Thủ Thuật Hướng dẫn Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-23 10:25:38 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xóa bỏ hóa đơn được thực thi khi hóa đơn đã được lập nhưng chưa xé thoát khỏi cuống. Hóa đơn này phải yêu cầu không được giao cho bên shopping mà tôi đã phát hiện ra sai sót. Khi đó, kế toán viên nên phải tiến hành gạch chéo toàn bộ những liên và lưu giữ lại toàn bộ những hóa đơn đã biết thành gạch trước đó. 

Nội dung chính

  Hủy hóa đơn#1. Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT#2.Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ#2.1 Xóa bỏ hóa đơn#2.2 Hủy hóa đơn#3. Các trường hợp hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng#4. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng#5. Các vướng mắc liên quan#1. Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT#2.Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ#2.1 Xóa bỏ hóa đơn#2.2 Hủy hóa đơn#3. Các trường hợp hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng#4. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng#5. Các vướng mắc liên quanVideo liên quan

Những hóa đơn đã được giao lại cho bên shopping nhưng bên shopping vẫn chưa thực thi kê khai hóa đơn đó. Như vậy trong trường hợp này, bên shopping phát hiện ra được sai sót trên hóa đơn của tớ có liên quan đến mã số thuế, tiền thuế, nên phải lập biên bản tịch thu. Thu hồi toàn bộ những liên của những hóa đơn đã biết thành viết sai  và tiếp theo đó gạch chéo toàn bộ những liên của hóa đơn. Hóa đơn viết sai đó không được vứt đi mà kế toán viên phải giữ lại toàn bộ những hóa đơn đó. 

Trường hợp hóa đơn đã biết thành hủy hoặc bị tịch thu khi bên bán đã giao cho bên shopping. Tuy nhiên bên shopping lại trả lại thành phầm & hàng hóa đã mua, không lấy hàng nữa. Người shopping trong trường hợp này là khách lẻ và không hoàn toàn có thể xuất hóa đơn. Trường hợp này, hai bên sẽ lập biên bản ghi rõ ràng về nguyên do trả hàng và làm biên bản tịch thu hóa đơn. 

Tóm lại: Những hóa đơn viết sai thông tin, lỗi do bên người lập hóa đơn nên phải gạch chéo, tịch thu hoặc hủy đều đưa hết vào trong cột “xóa khỏi”. Đối với trường hợp này, không phân biệt hóa đơn đã xé hay chưa xé khỏi cuống.

>>>>> Xử lý hóa đơn điện tử lập sai ngày tháng

Hủy hóa đơn

Hóa đơn được xác nhận là đã hủy

Hóa đơn được xác nhận là đã hủy trong những trường hợp như sau: 

  Hóa đơn in thử; hóa đơn in sai; hóa đơn in hỏng; hóa đơn in thừa.
  Những bản phim, bản kẽm và những công cụ có tính năng tương tự ở trong việc tạo ra hóa đơn tự đặt in. Hóa đơn được xác lập là đã hủy lúc không hề nguyên dạng ban đầu. Hoặc khi hóa đơn không hề tồn tại chữ trên hóa đơn để hoàn toàn có thể lắp ghép lại. Có thể chụp hoặc thực thi Phục hồi theo nguyên bản. 
  Những hóa đơn tự đặt in được xác lập là đã hủy hóa đơn khi ứng dụng tạo hóa đơn không thể tiếp tục in hóa đơn. 

Những trường hợp sau kế toán viên được phép hủy hóa đơn

  Các hóa đơn in bị sai; in bị trùng, hóa đơn in thừa. Những hóa đơn này nên phải được hủy trước lúc doanh nghiệp tiến hành thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. 
  Trường hợp những tổ chức triển khai, hộ, thành viên có hóa đơn nhưng không sử dụng phải thực thi hủy. Đối với thời hạn hủy hóa đơn phải chậm nhất 30 ngày. Tính Tính từ lúc ngày thực thi thông báo với cơ quan thuế. 
  Đối với trường hợp tổ chức triển khai, hộ và thành viên vẫn còn đấy lưu giữ hóa đơn thuộc trong trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng. Thời hạn hủy hóa đơn trong trường hợp này quy định chậm nhất 10 ngày. Tính Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông báo hóa đơn đang không còn giá trị sử dụng. 
  Toàn bộ những hóa đơn đã được lập của DN hủy theo như đúng quy định của pháp lý về kế toán. 
  Toàn bộ những hóa đơn vẫn không được lập nhưng lại là vật chứng của những vụ án quan trọng. Những hóa đơn này sẽ không còn được hủy mà được xử lý theo quy định của pháp lý. 

Cần sẵn sàng sẵn sàng những sách vở sau khi tiến hành hủy hóa đơn: 

  Quyết định về việc xây dựng Hội đồng hủy hóa đơn. Ngoại trừ những trường hợp là hộ và thành viên marketing thương mại. 
  Bảng kiểm kê lại hóa đơn cần hủy và có ghi rõ ràng hóa đơn. 
  Biên bản hủy hóa đơn
  Thông báo về kết quả hủy hóa đơn

So sánh xoá bỏ hóa đơn và hủy hóa đơn

Xoá bỏ hóa đơn và hủy hóa đơn là hai khái niệm thật nhiều người nhầm lẫn. Để giúp những bạn kế toán viên phân biệt rõ ràng và thấy được sự rất khác nhau giữa 2 khái niệm này, HoaTieu mời tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết.

Xoá bỏ hóa đơn

Huỷ hóa đơn

Hoá đơn được ghi vào cột “XOÁ BỎ” là những hoá đơn thuộc những những trường hợp dưới đây:

– Hóa đơn phát hiện lập sai (chưa giao cho những người dân tiêu dùng) thì gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn này lại.

– Hóa đơn được phát hiện lập sai (đã giao cho những người dân tiêu dùng nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản tịch thu những liên của hóa đơn viết sai và gạch chéo những liên, lưu giữ hóa đơn đó.

(Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập)

– Hoá đơn được tịch thu hoặc huỷ trong trường hợp người shopping là đối tượng người dùng không còn hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản tịch thu hóa đơn đã lập.

(Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn)

=> Tất cả những hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, tịch thu hoặc hủy thì những bạn cho hết vào cột “XÓA BỎ”

Cột “HỦY”: Là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) DN có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực thi huỷ hoá đơn.

– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, Tính từ lúc ngày thông báo với cơ quan thuế.

– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực thi giải pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức triển khai, hộ, thành viên phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ thời điểm ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập của những cty kế toán được hủy theo

21:09 12/09/2022 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 phản hồi

Hãng truy thuế kiểm toán Es-Glocal (://es-glocal) xin trình làng tới bạn đọc nội dung bài viết Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ. Các nội dung liên quan đến nội dung bài viết gồm Cách viết hóa đơn GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn, Thời hạn kê khai hóa đơn, Cách xử lý hóa đơn viết sai,mất, bỏ sót, Các mức phạt liên quan đến hóa đơn…

Hủy và Xóa bỏ hóa đơn trong BC THSDHĐ

Để tiện theo dõi những bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

#1. Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT

a) Tổ chức, hộ, thành viên marketing thương mại chỉ được lập và giao cho những người dân tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ nhiều chủng loại hóa đơn theo phía dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng khiến cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho những người dân lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quy trình sản xuất).

– Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa thay thế; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

– Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên những liên hóa đơn có cùng một số trong những.

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu tiền phí của những ngân hàng nhà nước, vé vận tải lối đi bộ hành khách của những cty vận tải lối đi bộ, nhiều chủng loại tem, vé, thẻ và một số trong những trường hợp theo phía dẫn của Bộ Tài chính, khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê rõ ràng số hóa đơn thực tiễn đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn giao người tiêu dùng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với khá đầy đủ đủ những tiêu thức đã được Đk tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Bảng kê được lập hàng tháng, được in ra giấy để tàng trữ dữ gìn và bảo vệ hoặc tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB), đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong). Việc dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ bảng kê thực thi theo quy định hiện hành về dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ tài liệu kế toán. Nếu tàng trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ trưởng cty; dấu cty. Nếu tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của cty và nội dung bảng kê phải đảm bảo hoàn toàn có thể truy vấn kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu. Các cty phải phụ trách về tính chất đúng chuẩn và khá đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong thời gian ngày, trong tháng và phải đảm bảo tàng trữ để phục vụ cho cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao khác khi có yêu cầu”.

d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại có nhiều cty trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân loại cho từng cơ sở trong toàn khối mạng lưới hệ thống thì tổ chức triển khai marketing thương mại phải có sổ theo dõi phân loại số lượng hóa đơn cho từng cty trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các cty trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân loại.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một sever thì tổ chức triển khai marketing thương mại phải có quyết định hành động phương án rõ ràng về việc truy xuất ngẫu nhiên của những cơ sở bán hàng và cty được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được xem từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn khối mạng lưới hệ thống của tổ chức triển khai marketing thương mại.

#2.Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ

#2.1 Xóa bỏ hóa đơn

Theo Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập:

– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (chưa giao cho những người dân tiêu dùng) thì gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn này lại.

– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (đã giao cho những người dân tiêu dùng nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản tịch thu những liên của hóa đơn viết sai. Và gạch chéo những liên, lưu giữ hóa đơn đó.

Theo Khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

– Nếu người shopping là đối tượng người dùng không còn hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản tịch thu hóa đơn đã lập.

Như vậy: Tất cả những hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, tịch thu hoặc hủy thì những bạn cho hết vào cột “XÓA BỎ”

– Cột “HỦY”: Là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

>>>Xem thêm nội dung bài viết cách xử lý hoá đơn viết sai rõ ràng từng trường hợp tại đây nhé!

#2.2 Hủy hóa đơn

Theo Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định Các trường hợp hủy hóa đơn:

– Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

– DN có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực thi huỷ hoá đơn.

+ Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, Tính từ lúc ngày thông báo với cơ quan thuế.

+ Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực thi giải pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức triển khai, hộ, thành viên phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ thời điểm ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

– Các loại hoá đơn đã lập của những cty kế toán được hủy theo quy định của pháp lý về kế toán.

#3. Các trường hợp hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng

a. Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b. Tổ chức, hộ, thành viên có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực thi huỷ hoá đơn.

– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, Tính từ lúc ngày thông báo với cơ quan thuế.

– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực thi giải pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức triển khai, hộ, thành viên phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ thời điểm ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c. Các loại hóa đơn đã lập của những cty kế toán được hủy theo quy định của pháp lý về kế toán.

d. Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của những vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp lý.

Chú ý:

– Nếu những bạn viết sai hóa đơn GTGT những bạn chỉ việc lập biên bản tịch thu hóa đơn là được tránh việc phải làm thủ tục hủy hóa đơn.

– Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh (Không phải hủy hóa đơn).

#4. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng

a. Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

b. Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, đại diện thay mặt thay mặt bộ phận kế toán của tổ chức triển khai)

– Hộ, thành viên marketing thương mại không phải xây dựng Hội đồng khi hủy hoá đơn.

c. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và phụ trách trước pháp lý nếu có sai sót

d. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

– Quyết định xây dựng Hội đồng hủy hoá đơn (trừ trường hợp. hộ, cá nhân marketing thương mại)

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

+ Bảng kiểm kê ghi rõ ràng: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê rõ ràng từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục)

– Biên bản hủy hóa đơn

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

+ Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, nguyên do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

>>> Tải thông báo kết quả hủy hóa đơn tại đây nhé!

Chú ý:

– Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại Doanh nghiệp.

– Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không thật năm (05) ngày Tính từ lúc ngày thực thi huỷ hoá đơn).

– Các hình thức huỷ hoá đơn:

+ Cắt góc (Cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký thủ trưởng đơn vị)

+ Đốt

+ Xé nhỏ

(Trong các hình thức huỷ trên thì các bạn nên chọn Cắt góc, lưu ý thêm: Mỗi chi cục thuế lại yêu cầu 1 hình thức khác nhau. Nơi thì yêu xé nát và lưu tại Công ty không được cắt góc. Nơi thì hướng dẫn là Đốt. Nơi thì hướng dẫn cắt góc …)

#5. Các vướng mắc liên quan

Hỏi: Cách phân biệt rõ ràng giữa cột hủy và xóa khỏi hóa đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ra làm sao?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ Cách phân biệt rõ ràng giữa cột hủy và xóa khỏi hóa đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì có phải hủy hóa đơn không?

Trả lời: Không bạn nhé, chỉ việc lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh.

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa tổng hợp đến bạn đọc nội dung bài viết Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ theo quy định tiên tiến và phát triển nhất. ES-GLOCAL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc thời hạn qua đã ủng hộ chúng tôi. Nếu có yếu tố chưa rõ hoặc cần tương hỗ, bạn đọc hoàn toàn có thể để lại phản hồi phía dưới hoặc đặt vướng mắc theo đường dẫn dưới đây để được tương hỗ trong thời hạn sớm nhất:://es-glocal/hoi-dap/.Cảm ơn những bạn, chúc những bạn thành công xuất sắc!

Page 2

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL được xây dựng và hoạt đông từ năm 2010 đến nay, luôn đón đầu là Hãng Kiểm toán phục vụ dịch vụ chuyên ngành nghành Kiểm toán, Kế toán, Thẩm định giá, tư vấn tài chính, thuế, góp vốn đầu tư,…CHẤT LƯỢNG ở Việt Nam

Page 3

21:09 12/09/2022 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 phản hồi

Hãng truy thuế kiểm toán Es-Glocal (://es-glocal) xin trình làng tới bạn đọc nội dung bài viết Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ. Các nội dung liên quan đến nội dung bài viết gồm Cách viết hóa đơn GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn, Thời hạn kê khai hóa đơn, Cách xử lý hóa đơn viết sai,mất, bỏ sót, Các mức phạt liên quan đến hóa đơn…

Hủy và Xóa bỏ hóa đơn trong BC THSDHĐ

Để tiện theo dõi những bạn lướt qua nội dung dưới đây trước nhé:

#1. Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT

a) Tổ chức, hộ, thành viên marketing thương mại chỉ được lập và giao cho những người dân tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ nhiều chủng loại hóa đơn theo phía dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng khiến cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho những người dân lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quy trình sản xuất).

– Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa thay thế; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

– Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên những liên hóa đơn có cùng một số trong những.

Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu tiền phí của những ngân hàng nhà nước, vé vận tải lối đi bộ hành khách của những cty vận tải lối đi bộ, nhiều chủng loại tem, vé, thẻ và một số trong những trường hợp theo phía dẫn của Bộ Tài chính, khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê rõ ràng số hóa đơn thực tiễn đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn giao người tiêu dùng được thể hiện trên một dòng của Bảng kê với khá đầy đủ đủ những tiêu thức đã được Đk tại hóa đơn mẫu gửi cùng Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Bảng kê được lập hàng tháng, được in ra giấy để tàng trữ dữ gìn và bảo vệ hoặc tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB), đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong). Việc dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ bảng kê thực thi theo quy định hiện hành về dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ tài liệu kế toán. Nếu tàng trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên, chữ ký thủ trưởng cty; dấu cty. Nếu tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của cty và nội dung bảng kê phải đảm bảo hoàn toàn có thể truy vấn kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu. Các cty phải phụ trách về tính chất đúng chuẩn và khá đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong thời gian ngày, trong tháng và phải đảm bảo tàng trữ để phục vụ cho cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao khác khi có yêu cầu”.

d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại có nhiều cty trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân loại cho từng cơ sở trong toàn khối mạng lưới hệ thống thì tổ chức triển khai marketing thương mại phải có sổ theo dõi phân loại số lượng hóa đơn cho từng cty trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các cty trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân loại.

Trường hợp tổ chức triển khai marketing thương mại có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một sever thì tổ chức triển khai marketing thương mại phải có quyết định hành động phương án rõ ràng về việc truy xuất ngẫu nhiên của những cơ sở bán hàng và cty được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được xem từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn khối mạng lưới hệ thống của tổ chức triển khai marketing thương mại.

#2.Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ

#2.1 Xóa bỏ hóa đơn

Theo Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn xử lý riêng với hóa đơn đã lập:

– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (chưa giao cho những người dân tiêu dùng) thì gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn này lại.

– Nếu phát hiện hóa đơn lập sai (đã giao cho những người dân tiêu dùng nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản tịch thu những liên của hóa đơn viết sai. Và gạch chéo những liên, lưu giữ hóa đơn đó.

Theo Khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

– Nếu người shopping là đối tượng người dùng không còn hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản tịch thu hóa đơn đã lập.

Như vậy: Tất cả những hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, tịch thu hoặc hủy thì những bạn cho hết vào cột “XÓA BỎ”

– Cột “HỦY”: Là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

>>>Xem thêm nội dung bài viết cách xử lý hoá đơn viết sai rõ ràng từng trường hợp tại đây nhé!

#2.2 Hủy hóa đơn

Theo Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định Các trường hợp hủy hóa đơn:

– Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

– DN có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực thi huỷ hoá đơn.

+ Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, Tính từ lúc ngày thông báo với cơ quan thuế.

+ Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực thi giải pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức triển khai, hộ, thành viên phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ thời điểm ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

– Các loại hoá đơn đã lập của những cty kế toán được hủy theo quy định của pháp lý về kế toán.

#3. Các trường hợp hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng

a. Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước lúc thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b. Tổ chức, hộ, thành viên có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực thi huỷ hoá đơn.

– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, Tính từ lúc ngày thông báo với cơ quan thuế.

– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực thi giải pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức triển khai, hộ, thành viên phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày Tính từ lúc ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ thời điểm ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c. Các loại hóa đơn đã lập của những cty kế toán được hủy theo quy định của pháp lý về kế toán.

d. Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của những vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp lý.

Chú ý:

– Nếu những bạn viết sai hóa đơn GTGT những bạn chỉ việc lập biên bản tịch thu hóa đơn là được tránh việc phải làm thủ tục hủy hóa đơn.

– Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh (Không phải hủy hóa đơn).

#4. Thủ tục hủy hóa đơn giá trị ngày càng tăng

a. Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

b. Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo, đại diện thay mặt thay mặt bộ phận kế toán của tổ chức triển khai)

– Hộ, thành viên marketing thương mại không phải xây dựng Hội đồng khi hủy hoá đơn.

c. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và phụ trách trước pháp lý nếu có sai sót

d. Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

– Quyết định xây dựng Hội đồng hủy hoá đơn (trừ trường hợp. hộ, cá nhân marketing thương mại)

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

+ Bảng kiểm kê ghi rõ ràng: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê rõ ràng từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục)

– Biên bản hủy hóa đơn

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

+ Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, nguyên do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

>>> Tải thông báo kết quả hủy hóa đơn tại đây nhé!

Chú ý:

– Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại Doanh nghiệp.

– Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không thật năm (05) ngày Tính từ lúc ngày thực thi huỷ hoá đơn).

– Các hình thức huỷ hoá đơn:

+ Cắt góc (Cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký thủ trưởng đơn vị)

+ Đốt

+ Xé nhỏ

(Trong các hình thức huỷ trên thì các bạn nên chọn Cắt góc, lưu ý thêm: Mỗi chi cục thuế lại yêu cầu 1 hình thức khác nhau. Nơi thì yêu xé nát và lưu tại Công ty không được cắt góc. Nơi thì hướng dẫn là Đốt. Nơi thì hướng dẫn cắt góc …)

#5. Các vướng mắc liên quan

Hỏi: Cách phân biệt rõ ràng giữa cột hủy và xóa khỏi hóa đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ra làm sao?

Trả lời: ES-GLOCAL đã chia sẻ Cách phân biệt rõ ràng giữa cột hủy và xóa khỏi hóa đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì có phải hủy hóa đơn không?

Trả lời: Không bạn nhé, chỉ việc lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và xuất hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh.

Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa tổng hợp đến bạn đọc nội dung bài viết Phân biệt rõ ràng giữa cột HỦY và XÓA BỎ hóa đơn trong BC THSDHĐ theo quy định tiên tiến và phát triển nhất. ES-GLOCAL xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc thời hạn qua đã ủng hộ chúng tôi. Nếu có yếu tố chưa rõ hoặc cần tương hỗ, bạn đọc hoàn toàn có thể để lại phản hồi phía dưới hoặc đặt vướng mắc theo đường dẫn dưới đây để được tương hỗ trong thời hạn sớm nhất:://es-glocal/hoi-dap/.Cảm ơn những bạn, chúc những bạn thành công xuất sắc!

Reply
0
0
Chia sẻ

4490

Video Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sự rất khác nhau giữa hóa đơn hủy và hóa đơn xóa khỏi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sự #khác #nhau #giữa #hóa #đơn #hủy #và #hóa #đơn #xóa #bỏ