thứ nhất.Trả lời: Số thứ nhất làBài giải:Tích mới hơn tích cũa là :15510 – 15228 = 282Thừa số thứ hai : 282 :6 = 47Thừa số thứ nhất: 15228 : 47 = 324Đáp số: 324Câu 26:Năm 2022, tuổi mẹ bằng tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh củamẹ.Trả lời: Năm sinh của mẹ làBài giải:Mẹ luôn hơn con 30 tuổiNăm 2022, 1/7 tuổi mẹ bằng 1/2 tuổi con có nghĩa tuổi mẹ bằng 7 phàn tuổi con bằng 2phần bằng nhau như vậy . Ta có sơ đồTuổi mẹ |——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|Tuổi con |——–|——–|30Hiệu số phần bằng nhau là : 7-2 = 5 (phần)Tuổi mẹ năm 2022 là 🙁 30 : 5) x 7 = 42 ( tuổi)Mẹ sinh vào năm : 2022 – 35 = 1974Đáp số : 1974Câu 27:Trên cây có 32 con chim đang đậu ở hai cành cây. Có 4 con từ cành dưới bay lên cành trênvà có 6 con bay từ cành trên xuống cành dưới, lúc đó số chim ở cành trên bằng 3/5 số chimở cành dưới. Hỏi lúc đầu cành dưới có bao nhiêu con chim?Bài giải :Số chim cành dưới lúc sau là :32 : ( 3 + 5) x 5 = 20 conCó 4 con bay lên và 6 con bay xuống vậy số chim lúc đầucành trên hơn số chim cành dướilúc đầu là 2 con.Số chim lúc đầu cành dưới là : 20 + 2 = 22 conĐáp số : 22 con chimCâu 28: Giá trị biểu thức: là………………… 36 838Câu29: Tìm X x 3/5 + X x 2/7 = 31 /70 . Trả lời: …….(Nhập kết quả dưới dạng sốthập phân gọn nhất)X x 3/5 + X x 2/7 = 31/70X x (3/5 + 2/7) = 31/70X x 31/35 = 31/70X = 31/70 : 31/35X = 1/2Câu30 : Tìm số có năm chữ số biết số đó chia hết cho toàn bộ hai;5 và 9. Số cần tìm làSố chia hết cho 2 và cho 5 thì chữ số tận cùng là 0. Ta được 3a390Để 3a390 chia hết cho 9 khi a = 3.Số cần tìm là 33390Câu 31 : Tìm một số trong những biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơnvị.Trả lời: Số phải tìm là……………….Bài giảiTheo đề bài ta thêm vào số cần tìm 11 cty thì sẽ chia hết cho 8 và cho 12. Lúc nàythương của phép chia cho 8 thêm 2 cty, chia cho 12 thêm một cty. Hiệu hai thương lúcnày là 14 cty. Tỉ số hai thương là 8/12Hiệu số phần bằng nhau: 12 – 8 = 4 (phần)Thương của phép chia cho 8 là: 14 : 4 x 12 = 42Số cần tìm là: 42 x 8 – 11 = 325Câu32: Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn. Trả lời: Số lớnlà………….Bài giảiHiệu hai số đó là : 2 x 6 = 12Số lớn là : (98 + 12) : 2 = 55Câu 33: Tổng hai số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số hàng cty của số lớn ta được sốbé. Tìm số lớn.Trả lời: Số lớn là…………………..Bài giảiSố to nhiều hơn số bé 10 lần và số cty của số lớn.Tổng số phần bằng nhau: 10 + 1 = 11 (phần)Số bé là: 1644 : 11 = 149 (dư 5)Số lớn là: 149 x 10 + 5 = 1495Câu 34: Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng số thứ hai và bằngsố thứ ba.Trả lời: Số thứ ba là………………….Bài giải2/5 = 4/10 ; 1/4 = 4/16Xem số thứ I có 10 phần thì số thứ II có 16 phần, số thứ III có 15 phần.Tổng số phần bằng nhau:10 + 16 + 15 = 41 (phần)Số thứ ba là:410 : 41 x 15 = 150Câu 35:Một người rào xung quanh khu đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài 28 m, chiều rộng 15 m hết43 chiếc cọc. Hỏi người đó rào xungquanh khu đất nền trống hình vuông vắn có cạnh là 25 m thì hết baonhiêu chiếc cọc ?Bài giải :Chu vi khu đất nền trống hình chữ nhật là : ( 28 + 15) x 2 = 86 mKhoảng cách của 2 cọc cách nhau là : 86 : 43= 2 mChu vi khu đất nền trống hình vuông vắn là : 25 x 4 = 100 mSố cọc nên phải có để rào là : 100 : 2 = 50 cọcĐáp số 50 cọcCâu 36:Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ sốA.431 B. 395c.430D.397Bài giảiSố thương là 11Số bị chia đó : ( 35 x 12 ) + 11 = 431Câu 37: Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2,3,và 5.GiảiSố đó có 5 chữ số là : abcdeSố đó có hàng cty là 0. Vì nó chia hết cho 2 và 5.Để chia hết cho 3 số đó có tổng những chữ số chia hết cho 3 :Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2,3,và 5 là 10020Câu 38: Hiệu hai số là số chẵn lớn số 1 có 2 chữ số . Tìm số lớn biết tổng hai số là 500.GiảiHiệu hai số là số chẵn lớn số 1 có 2 chữ số là 98.Số lớn là 🙁 500 + 98):2 = 299Câu 39: Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ hai trùng vào trong ngày chẵn . Hỏi ngày 20 củatháng đó vào trong ngày thứ mấy?GiảiTa có một tuần có 7 ngàyGiả sử Thứ Hai tuần thứ nhất là ngày chắn mồng 2 thứ tuần sau là : 9, 16; và 23, cuối là 30.Thứ Hai là ngày 23 thì ngày 20 của tháng đó vào trong ngày thứ Sáu ( 23 vào Thứ 2, 22 vào Chủnhật , 21 vào thứ Bảy và 20 vào thứ Sáu)Câu 40: Trung bình cộng của hai phân số bằng 5/12 phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là1/6. Tìm phân số thứ nhất?Giải:Tổng của hai số: 5/12 x 2= 5/6Số thứ nhất là : ( 5/6 + 1/6):2 = ½Câu 41: Tính giá trị của biểu thứcM = 1/1+ 2 + 1/1 + 2+ 3+ 1/1 + 2+ 3+ 4 + 1/1 + 2+ 3+ 4+ 5 =Giải:M = 1/1+ 2 + 1/1 + 2+ 3+ 1/1 + 2+ 3+ 4 + 1/1 + 2+ 3+ 4+ 5 =M= 1/3 + 1/6+1/10+1/15M = 10/30 + 5/30 + 3/30 + 2/30M= 20/30 =2/3Câu 42: Số bé bằng 2/5 số lớn. Tìm số lớn biết nếu viết thêm 48 vào số bé ta được số lớn.Bài giảiNếu viết thêm 48 vào số bé ta được số lớn thì hiệu của 2 số là 48Ta có sơ đồSố bé: |———|———|48/Số lớn: |———|———|———|———|———|Hiệu số phần bằng nhau:5-2 = 3 ( phần)Số lớn là : (48 :3) x5 = 80Câu 43: Một khu đất nền trống hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh 540 mét vuông. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.Tính chu vi của khu đất nền trống.GiảiVì Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài nên chiều rộng bằng 3 phần và chiều dài bằng 5 phầnbằng nhau như vậy.Số hình vuông vắn bằng nhau: 3 x 5 = 15 hình vuông vắn nhỏDiện tích của một hình vuông vắn nhỏ: 540: 15 = 36 cm2Cạnh của một hình vuong nhỏ là 6 vì 6 x 6 = 36Chiều dài hình chữ nhạt :6 x 5 = 30Chiều rộng hình chữ nhật: 6 x 3 = 18Chu vi hình chữ nhật : ( 30 + 18 ) x 2= 96 cmCâu 44: Trung bình cộng của 3 phân số bằng 31/90. Nếu tăng phân số thứ hai lên gấp hailần thì trung bình cộng của chúng là 23/45.Biết phân số thứ hai hơn phân số thứ ba là 2/15.Tìm phân số thứ nhất?GiảiTổng của 3 phân số: 31/90 x 3 = 93/90Nếu tăng phân số thứ hai lên gấp hai lần thì trung bình cộng của chúng là 23/45. Tổng của 3số : 23/45 x 3 = 69/45Số thứ hai là :69/45 – 93/90 = ½Phân số thứ 3 là : ½ -2/15= 11/30Phân số thứ nhất là: 93/90- ( ½ + 11/30) = 93/90 – 26/30=1/6Câu 45: Tổng hai số : 7/15 + 1/3 = 7/15 + 3/15 = 10/15 = 2/3Câu 46 : Tìm x thỏa mãn nhu cầu: 5 + x /8 = 14/16GiảiTa có : 16 : 8 = 2Mà 14: 2 = 7Vậy 5+ x = 7 , x = 2Câu 47 : Tính 1/10 + 2/10 + 3/10 + ….+ 8/10 + 9/10 = …Bài giảiTa xét tử số1+ 2+ 3+ …8 + 9 = 45Mà 45/10 = 9/2Câu 48: Trên bản dồ tỉ lệ 1: 5000, chiều dài sân trường đo được 3cm. Hỏi chiều dài thựccủa sân trường là bao nhiêu m?GiảiTa có 3 x 5000 = 15000 cm = 150Câu 49:Một khu đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tínhdiện tích một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất nền trống đó ?Giải:Chiều rộng: 36:3 x 2 = 24mChu vi hình vuông vắn là ( 24 + 36) x 2 = 120mCạnh của hình vuông vắn: 120:4 = 30mDiện tích hình vuông vắn : 30 x 30 = 900m2Câu 50:Tính giá trị của biểu thứcM = 1/1+ 2 + 1/1 + 2+ 3+ 1/1 + 2+ 3+ 4 + 1/1 + 2+ 3+ 4+ 5 =GiảiM = 1/1+ 2 + 1/1 + 2+ 3+ 1/1 + 2+ 3+ 4 + 1/1 + 2+ 3+ 4+ 5 =M= 1/3 + 1/6+1/10+1/15M = 10/30 + 5/30 + 3/30 + 2/30M= 20/30 =2/3Câu 51: Tìm x thỏa mãn nhu cầu: 73- x/98-x = 1/6Bài giảiNếu cùng bớt x ở ts và ms thì hiệu của ms và ts không thay đổiHiệu của ms và ts là; 98-73 = 25Ta có sơ đồTử số:|———|25/Mẫu số: |———|———|———|———|———|———|Hiệu số phần bằng nhau:6-1 = 5( phần)TS là : (25 :5) x1 = 5Số tự nhiên cần bớt: 73- 5 = 68Câu 52: Một của hằng ngày đầu bán được ¼ số gạo. Ngày hai bán được một/3 số gạo thì cửahang còn sót lại 30 tạ. tính số gạo ban đầu?GiảiSau cả hai lần bán , shop còn:1 – ( ¼ + 1/3) = 5/12 ( số gao)Số gạo ban đầu: 30: 5/12= 72 tạCâu 53:Gấp số thứ nhất lên 3 lần thứ số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai và hơn số thứ hai 48 cty. Tìmsố thứ nhất?GiảiTa có sơ đồSố thứ nhất đã gấp: |———|———|———|———|———|Số thứ hai:|———|———|———| 48Hiệu số phần bằng nhau: 5-3 = 2 ( phần)Số thứ nhất đã gấp: 48:2 x 5= 120Số thứ nhất ban đầu: 120:3 = 40Câu 54/Nhân một số trong những tự nhiên với 475, một hs đã viết những tích riêng thẳng cột với nhau như phépcộng nên tích kém tích đúng 92259 . Tím tích đúngGiảiThừa số thứ hai bị giảm sút số lần là: 475- (4+7+5) = 459Thừa số thứ nhất là “ 92259:459 = 201Tích đúng của chúng là:201x 475 = 95475Câu 55 :Một người thợ mất 285 phút để cưa một cây gỗ dài 18 m thành từng khúc, mỗi khúc dài 9dm. Hãy tính thời hạn mỗi lần cưa cây gỗ đó?Bài giải18m = 180 dmSố đoạn gỗ: 180 : 9 = 20 ( đoạn)Số lần phải cưa : 20 – 1 = 19 ( lần)Số phút 1 lần cưa: 285 :19= 15 ( phút)Đáp số: 15 phútCâu 56:Trong hộp có 5 viên bi red color, 6 viên bi màu xanh , 9 viên bi màu vàng. Không nhìn vàotrong hộp , hỏi phải lấy ra tối thiểu bao nhiêu viên bi để số bị lấy ra chắc như đinh có cả ba màuđỏ , xanh , vàng?Bài giảiTrường hợp xấu nhất lấy ra chỉ có hai red color và xanh:5 + 6 = 11 ( viên)Trường hợp xấu nhất lấy ra chỉ có hai red color và vàng5 + 9 = 14 ( viên)Trường hợp xấu nhất lấy ra chỉ có hai màu xanh và vàng:9+ 6 = 15 ( viên)Vậy để sở hữu đủ 3 màu thì phải thêm một viên: 15+1 = 16 viên.Câu 57:Tìm số thứ 100 của dẫy số sau: 4;8;12;16;…Bài giảiSố sau hơn số trước 4 đơn vịSố thứ hai: 4 x (2-1)+ 4 = 8Số thứ 3 : 4 x (3-1)+ 4 = 12Số thứ 4: 4 x ( 4- 1) + 4 = 16Số thứ 100 : 4 x ( 100-1) + 4 = 400Câu 58: Diện tích của một hình chữ nhật bằng 45 mét vuông, Chiều rộng bằng 15 dm. Tính chiềudài hình chữ nhật đó ?Bài giải:Đổi : 45m2 = 4500 dm2Chiều dài hình chữ nhật đó là:4500: 15 = 300 dmĐáp số : 300 dmCâu 59: Chu vi của một hình vuông vắn là 36 cm.Tính diện tích s quy hoạnh của hình vuông vắn đó ?Bài giải:Cạnh của hình vuông vắn: 36 : 4 = 9 cmDiện tích của hình vuông vắn đó: 9 x9 = 81 cm2Đáp số: 81 cm2Câu 60: Một miếng bìa hình thoi có độ dài những đường chéo là 10 cm và 84 cm. Người ta cắtmiếng bìa này thành 2 hình tam giác giống hệt nhau. Vậy diện tích s quy hoạnh mỗi hình tam giác?Bài giải:Diện tích của hình thoi: ( 10 x 84 ) :2 = 420 cm2Diện tích của một hình tam giác đó: 420:2 = 210 cm2Đáp số: 210 cm2Câu 61: Một miếng bìa hình thoi có độ độ dài đường chéo là 30cm và 40 cm, có chu vibằng chu vi hình vuông vắn có cạnh 25 cm . Hãy tính độ cao tấm bìa đó?Bài giải:Chiều cao tấm bìa đó = 24 cmĐáp số: 24 cmCâu 62: Một cty vận tải lối đi bộ được giao chuyển một khối lượng hang. Nếu lôi kéo 24 xethì mỗi xe chở 12 chuyễn sẽ hết hàng. Hỏi nếu lôi kéo 18 xe cùng loại thì mỗi xe phảichở tăng thêm bao nhiêu chuyến mới hết hang?Tóm tắt: 24 xe : mỗi xe phải chở 12 chuyến18 xe : mỗi xe phải chở … chuyến?Bài giải:18 xe gấp 24 xe số lần là:18:24 = ¾ ( lần)Nếu lôi kéo 18 xe cùng loại thì mỗi xe phải số chuyến là:12:1/4 = 16 chuyếnNếu lôi kéo 18 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở tăng thêm số chuyến hang là:16 – 12 = 4 chuyếnĐáp số: 4 chuyếnCâu 63: An mua 9 quyển vở hết 72000 đồng. Hỏi bạn Cường mua 11 quyển vở cùng loại sẽphải trả thêm bao nhiêu tiền?Tóm tắt: 8 quyển vở : 72000 đông11 quyển vở : … thêm bao nhiêu đồngBài giải:1 quyển vở giá tiền là:72 000 : 8 = 9000 đồngSó tiền vở Cường mua là:40 : 8/5 = 25 xeĐáp số: 25 xeCâu 65: Một cty chuyển hàng lên vùng cao. Nếu lôi kéo xe chở 5 tấn một chuyến thìcần 40 xe. Hỏi nếu lôi kéo loại xe chở 8 tấn một chuyến thì nên bao nhiêu xe để chở hếtsố hàng đóTóm tắt: 5 tấn : 40 xe8 tấn : …xe?Bài giải:8 tấn gấp 5 tấn số lần là:8:5 = 8/5 ( lần)Nếu lôi kéo loại xe 8 tấn thì nên số xe là:40 : 8/5 = 25 xeĐáp số: 25 xeCâu 66: Cả hai tổ công nhân được giao trách nhiệm may một số trong những áo. Số áo của tổ thứ nhất cầnmay là số tròn chục lớn số 1 bé nhiều hơn nữa 300. Số áo tổ thứ hai cần may thấp hơn tổ thứ nhất 35cái.Hỏi tổ thứ hai cần may bao nhiêu cái?Bài giải:Số tròn chục lớn số 1 bé nhiều hơn nữa 300 là : 290Số áo tổ 1: |———————————-290-|————–|Số áo tổ 2: |—————————————-|////////35/////|?Nhìn vào sơ đồ :Số áo tổ 2 cần may là: 290 – 35 = 265 ( cái)Đáp số: 265 ( cái)Câu 67: Cho dãy số: 0; 1; 1; 2 : 3; 5; 8; …Số hạng tiếp theo của dãy là?Bài giải:Ta nhạn thấy số hạng thứ 3 bằng tổng 2 số hạng liền trước nóVí dụ 1 = 1 + 02=1+13=1+2Vậy số hạng tiếp theo của dãy là : 5 + 8 = 13Đáp số : 13Câu 68: Một năm trước đó mẹ 40 tuổi và hơn con 35 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹhơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi?Bài giảiHiệu số tuổi của mẹ và con là: 35Tuổi con năm trước đó : 40 – 35 = 5 tuổiTuổi con trong năm này: 5 = 1 = 6 tuổiTa có sơ đồ tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi:Mẹ: |————|————|————|————|————|++3++|con: |————|4 lần tuổi con là :35 – 3 = 32 tuổiKhi tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi, thì con có số tuổi là:32: 4= 8 tuổiTuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi thì sau số năm nữa là:8 – 5 = 3 ( năm)Đáp số : 3 năm nữaCâu 69:Cho 4 chữ số 0; 2 ; 4; 5. Viết được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số rất khác nhau từ 4 chữ số đãcho?Bài giải:Có 3 cách chọn hang trămCó 3 cách chọn hang chụcCó 2 cách chọn hang đơn vịVạy toàn bộ có những số tạo nên: 3 x 3 x 2 = 18 ( số)Đáp số: 18 sốCâu 70:Hiệu của hai số là 378. Nếu số bị trừ tăng thêm 13 cty, số trừ giảm sút 24 cty thì hiệumới là ?Bài giải:Số bị trừ: |——————|———|——-378—————-|+++13+++|Só trừ|——————|//24/////|◊——— hiệu mới ?———————-⇓Nhìn vào sơ đồ :Hiệu mới là:24 + 378 + 3 = 415Đáp số: 415Câu 71:Hiệu của một số trong những tự nhiên với 215 là 349. Số tự nhiên đó?GiảiGọi số cân tìm là x. Ta có x – 215 = 349X = 349 -215X= 134Câu 72:Cửa hàng thứ nhất có 428 kg gạo, thấp hơn của hàng thứ hai 65 kg gạo. Hỏi cả hai shop cótất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo?Bài giải:Cửa hang thứ nhất: |———————————-428 kg—————-|?Cửa hàng thứ hai|———————————————————–|////////65/////|Nhìn vào sơ đồ :Cửa hàng thứ hai có số kg gạo:428 + 65 = 493 ( kg)Cả hai shop có toàn bộ số ki – lô – gam gạo:428 + 493 = 921 ( kg)Đáp số: 921 kg gạoCâu 73 :Tổng hai số là 467. Nếu tăng số thứ nhất thêm 58 cty, giảm số thứ hai đi 45 cty thìtổng hai số là ?Bài giải:Tổng hai số◊———————–467————————————————-⇓|++++58+++|—- Số thứ nhất ————-|——– Số thứ hai—– |////////45/////|◊———————–?——————————————————⇓Nhìn vào sơ đồ :Tổng mới là:467 + 58 – 45 = 480Đáp số: 480Câu 74: Hiệu hai số kém số bị trừ là 94 cty và hơn số trừ 340 cty. Tìm số bị trừ?Bài giải:Số bị trừ|—————94——|—————————————————|Số trừ:|————————-|//////hiệu///////////////|+++++++++340+++|Số trừ:|————————-|Nhìn vào sơ đồ :Số bị trừ là:94 + 94 + 340 = 528Đáp số: 528Câu 75: Có bao nhiêu số có 3 chữ số?Bài giải:Số đầu dãy :100Số cuối dãy:999Có toàn bộ số có 3 chữ số là:(999 – 100) :1 + 1 = 900 ( số)Đáp số: 900 sốCâu 76:Tích sau tận cùng là chữ số nào?1 x 2 x 3 x 4 x 5 x6 x 7 x 8 x 9 x…x 1000Giải1 x 2 x 3 x 4 x 5 x6 x 7 x 8 x 9 x…x 1000Phải là chữ số 0Câu 77:Một trường tiểu học đã mua đủ gọa cho 500 học viên bán trú ăn trong 30 ngày. Nếu có thêm100 học viên nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong bao nhiêu ngày?Bài giải1 học viên ăn hết số gạo đó trong:30 x 500 = 1500 0 ( ngày)Số học viên lúc bấy giờ:500 + 100 = 60 ( hs)Số gạo đó ăn đủ trong số ngày là:15000 = 25 ( ngày)Đáp số: 25 ngàyCâu 78:Tìm x biết : 3/5 – 1/4 😡 = 25/100Bài giải3/5 – 1/4 😡 = 25/1001/4 : x = 3/5 – 25/1001/4 : x = 50/100X = 1/4 :50/100X = 1/2Đáp số: 1/2Câu 79:Tổng hai phân số bằng 5 3/5 , phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là một trong ¾, Tìm phân số thứhai.Bài giảiĐổi 5 và 3/5 = 28/5; 1 ¾ = 7/4Phân số thứ hai là : 28/5 – 7/4) : 2 = 77/40Đáp số: 77/40Câu 80:Hiệu hai phân số bằng 2 2/7; phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Tìm phân số thứnhất?Bài giảiĐổi 2 2/7 = 16/7Ta có sơ đồ :Phân số thứ nhất : |———–|———–|———–|Phân số thứ hai : |———–|16/7Hiệu số phần bằng nhau là : 3 – 1 = 2 ( phần)Phân số thứ nhất là : 16/7 : 2 ) x 3 = 24/7Đáp số: 24/7Câu 81:Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B phải trải qua tỉnh C và tỉnh D.Biết quãng đường AC dài 207 km, gấp 3 lần quãng đường CD và bằng 3/7 quãng đườngDB. Tính quãng đường AB?Bài giảiTheo đề bài ta có hình vẽ:A207km C DB|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|Độ dài quãng đường AB ứng với tổng số phân bằng nhau là : 3 + 1 + 7 = 11 (phần)Độ dài quãng đường AB dài là ( 207 :3) x 11 = 759 kmĐáp số: 759 kmCâu 82:Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 72 m. Nếu giảm mỗi chiều đi 12m thì luc đó chiều rộng bằng 1/4D dài. Tính diện tích s quy hoạnh khu vườn?Bài giảiKhi giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 12m thì hiệu của cd và cr vẫn không thay đổi.Chiều dài |————|————|————|————|///12///|Chiều rộng |————|///12///|72mHiệu số phàn bằng nhau sau khi giảm: 4- 1 = 3 phầnChiều dài ban đầu: ( 72 : 3 ) x 4 + 12 = 108 mChiều rộng ban đầu: ( 72 : 3 ) x 1 + 12 = 36 mDiện tích của khu vườn: 108 x 36 = 38888 m2Đáp số: 38888 m2Câu 83:Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài 2 m, chiều rộng 15 dm. Tính số métnhôm cần để viền xung quanh tấm biển đó?Bài giảiĐổi 2m = 20 dmSố mét nhôm cần để viền xung quanh tấm biển đó là:( 20 + 15 ) x 2 = 70 dm = 7 dmĐáp số: 7 dmCâu 84Hiệu hai số là 64. Tìm số bé biết số bé nhiều hơn nữa 1/7 số lớn là 2?Bài giảiTa có sơ đồ :Số lớn : |–1/7—|——–|——–|——–|——–|——–|——–|Số bé : |———|-2-|64Nếu số bé bớt 2 cty thì Số to nhiều hơn số bé phần bằng nhau là: 7- 1 = 6 ( phần)Số bé là : (( 64 + 2) : 6 ) + 2 = 13Đáp số: 13Câu 85:Tính: ( 1- 2/2) x ( 1-1/3) x ( 1- ¼) x ( 1 – 1/5) x ( 1- 1/6) x ( 1 – 1/7)Bài giảiTa có : ( 1- 2/2) x ( 1-1/3) x ( 1- ¼) x ( 1 – 1/5) x ( 1- 1/6) x ( 1 – 1/7)1/2 x 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 x 6/7=1x2x3x4x5x6/2x3x4x5x6x7= 1/7Đáp số: = 1/7Câu 86:Người ta cắt 12 đoạn dây thép mỗi đoạn dài 6 m thánh những đoạn dài 2 m. Hỏi phải cắtmẫy lầnBài giảiMỗi đoạn dài 6 m muốn căt thành những đoạn dài 2 m thì cắt số lần là : 2 lần|—–2m—-|—–2m—-|—–2m—-|Số lần cắt cho 12 đoạn dây thép đó12 x 2 = 24 lầnĐáp số : 24 lầnCâu 87:Trung bình cộng của ba số bằng 150 . trong số đó số thứ nhất hơn số thứ hai 15 cty và kémsố thứ ba 12 cty . Tìm số thứ 3?Bài giảiTổng của 3 số : 150 x 3 = 450ST1 |—————|———–|450ST2 |—————|+ 15++|ST3 |—————|———–|——12—-|3 lần số thứ hai là: 450 – ( 15 + 15 + 12 ) = 408Số thứ hai là : 408 : 3 = 136Số thứ ba là : 136 + 15 + 12 = 163Đáp số: 163Câu 88:Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu tử số gấp lên 3 lần thìphân số đó bằng 1. Tìm phân số đã cho?Bài giảiTổng của tử số và mẫu số: 16 x 2 = 32Ta có sơ đồTử số |———|32Mẫu số |———|———|———|Tổng số phần bằng nhau là:1 + 3 = 4 ( phần)Tử số: ( 32:4) x 1 = 8Mẫu số là : 32- 8 = 24Phân số cần tìm: 8/24Đáp số: 8/24Câu 89:Hiệu hai số là 205. Số bé bằng 2/7 số lớn.Tìm số lớn?Bài giảiSố bé |—–|—–|205Số lớn |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|Hiệu số phần bằng nhau:7- 2 = 5 ( phần)Số lớn : 205 :5 x 7 = 287Đáp số: 287Câu 90:Trong một phép chia cho 42 được thương là số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 2 chữ số số dư làsố tự nhiên lẻ chia hết cho 3 và 5 . Tìm số bị chia?Bài giảiSố tự nhiên chẵn lớn số 1 là : 98Số dư là số lẻ chia hết cho 3 và 5: 15Số bị chia: 98 x 42 + 15 = 4131Đáp số: 4131Câu 91:Hiệu hai số là 129. Nếu bớt số lớn đi 15 và thêm vào số bé là 20 thì số bé bằng 3/5 số lớn.Tìm số bé?Bài giảiSố bé |———|———|Số lớn |———|———|———|———|———|/15//|129129- 15 -20 = 94Hiệu số phần phần bằng nhau là: 5- 3 = 2 ( phần)Số bé: là : (94 :2 x 3) – 20 = 121Đáp số: 121Câu 92:Tổng hai số là 166, Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư 2. Tìmsố thư nhất?Bài giải166◊2⇓Số thứ nhất |———|———|———|Số thứ hai |———|Tổng số phần bằng nhau là :1 + 3 = 4 ( phần)4 phần ứng với: 166-2= 164Số thứ nhất là: ( 164: 4) x 3+ 2 = 125Đáp số: 125Câu 93:Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 540m. Nếu tăng chiều dài đồng thời giảm đichiều rộng 8 m thì lúc đó chiều dài bằng 4/5 chiều rộng. Tính diện tích s quy hoạnh khu vườn đó?Bài giảiNửa chu vi khu vườn : 540 ;2 = 270 mChiều dài |———|———|———|———|—-|-8–| 270mChiều rộng: |———|———|———|———|-8–|Tổng số phần bằng nhau là : 4+5 = 9 phầnNếu cùng tăng chiều dài và giảm chiều rộng đi 8cm thì tổng không thay đổi,Chiều dài là: Chiều dài là: ( 270 :9) x 5 – 8= 142Chiều rộng là ( 270 :9) x 4 + 8= 128Diện tích khu vườn: 142×128 = 18176 m2Đáp số: 18176 m2Câu 94:Cho một số trong những có hai chữ số. Nếu ta viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp5 lần số đã cho. Tìm số đã cho?Bài giảiGọi số càn tìm là ab. Số mới là 2abTheo đề bài ta có:2ab = 5 x ab200 + ab = 5 x ab200 = 4 x abab = 200 : 4ab = 50Đáp số: 50Câu 95:Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số rất khác nhau nhỏ hơn 2000 khi chia hêt cho 5 dư 3 và chia chohết cho 9.Bài giải

Số này còn có dạng : abcdVì lớn số 1 a = 1Vi fkhi chia hêt cho 5 dư 3 nên d = 3 hoặc d= 8

abcd cho 9 Vậy số cần tìm 1908Đáp số: 1908Câu 96:Trên một đoạn đường 1 km , người ta trồng cây hai bên đường cách 20 m trồng 1 cây( ởhai đầu đường là đèn cao áp) . Hỏi đoạn đường có bao nhiêu câyBài giảiĐổi : 1km = 1000 mĐoạn đường đó có số cây là:(1000: 20 ) + 1 = 51 câyVì ở hai đầu đường là đèn cao áp nên có: 51 – 2 = 49 câyĐáp số: 49 câyCâu 97:Trung bình cộng của hai phân số bằng 5/7. Nếu gấp phân số thứ nhất lên 2 lần thì trungbình cộng của chúng bằng 3/4. Tìm phân số thứ nhất?Bài giảiTrung bình cộng của hai phân số bằng 5/7 nên tổng ban đầu là : 5/5 x 2 = 10/7Nếu gấp phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 3/4 nên tổng mớicủa chúng là : 3/4 x 2 = 6/4Ta có sơ đồ:Tổng cũ:|___st1____ |_________ST2_______| 10/7Tổng mới: |___st1____|___st1____ |_________ST2_______| 6/4Phân số thứ nhất : 6/4 – 10/7 = 1/14Đáp số: 1/14Câu 98:Tìm số thứ nhất biết số thứ nhất bằng 5/8 số thứ hai và nếu bớt số thứ hai đi 69 cty thì tađược số thứ nhất .Bài giảiVì nếu bớt số thứ hai đi 69 cty thì ta được số thứ nhất nên hiệu của chúng là 69Ta có sơ đồ:Số T1 |———|———|———|———|———|69Số T2 |———|———|———|———|———|———|———|———|Hiệu số phàn bằng nhau:8-5 = 3 phầnSố thứ nhất : ( 69 :3) x 5 = 115Đáp số : 115Câu 99:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng trăm to nhiều hơn chữ số hàng đơn vịBài giải:Ta có Số những số có chữ số hàng trăm trùng với chữ số hàng cty : 9 số ( tương ứng với 9chữ số 1, 2,…., 9 )Nếu chữ số hàng trăm là x thì số những số có hàng trăm là x và có số hàng cty nhỏ hơncũng là x ( vì số những số tự nhiên liều trước của một số trong những, kể cả số 0 bằng chính số đó )Vậy nên số những số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng trăm to nhiều hơn chữ số hàng đơn vịlà1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 ( số )vậy có toàn bộ 45 tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng trăm to nhiều hơn chữ số hàng đơn vịCâu 100:Trung bình cộng của hai phân số bằng 14/9. Nếu tăng phân số thứ hai gấp lên 4 lần thìtrung bình cộng của chúng bằng 91/18. Tìm phân số thứ nhất?Bài giảiTổng cũ là : 14/9 x 2 = 28/9Tổng mới là: 91/18 x 2 = 182/18Ta có sơ đồ:Tổng cũ:|___st1___|__ST2___| 28/9Tổng mới: |___st1___|__ST2___|__ST2___|__ST2___| 182/183 lần phân số thứ hai là : 182/18 – 28/9= 126/18Phân số thứ hai là : 126/18 : 3 = 126/54Phân số thứ nhất là : 28/9 – 126/54 = 42/54Đáp số: 42/54 = 6/7Câu 101:Tìm số a4b7 có 4 chữ số rất khác nhau chia hết cho 5 và 9.Bài giảiGọi số cần tìm là a47dVì số này là số có 4 chữ số rất khác nhau chia hết cho 5 và 9 nên số đó hoàn toàn có thể là :a470 hay a475. Nếu d= 0 thì a phải bằng 97 loai vì chữ số giống nhauNếu d = 5 thì a = 2. Vì 2+ 4+ 7 +5 = 18 . Số cần tìm 2475Câu 102:Mẹ cho hai anh em 40 cái kẹo. Số kẹo của anh gấp rưỡi số kẹo của em. Hỏi mẹ cho anhnhiều hơn em máy cái kẹoBài giảiHiểu : Gấp rưỡi = 3/2Số kẹo của anh : |————|————|————| 40 cái kẹoSố kẹo của em: |————|————|Tổng số phần bằng nhau: 2 + 3 = 5 phầnSố kẹo của anh nhiều hơn nữa em là một trong phần vậy giá trị một phần là :40: 5 = 8 cáiĐáp số : 8 cáikẹoCâu hỏi 103:18 người làm xong đoạn đường đó trong 5 ngày. Hỏi 30 người làm xong đoạn đường đónhanh hơn mấy ngày? ( Biết sức thao tác của từng người là như nhau)Bài giải1 người làm xong con phố đó số ngày là:18 x 5 = 90 ( ngày)30 người làm xong đoạn đường đó mất số ngày là:90 :30 = 3 ngày30 người làm xong đoạn đường đó nhanh hơn số ngày là:5-3 = 2 ( ngày)Đáp số: 2 ngàyCâu hỏi 104:Bao thứ nhất nhiều hơn nữa bao thứ hai 36 kg gạo. Sau khi mỗi bao bán đi 10 kg gạo thì số gạocòn lại của bao thứ nhất bằng 5/2 số gạo còn sót lại ở bao thứ hai. Hỏi lúc đầu bao thứ nhất cóbao nhiêu kg gạo?Bài giảiHiểu : Sau khi mỗi bao bán đi 10 kg gạo thì số gạo còn sót lại của bao thứ nhất vẫn hơn baothứ 2 là 36k , Vậy hiệu của chúng là 36 kgBao thứ nhất : |————|————|————|————|————|///10kg///|Bao thứ hai: |————|————|///10kg///|36kgHiệu số phần bằng nhau: 5-2 = 3 phầnSố gạo bao thứ nhất ban đầu có là:( 36:3×5) + 10 = 70 kgĐáp số : 70 kg gạoCâu hỏi 105:Trung bình cộng của ba số là 52 . Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ2 . Số thứ nhất hơn số thứ hai là 24. Tìm số thứ nhất?Bài giải24Số thứ nhất : |——————————|————|————|Số thứ hai : |——————————|Số thứ nhất : |——————————|————|Tổng của ba số : 52 x 3 = 156Vì só thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai và Số thứ nhất hơn số thứ 2là 24 nên số thứ ba hơn số thứ hai là: 24:2 = 12Số thứ hai là: ( 156- 24 -12) : 3 = 40Số thứ nhất là : 40 + 24 = 64Đáp số: 64Câu hỏi 106:Tổng của hai số là 63. Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tỏng haisố là 240. Tìm số thứ nhất?Bài giảiGọi số thứ nhất là a, số lượng thứ hai là b, Ta có sơ đồ:

4139

Review Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thương của hai số là 540 nếu giảm số bị chia đi 5 lần thì được thương mới la bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thương #của #hai #số #là #nếu #giảm #số #bị #chia #đi #lần #thì #được #thương #mới #bao #nhiêu