Mẹo Hướng dẫn Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 03:04:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1.Mệnh đề quan hệ là gì ?

Mệnh đề quan hệ còn được gọi là mệnh đề tính ngữ ( adjective clause ) vì nó là một mệnh đề phụ được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó ( tiền ngữ ). Mệnh đề quan hệ được nối với mệnh đề chính bởi những đại từ quan hệ ( relative pronouns ). WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT hoặc cấc trạng từ quan hệ ( relative adverbs ) WHEN, WHERE, WHY.

Nội dung chính

  1.Mệnh đề quan hệ là gì ?Các loại mệnh đề quan hệ trong tiếng anh* Mệnh đề quan hệ xác lập (Defining relative clauses)* Mệnh đề quan hệ không xác lập (Non – defining clauses)B.Relative Clauses -Mệnh đề quan hệI. Các đại từ quan hệII. Các trạng từ quan hệI. Định nghĩa mệnh đề quan hệII. Các loại mệnh đề quan hệ1. Cách dùng trạng từ liên hệ trong ngữ pháp tiếng AnhLiên hệ với mệnh đề quan hệXác định trạng từ liên hệVideo liên quan

Mệnh đề quan hệ đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa.

Các loại mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

* Mệnh đề quan hệ xác lập (Defining relative clauses)

  Là mệnh đề quan hệ dùng cho danh từ Chưa xác lập. Đây là mệnh đề quan hệ thiết yếu vì danh từ phía trước chưa xác lập, không còn nó câu sẽ không còn rõ nghĩa.

Ex:- The man who met me the airport gave me the money.

Ta gọi mệnh đề who met me the airport là mệnh đề quan hệ xác lập vì nó rất thiết yếu để tương hỗ update ý nghĩa cho chủ ngữ The man. Nếu không còn nó, câu trên sẽ rất mơ hồ vì ta không biết The man là người đàn ông nào cả.

Ex: The book (which / that) you lent me is very interesting.

Ex: The man (whom / that) you met yesterday is coming to my house for dinner.

* Mệnh đề quan hệ không xác lập (Non – defining clauses)

  Là mệnh đề quan hệ dùng cho danh từ Đã xác lập. Đây là mệnh đề quan hệ không thiết yếu vì danh từ phía trước nó đã xác lập, không còn nó câu vẫn rõ nghĩa. Mệnh đề này được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Mệnh đề này sẽ không còn được sử dụng “That”

Cách nhận diện món đồ:

+ Chủ ngữ là danh từ riêng (Proper noun) hoặc danh từ chỉ vật duy nhất.

+ Dùng cho những Tính từ sở hữu: His, her, my, your, their

+ Đại từ chỉ định: This, That, These, Those

Ex: Shakespeare, who wrote “Romeo and Juliet”, died in 1616.

(Shakespeare, người viết “Romeo & Juliet”, đã chết năm 1616)

Ta gọi mệnh đề who wrote “Romeo & Juliet” là mệnh đề quan hệ không xác lập vì nó chỉ tương hỗ update nghĩa cho chủ ngữ Shakespeare, nếu bỏ nó đi câu vẫn khá đầy đủ nghĩa.

Ex: That house, which was built a few months ago, doesn’t look modern.

(Ngôi nhà kia, cái nhà mà được xây dựng một vài tháng trước, trông lỗi thời)

Vietnam, which lies in Southeast Asia, is rich in coal.

(Việt Nam, nơi mà nằm ở vị trí Khu vực Đông Nam Á, thì có thật nhiều than)

* WHICH là Đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật, đóng hiệu suất cao chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu. Vì vậy, sau Which hoàn toàn có thể là động từ hoặc chủ ngữ.

Ex: The pencil which is in your pocket belongs to me.

(Cây bút chì trong túi của bạn là của tôi đấy!) à Which đóng hiệu suất cao chủ ngữ

Ex: The car which he bought is very expensive.

(Chiếc xe mà anh ta mua thì rất đắt)à Which đóng hiệu suất cao tân ngữ

*Notes: Khi Which đóng hiệu suất cao tân ngữ , ta hoàn toàn có thể lược bỏ nó.

Ex: The dress (which) I bought yesterday is very beautiful.

(Cái áo (mà) tôi mua ngày ngày hôm qua thì rất là đẹp)

* WHERE là Trạng từ quan hệ thay thế cho một danh từ chỉ xứ sở. Sau Where là một mệnh đề.

Where = giới từ chỉ xứ sở + which

(in, on, , from..)

Ex: I went back to the village where I was born.

(Tôi trở về ngôi làng nơi mà tôi đã sinh ra)

Ex: Ha Noi is the place where I like to come.

(Tp Hà Nội Thủ Đô là nơi mà tôi thích đến thăm)

*Notes: Phân biệt giữa Which và Where trong mệnh đề khi nó đều chỉ xứ sở:

  Sau Where luôn vẫn là một mệnh đề (S + V)Sau Which là một động từ. (Which + V)

Bạn đã học tiếng anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản? Bạn trở ngại vất vả trong việc ghi nhớ từ vựng? Bạn đang mất dần động lực học tiếng anh? Bạn không thích dành từ 3 -6 tháng để học những lớp vỡ lòng tại những TT tiếng anh?…Bạn muốn tìm một phương pháp học tiếng anh nhanh và hiệu suất cao nhất? Và Khoá học Tiếng anh dành riêng cho những người dân mất cơ bản của Academy đó đó là khoá học dành riêng cho bạn. Hãy Đk ngay để cải tổ kĩ năng ngoại ngữ của tớ nhé!

Tu khoa:

  mệnh đề quan hệ không xác địnhmệnh đề quan hệ xác lập và không xác địnhviết lại câu dùng mệnh đề quan hệnhận biết mệnh đề quan hệ không xác địnhmenh de quan he xac dinh khong xac dinhmệnh đề quan hệ trong tiếng anhbài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng anhbai tap mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) khởi đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan hệ

1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

– hoàn toàn có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác lập

* Các trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau những hình thức so sánh nhất

– khi đi sau những từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

– khi đi sau những đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường hợp không dùng that:

– trong mệnh đề quan hệ không xác lập

– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

II. Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề quan hệ trong tiếng Anhchỉ nguyên do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ xứ sở, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The khách sạn which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: So Sánh Phụ Nữ Xưa Và Nay – Nghị Luận Về Người Phụ Nữ Xưa Và Nay

3. WHEN: thay thế từ chỉ thời hạn, thường thay cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still remember the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. →I don’t know the time when she will come back.

I. Định nghĩa mệnh đề quan hệ

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó hoàn toàn có thể gồm có nhiều từ hay có cấu trúc của toàn bộ một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để lý giải rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

  Xét ví dụ 1: The womanwho is wearing the T-shirtis my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác lập danh từ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra toàn bộ chúng ta vẫn vẫn đang còn một câu hoàn hảo nhất: The woman is my girlfriend.

  Xét ví dụ 2: The girl is Nam’s girlfriend. She is sitting next to me. =>The girl who is sitting next to me is Nam’s girl friend.

Mệnh đề quan hệ thường được nối với mệnh đề chính bằng những đại từ quan hệ (relative pronouns): who, whom, which, whose, that……

Mệnh đề quan hệ có hai loại: mệnh đề quan hệ xác lậpmệnh đề quan hệ không xác lập

II. Các loại mệnh đề quan hệ

a. Mnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

– Là mệnh đề được sử dụng để xác lập danh từ đứng trước nó,thiết yếu cho ý nghĩa của câu; không còn nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Tất cả những đại từ quan hệ được sử dụng trong mệnh đề xác lập.

Ví dụ:

  Do you know the name of the man who came here yesterday?
  The man(whom / that) you met yesterdayis coming to my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác lập không còn dấu phẩy

b. Mnh đ không xác đnh (Non – defining clauses)

– Là mệnh đề phục vụ thêm thông tin về người hoặc vật, không còn nó thì câu vẫn đủ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác lập có dấu phẩy và Mệnh đề này sẽ không còn được sử dụng“That”

1. Cách dùng trạng từ liên hệ trong ngữ pháp tiếng Anh

Trạng từ liên hệ trình làng mệnh đề quan hệ. Mặc dù nghe qua có vẻ như sẽ gây nên khó hiểu, nhưng bạn chỉ việc nhớ rằng trạng từ liên hệ link hai phần của câu với nhau. Chúng hoàn toàn có thể dùng để nối danh từ hoặc đại từ với mệnh đề quan hệ.

Liên hệ với mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ phục vụ thông tin về danh từ hoặc đại từ của câu (thông thường là chủ ngữ). Và trạng từ quan hệ sẽ sở hữu vai trò này. Cùng xem hai câu dưới đây:

  That is the place.
  I first met him.

Sẽ “mượt” hơn khi bạn viết thành

  That is the place where I first met him.

Bây giờ thì ta đã làm rõ hơn về khu vực được nhắc tới trong câu. Đó là nơi mà tôi đã gặp anh ấy lần đâu tiên. Từ nào đã link hai câu trên với nhau? Đó đó đó là trạng từ liên hệ “where”.

Xem thêm: Từ nối (Linking words) trong Tiếng Anh

Xác định trạng từ liên hệ

Khi bạn hoàn toàn có thể xác lập được mệnh đề quan hệ, bạn sẽ xác lập được trạng từ quan hệ. Chúng luôn đi trực tiếp trước mệnh đề. Mệnh đề quan hệ gồm có cả chủ ngữ và động từ. Ngoài ra, chúng cũng hoàn toàn có thể khởi đầu bằng đại từ hoặc một trạng ngữ. Chức năng chính của một mệnh đề quan hệ là để phục vụ thông tin cho danh từ, chủ ngữ, hoặc một câu.

Ví dụ:

  Hanoi is the capital of Vietnam that is a mixture of modern and ancient styles.
  Dịch:

Trong câu trên, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể biết rằng Hanoi là chủ ngữ, cùng với trạng từ liên hệ “that” tương hỗ update thông tin về sự việc phối hợp giữa tân tiến và cổ kính của thành phố này.

4481

Clip Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phân biệt cách dùng giữa which và những trạng từ quan hệ where when why vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phân #biệt #cách #dùng #giữa #và #những #trạng #từ #quan #hệ