Thủ Thuật Hướng dẫn Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-07 00:06:57 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đổi mới công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quy trình mới

(ĐCSVN) Nhằm phục vụ yêu cầu, trách nhiệm trong quy trình mới, công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Quân đội nên phải có những thay đổi phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của giang sơn. Để làm rõ hơn điều này, phóng viên báo chí Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Xuân Sang Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam(Ảnh: Hồng Pha)

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết thêm thêm vai trò, ý nghĩa của công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Quân đội?

Thiếu tướng Lê Xuân Sang: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác thao tác tư tưởng, một mặt hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ bản của công tác thao tác đảng, công tác thao tác chính trị trong Quân đội, có ý nghĩa quyết định hành động đến việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Quân đội. Vai trò của công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng thể hiện triệu tập ở việc trang bị toàn thế giới quan, phương pháp luận khoa học, tu dưỡng lập trường giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp lý Nhà nước, kỷ luật quân đội và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội.

PV: Để phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của giang sơn trong toàn cảnh lúc bấy giờ, công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Quân đội đã có những thay đổi ra làm sao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Xuân Sang: Đổi mới công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng để phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn của giang sơn trong toàn cảnh lúc bấy giờ là yêu cầu cấp thiết nhằm mục đích xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, phục vụ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt tinh thần đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ huy ngặt nghèo, đồng điệu, bảo vệ sự thống nhất trong nhận thức và hành vi của những cấp trong toàn quân, rõ ràng:

Các văn bản chỉ huy, hướng dẫn công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn luôn kịp thời, thiết thực, phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn, bảo vệ sự đồng điệu, thống nhất trong toàn quân; những cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng sát với hiệu suất cao, trách nhiệm của từng cơ quan, cty.

Bám sát yêu cầu xây dựng Quân đội và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong quy trình mới, chương trình, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn quân được xây dựng đồng điệu, khối mạng lưới hệ thống tài liệu nghiên cứu và phân tích, học tập luôn luôn luôn được tương hỗ update, update những thông tin mới phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng; đồng thời, tương hỗ update bảo vệ cân đối, hòa giải và hợp lý theo phía mở, phân cấp 20% tổng thời hạn để cơ quan, cty tự xác lập nội dung giáo dục.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu kể chuyện truyền thống cuội nguồn với chiến sỹ trẻ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Ảnh: Hồng Sáng

Hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng được những cty, cty vận dụng linh hoạt, thay đổi mạnh mẽ và tự tin theo phía lấy đối tượng người dùng giáo dục làm TT, trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, niềm tin, tình cảm, ý chí, trách nhiệm và hiệu suất cao công tác thao tác làm thước đo chất lượng; gắn công tác thao tác giáo dục chính trị với công tác thao tác tư tưởng, giáo dục truyền thống cuội nguồn, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp lý, thực thi trào lưu thi đua, những cuộc vận động và huấn luyện quân sự chiến lược, xây dựng nền nếp chính quy; tổ chức triển khai học tập qua mạng nội bộ. Công tác kiểm tra, nhìn nhận kết quả được thay đổi theo phía gắn kĩ năng nhận thức lý luận với khả năng xử lý, vận dụng thực tiễn theo chức tránh, trách nhiệm của người học.

Coi trọng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng toàn vẹn và tổng thể về phẩm chất và khả năng, nhất là bản lĩnh chính trị, trình độ sư phạm, kĩ năng sử dụng phương tiện đi lại kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong những hình thức giáo dục chính trị (trọng tâm là phía dẫn, tu dưỡng kĩ năng xây dựng giáo án điện tử, sử dụng phương tiện đi lại trình chiếu trong hình thức giảng bài chính trị). Việc tu dưỡng thông qua nhiều hình thức, như: giảng thử, giảng mẫu, hội giảng, bình giảng, thi cán bộ giảng dạy chính trị…

Đầu tư, quản trị và vận hành, sử dụng trang bị, phương tiện đi lại giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nguồn kinh phí góp vốn đầu tư để bảo vệ tài liệu, phương tiện đi lại kỹ thuật, sơ đồ, tranh, ảnh, phim, băng đĩa hình… góp thêm phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội lúc bấy giờ.

PV: Trong thời hạn qua, việc Việt Nam cử những lực lượng tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được hiệp hội quốc tế nhìn nhận cao. Xin đồng chí cho biết thêm thêm, công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng này đã được thực thi ra làm sao?

Thiếu tướng Lê Xuân Sang: Quán triệt thâm thúy Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Đề án Tổng thể về Việt Nam tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc quy trình 2014 – 2022 và trong năm tiếp theo, trong năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phát hành những thông tư, nghị quyết về việc Quân đội tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Tổng cục Chính trị phát hành hướng dẫn công tác thao tác đảng, công tác thao tác chính trị riêng với lực lượng Quân đội tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Cục Tuyên huấn đã phối phù thích hợp với những cty, cty có liên quan: Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175, Học viện Quân y, Binh chủng Công binh biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Quân đội tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hướng dẫn những cty, cty, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nhận thức khá đầy đủ về xu thế hội nhập quốc tế, về Việt Nam tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; thấy rõ vai trò, vị thế, hình ảnh thân thiện của Việt Nam với hiệp hội quốc tế; xác lập chủ trương, cam kết và những góp phần của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, là thành viên tích cực và có trách nhiệm riêng với những yếu tố quốc tế và khu vực. Cục Tuyên huấn cũng chỉ huy những cty báo chí quân đội tuyên truyền Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và số 2 tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Xu-đăng và Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho những đồng chí cán bộ làm trách nhiệm gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Phái bộ Nam Xu-đăng và Cộng hòa Trung Phi.

Các sỹ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan
(Ảnh: Cục GGHBVN)

Từ năm 2022 đến nay, Cục Tuyên huấn quản trị và vận hành, hướng dẫn hơn 1.500 lượt phóng viên báo chí của 68 cơ quan báo chí trong nước và 186 lượt phóng viên báo chí của 25 cơ quan báo chí quốc tế thường trú tại Việt Nam tuyên truyền về Quân đội tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc. Nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền về Quân đội tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình tham gia giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI giành giải cao, như: Giải Nhì tác phẩm Những ngày covid và chuyện Tính từ lúc Châu Phi của nhóm phóng viên báo chí Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội; Giải Nhì Sáng kiến may khẩu trang tặng nhân viên cấp dưới hệ dân sự, quân sự chiến lược và nhân dân địa phương của Trung tá Nguyễn Thị Liên, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Giải Ba loạt bài Việt Nam trên đoạn đường gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng của Vũ Mạnh Hùng Báo Quân đội nhân dân. Tác phẩm Nghĩa tình Bộ đội Cụ Hồ ở Trung Phi của tác giả Hồng Linh, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội đạt Giải nhất báo chí về Văn hóa ứng xử. 02 tác phẩm báo chí đoạt giải về đề tài lực lượng vũ trang và trận chiến tranh cách mạng 05 năm 2014 – 2022, gồm: Giải C tác phẩm Quân đội tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Viết tiếp lời thề với Đảng và Giải Khuyến khích tác phẩm Cờ Tổ quốc ở Nam Xu – đăng của nhóm phóng viên báo chí Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Đặc biệt là đã tổ chức triển khai trại sáng tác những tác phẩm viết về lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, gồm những tác phẩm: Bác sĩ mũ nồi xanh của tác giả Hồ Trọng Tuấn; Vì hòa bình của tác giả Bùi Đức Nghĩa; Chung tay dệt hòa bình của tác giả Trần Quốc Đạt; Màu áo anh mang – áo xanh, áo trắng của tác giả Nguyễn Anh Thông; Những cánh chim hòa bình của tác giả Lê Tuấn Bảo; Theo bước chân người chiến sỹ mũ nồi xanh của tác giả Trần Minh Thăng; Khát vọng hòa bình của tác giả Lê Hồng Kỳ; Mệnh lệnh trái tim của tác giả Nguyễn Hồng Ngọc; Nhớ Sudan của nghệ sĩ Giáng Son; Lính gìn giữ hòa bình Việt Nam của Nghệ sĩ Bá Môn; Em là lính mũ nồi xanh của nghệ sĩ Ngọc Thịnh; Mũ nồi xanh, nhạc của Xuân Trí, lời Nghệ sĩ ưu tú Trung Hiếu… Có thể nói, những tác phẩm trên đã góp thêm phần tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội cụ Hồ của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời cũng mang những hiệu ứng tích cực riêng với công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Bên cạnh đó, công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc đã triệu tập trình làng 02 chuyên đề về thành tựu 5 năm Việt Nam tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và quan điểm của Đảng về đối ngoại và đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới. Tổ chức học tập sâu, kỹ 08 chuyên đề: (1) Tình hình bảo mật thông tin an ninh chính trị xã hội nước Cộng hòa Nam Xu-đăng, Cộng hòa Trung phi và những quy định của Liên hợp quốc. (2) Nhiệm vụ, yêu cầu, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (3) Đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà việt nam lúc bấy giờ. (4) Công tác đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. (5) Quan điểm của Đảng ta về đối tác chiến lược, đối tượng người dùng của cách mạng Việt Nam. (6) Một số nhận thức mới về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự chiến lược, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không khí mạng. (7) Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. (8) Phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Giờ giải lao trên bãi tập của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Ảnh: Hồng Sáng

Qua đó, lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc luôn trung thành với chủ với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nhận thức tốt về trách nhiệm; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm pháp lý Nhà nước, kỷ luật Quân đội, luật pháp quốc tế và nước thường trực; dữ thế chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá, chia rẽ quan hệ Một trong những vương quốc, dân tộc bản địa, nhất quyết đấu tranh, phê phán với những biểu lộ ngại trở ngại vất vả, gian truân và những biểu lộ xấu đi khác. 100% cán bộ, nhân viên cấp dưới tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí gìn giữ hòa bình tại những phái bộ đều hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, được những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Liên hợp quốc, cơ quan ban ngành thường trực, nhân dân nước thường trực ghi nhận và nhìn nhận cao.

PV: Tình hình toàn thế giới và khu vực được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khôn lường, vậy đâu là những trở ngại vất vả, thử thách riêng với công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng ở việt nam, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Xuân Sang: Dự báo trong trong năm tới tình hình toàn thế giới tiếp tục diễn biến nhanh gọn, phức tạp, khôn lường. Hoà bình, hợp tác và tăng trưởng vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ đứng trước nhiều trở ngại, trở ngại vất vả; đối đầu đối đầu kế hoạch Một trong những nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục trình làng dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm ngày càng tăng rủi ro không mong muốn riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chính trị, bảo mật thông tin an ninh quốc tế. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng sẽ phải đương đầu với việc trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc bản địa. Luật pháp quốc tế và những thể chế đa phương toàn thế giới đứng trước những thử thách lớn. Cục diện toàn thế giới tiếp tục biến hóa theo Xu thế đa cực, đa TT; những nước lớn vẫn hợp tác, thoả hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau nóng giãy hơn. Chủ nghĩa dân tộc bản địa cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tuý trong quan hệ quốc tế ngày càng tăng; thiên tai, dịch bệnh, bảo mật thông tin an ninh xã hội và bảo mật thông tin an ninh phi truyền thống cuội nguồn, nhất là bảo mật thông tin an ninh mạng, biến hóa khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên,… tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong nước, cạnh bên những thuận tiện cơ bản, vẫn còn đấy nhiều trở ngại vất vả; những thế lực phản động, thù địch, thời cơ chính trị tăng cường những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; thực thi diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa quân đội ngày càng quyết liệt, công khai minh bạch, trực diện hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra thời cơ và thử thách mới trên toàn bộ những nghành. Quân đội đang triệu tập triển khai thực thi những nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch quan trọng của Đảng, Nhà nước về quân sự chiến lược, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; thực thi kiểm soát và điều chỉnh, tổ chức triển khai lực lượng; cơ cấu tổ chức triển khai lại, thay đổi, nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của doanh nghiệp trong Quân đội; tình hình biển đông, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp… Đó là những trở ngại vất vả, thử thách riêng với công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng ở việt nam.

PV: Theo đồng chí, để nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong thời hạn tới cần triệu tập thực thi những giải pháp nào?

Thiếu tướng Lê Xuân Sang: Để nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong thời hạn tới, theo tôi cần thực thi đồng điệu những giải pháp. Trong số đó, cần triệu tập vào một trong những số trong những giải pháp cơ bản sau này:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ huy, phát huy sức mạnh tổng hợp tiến hành công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trách nhiệm, một nội dung quyết định hành động để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và cống hiến cho cán bộ chiến sỹ. Tập trung kiểm tra, thanh tra rà soát lại tình hình tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; trấn áp và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Nội dung lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng phải rõ ràng, bám sát kế hoạch, hướng dẫn, chỉ huy của trên; triệu tập xử lý và xử lý những yếu tố trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, mặt yếu. Khắc phục triệt để hiện tượng kỳ lạ coi công tác thao tác giáo dục chính trị – tư tưởng là của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Phát huy có hiệu suất cao vai trò tham mưu của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, tôn vinh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ những cấp trong tiến hành công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng. Coi trọng tu dưỡng cho cán bộ những cấp về phương pháp, kinh nghiệm tay nghề xử lý và xử lý những yếu tố tư tưởng phát sinh trong đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ; phối hợp ngặt nghèo quản trị và vận hành con người với quản trị và vận hành cty, quản trị và vận hành vũ khí, trang bị, tài liệu. Lãnh đạo, chỉ huy thực thi đồng điệu nhiều giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin về nhận thức và hành vi của cán bộ, chiến sỹ, phục vụ yêu cầu trách nhiệm được giao.

Hai là, triệu tập thay đổi nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng

Trong Đk lúc bấy giờ, cần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước; tình hình, trách nhiệm cách mạng, trách nhiệm quân sự chiến lược, quốc phòng, trách nhiệm của quân đội, của cty; giáo dục làm rõ đối tượng người dùng, đối tác chiến lược, bản chất, thủ đoạn, thủ đoạn của những thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và thắng lợi trong mọi trường hợp; giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa; lịch sử, truyền thống cuội nguồn, bản sắc văn hoá của dân tộc bản địa, của Đảng, của giai cấp công nhân, của quân đội, của cty; giáo dục kỷ luật quân đội và chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu về kinh tế tài chính, khoa học, văn hoá, xã hội, nhất là về kỹ năng sống, văn hoá ứng xử, tiếp xúc… Đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, phòng, chống sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Nâng cao chất lượng những hình thức, phương pháp tổ chức triển khai giáo dục chính trị như: học tập chính trị; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; nghiên cứu và phân tích chuyên đề của sĩ quan; ngày chính trị và văn hoá tinh thần; thông báo chính trị – thời sự, lướt web, nghe đài, xem truyền hình; thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí thực thi trách nhiệm, trào lưu thi đua, những cuộc vận động, kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống cuội nguồn, hoạt động và sinh hoạt giải trí văn hóa truyền thống, văn nghệ và những thiết chế văn hóa truyền thống, thiết chế dân chủ trong quân đội. Nghiên cứu vận dụng thích hợp hình thức mới là học tập trên internet social.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao nắm, nhìn nhận, phân loại và xử lý và xử lý tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ

Các cơ quan, cty có liên quan cần triệu tập lãnh đạo, chỉ huy quán triệt và thực thi tốt nội dung, yêu cầu những khâu, tiến trình của công tác thao tác quản trị và vận hành tư tưởng, bảo vệ nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, phân tích nhìn nhận, phân loại sát thực tiễn, xử lý và xử lý đúng đắn, kịp thời và có hiệu suất cao những yếu tố phát sinh, bảo vệ sự ổn định vững vàng về tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao để phát huy tính tích cực, tự giác, dữ thế chủ động, sáng tạo của những tổ chức triển khai, những lực lượng trong thực thi trách nhiệm được giao.

Duy trì có nền nếp việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ qua chính sách báo cáo, giao ban, phản ánh. Làm tốt công tác thao tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc hồ sơ lý lịch, quản trị và vận hành ngặt nghèo những đối tượng người dùng. Kết hợp ngặt nghèo quản trị và vận hành tư tưởng với quản trị và vận hành theo điều lệnh. Duy trì nghiêm nền nếp, chính sách học tập, sinh hoạt, công tác thao tác, chú trọng rèn kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp lý Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật. Khi cty xẩy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp lý phải kịp thời báo cáo theo phân cấp, xử lý nghiêm minh, quy rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, kịp thời rút kinh nghiệm tay nghề trong quản trị và vận hành, xử lý và xử lý tư tưởng.

Thực hiện tốt quy định dân chủ ở cơ sở. Tổ chức triển khai có hiệu suất cao hình thức sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa truyền thống tinh thần, sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm, đối thoại ở cơ sở. Qua đó, lãnh đạo, chỉ huy cty, cơ quan tóm gọn kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, trực tiếp xử lý và xử lý những vướng mắc, nhu yếu nguyện vọng chính đáng.

Kết hợp ngặt nghèo công tác thao tác quản trị và vận hành tư tưởng với công tác thao tác chủ trương, công tác thao tác thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân điển hình tiến tiến trong cty, cơ quan, nâng cao chất lượng xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống, bảo vệ tốt tiêu chuẩn đời sống văn hóa truyền thống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ.

Bốn là, tăng cường việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, thực thi có hiệu suất cao Cuộc vận động Phát huy truyền thống cuội nguồn, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Đưa việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thành việc làm thường xuyên, thiết thực theo chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, triệu tập lãnh đạo, chỉ huy quyết liệt để tạo ra được chuyển biến tiến bộ mới về đạo đức, lối sống. Khắc phục những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ. Thường xuyên rèn luyện phấn đấu theo chuẩn mực, tiêu chuẩn phù phù thích hợp với đặc trưng, yêu cầu trách nhiệm, chức trách của từng đối tượng người dùng. Đưa kết quả học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào nhận xét, nhìn nhận kết quả hoàn thành xong trách nhiệm của những cấp, những tổ chức triển khai và bình xét phân loại cán bộ, đảng viên. Coi trọng công tác thao tác kế hoạch, kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức triển khai đảng gắn với tổ chức triển khai thực thi trang trọng Qui định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy, quản trị và vận hành những cấp.

Nội dung, phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống phù phù thích hợp với đặc trưng từng đối tượng người dùng và yêu cầu trách nhiệm của từng lực lượng. Tập trung lãnh đạo, chỉ huy, thực thi tốt công tác thao tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật quân đội. Kết hợp tuyên truyền giáo dục với tăng cường công tác thao tác quản trị và vận hành, nhất quyết kiểm điểm, xử lý nghiêm những hiện tượng kỳ lạ vi phạm pháp lý, kỷ luật, vi phạm về tư cách, đạo đức quân nhân. Thực hiện tự phê bình và phê bình một cách thường xuyên, trang trọng, làm trong sáng nội bộ, nhất quyết đấu tranh khắc phục những biểu lộ sai trái.

Năm là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy làm tốt công tác thao tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về đối tượng người dùng, đối tác chiến lược của cách mạng trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và những cán bộ, chiến sỹ tham quan một khu trưng bày đề tài, thành phầm giáo dục chính trị. (Ảnh: Minh Sơn)

Tiếp tục quán triệt thâm thúy quan điểm của Đảng ta về xác lập đối tượng người dùng, đối tác chiến lược của cách mạng trong Nghị quyết Trung ương Tám, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những nghị quyết, kết luận của Đảng về trách nhiệm quân sự chiến lược quốc phòng. Cán bộ chiến sỹ nên phải ghi nhận: đối tượng người dùng, đối tác chiến lược cũng hoàn toàn có thể xen kẽ, chuyển hóa lẫn nhau, biến hóa khôn lường, trong mọi đối tượng người dùng cũng xuất hiện cần tranh thủ, hợp tác; trong một đối tác chiến lược cũng xuất hiện khác lạ, xích míc cần đấu tranh… Cần có quan điểm mới, toàn vẹn và tổng thể và linh hoạt để sở hữu chủ trương, giải pháp đối phó thích hợp: tranh thủ mặt đối tác chiến lược, cảnh giác, đấu tranh với mặt đối tượng người dùng. Khắc phục cả hai khuynh hướng sai trái là tuyệt đối hóa mặt đối tác chiến lược dẫn đến mơ hồ, mất cảnh giác, thủ tiêu đấu tranh; hoặc tuyệt đối hóa mặt đối tượng người dùng dẫn đến cứng nhắc trong nhận thức và xử lý những trường hợp nhạy cảm.

Thực hiện đồng điệu những giải pháp trên sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của những tổ chức triển khai, những lượng lượng nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu suất cao công tác thao tác giáo dục chính trị tư tưởng, phục vụ yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Nhân dịp đầu xuân mới 2022 và tết truyền thống cuội nguồn Tân Sửu, xin trân trọng gửi tới lãnh đạo Ban sửa đổi và biên tập, cán bộ, nhân viên cấp dưới Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và toàn thể fan hâm mộ lời kính chúc sức mạnh thể chất, năm mới tết đến thắng lợi mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Kính chúc đồng chí và mái ấm gia đình năm mới tết đến mạnh khỏe, an khang – thịnh vượng thịnh vượng!./.

Kiều Giang (thực thi)

4548

Review Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thực trạng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thực #trạng #công #tác #giáo #dục #chính #trị #tư #tưởng