Kinh Nghiệm về Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-12 08:18:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bộ đề thi trắc nghiệm Quản trị học (có đáp án). Nội dung gồm có 319 vướng mắc trắc nghiệm đa lựa chọn và vướng mắc trắc nghiệm đúng sai được phân thành 9 phần.

Tất cả những câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình diễn (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số vướng mắc rất thích hợp cho nhu yếu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời những bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 44 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án phía dưới.

QTH_1_C1_1: Quản trị được thực thi trong một tổ chức triển khai nhằm mục đích
○ Tối đa hóa lợi nhuận
○ Đạt tiềm năng của tổ chức triển khai
○ Sử dụng có hiểu quả cao nhất những nguồn lực

● Đạt được tiềm năng của tổ chức triển khai với hiệu suất cao

QTH_1_C1_2: Điền vào chỗ trống: quản trị là những hoạt động và sinh hoạt giải trí thiết yếu khi có nhiều người kết phù thích hợp với nhau trong một tổ chức triển khai nhằm mục đích thực thi ___________ chung”
● Mục tiêu
○ Lợi nhuận
○ Kế hoạch

○ Lợi ích

QTH_1_C1_3: Điền vào chỗ trống “Hoạt động quản trị chịu sự tác động của __________ đang dịch chuyển không ngừng nghỉ”
○ Kỹ thuật
○ Công nghệ
○ Kinh tế

● Môi truờng

QTH_1_C1_4: Quản trị thiết yếu cho
● Các tổ chức triển khai vì lợi nhuận và tổ chức triển khai phi lợi nhuận
○ Các doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại
○ Các cty hành chính vì sự nghiệp

○ Các tập đoàn lớn lớn

QTH_1_C1_5: Điền vào chỗ trống “quản trị hướng tổ chức triển khai đạt tiềm năng với __________ cao nhất và ngân sách thấp nhất”
○ Sự thỏa mãn nhu cầu
○ Lợi ích
● Kết quả

○ Lợi nhuận

QTH_1_C1_6: Để tăng hiệu suất quản trị, những nhà quản trị hoàn toàn có thể thực thi bằng phương pháp
○ Giảm ngân sách ở nguồn vào và lệch giá ở đàu ra không thay đổi
○ Chi phí ở nguồn vào không thay đổi và tăng lệch giá ở đầu ra
○ Vừa giảm ngân sách ở nguồn vào và vừa tăng lệch giá ở đầu ra

● Tất cả những cách trên

QTH_1_C1_7: Quản trịviên trung cấp trường triệu tập vào việc ra nhiều chủng loại quyết định hành động
○ Chiến lược
○ Tác nghiệp
● Chiến thuật

○ Tất cả nhiều chủng loại quyết định hành động trên

QTH_1_C1_8: Càng xuống thấp cấp hơn thời hạn dành riêng cho hiệu suất cao quản trị nào sẽ càng quan trọng
○ Hoạch định
○ Tổ chức và kiểm tra
● Điều khiển

○ Tất cả những hiệu suất cao trên

QTH_1_C1_9: Càng lên cấp cao hơn, thời hạn dành riêng cho hiệu suất cao quản trị nào sẽ càng quan trọng
● Hoạch định
○ Tổ chức
○ Điều khiển

○ Kiểm tra

QTH_1_C1_10: Nhà quản trị phân loại thời hạn nhiều nhất cho việc thực thi hiệu suất cao
○ Hoạch định
○ Điểu khiển và kiểm tra
○ Tỏ chức

● Tất cả phương án trên đều không đúng chuẩn

QTH_1_C1_11: Nhà quản trị cấp cao thiết yếu nhất kỹ năng
○ Nhân sự
○ Tư duy
○ Kỹ thuật

● Kỹ năng tư duy + nhân sự

QTH_1_C1_12: Mối quan hệ Một trong những cấp bậc quản trị và những kỹ năng của nhà quản trị là
○ Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng có vai trò
○ Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân sự càng có vai trò
● Kỹ năng nhân sự có vai trò như nhau riêng với những cấp bậc quản trị

○ Tất cả những phương án trên điều sai

QTH_1_C1_13: Hoạt động quản trị thị trường được thực thi thông qua 4 hiệu suất cao
● Hoạch định, tổ chức triển khai, điều khiển và tinh chỉnh, kiểm tra
○ Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp
○ Hoạch định, tổ chức triển khai, phối hợp, báo cáo

○ Kế hoạch, chỉ huy, tổ chức triển khai, kiểm tra

QTH_1_C1_14: Trong 1 tổ chức triển khai, những cấp bậc quản trị thừơng được phân thành
○ 2 cấp quản trị
● 3 cấp quản trị
○ 4 cấp quản trị

○ 5 cấp quản trị

QTH_1_C1_15: Cố vấn cho ban giám đốc của một doanh nghiệp thuộc cấp quản trị
○ Cấp cao
○ Cấp giữa
○ Cấp thấp (cơ sở)

● Tất cả đều sai

QTH_1_C1_16: Điền vào chỗ trống “hiệu suất cao hoạch định nhằm mục đích xác lập tiềm năng cần đạt được và đưa ra ___________ hành vi để đạt tiềm năng trong từng khoảng chừng thời hạn nhất định”
○ Quan điểm
● Chương trình
○ Giới hạn

○ Cách thức

QTH_1_C1_17: Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và những kỹ năng
○ Chức vụ càng thấp thì kĩ năng về kỹ thuật càng quan trọng
○ Chức vụ càng cao thì kỹ năng về tu duy càng quan trọng
● Nhà quản trị cần toàn bộ những kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì kỹ năng tư duy càng quan trọng

○ Tất cả những tuyên bố nêu trên đều sai

QTH_1_C1_18: Kỹ năng nào thiết yếu ở tại mức độ như nhau riêng với những nhà quản trị
○ Tư duy
○ Kỹ thuật
● Nhân sự

○ Tất cả đều sai

QTH_1_C1_19: Vai trò nào đã được thực thi khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định hành động để tăng trưởng marketing thương mại
○ Vai trò người lãnh đạo
○ Vai trò người đại diện thay mặt thay mặt
○ Vai trò người phân loại tài nguyên

● Vai trò người người marketing thương mại

QTH_1_C1_20: Điền vào chỗ trống “Nhà quản trị thấp cấp thì kỹ năng ____________ càng quan trọng”
○ Nhân sự
● Chuyên môn
○ Tư duy

○ Giao tiếp

QTH_1_C1_21: Mục tiêu của quản trị trong một tổ chức triển khai là
● Đạt được hiệu suất cao và hiệu suất cao
○ Sử dụng hợp lý những nguồn lực hiện có
○ Tìm kiếm lợi nhuận

○ Tạo sự ổn định để tăng trưởng

QTH_1_C1_22: Phát biểu nào sau này là sai
○ Quản trị thiết yếu riêng với bệnh viện
○ Quản trị thiết yếu riêng với trường ĐH
● Quản trị chỉ việc thiết riêng với tổ chức triển khai có quy mô lớn

○ Quản trị thiết yếu riêng với doanh nghiệp

QTH_1_C1_23: Quản trị thiết yếu trong những tổ chức triển khai để
○ Đạt được lợi nhuận
○ Giảm ngân sách
● Đạt được tiềm năng với hiệu suất cao

○ Tạo trật tự trong một tổ chức triển khai

QTH_1_C1_24: Để tăng hiệu suất cao, những nhà quản trị hoàn toàn có thể thực thi bằng phương pháp
○ Giảm ngân sách ở nguồn vào và kết quả ở đầu ra không thay đổi
○ Chi phí ở nguồn vào không đổi và tăng kết quả đầu ra
○ Vừa giảm ngân sách ở nguồn vào và tăng kết quả đầu ra

● Tất cả đều sai

QTH_1_C1_25: Để đạt kết quả cao, những nhà quản trị nên phải
● Xác định và hoàn thành xong đúng tiềm năng
○ Giảm ngân sách nguồn vào
○ Tăng lệch giá ở đầu ra

○ Tất cả đều chưa đúng chuẩn

QTH_1_C1_26: Trong quản trị doanh nghiệp quan trọng nhất là
○ Xác định đúng nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai
○ Xác định đúng quy mô của tổ chức triển khai
○ Xác định đúng trình độ và số lượng đội ngũ nhân viên cấp dưới

● Xác định đúng kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp

QTH_1_C1_27: Nhà quản trị thấp cấp cần triệu tập thời hạn nhiều nhất cho hiệu suất cao nào sau này?
○ Hoạch định
○ Tổ chức và kiểm tra
● Điều khiển

○ Tất cả những hiệu suất cao trên

QTH_1_C1_28: Thời gian dành riêng cho hiệu suất cao hoạch định sẽ cần nhiều hơn nữa riêng với nhà quản trị
● Cấp cao
○ Cấp trung
○ Cấp thấp

○ Tất cả những nhà quản trị

QTH_1_C1_29: Nhà quản trị cần phân loại thời hạn nhiều nhất cho việc thực thi hiệu suất cao
○ Hoạch định và kiểm tra
○ Điều khiển và kiểm tra
○ Hoạch định và tổ chức triển khai

● Tất cả phương án trên đều không đúng chuẩn

QTH_1_C1_30: Nhà quản trị thấp cấp thiết yếu nhất
○ Kỹ năng nhân sự
● Kỹ năng nhân sự + kỹ năng kỹ thuật
○ Kỹ năng kỹ thuật

○ Kỹ năng kỹ thuật + kỹ năng tư duy

QTH_1_C1_31: Các hiệu suất cao cơ bản theo quản trị học tân tiến gồm
● 4 hiệu suất cao
○ 6 hiệu suất cao
○ 3 hiệu suất cao

○ 5 hiệu suất cao

QTH_1_C1_32: Theo Henry Minzberg, những nhà quản trị phải thực thi bao nhiêu vai trò
○ 7
○ 14
● 10

○ 4

QTH_1_C1_33: Nghiên cứu của Henry Minzberg đã nhận được dạng 10 vai trò của nhà quản trị và phân loại thành 3 nhóm vai trò, đó là
○ Nhóm vai trò lãnh đạo, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định hành động
○ Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò xử lý những xung đột, vai trò ra quyết định hành động
● Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định hành động

○ Nhóm vai trò liên lạc, vai trò phân loại tài nguyên, vai trò thương thuyết

QTH_1_C1_34: Hiệu suất của quản trị chỉ đã có được khi
○ Làm đúng việc
● Làm việc đúng phương pháp dán
○ Chi phí thấp

○ Tất cả đều sai

QTH_1_C1_35: Trong quản trị tổ chức triển khai, quan trọng nhất là
● Làm đúng việc
○ Làm việc đúng phương pháp dán
○ Đạt được lợi nhuận

○ Chi phí thấp

QTH_1_C1_36: Trong quản trị tổ chức triển khai, quan trọng nhất là
● Thực hiện tiềm năng đúng với hiệu suất cao
○ Làm đúng việc
○ Đạt được lợi nhuận

○ Chi phí thấp nhất

QTH_1_C1_37: Hiệu quả và hiệu suất của quản trị chỉ đã có được khi
○ Làm đúng việc
○ Làm đúng phương pháp dán
○ Tỷ lệ giữa kết quả đạt được / ngân sách bỏ ra cao

● Làm đúng phương pháp để đạt được tiềm năng

QTH_1_C1_38: Nhà quản trị thực thi vai trò gì khi quyết định hành động vận dụng công nghệ tiên tiến và phát triển mới vào sản xuất
○ Vai trò người thực thi
○ Vai trò người đại diện thay mặt thay mặt
○ Vai trò người phân loại tài nguyên

● Vai trò nhà marketing thương mại

QTH_1_C1_39: Nhà quản trị thực thi vai trò gì khi xử lý và xử lý yếu tố bãi công xẩy ra trong doanh nghiệp
○ Vai trò nhà marketing thương mại
● Vai trò người xử lý và xử lý xáo trộn
○ Vai trò người thương thuyết

○ Vai trò người lãnh đạo

QTH_1_C1_40: Nhà quản trị thực thi vai trò gì khi đàm phán với đối tác chiến lược về việc tăng đơn giá gia công trong quy trình thảo luận hợp đồng với họ
○ Vai trò người liên lạc
● Vai trò người thương thuyết
○ Vai trò người lãnh đạo

○ Vai trò người đại diện thay mặt thay mặt

QTH_1_C1_41: Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quản trị được diễn đạt rõ ràng nhất trong câu
○ Khoa học là nền tảng đề hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
○ Trực giác là quan trọng để thành công xuất sắc trong quản trị
○ Cần vận dụng đúng những nguyên tắc khoa học vào quản trị

● Có quan hệ biện chứng giữa khoa học và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quản trị

QTH_1_C1_42: Phát biểu nào sau này không đúng?
● Trực giác là quan trọng để thành công xuất sắc trong quản trị
○ Có quan hệ biện chứng giữa khoa học và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quản trị
○ Cần vận dụng đúng những nguyên tắc khoa học vào quản trị

○ Khoa học là nền tảng để hình thành nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quản trị

QTH_1_C1_43: Nghệ thuật quản trị đã có được từ
○ Từ cha truyền con nối
○ Khả năng bẩm sinh
● Trải nghiệm qua thực hành thực tiễn quản trị

○ Các chương trình đào tạo và giảng dạy

QTH_1_C1_44: Phát biểu nào sau này là không đúng
● Nghệ thuật quản trị không thể học được
○ Có được từ di truyền
○ Trải nghiệm qua thực hành thực tiễn quản trị

○ Khả năng bẩm sinh

    Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

Reply
1
0
Chia sẻ

4111

Video Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định Free.

Giải đáp vướng mắc về Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho hiệu suất cao hoạch định vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thời #gian #của #nhà #quản #trị #cấp #cao #giành #nhiều #nhất #cho #chức #năng #hoạch #định