Kinh Nghiệm về the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-07 17:36:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

the golden calf nghĩa là

Một bắp chân được nghe biết để sản xuất vàng lỏng thay vì sữa.Nó được đề cập trong Kinh thánh

Ví dụCon bê vàng đã đi để thực thi họ giàu.

4585

Review the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết the golden calf là gì – Nghĩa của từ the golden calf vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#golden #calf #là #gì #Nghĩa #của #từ #golden #calf