Mẹo về Sức chịu tải của bê tông Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Sức chịu tải của bê tông được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 02:10:17 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tính toán sưc chịu tải cọc bê tông theo TCVN

Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 Móng cọc Tiêu chuẩn thiết kế xuất bản đã khắc phục được những nhược điểm chí tử mà người thiết kế gặp phải và ngầm hiểu với nhau mà TCXDVN 205:1998 do lỗi chính tả hay hướng dẫn chưa rõ ràng. Điều quan trọng hơn là sức chịu tải của cọc dự báo theo tiêu chuẩn mới cho giá trị cao và gần với thực tiễn thí nghiệm nén tĩnh của hàng vô số khu công trình xây dựng trong suốt hơn chục năm của thực tiễn dùng móng cọc.

Như vậy, về cơ sở lý thuyết đã rõ ràng. Nhiệm vụ của người thiết kế giờ là ứng dụng tiêu chuẩn mới trong công tác thao tác dự báo sức chịu tải của cọc bằng phương pháp xây dựng công cụ (ứng dụng, bảng tính Excel). Sau đây xin trình diễn tiến trình ứng dụng TCVN 10304:2014 một cách thực tiễn nhất cho 2 loại cọc phổ cập là cọc khoan nhồi và cọc đóng/ép.

Tính toán sức chịu tải theo vật tư cọc

Hầu hết trường hợp thiết kế thực tiễn là cọc chịu lực nén đúng tâm do đài truyền vào từ khu công trình xây dựng phía trên, vật tư cọc bêtông cốt thép thường dùng công thức tính toán như cấu kiện bêtông chịu nén đúng tâm của TCVN 5574:2012 như sau:

PVL=φ(RbAb+RscAst)PVL=φ(RbAb+RscAst)

Diễn giải công thức:

AstAstlà tổng diện tích s quy hoạnh cốt thép dọc trong cọc

AbAblà diện tích s quy hoạnh bêtông trong cùng tiết diện cọc

RscRsclà cường độ tính toán về nén của cốt thép

RbRblà cường độ tính toán về nén của bêtông cọc, bằng cường độc tính toán gốc của bêtông nhân với những thông số Đk làm việcγcb.γcbγcb.γcbnhư sau:

γcb=0,85γcb=0,85kể đến đổ bêtông trong mức chừng trống gian chật hẹp của hố khoan, ống vách

γcbγcbkể đến phương pháp thi công cọc, trường hợp phổ cập là cọc khoan nhồi tương ứng trường hợp ghi trong TCVN 10304:2014 là Trong những nền, việc khoan và đổ bêtông vào lòng hố khoan dưới dung dịch khoan hoặc dưới nước chịu áp lực đè nén dư (không dùng ống vách)γcb=0,7γcb=0,7. Các trường hợp khác xem mục 7.1.9 của tiêu chuẩn.

Với cọc bêtông cốt thép đúc sẵn đóng, ép, những hệ sốγcb=γcb=1γcb=γcb=1.

φφlà thông số giảm kĩ năng chịu lực do ảnh hưởng của uốn dọc, theo TCVN 5574:2012:

  Vớiλ⩽28,φ=1λ⩽28,φ=1Với28<λ⩽120,φ=1,0280,0000288λ20,0016λ28<λ⩽120,φ=1,0280,0000288λ20,0016λ

Khi tính toán theo cường độ vật tư, xem cọc như một thanh ngàm cứng trong đất tại chiều sâu cách đáy đài một khoảng chừng:l1=lo+2αεl1=lo+2αε

lololà chiều dài đoạn cọc Tính từ lúc đáy đài đến cao độ san nền

αε=5kbpγcEIαε=kbpγcEI5

kklà thông số tỷ suất, tùy từng loại đất xung quanh cọc theo bảng A.1 của TCVN 10304:2014

EElà module đàn hồi của vật tư làm cọc (bêtông)

γc=3γc=3là thông số Đk thao tác riêng với cọc độc lập

2αε2αεkhông được vượt quá chiều sâu đến mũi cọc từ đáy đàihh

λ=l1rλ=l1rlà độ mảnh của cọc,r=IAr=IAlà bán kính quán tính của tiết diện cọc.

Lưu ý với cọc thí nghiệm, cường độ chịu nén gốc củabêtông cọc cần nhân với thông số Đk làm việcγb2=1,1γb2=1,1do tính chất tải trọng nén tĩnh là trong thời điểm tạm thời, thời hạn ngắn.

Trong trường hợp vật tư cọc dùng bêtông cốt thép ứng suất trước, sức chịu tải theo vật tư cọc tính toán theo phía dẫn của TCVN 7888:2008.

Tính toán sức chịu tải cọc theo đất nền trống

Sức chịu tải của cọc theo đất nền trống xác lập riêng với cọc chịu nén như sau:

Qa=γoγnRc,uγkWcQa=γoγnRc,uγkWc

Rc,uRc,ulà sức chịu tải trọng nén cực hạn

WcWclà trọng lượng bản thân cọc có kể tới thông số độ tin cậy bằng 1,1

γoγolà thông số Đk thao tác, kể tới yếu tố tăng mức độ giống hệt của nền đất khi sử dụng móng cọc,lấy bằng 1 riêng với cọc đơn và lấy bằng 1,15 trong móng nhiều cọc

γnγnlàhệ số tin cậy về vai trò của khu công trình xây dựng, lấy bằng 1,2; 1,15 và 1,1 tương ứng với tầm quantrọng của khu công trình xây dựng cấp I, II và III ( Phụ lục F của tiêu chuẩn)

γkγklà thông số độ tin cậy theo đất xác lập theo điều 7.1.11 của tiêu chuẩn

Trong thực hành thực tiễn thiết kế lúc bấy giờ phổ cập tính toán sức chịu tải cọc theo kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) dùng 2 công thức Meyerhof và công thức của Viện kiến trúc Nhật Bản như sau:

Công thức Meyerhof:

Sức chịu tải trọng nén cưc hạn:

Rc,u=qbAb+ufili(kN)Rc,u=qbAb+ufili(kN)

qbqblà cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọcqb=k1Npqb=k1Np

k1k1là Hệ số,k1=40h/d⩽400k1=40h/d⩽400với cọc đóng/ép vàk1=120k1=120với cọc khoan nhồi

hhlà chiều sâu hạ cọc

NpNplà chỉ số SPT trung bình trong mức chừng 1d phía dưới mũi cọc và 4d phía trên mũi cọc

fifilà cường độ sức kháng của đất theo thân cọc

  trong những lớp đất rờifi=k2Ns,ifi=k2Ns,itrong những lớp đất dínhfi=αcu,ifi=αcu,i

k2k2là thông số lấy bằng2,02,0với cọc đóng/ép và bằng1,01,0với cọc khoan nhồi

ααlà thông số xác lập theo biểu đồ trên hình G.2 của tiêu chuẩn

Ns,iNs,ilà chỉ số SPT trung bình của lớp đất thứ i trên thân cọc

cu,icu,ilà cường độ sức kháng cắt không thoát nước của lớp đất thứ i trên thân cọccu,i=6,25Nc,i(kPa)cu,i=6,25Nc,i(kPa)

Nc,iNc,ilà chỉ số SPT trong đất dính của lớp đất thứ i trên thân cọc.

Công thức của Viện kiến trúc Nhật Bản:

Rc,u=qbAb+u(fc,ilc,i+fs,ils,i)Rc,u=qbAb+u(fc,ilc,i+fs,ils,i)

qbqblà cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc, xác lập như sau:

  Khi mũi cọc nằm trong lớp đất rờiqb=300Npqb=300Npcho cọc đóng/ép vàqb=150Npqb=150Npcho cọc khoan nhồiKhi mũi cọc nằm trong lớp đất dínhqb=9cuqb=9cucho cọc đóng/ép vàqb=6cuqb=6cucho cọc khoan nhồi

fs,ifs,ilà cường độ sức kháng trung bình trên đoạn cọc nằm trong lớp đất rời thứ ifs,i=10Ns,i/3fs,i=10Ns,i/3

fc,ifc,ilà cường độ sức kháng trung bình trên đoạn cọc nằm trong lớp đất dínhthứ ifc,i=αpfLcu,ifc,i=αpfLcu,i

αpαplà thông số kiểm soát và điều chỉnh cho cọc đóng/ép vàfLfLlà thông số kiểm soát và điều chỉnh theo độ mảnhh/dh/dcủa cọc đóng, bằng 1 cho cọc khoan nhồi, xác lập như những biểu đồ sau của tiêu chuẩn:

ls,ils,ilà chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất rời thứ i

lc,ilc,ilà chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất dínhthứ i

NpNpĐối với nhiều chủng loại đất cát, nếu trị sốNp>50Np>50thì chỉ lấyNp=50Np=50, nếu trị sốNs,i>50Ns,i>50thì lấyNs,i=50Ns,i=50

Đối với nền đá hoặc cuội sỏi trạng thái chặt, khiNp>100Np>100thì lấyqb=20MPaqb=20MPacho cọc đóng/ép và cọc khoan nhồi có giải pháp làm sạch mũi cọc tin cậy và bơm vữa ximăng gia cường đất dưới mũi cọc.

Thông thường riêng với nền có nhiều lớp đất dính dọc theo thân cọc, giá trị sức chịu tải đất nền trống tính theo công thức Nhật Bản thường to nhiều hơn công thức Meyerhof. Người thiết kế nên lựa chọn giá trị làm sức chịu tải dự báo theo một trong haicông thức trên, từ đó quyết định hành động giá trị tải trọng thí nghiệm nén tĩnh max làm vị trí căn cứ kiểm soát và điều chỉnh cho cọc đại trà phổ thông sau này.

Kiểm tra kĩ năng chịu tải của cọc

Theo quy định của TCVN 10304:2014, tải trọng nén dọc trục tác dụng lên cọc cần so sánh với sức chịu tải tính toán theo vật tư và theo đất nền trống (QaQa) như tính toán ở trên.

Tải trọng khu công trình xây dựng truyền lên móng làtải trọng tính toán(có thông số vượt tải) theo tiêu chuẩn Việt Nam, do tiêu chuẩn tính toán theo phương pháp Trạng thái số lượng giới hạn.

Kết luận

Cách thực hành thực tiễn tốt nhất là lập bảng tính Excel tính toán sức chịu tải theo đất nền trống tại từng độ sâu mũi cọc so với mặt đất, từ đó hoàn toàn có thể vẽ biểu đồ sức chịu tải cọc theo chiều sâu hạ cọc và người thiết kế lựa chọn chiều sâu hạ mũi cọc để được sức chịu tải hợp lý.

CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn SUMICONS

  Địa chỉ: 214 đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Xưởng cọc:

  135 Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Q9, TP.Hồ Chí Minh85 Đường Đông Minh, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương (cách Big C Dĩ An, Quốc lộ 1K 1km)
  Hotline:0981.222.225 – 0937.567.898E-Mail:

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

18-04-2022 21:41:54 A HÙNG 0918230876

GIÁ CỌC THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Trả lời

://.youtube/watch?v=Y_1ag48nOFA

Reply
7
0
Chia sẻ

4404

Review Sức chịu tải của bê tông ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sức chịu tải của bê tông tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Sức chịu tải của bê tông miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Sức chịu tải của bê tông Free.

Thảo Luận vướng mắc về Sức chịu tải của bê tông

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sức chịu tải của bê tông vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sức #chịu #tải #của #bê #tông