Mẹo về Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng được Update vào lúc : 2022-04-18 15:20:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi Toán học tiên tiến và phát triển nhất

Nội dung chính

    D. BC = 6cm Đáp án DÁp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC ta có:AB2 + AC2 = BC2 ⇔32 + 42 = BC2 ⇔BC2 =25⇒BC=25cmXét 2 tam giác vuông ABC và HBA có:BAC^=AHB^=90°B^ chung=> ΔABC ~ ΔHBA (g – g)=> ABHB=BCBA ⇒HB =AB2BC2=325= 1,8cm=> HC = BC – HB = 5 – 1,8 = 3,2 cmMặt khác: ABHB=ACHA ⇒HA =AC.HBAB=4.1,83= 2,4cmNên HA = 2,4cm; HB = 1,8cm; HC = 3,2cm; BC = 5cm CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Thực hiện phép tính (Toán học – Lớp 4)

8 vấn đáp

Tìm x: 34,34 – ( 23,02 – x ) = 1,421 (Toán học – Lớp 6)

4 vấn đáp

Tính chu vi hình sau (Toán học – Lớp 5)

1 vấn đáp

Tìm diện tích s quy hoạnh sân chơi ban đầu (Toán học – Lớp 4)

1 vấn đáp

Rút gọn (Toán học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Tính (Toán học – Lớp 4)

2 vấn đáp

19/06/2022 1,825

D. BC = 6cm

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án DÁp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABC ta có:AB2 + AC2 = BC2 ⇔32 + 42 = BC2 ⇔BC2 =25⇒BC=25cmXét 2 tam giác vuông ABC và HBA có:BAC^=AHB^=90°B^ chung=> ΔABC ~ ΔHBA (g – g)=> ABHB=BCBA ⇒HB =AB2BC2=325= 1,8cm=> HC = BC – HB = 5 – 1,8 = 3,2 cmMặt khác: ABHB=ACHA ⇒HA =AC.HBAB=4.1,83= 2,4cmNên HA = 2,4cm; HB = 1,8cm; HC = 3,2cm; BC = 5cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC cân tại A, AC = 20cm, BC = 24cm, những đường cao AD và CE cắt nhau ở H. Độ dài AH là:

Xem đáp án » 19/06/2022 502

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao CE. Tính AB, biết BC = 24cm và BE = 9cm.

Xem đáp án » 19/06/2022 293

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 3cm; AC = 4cm. Tính độ dài những đoạn thẳng HA, HB.

Xem đáp án » 19/06/2022 219

Cho ΔDHE ~ ΔABC với tỉ số đồng dạng 23. Có bao nhiêu xác lập đúng trong những xác lập sau:

(I) Tỉ số hai tuyến phố cao tương ứng của ΔDHE và ΔABC là 23.

(II) Tỉ số hai tuyến phố cao tương ứng của ΔABC và ΔDHE là 23.

(III) Tỉ số diện tích s quy hoạnh của ΔABC và ΔDHE là 23.

(IV) Tỉ số diện tích s quy hoạnh của ΔDHE và ΔABC là 49

Xem đáp án » 19/06/2022 185

Cho hình vẽ dưới đây với BAH^=ACH^

Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án » 19/06/2022 134

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 16cm, BH = 8cm.

2. Tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABC.

Xem đáp án » 19/06/2022 90

Cho hình vẽ dưới đây với BAH^=ACH^

Khi đó những mệnh đề

(I) ΔAHB ~ ΔCHA (g – g)

(II) ΔAHC ~ ΔBAC (g – g)

Xem đáp án » 19/06/2022 71

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

2. Cho BH = 9cm, HC = 16cm. Tính diện tích s quy hoạnh của tam giác ABC.

Xem đáp án » 19/06/2022 71

Với giả thiết được cho trong hình, kết quả nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 69

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH = 16cm, BH = 8cm.

1. Tính HB.HC bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 67

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

1. Tính HB.HC bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 66

Cho ΔABC ~ ΔDHE với tỉ số đồng dạng 23. Tỉ số hai tuyến phố cao tương ứng của ΔDHE và ΔABC là:

Xem đáp án » 19/06/2022 59

Với giả thiết được cho trong hình, kết quả nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 56

Cho tam giác ABC cân tại A, AC = 20cm, BC = 24cm, những đường cao AD và CE cắt nhau ở H. Tính độ dài HD.

Xem đáp án » 19/06/2022 53

Cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng qua C và vuông góc AB tại CE. Tính AB, biết BC = 18cm và BE = 6,75cm.

Xem đáp án » 19/06/2022 43

cho tam giác abc vuông tại a , đường cao ah

a, cho biết thêm thêm AB=3cm , AC=4cm.Tính độ dài những đoạn thẳng BH, CH,AH,BC

b, cho biết thêm thêm BH=9cm ,CH=16cm.Tính độ dài những đoạn thẳng AB,AC,BC,AH

GIÚP MK NHA CẦN GẤP

Các vướng mắc tương tự

Cho Tam giác ABC vuông tại A cái đường cao AH

a) Biết AB=6cm, BC=10cm.Hãy tính độ dài những đoạn BH,CH ,AH,AC b)Biết AB = căn 3cm,AC =1cm. Hãy tính độ dài những đoạn BC, AH, BH, CH

c) Biết BH=16a, CH=9a (a>0). Hãy tính độ dài những đoạn AH, BC, AB, AC

d) Biết AB=15a, AC= 20a (a>0). Hãy tính độ dài đoạn thẳng AH

Cho tam giác ABC vuông tai A, đường cao AH

a, Cho biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH, AC, BC và AH

b, Cho biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC, và AH

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH

a, Cho biết AB = 3cm, BC = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng BH,CH, AH và AC

b, Cho biết AH = 60cm, CH = 144cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC, và BH

1.Cho tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác BE , biết EC=3cm ,BC=6cm . Tính độ dài những đoạn thẳng  AB, AC .

2.Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết AB:AC=3:7 , AH=42cm.Tính độ dài BH , CH

3.Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết BH:CH=9:16 , AH-48cm.Tính độ dài những cạnh góc vuông của tam giác ABC

4.Cho tam giác ABC vuông tại A ,phân giác AD , đường cao AH. Biết AB=21cm,AC=28cm .Tính HD

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết BH = 4cm, CH = 9cm. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên những cạnh AB và AC. Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E lần lượt cắt BC tại M, N (hình vẽ).

Tính độ dài đoạn thẳng DE

A. DE = 5cm

B. DE = 8cm

C. DE = 7cm

D. DE = 6cm

://.youtube/watch?v=ZFCfJm9I9rQ

4349

Video Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB 3 cm AC 4 cm khi độ độ dài đoạn ph bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tam #giác #ABC #vuông #tại #đường #cao #biết #khi #độ #độ #dài #đoạn #bằng