Kinh Nghiệm về Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì? Chi Tiết

Ban sửa đổi và biên tập Website: hưởng ứng và tuyên truyền những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022), BBT ra mắt đến bạn đọc bài ra mắt về Di tích 5D phố Hàm Long – Tp Hà Nội Thủ Đô, nơi thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Nội dung chính Show

    Đầu là tổ chức cộng sản đầu tiên ra đời ở Việt Nam?Trọng năm 1929 có bao nhiêu tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam?An Nam Cộng sản Đảng ra đời năm 1929 từ đầu?Đến 1929 ở Việt Nam có những tổ chức cộng sản nào ra đời sự xuất hiện của những tổ chức cộng sản phản ánh điều gì?

1. Sự kiện lịch sử gắn với di tích lịch sử

Sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và giai cấp vô sản trên thế giới phát triển mạnh mẽ và tự tin. Ở Việt Nam, từ trong năm 20, giai cấp công nhân Việt Nam đã hình thành và ngày càng xác định vị trí của tớ, xuất hiện những cuộc đấu tranh mang tính chất chất chất tự phát. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã từng bước truyền bá có khối mạng lưới hệ thống chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước, đưa phong trào công nhân chuyển dần từ trình độ tự phát lên tự giác; đưa phong trào yêu nước chuyển dần sang lập trường cộng sản, Người sẵn sàng sẵn sàng mọi mặt cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam. Năm 1925, lập ra tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội”, Tổ chức nhanh gọn phủ rộng rộng rãi ra trong toàn nước nhất là ở Tp Hà Nội Thủ Đô. Từ năm 1927, Tp Hà Nội Thủ Đô thành lập Tỉnh bộ Thanh niên cách mạng đồng chí Hội do đồng chí Nguyễn Danh Đới làm Bí thư. Phong trào “Vô sản hóa” do Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đề xướng được hưởng ứng và phủ rộng rộng rãi ra sâu trong những nhà máy sản xuất, xí nghiệp, hầm mỏ…

Nhà số 5D phố Hàm Long. Ảnh: baotanglichsu

Cuối năm 1928, tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội thuê ngôi nhà 5D phố Hàm Long, với địa thế rất thuận lợi cho việc làm trụ sở hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật (Nhà 5D phố Hàm Long nằm trong 4 số nhà liền nhau, 5A, 5B, 5C, 5D, xuất hiện phẳng ngoài tương đối giống nhau. Riêng nhà 5D có lợi thế là một bên giám một ngõ ngách – thông suốt sang phố Lê Văn Hưu, khi có động, người trong nhà hoàn toàn có thể vượt tường sang ngõ phố Lê Văn Hưu).

Tại đây, đã ra mắt nhiều cuộc trao đổi, thảo luận của những đồng chí trong tổ chức cộng sản, xoay quanh vấn đề phải tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam để lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng, dần đi đến thống nhất về tư tưởng và phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Vào một ngày cuối thời điểm tháng 3/1929, một cuộc họp quan trọng Một trong những người dân tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ đã được tổ chức ở ngôi nhà số 5D, phố Hàm Long (Tp Hà Nội Thủ Đô) để thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, gồm những đồng chí: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân; Đồng chí Trần Văn Cung làm Bí thư.

Chi bộ xác định, việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản sau này và xác nhận rằng, vai trò của tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên trước đây là thiết yếu, nhưng đến giờ không hề đủ sức lãnh đạo phong trào nữa, do đó cần giải thể và thành lập một chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra trách nhiệm:

– Đưa vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ra Đại hội Đại biểu thanh niên Bắc Kỳ lần 2 vào ngày 28/03/1929 để vận động những đại biểu tán thành;

– Vận động những đại biểu địa phương bầu những đồng chí trong Chi bộ là đại biểu đi dự và đưa vấn đề thành lập Đảng ra bàn ở Đại hội Thanh niên toàn quốc;

– Chi bộ có trách nhiệm thông qua kỳ bộ thanh niên lãnh đạo những phong trào và phát triển tổ chức hội đồng, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản;

– Chi bộ Cộng sản phải giữ bí mật để phát triển thêm những đảng viên, thành lập những tổ và chi bộ khác ở những tỉnh;

Cũng tại đây, những đồng chí trong nhóm đã ra tuyên ngôn, điều lệ của tổ chức, viết truyền đơn, lôi kéo công nông đấu tranh, quyết định xuất bản báo chí của Đảng, dịch những tài liệu về cách mạng tháng Mười Nga gửi về những địa phương và xúc tiến công tác thao tác phát triển cơ sở Đảng,…

Có thể nói, “Chi bộ Cộng sản thành lập ở Bắc kỳ tháng 3/1929 là một thắng lợi đầu tiên của tư tưởng vô sản trong cuộc đấu tranh với quan điểm tiểu tư sản thành lập một Đảng cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đang mạnh mẽ và tự tin vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng. Nó là cơ sở cho việc ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng sau này” (Những sự kiện lịch sử Đảng, tập I, BNC LSĐ Trung ương, Nxb. Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô năm 1976).

2. Ý nghĩa và giá trị của di tích lịch sử:

Di tích lưu niệm 5D Hàm Long và những hiện vật trưng bày trong đó đã xác định sự kiện lịch sử: thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Nhà lưu niệm phục vụ đông đảo quần chúng, khách đến tham quan, gồm nhiều đối tượng: những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lão thành cách mạng, cán bộ đảng viên, những tầng lớp nhân dân Thủ đô và toàn nước.

Di tích nằm ngay trung tâm của Thủ đô của toàn nước, xác định Tp Hà Nội Thủ Đô là nơi quy tụ những điều kiện thuận lợi nhất và cũng trở ngại vất vả nhất đối với những phong trào cách mạng Việt Nam. Sự hiện hữu của di tích lịch sử đã đánh dấu thuở nào điểm vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam – thời điểm toàn nước sôi sục trong cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản và thắng lợi của tư tưởng vô sản trong cuộc đấu tranh với tư tưởng phi vô sản.

Với những ý nghĩa và giá trị nói trên, ngôi nhà 5D phố Hàm Long đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia theo Quyết định số 29 – VH/QĐ ngày 13/01/1964. Nơi đây được xem là địa chỉ đỏ khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của dân tộc bản địa, tuyên truyền, giáo dục về tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của những thế hệ cha anh đi trước cho thế hệ trẻ ngày hôm nay và tương lai./.

Đầu là tổ chức cộng sản đầu tiên ra đời ở Việt Nam?

Vào một ngày cuối thời điểm tháng 3/1929, một cuộc họp quan trọng Một trong những người dân tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ đã được tổ chức ở ngôi nhà số 5D, phố Hàm Long (Tp Hà Nội Thủ Đô) để thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, gồm những đồng chí: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ …

Trọng năm 1929 có bao nhiêu tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam?

Hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930) thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là vào ngày 03 tháng 02 năm 1930.

An Nam Cộng sản Đảng ra đời năm 1929 từ đầu?

– Mùa Thu năm 1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. – Ngày l-l-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ. Như vậy, chỉ trong thuở nào gian ngắn, ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản tuyên bố thành lập.

Đến 1929 ở Việt Nam có những tổ chức cộng sản nào ra đời sự xuất hiện của những tổ chức cộng sản phản ánh điều gì?

Nửa thời điểm ở thời điểm cuối năm 1929, đầu năm 1930, ở Việt Nam xuất hiện 3 tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng (thành lập tháng 6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (thành lập tháng 10/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (thành lập tháng 1/1930).

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì?

xu hướng

Video Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì? ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì? tiên tiến nhất

Share Link Download Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì? miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì? Free.

Giải đáp thắc mắc về Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tháng #năm #tổ #chức #đảng #cộng #sản #đầu #tiên #đời #ở #trung #kỳ #với #tên #gọi #gì – Tác giả :

Mẹo về Tháng 09 năm 1929, tổ chức đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở trung kỳ với tên gọi gì? Mới Nhất

Hoàng Nhật Mai