Mẹo về Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là) Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là) được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 11:04:28 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Tính được OM, ON, OP

Tính được MN, NP, PM

Chứng minh 4 điểm O, M, N, P không đồng phẳng

Kết luận

2. Tìm được tọa độ những điểm A(6; 0; 0), B(0; 8; 0), C(0; 0; 10) => OA, OB, OC đôi một vuông góc

Có OA = 6, OB = 8, OC = 10. V = (frac16OA.OB.OC=80) (đvtt)

(frac1h^2=frac1OA^2+frac1OB^2+frac1OC^2) (với h là khoảng chừng cách từ O đến mặt phẳng (ABC))

Thay số được (h=frac120sqrt769)

Chọn D

Ta có: 6x + 3y + 2z – 12 = 0 ⇔x2+y4+z6=1

Do đó: A (2; 0; 0), B (0; 4; 0), C (0; 0 ;6).

Thể tích khối tứ diện OABC là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn D

Ta có: A (2; 0; 0), B (0; 4; 0), C (0; 0 ;6).

Thể tích khối tứ diện OABC là:

…Xem thêm

Những vướng mắc liên quan

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện OABC (O là gốc tọa độ), A ∈ Ox, B ∈ Oy, C ∈ Oz và mặt phẳng (ABC) có phương trình: 6x + 3y + 2z – 12 = 0. Thể tích khối tứ diện OABC bằng:

A. 14

B. 3

C. 1

D. 8

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho A(4;0;0), B(0;4;0), C(0;0;4) Bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC bằng:

A.  4 6 + 2 3      

B.  3 6 + 2 3

C.  4 3 + 3      

D.  5 6 + 2 3

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;2;1). Mặt phẳng (P) thay đổi trải qua M cắt những tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C khác gốc tọa độ. Tính giá trị nhỏ nhất của thể tích khối tứ diện OABC

A. 18

B. 9

C. 6

D. 54

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho những điểm A(2,0,0), B(0,4,0), C(0,0,4). Phương trình nào sau này là phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC (O là gốc tọa độ)?

A.  x 2 + y 2 + z 2 – 2 x + 4 y – 4 z = 0

B. x – 1 2 + y – 2 2 + z – 2 2 = 9

C. x – 2 2 + y – 4 2 + z – 4 2 = 20

D. x 2 + y 2 + z 2 + 2 x – 4 y + 4 z = 9

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;0;0), C(0;4;0) và B(a;b;c). Để tứ giác là OABC hình chữ nhật thì tổng P = a – 4 b + c  bằng bao nhiêu 

A. P = 12

B. P = 14

C. P = -14

D. P = -12

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3). Thể tích tứ diện OABC bằng

A.  1 3

B.  1 6

C. 1

D. 2

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):2y-z+3=0 và điểm A(2;0;0). Mặt phẳng (α) trải qua A, vuông góc với (P), cách gốc tọa độ O một khoảng chừng bằng 4/3 và cắt những tia Oy,Oz lần lượt tại những điểm B,C khác O. Thể tích khối tứ diện OABC bằng

A.  8.

B.  16.

C.  8/3

D.  16/3

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 2 y – z + 3 = 0  và điểm A(2;0;0). Mặt phẳng ( α )  trải qua A, vuông góc với (P), cách gốc tọa độ O một khoảng chừng bằng 4 3  và cắt những tia Oy, Oz lần lượt tại những điểm B, C khác O. Thể tích khối tứ diện OABC bằng:

A. 8.

B. 16.

C. 8 3

D. 16 3

Reply
4
0
Chia sẻ

4509

Video Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là) ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là) tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là) miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là) miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thể tích của khối tứ diện oabc với a 2;0;0, b(0 3 = 0), c(0;0;4 là) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thể #tích #của #khối #tứ #diện #oabc #với #c004 #là