Kinh Nghiệm Hướng dẫn Orange light flashing on Acer máy tính Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Orange light flashing on Acer máy tính được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-23 06:08:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

JJustine18EstimableAug 15, 2015404,5100Aug 15, 2015

  #1

I just cannot switch it on. It doesn’t have a removeable battery and have tried holding down the power switch for 45 secs but absolutely nothing, is there anyway I can reset it. It’s not very old and hasn’t been used much, just completely stuck ! Thanks.0ModernWarfareHonorableJan 26, 201445010,6108Aug 15, 2015

  #6

in that case its a faulty hardware problem.0ModernWarfareHonorableJan 26, 201445010,6108Aug 15, 2015

  #2

did this work before without battery?0JJustine18EstimableAug 15, 2015404,5100Aug 15, 2015

  #3

Hi yes was working fine before, have tried taking out the power lead to drain power and replugging it back in, but no response all.0ModernWarfareHonorableJan 26, 201445010,6108Aug 15, 2015

  #4

ok. try taking out the charger from máy tính press hold the power button 30sec put it back in and press power see if that works0JJustine18EstimableAug 15, 2015404,5100Aug 15, 2015

  #5

Thanks have already tried this, with the power lead out and with the lead in, absolutely no response.0ModernWarfareHonorableJan 26, 201445010,6108Aug 15, 2015

  #6

in that case its a faulty hardware problem.0JJustine18EstimableAug 15, 2015404,5100Aug 15, 2015

  #7

Ok, thanks for your help, much appreciated.0ModernWarfareHonorableJan 26, 201445010,6108Aug 15, 2015

  #8

no problem.0AAhBobsagetProminentMay 15, 2017105100May 15, 2022

  #9

fletch3961 :Hello…OK I have done a few of these lately ….all with the same result…A faulty ddr3 ram ……killing the CPU and leaving the máy tính with 5 blinking amber lights……both the GFX_CORE line and
CPU_CORE lines where short circuit……both controlled by the CPU. When I removed the CPU the short circuit was also removed.

As this is a motherboard fault not everyone will know what to do to check the faults, And it might not always be the same problem.

Hope this helps.

So… After removing the short circuit, could you put the cpu back in and the computer work just fine?

4117

Clip Orange light flashing on Acer máy tính ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Orange light flashing on Acer máy tính tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Orange light flashing on Acer máy tính miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Orange light flashing on Acer máy tính miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Orange light flashing on Acer máy tính

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Orange light flashing on Acer máy tính vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Orange #light #flashing #Acer #máy tính