Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi được Update vào lúc : 2022-08-06 03:50:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 35: Ưu thế lai

Câu 1: (NB) Ưu thế lai là hiện tượng kỳ lạ

A. con lai giảm sức sinh sản so với bố mẹ.

B. con lai có tính chống chịu kém so với bố mẹ.

C. con lai có sức sống cao hơn bố mẹ.

D. con lai duy trì kiểu gen vốn có ở bố mẹ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Ưu thế lai là hiện tượng kỳ lạ con lai có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, tăng trưởng mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, những tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ.

Câu 2: (TH) Ưu thế lai biểu lộ ra làm sao qua những thế hệ?

A. Biểu hiện cao nhất ở thế hệ P, tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ.

B. Biểu hiện cao nhất ở thế hệ F1, tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ.

C. Biểu hiện cao nhất ở thế hệ F2, tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ.

D. Biểu hiện cao nhất ở thế hệ Fb, tiếp theo đó tăng dần qua những thế hệ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất ở đời lai F1 tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ

Câu 3: (NB) Ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất lúc thực thi phép lai giữa

A. những thành viên khác loài.

B. những dòng thuần có kiểu gen rất khác nhau.

C. những thành viên được sinh ra từ một cặp bố mẹ.

D. hoa đực và hoa cái trên cùng một cây.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất lúc thực thi phép lai Một trong những dòng thuần có kiểu gen rất khác nhau.

Câu 4: (VD) Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực có nhiều tính trạng tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai, tại sao?

A. Đúng, vì con giống đã được tinh lọc.

B. Đúng, vì tạo nên dòng thuần chủng nhằm mục đích giữ được vốn gen tốt.

C. Sai, vì đấy là giao phối gần hoàn toàn có thể gây thoái hóa giống.

D. Sai, vì trong đàn có ít con nên không chọn được con giống tốt.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Giữ lại con đực có nhiều tính trạng tốt làm giống cho đàn của nó là sai. Vì đấy là giao phối gần hoàn toàn có thể gây thoái hóa giống, con đực F1 có nhiều tính trạng tốt nhưng qua nhiều thế hệ giao phối gần thì ưu thế lai giảm dần → nhiều tính trạng xấu biểu lộ.

Câu 5: (NB) Khi thực thi lai Một trong những dòng thuần mang kiểu gen rất khác nhau thì ưu thế lai thể hiện rõ ràng nhất ở thế hệ con lai thứ mấy?

A. Thứ 1.             

B. Thứ 2.             

C. Thứ 3.             

D. Mọi thế hệ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất ở đời lai F1.

Câu 6: (TH) Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng thứ nhất là

A. lai khác dòng.                              

B. lai kinh tế tài chính.

C. lai phân tích.                               

D. tạo ra những dòng thuần.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng thứ nhất là tạo ra những dòng thuần

Câu 7: (NB) Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp hầu hết nào sau này?

A. Tự thụ phấn.                               

B. Lai kinh tế tài chính.

C. Lai khác dòng.                             

D. Lai phân tích.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta hầu hết dùng phương pháp lai khác dòng.

Câu 8: (VD) Tại sao ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất ở F1, còn tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ?

A. Vì những thế hệ sau, tỉ lệ những tổng hợp đồng hợp trội giảm dần và không được biểu lộ.

B. Vì những thế hệ sau, tỉ lệ những tổng hợp đồng hợp trội biểu lộ những đặc tính xấu.

C. Vì những thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp lặn tăng dần và biểu lộ những đặc tính xấu.

D. Vì những thế hệ sau, tỉ lệ đồng hợp giảm dần, dị hợp tăng dần và biểu lộ những đặc tính xấu.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Khi tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm, kiểu gen đồng hợp tử tăng qua những thế hệ → tỉ lệ kiểu hình đồng hợp tử lặn tăng → gây hại.

Câu 9: (NB) Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào sau này?

A. Cho con lai F1 lai hữu tính với nhau.

B. Nhân giống vô tính bằng giâm, chiết, ghép,…

C. Lai kinh tế tài chính giữa 2 dòng thuần rất khác nhau.

D. Cho F1 lai với P.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Muốn duy trì được ưu thế lai người ta thường dùng những giải pháp nhân giống vô tính: giâm cành, chiết cành, nuôi cấy mô,…

Câu 10: (TH) Trong chăn nuôi, để tận dụng ưu thế lai, người ta dùng phép lai nào sau này?

A. Giao phối cận huyết.                   

B. Lai kinh tế tài chính.

C. Lai phân tích.

D. Giao phối ngẫu nhiên.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Trong chăn nuôi, để tận dụng ưu thế lai, người ta dùng phép lai kinh tế tài chính.

Câu 11: (NB) Lai kinh tế tài chính là

A. cho vật nuôi giao phối cận huyết qua một, hai thế hệ rồi dùng con lai làm thành phầm.

B. lai giữa 2 loài rất khác nhau rồi dùng con lai làm giống.

C. lai giữa 2 dòng thuần rất khác nhau rồi dùng con lai làm giống.

D. lai giữa 2 dòng thuần rất khác nhau rồi dùng con lai làm thành phầm.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Lai kinh tế tài chính là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần rất khác nhau rồi dùng khung hình lai F1 làm thành phầm, không dùng nó làm giống.

Câu 12: (TH) Ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất ở con lai của phép lai nào sau này?

A. P: AABbDD × AABbDD.

B. P: AaBBDD × Aabbdd.

C. P: AAbbDD × aaBBdd.

D. P: aabbdd × aabbdd.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

AAbbDD × aaBBdd là hai dòng thuần chủng tương phản, tạo Ra đời con F1 dị hợp về toàn bộ những cặp gen là AaBbDd, có ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất.

Câu 13: (VD) Về mặt di truyền, người ta không dùng con lai kinh tế tài chính làm giống vì

A. con lai kinh tế tài chính là giống không thuần chủng.

B. con lai kinh tế tài chính là thể dị hợp sẽ phân li và tạo ở đời sau thể đồng hợp lặn biểu lộ kiểu hình xấu.

C. làm giảm kiểu gen ở đời con.

D. làm tăng kiểu hình ở đời con.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Người ta không dùng con lai kinh tế tài chính làm giống vì con lai kinh tế tài chính là thể dị hợp sẽ phân li và tạo ở đời sau thể đồng hợp lặn biểu lộ kiểu hình xấu.

Câu 14: (TH) Phép lai nào dưới đây gọi là lai kinh tế tài chính?

A. Lai ngô Việt Nam với ngô Mêxicô.

B. Lai lúa Việt Nam với lúa Trung Quốc.

C. Lai cà chua hồng Việt Nam với cà chua Ba Lan trắng.

D. Lai bò vàng Thanh Hóa với bò Hônsten Hà Lan.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Lai bò vàng Thanh Hóa với bò Hônsten Hà Lan là phép lai kinh tế tài chính.

A, B, C đều là lai cây trồng trong lúc lai kinh tế tài chính là phép lai cặp vật nuôi bố mẹ.

Câu 15: (TH) Lai bò vàng Thanh Hoá và bò Hônsten Hà Lan người ta dùng con lai để

A. làm giống.

B. lấy thịt.

C. lấy sữa.

D. làm sức kéo.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Lai bò vàng Thanh Hoá và bò Hônsten Hà Lan là phép lai kinh tế tài chính, người ta dùng con lai để thu thành phầm (lấy sữa).

Câu 16: Hiện tượng khung hình lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, tăng trưởng mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, những tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ được gọi là gì?

A. Ưu thế lai.

B. Dòng thuần.

C. Tự thụ phấn.

D. Thoái hóa.

Hiển thị đáp án  

Câu 17: Đặc điểm nào sau này không phải là biểu lộ của ưu thế lai?

A. Cơ thể lai F1 có sức sống cao, sinh trưởng tăng trưởng mạnh.

B. Cơ thể lai F1 có năng suất giảm.

C. Ưu thế lai biểu lộ cao nhất ở F1, tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ.

D. Cơ thể lai F1 hoàn toàn có thể chống chịu tốt hơn với những điều hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên so với khung hình mẹ.

Hiển thị đáp án  

Câu 18: Phát biểu nào sau này không đúng về ưu thế lai?

A. Ưu thế lai biểu lộ cao nhất ở F1, tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ.

B. Sự triệu tập những gen trọi có lợi ở khung hình lai F1 là một nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ưu thế lai.

C. Để khắc phục hiện tượng kỳ lạ ưu thế lai giảm dần qua những thế hệ, người ta dùng phương pháp nhân giống hữu tính.

D. Khi lai những dòng thuần với nhau, ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất.

Hiển thị đáp án  

Câu 19: Để tạo ưu thế lai ở thực vật, người ta hầu hết dùng phương pháp lai nào?

A. Tự thụ phấn.

B. Lai phân tích.

C. Lai khác dòng.

D. Lai kinh tế tài chính.

Hiển thị đáp án  

Câu 20: Phương pháp lai khác dòng được sử dụng rộng tự do ở thực vật nào sau này?

A. Ngô, lúa.

B. Chè, hoa hồng.

C. Bắp cải, cà rốt.

D. Nha đam, mía.

Hiển thị đáp án  

Câu 21: Phương pháp mà cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần rất khác nhau rồi dùng con lai F1 làm thành phầm, không dùng nó làm giống được gọi là

A. Lai kinh tế tài chính.

B. Ngẫu phối.

C. Giao phối gần.

D. Lai phân tích.

Hiển thị đáp án  

Câu 22: Ở việt nam, lai kinh tế tài chính được thực thi dưới hình thức nào?

A. Dùng con đực thuộc giống trong nước cho giao phối với con cháu thuốc giống thuần nhập nội.

B. Dùng con cháu thuộc giống trong nước cho giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội.

C. Dùng con đực và con cháu nhập từ quốc tế về cho giao phối với nhau.

D. Dùng con đực và con cháu ở trong nước cho giao phối với nhau.

Hiển thị đáp án  

Câu 23: Ngày nay, việc tạo con lai kinh tế tài chính riêng với bò và lợn có nhiều thuận tiện nhờ kĩ thuật nào?

A. Kỹ thuật kích thích nhiều trứng cùng rụng một lúc để thụ tinh.

B. Kỹ thuật giữ tinh ướp đông.

C. Thụ tinh tự tạo.

D. Tất cả những kỹ thuật trên.

Hiển thị đáp án  

Câu 24: Vì sao không dùng con lai kinh tế tài chính làm giống?

A. Vì những con lai giao phối với nhau hoàn toàn có thể tạo thể đồng hợp lặn ảnh hưởng đén năng suất và chất lượng thành phầm của những thế hệ tiếp theo.

B. Vì những con lai không hoàn toàn có thể thụ tinh.

C. Vì những con lai thụ tinh tạo hợp tử không bình thường.

D. Không có đáp án nào đúng.

Hiển thị đáp án  

Câu 25: Muốn duy trì ưu thế lai cần sử dụng phương pháp gì?

A. Nhân giống vô tính.

B. Lai phân tích.

C. Lai kinh tế tài chính.

D. Nhân giống hữu tính.

Hiển thị đáp án  

Câu 26: Hiện tượng khung hình lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, tăng trưởng mạnh hơn, chống chịu tốt hơ, những tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ được gọi là gì?

A. Ưu thế lai.

B. Thoái hóa.

C. Dòng thuần.

D. Tự thụ phấn.

Hiển thị đáp án  

Câu 27: Đặc điểm nào sau này không phải là biểu lộ của ưu thế lai?

A. Cơ thể lai F1 có sức sống cao, sinh trưởng tăng trưởng mạnh.

B. Cơ thể lai F1 có năng suất giảm.

C. Cơ thể lai F1 hoàn toàn có thể chống chịu tốt hơn với những điều hiện môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên so với khung hình mẹ.

D. Ưu thế lai biểu lộ cao nhất ở F1, tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ.

Hiển thị đáp án  

Câu 28: Phát biểu nào sau này không đúng về ưu thế lai?

A. Sự triệu tập những gen trọi có lợi ở khung hình lai F1 là một nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ưu thế lai.

B. Ưu thế lai biểu lộ cao nhất ở F1, tiếp theo đó giảm dần qua những thế hệ.

C. Để khắc phục hiện tượng kỳ lạ ưu thế lai giảm dần qua những thế hệ, người ta dùng phương pháp nhân giống hữu tính.

D. Khi lai những dòng thuần với nhau, ưu thế lai biểu lộ rõ ràng nhất.

Hiển thị đáp án  

Câu 29: Để tạo ưu thế lai ở thực vật, người ta hầu hết dùng phương pháp lai nào?

A. Lai phân tích.

B. Tự thụ phấn.

C. Lai khác dòng.

D. Lai kinh tế tài chính.

Hiển thị đáp án  

Câu 30: Phương pháp lai khác dòng được sử dụng rộng tự do ở thực vật nào sau này?

A. Ngô, lúa.

B. Nha đam, mía.

C. Chè, hoa hồng.

D. Bắp cải, cà rốt.

Hiển thị đáp án  

Câu 31: Phương pháp mà cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần rất khác nhau rồi dùng con lai F1 làm thành phầm, không dùng nó làm giống được gọi là

A. Lai kinh tế tài chính.

B. Lai phân tích.

C. Ngẫu phối.

D. Giao phối gần.

Hiển thị đáp án  

Câu 32: Ở việt nam, lai kinh tế tài chính được thực thi dưới hình thức nào?

A. Dùng con đực thuộc giống trong nước cho giao phối với con cháu thuốc giống thuần nhập nội.

B. Dùng con cháu thuộc giống trong nước cho giao phối với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội.

C. Dùng con đực và con cháu ở trong nước cho giao phối với nhau.

D. Dùng con đực và con cháu nhập từ quốc tế về cho giao phối với nhau.

Hiển thị đáp án  

Câu 33: Ngày nay,việc tạo con lai kinh tế tài chính riêng với bò và lợn có nhiều thuận tiện nhờ kĩ thuật nào?

A. Kĩ thuật giữ tinh ướp đông.

B. Thụ tinh tự tạo.

C. Kĩ thuật kích thích nhiều trứng cùng rụng một lúc để thụ tinh.

D. Tất cả những kĩ thuật trên.

Hiển thị đáp án  

Câu 34: Vì sao không dùng con lai kinh tế tài chính làm giống?

A. Vì những con lai không hoàn toàn có thể thụ tinh.

B. Vì những con lai thụ tinh tạo hợp tử không bình thường.

C. Vì những con lai giao phối với nhau hoàn toàn có thể tạo thể đồng hợp lặn ảnh hưởng đén năng suất và chất lượng thành phầm của những thế hệ tiếp theo.

D. Không có đáp án nào đúng

Hiển thị đáp án  

Câu 35: Muốn duy trì ưu thế lai cần sử dụng phương pháp gì?

A. Nhân giống vô tính.

B. Nhân giống hữu tính.

C. Lai phân tích.

D. Lai kinh tế tài chính.

Hiển thị đáp án  

Các vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 36: Các phương pháp tinh lọc

Trắc nghiệm Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Trắc nghiệm Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Trắc nghiệm Bài 41: Môi trường và những tác nhân sinh thái xanh

Trắc nghiệm Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

4064

Video Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phép lai nào sau này gây thoái hóa giống ở vật nuôi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phép #lai #nào #sau #đây #gây #thoái #hóa #giống #ở #vật #nuôi