Thủ Thuật về Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-05 11:35:17 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ở nhiệt độ 25°C, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20V, cường độ dòng điện là 8A. Khi đèn sáng thông thường, cường độ dòng điện vẫn là 8A, nhiệt độ bóng đèn khi đó là 2644°C. Hỏi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lúc đó là bao nhiêu? Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là 4٫2.10-3K-1.

A.240V.

B.300V.

C.250V.

D.200V.

Ở nhiệt độ 25 ° C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20V, cường độ dòng điện là 8A. Khi đèn sáng thông thường, cường độ dòng điện vẫn là 8A, nhiệt độ của bóng đèn khi đó là  2644 ° C . Hỏi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lúc đó là bao nhiêu? Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là  4 , 2 . 10 – 3   K – 1

A. 240 V

B. 300 V

C. 250 V

D. 200 V

Các vướng mắc tương tự

Ở nhiệt độ 25 ° C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20V, cường độ dòng điện là 8A. Khi đèn sáng thông thường, cường độ dòng điện vẫn là 8A, nhiệt độ bóng đèn khi đó là 2644 ° C . Hỏi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lúc đó là bao nhiêu? Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là 4 ٫ 2 . 10 – 3 K – 1 .

A. 240V.

B. 300V.

C. 250V.

D. 200V.

Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là  U 1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là  I 1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t 1 = 25 0  C. Khi sáng thông thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là  U 2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là  I 2 = 8A. Biết thông số nhiệt điện trở α = 4,2. 10 – 3 . K – 1 . Nhiệt độ  t 2 của dây tóc đèn khi sáng thông thường là:

A. 2600 

B. 3649 

C. 2644 

D. 2917 

Ở nhiệt độ  t 1 = 25 ° C , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U 1 = 20   m V   thì cường độ dòng điện qua đèn là I 1 = 8   m A . Khi sáng thông thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là  U 2 = 240   V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I 2 = 8   A . Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng thông thường. Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là  α = 4 , 2 . 10 – 3   K – 1

A.  2619 ° C

B. 2669 ° C

C. 2644 ° C

D. 2694 ° C

Ở nhiệt độ t 1 = 25 ° C , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U 1 = 20 m V thì cường độ dòng điện qua đèn là I 1 = 8 m A . Khi sáng thông thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U 2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I 2 = 8 A . Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng thông thường. Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là α = 4 , 2 . 10 – 3 K – 1 .

Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là  U 1  = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là  I 1  = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là  t 1  = 250 C. Khi sáng thông thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là  U 2  = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là  I 2  = 8A. Biết thông số nhiệt điện trở  α = 4 , 2 . 10 – 3 K – 1 . Nhiệt độ  t 2  của dây tóc đèn khi sáng thông thường là:

B. 3649 ( ° C)

Ở nhiệt độ t 1 = 25 ° C , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U 1 = 20 m V thì cường độ dòng điện qua đèn là I 1 = 8 m A . Khi sáng thông thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U 2 = 240 V .  thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I 1 = 8 A . Tính nhiệt đô của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng thông thường. Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là α = 4 , 2.10 − 3 K − 1 .

Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là  U 1 = 20 mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I 1 = 8 mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t 1 = 25 ° C . Khi sáng thông thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U 2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I 2 = 8 A . Biết thông số nhiệt điện trở o = 4 ٫ 2 . 10 – 3   K – 1 . Nhiệt độ  t 2 của dây tóc đèn khi sáng thông thường là

A.  2600   ° C

B.  3649   ° C

C.  2644   ° C

D.  2917   ° C

Hạt tải điện trong sắt kẽm kim loại là

Biểu thức xác lập điện trở suất của sắt kẽm kim loại theo nhiệt độ là?

Sự phụ thuộc của điện trở sắt kẽm kim loại vào nhiệt độ được xác lập bởi:

Chọn câu đúng ? Khi nhiệt độ của dây sắt kẽm kim loại tăng, điện trở của nó sẽ:

Điện trở của sắt kẽm kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạ

Hiện tượng nhiệt điện là:

Biểu thức nào sau này xác lập suất điện động nhiệt điện:

Suất nhiệt điện động của một cặp nhiệt điện tùy từng

Để mắc đường dây tải điện từ khu vực A đến khu vực B, ta cần 1000kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, tối thiểu phải dùng bao nhiêu kg dây nhôm ? Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, của nhôm là 2700 kg/m3; điện trở suất của đồng và nhôm lần lượt là (1,69.10^ – 8,,Omega m;,,2,75.10^ – 8,,Omega m.)

Ở nhiệt độ

Câu hỏi: Ở nhiệt độ 25°C, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20V, cường độ dòng điện là 8A. Khi đèn sáng thông thường, cường độ dòng điện vẫn là 8A, nhiệt độ bóng đèn khi đó là 2644°C. Hỏi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lúc đó là bao nhiêu? Biết thông số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là 4٫2.10-3K-1.

A.240V.

B.300V.

C.250V.

D.200V.

Đáp án

– Hướng dẫn giải

Chọn đáp án B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện không đổi trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên !!

Lớp 11 Vật lý Lớp 11 – Vật lý

4553

Video Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ở nhiệt độ 25 độ C , hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 volt vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ở #nhiệt #độ #độ #hiệu #điện #thế #giữa #hai #đầu #bóng #đèn #là #volt