Thủ Thuật Hướng dẫn Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao được Update vào lúc : 2022-06-01 03:19:45 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập Sách giáo khoa

Câu 1: Phân tích sơ đồ dưới đây để thấy hậu quả của việc ngày càng tăng dân số quá nhanh ở đới nóng.

Lời giải:

Sự ngày càng tăng dân số quá nhanh đã dẫn đến những hậu quả xấu như: kinh tế tài chính chậm tăng trưởng, đời sông chậm cải tổ, tài nguyên hết sạch nhanh và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bị ồ nhiễm nhiều.

Câu 2: Hãy vẽ sơ đồ thể hiện tác động xấu đi của việc ngày càng tăng dân số quá nhanh ở đới nóng riêng với tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Sơ đồ hoàn thành xong:

Lời giải:

Bài tập Sách bài tập

Câu 1 trang 23 SBT Địa Lí 7: Dựa vào bảng thống kê dưới đây:

a) Hãy vẽ biểu đồ về sự việc ngày càng tăng dân số, sự giảm sút diện tích s quy hoạnh rừng năm 1980 và năm 1990 ở Khu vực Đông Nam Á.

b) Từ biểu đồ trên, nêu nhận xét về tương qian giữa ngày càng tăng dân số với suy giảm diện tích s quy hoạnh rừng ở Khu vực Đông Nam Á, bằng phương pháp điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) trong những câu dưới đây:

Lời giải:

a) Biểu đồ thể hiện sự ngày càng tăng dân số, sự giảm sút diện tích s quy hoạnh rừng năm 1980 và năm 1990 ở Khu vực Đông Nam Á.

b) – Từ năm 1980 đến năm 1990, dân số Khu vực Đông Nam Á tăng từ 360 triệu người đến 442 triệu người. Trung bình một năm tăng 8,2 triệu người.

– Từ năm 1980 đến năm 1990, diện tích s quy hoạnh rừng Khu vực Đông Nam Á giảm từ 240,2 triệu ha xuống còn 208,6 triệu ha. Trung bình một năm giảm 3,16 triệu ha.

– Như vậy ta thấy dân số ngày càng tăng trong lúc đó thì diện tích s quy hoạnh rừng ngày càng giảm.

Câu 2 trang 24 SBT Địa Lí 7: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân của yếu tố suy giảm diện tích s quy hoạnh rừng và những giải pháp khắc phục:

Lời giải:

Giải Tập map và bài tập thực hành thực tiễn

Bài 1 trang 10 Tập map Địa Lí 7: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

Dân số đới nóng chiếm khoảng chừng 50% dân số của toàn thế giới.Tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.Tất cả những ý trên.

Lời giải:

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

Dân số đới nóng chiếm khoảng chừng 50% dân số của toàn thế giới.Tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.xTất cả những ý trên.
Bài 2 trang 10 Tập map Địa Lí 7: Dựa vào số liệu đã cho về vận tốc mất rừng thường niên ở một số trong những khu vực thuộc đới nóng (1990 – 1995), em hãy đánh số thứ tự từ là 1 đến 5 (theo số liệu tỉ lệ mất rừng thường niên đã cho của những khu vực) từ cao đến thấp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây:

STTKhu vực

Tốc độ mất rừng

(% diện tích s quy hoạnh rừng/năm)

……

……

……

……

……

Khu vực Đông Nam Á

Nam Á

Trung Đông và Bắc Phi

Nam Xahara

Mỹ Latinh

0,8

0,2

0,9

0,7

0,6

Lời giải:

STTKhu vực

Tốc độ mất rừng

(% diện tích s quy hoạnh rừng/năm)

2

5

1

3

4

Khu vực Đông Nam Á

Nam Á

Trung Đông và Bắc Phi

Nam Xahara

Mỹ Latinh

0,8

0,2

0,9

0,7

0,6

Câu 5: Hãy vẽ sơ đồ thể hiện tác động xấu đi của việc ngày càng tăng dân số quá nhanh ở đới nóng riêng với tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên?

Xem lời giải

Bài 10. DÂN SỐ VÀ sức ÉP DÂN số
TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG ở ĐỚI NÓNG
MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC
Phân tích được quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng.
Đọc biểu đồ và bảng số liệu.
KIẾN THỨC Cơ BẢN
Dân số
Tập trung một nửa dân số toàn thế giới.
Những nơi triệu tập dân cư đông đúc là Khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Bra-xin.
Từ trong năm 60 của thế kỉ XX, bùng nổ dân số.
Hiện nay, mối quan tâm số 1: trấn áp tỉ lệ tăng dân số.
Sức ép của dân sô tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
Tài nguyên vạn vật thiên nhiên được khai thác với vận tốc ngày càng nhanh, làm cho:
+ Diện tích rừng bị thu hẹp.
+ Đất ngày càng bạc màu.
+ Khoáng sản nhanh gọn bị hết sạch.
Môi trường bị ô nhiễm.
Biện pháp: giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số, tăng trưởng kinh tế tài chính, nâng cao đời sống của người dân.
GỢI ý vấn đáp vướng mắc giữa bài
Câu 1. Phân tích hình 10.1 để thấy quan hệ giữa sự ngày càng tăng dân số tự nhiên quá nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi.
Trả lời:
Sản lượng lương thực tăng từ 100% lên 110%.
Gia tăng dân số tự nhiên tăng từ 100% lên nhanh đạt tới gần 160%.
Cả hai đều tăng, nhưng lương thực tăng chậm hơn ngày càng tăng tự nhiên dân số.
Do vậy, trung bình lương thực theo đầu người tụt giảm khá nhanh, từ 100% năm 1975 xuống 80% năm 1990.
Câu 2. Đọc bảng số liệu dưởi đây, nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích s quy hoạnh rừng ở khu vực Khu vực Đông Nam Á.
Trả lời:
Dân số: tăng từ 360 lên 442 triệu người.
Diện tích rừng: giảm từ 240,2 xuống 208,6 triệu ha.
Nhận xét về tương quan giữa dân số và diện tích s quy hoạnh rừng ở khu vực Khu vực Đông Nam Á: dân số càng tăng thì diện tích s quy hoạnh rừng càng giảm.
Câu 3. Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thác rừng quá mức cần thiết sẽ có được tác động xấu tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
Trả lời: Sự khai thác rừng quá mức cần thiết đã làm cho: đất bị xói mòn, lũ quét xẩy ra nhiều nơi ở vùng núi, ngập lụt ỏ’ đồng bằng, phong phú sinh học bị suy giảm,…
IV. GỢI ý THực hiện vướng mắc và bài tập cuối bài
Câu 1. Phân tích sơ đồ SGK (trang 35) để thấy hậu quả của việc ngày càng tăng dân số quá nhanh ở đới nóng.
Trả lời
Gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng đã dẫn đến những hậu quả xấu như: kinh tế tài chính chậm tăng trưởng, đời sống chậm cải tổ, tài nguyên hết sạch nhanh và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bị ô nhiễm nhiều.
Câu 2. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện tác động xấu đi của việc ngày càng tăng dân số quá nhanh ở đới nóng riêng với tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
Sơ đồ /loàn thành:
V. CÂU HỎI Tự HỌC
1. Hậu quả của việc ngày càng tăng dân số quá nhanh ở đới nóng đến tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là:
Kinh tế chậm tăng trưởng.
Môi trường ô nhiễm.
Tài nguyên hết sạch.
Cả B và C đều đúng.
Để giảm sút sức ép của dân sô’ tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng, cần:
A. Giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số. B. Phát triển kinh tế tài chính.
c. Nâng cao đời sống của người dân. D. Tất cả đều đúng.
Những nơi triệu tập dân cư đông đúc không phải là:
A. Khu vực Đông Nam Á. B. Bắc Phi
c. Nam Á. D. Tây Phi
Hậu quả của việc lihai thác rừng không phải là:
Đất bị xói mòn.
Lũ quét xẩy ra nhiều nơi ở vùng núi. c. Đa dạng sinh học bị suy giảm.
D. Động đất xẩy ra nhiều nơi
Mối quan tâm số 1 về dân số ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đới nóng là:
A. Kiểm soát dân số. B. Cơ cấu giới tính,
c. Đảm bảo nguồn lao động. D. Dân số già

Nhằm phục vụ nhu yếu của số dân ngày càng đông, tài nguyên vạn vật thiên nhiên được khai thác với vận tốc ngày càng nhanh.

2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi truờng

Nhằm phục vụ nhu yếu của số dân ngày càng đông, tài nguyên vạn vật thiên nhiên được khai thác với vận tốc ngày càng nhanh. Lương thực thiếu vắng nên phải mở rộng diện tích s quy hoạnh đất canh tác, đồng thời nhu yếu sử dụng gỗ, củi tăng thêm. Làm cho diện tích s quy hoạnh rừng ngày càng thu hẹp. Đất trồng được tận dụng để sản xuất nông phẩm nhưng lại không được chăm bón khá đầy đủ nên ngày càng bạc màu. Việc tăng cường khai thác và xuất khẩu nhiều chủng loại nguyên vật tư, nhiên liệu thô để đổi lấy lương thực và hàng tiêu dùng đã làm nhiều loại tài nguyên nhanh gọn bị hết sạch. Việc mở rộng những khu công nghiệp, những đô thị mới,… đang làm thu hẹp diện tích s quy hoạnh đất trồng.

Bùng nổ dân số cũng ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của đới nóng. Điều kiện sống thấp ở vùng nông thôn hay trong những khu nhà ổ chuột ờ thành phố là những tác nhân làm cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bị ô nhiễm. Hơn 700 triệu người dân đới nóng không được sử dụng nước sạch, khoảng chừng 80% số người mắc bệnh là vì thiếu nước sạch. Việc khai thác tài nguyên quá mức cần thiết để phục vụ cho số dân đông cũng làm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bị tàn phá.

Để giảm sút sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng, cần giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số, tăng trưởng kinh tế tài chính và nâng cao đời sống của người dân.

Loigiaihay

– Gần 50% dân số toàn thế giới triệu tập ở đới nóng. Những nơi triệu tập dân cư đông đúc là Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Bra-xin.

– Tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên cao → bùng nổ dân số.

⇒ Tác động xấu đi đến tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, gây trở ngại vất vả cho đời sống và tăng trưởng kinh tế tài chính.

@[email protected]@[email protected]

– Dân số đông, ngày càng tăng dân số nhanh đã đẩy nhanh vận tốc khai thác tài nguyên làm suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, diện tích s quy hoạnh rừng ngày càng thu hẹp, đất bạc màu, tài nguyên bị hết sạch, thiếu nước sạch…

– Dân số tăng nhanh tác động lớn đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên:

+ Ô nhiễm nguồn nước: do nước thải sinh hoạt và nước thải từ nhà máy sản xuất,..

+ Ô nhiễm tiếng ồn: tiếng còi xe, tiếng máy móc từ công trường thi công,..

+ Ô nhiễm không khí: do khí thải từ xe cộ, máy móc,..

+ Ô nhiễm đất: sử dụng nhiều phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, nước thải từ những khu công nghiệp,..

– Vì vậy việc giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số để tăng trưởng kinh tế tài chính, nâng cao đời sống của người dân ở đới nóng sẽ có được tác động tích cực tới tài nguyên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Đới nóng triệu tập gần một nửa dân số toàn thế giới. Dân số tăng nhanh dẫn tới bùng nổ dân số, tác động xấu đi tới tài nguyên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Việc giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số, tăng trưởng kinh tế tài chính, nâng cao đời sống của người dân ở đới nóng sẽ có được tác động tích cực tới tài nguyên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Reply
8
0
Chia sẻ

4232

Review Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở đới nóng ra làm sao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sức #ép #dân #số #tới #tài #nguyên #môi #trường #ở #đới #nóng #như #thế #nào