Mẹo Hướng dẫn Nhập khẩu phi mậu dịch là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nhập khẩu phi mậu dịch là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-10 21:14:52 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịch là thành phầm & hàng hóa xuất nhập khẩu không mang mục tiêu thương mại, không thuộc khuôn khổ cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩutheo Giấy phép của cơ quan quản trị và vận hành chuyên ngành.

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch có thuế phải nộp thuế ngay trước lúc thông quan thành phầm & hàng hóa.

Quy trình rõ ràng:

1/ Đăng ký tờ khai:

Hồ sơ hải quan riêng với hàng nhập khẩu phi mậu dịch.

1. Giấy tờ phải nộp gồm:
a) Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính.
b) Vận tải đơn (trừ trường hợp thành phầm & hàng hóa mang theo người vượt tiêu chuẩn miễn thuế): 01bản sao.
c) Văn bản uỷ quyền (nếu ủy quyền người khác ): 1 bản chính.

Ngoài ra, tuỳ theo như hình thức nhập khẩu phi mậu dịch, sẽ phải nộp thêm những sách vở sau:
d) Tờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo của cơ quan có thẩm quyền riêng với trường hợp nhập khẩu hàng viện trợ nhân đạo: 01 bản chính.

e) Quyết định hoặc giấy phục vụ thông tin của cơ quan công an được cho phép thành viên là người Việt Nam định cư ở quốc tế được phép trở về định cư ở Việt Nam, hoặc hộ chiếu Việt Nam hoặc Giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam còn tồn tại giá trị về nước thường trú, có đóng dấu kiểm chứng nhập cư của cơ quan quản trị và vận hành xuất nhập cư tại cửa khẩu: 01 bản sao có công chứng kèm bản chính để so sánh (theoThông tư số 16/2008/TT- BTC ngày 13 tháng 02 năm 2008của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích mục tiêu thương mại).

g) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép chuyển tài sản của tổ chức triển khai từ quốc tế vào Việt Nam: 01 bản sao.

h) Giấy phép nhập khẩu thành phầm & hàng hóa (riêng với trường hợp nhập khẩu hàng có Đk): 01 bản chính.

i) Giấy ghi nhận nguồn gốc thành phầm & hàng hóa (nếu có): 01 bản gốc.

k) Thông báo hoặc quyết định hành động hoặc thoả thuận biếu, tặng thành phầm & hàng hóa: 01 bản sao.

l) Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp rõ ràng theo quy định của pháp lý phải có.

Hồ sơ hải quan riêng với hàng xuất khẩu phi mậu dịch.

1.Giấy tờ phải nộp gồm:
a) Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính.
b)Văn bản uỷ quyền (nếu ủy quyền người khác ): 1 bản chính.

Ngoài ra, tuỳ theo như hình thức nhập khẩu phi mậu dịch, sẽ phải nộp thêm những sách vở sau:

c) Văn bản được cho phép xuất khẩu viện trợ nhân đạo vàtờ khai xác nhận viện trợ nhân đạo của cơ quan có thẩm quyền riêng với trường hợp xuất khẩu hàng viện trợ nhân đạo: 01 bản chính.

d) Văn bản được cho phép định cư ở quốc tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (riêng với trường hợp xuất khẩu tài sản di tán của thành viên, mái ấm gia đình): 01 bản sao có công chứng.

e) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép chuyển tài sản của tổ chức triển khai ra quốc tế: 01 bản sao có công chứng.

g) Giấy phép xuất khẩu thành phầm & hàng hóa (riêng với trường hợp xuất khẩu hàng có Đk): 01 bản chính.

h) Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp rõ ràng theo quy định của pháp lý phải có.

*Tùy theo từng món đồ doanh nghiệp hoàn toàn có thể nộp tương hỗ update:

– Đơn xin nhập khẩu / xuất khẩu hàng hoá phi mậu dịch.
– Bản kê rõ ràng thành phầm & hàng hóa (riêng với hàng đóng gói không giống hệt): 1 bản chính, 1 bản sao.

2/ Kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa:

Hình thức kiểm tra:Hàng phi mậu dịch xuất nhập khẩuđều phải kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa, hình thức, mức độ kiểm tra do Lãnh đạo chi cục Hải quan quyết định hành động theo quy định tại điểm III.2, mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC.

3/ Danh mục miễn thuế tư trang, quà biếu theo chính sách phi mậu dịch:

a/ Hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng:Căn cứ điểm 4 phần II mục D Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+Trị giá không thật 30 triệu đồng riêng với hàng tặng cho tổ chức triển khai Việt Nam.
+Trị giá không thật 1 triệu đồng riêng với hàng tặng cho thành viên Việt Nam.nhưngtổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng.

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế theo quy định trên thì phải nộp thuế riêng với phần vượt trừ một số trong những trường hợp được miễn thuế toàn bộ:

+Đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính vì sự nghiệp, những cty đoàn thể xã hội hoạt đồng bằng kinh phí góp vốn đầu tư ngân sách cấp phép, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên được cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp rõ ràng

+Lô hàng quà biếu, quà tặng mang mục tiêu nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu và phân tích khoa học.

+Người Việt Nam định cư ở quốc tế gửi thuốc chữa bệnh về cho thân nhân tại Việt Nam là mái ấm gia đình có công với nước, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa có xác nhận của cơ quan ban ngành thường trực địa phương.

b/ Định mức miễn thuế của người nhập cư:Căn cứ Bảng định mức phát hành kèm theoNghị định 66/2002/NĐ-CP ngày thứ nhất/07/2002.

*Lưu ý:
-Mục 1, 2, 3 trẻ con dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

-Cá nhân quốc tế nhập cư vào Việt Nam ngoài tiêu chuẩn tư trang miễn thuế theo định mức trên còn được xét miễn thuế số thành phầm & hàng hóa mang theo trị giá không thật 1 triệu đồng để làm quà tặng biếu, tặng cho tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam.

Hành lý của người nhập cư (vật dụng thiết yếu cho nhu yếu sinh hoạt hoặc mục tiêu của chuyến du ngoạn) phải khai báo hải quan trong những trường hợp:

-Vượt định mức miễn thuế.
-Hành lý gửi trước hoặc sau chuyến du ngoạn.
-Dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập.
-Mang theo thuốc gây nghiện.
-Mang theo thuốc chữa bệnh trên 30 USD.
-Mang theo ngoại tệ trị giá trên 7.000 USD hoặc riêng với nhiều chủng loại ngoại tệ khác có mức giá trị tương tự trên 15.000.000VND.

KHAI BÁO HẢI QUAN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH.

1. Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan. Cơ quan hải quan tiếp nhận, Đk và kiểm tra rõ ràng hồ sơ.

2. Hình thức, mức độ kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch thực thi theo nguyên tắc kiểm tra quy định tại Luật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP, do Lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định hành động.Riêng thành phầm & hàng hóa hưởng theo chính sách ưu đãi miễn trừ (hàng ngoại giao / đại sứ quán) thực thi theo quy định tại Điều 38 Nghị định 154/2005/NĐ-CP.

3. Thuế, lệ phí và những khoản phải nộp khác thực thi theo quy định của pháp lý hiện hành.

4. Thông quan thành phầm & hàng hóa phi mậu dịch
a) Việc ký, đóng dấu đã làm thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan do công chức hải quan tại khâu ở đầu cuối thực thi.
b) Riêng riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có Đk thì việc ký, đóng dấu xác nhận đã làm thủ tục hải quan do Lãnh đạo Chi cục thực thi.

Thủ tục hải quan được hoàn thành xong, thành phầm & hàng hóa được thông quan sau khi những việc làm trên được thực thi.
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích mục tiêu thương mại (hàng phi mậu dịch) gồm:

1. Quà biếu, tặng của tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế gửi cho tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam, của tổ chức triển khai, thành viên ở Việt Nam gửi cho tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế.

2. Hàng hóa của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam và những người dân thao tác tại những cty, tổ chức triển khai này.

3. Hàng hóa viện trợ nhân đạo.

4. Hàng hóa tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những thành viên được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế.

5. Hàng mẫu không thanh toán.

6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện đi lại thao tác tạm xuất, tạm nhập của cơ quan, tổ chức triển khai, của người xuất cảnh, nhập cư có thời hạn.

7. Tài sản di tán của tổ chức triển khai, thành viên.

8. Hành lý thành viên của người nhập cư gửi theo vận tải lối đi bộ đơn, thành phầm & hàng hóa mang theo người của người nhập cư vượt tiêu chuẩn miễn thuế.

Người khai hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch là một trong những đối tượng người dùng sau này:

1. Chủ hàng.
2. Người được chủ hàng uỷ quyền bằng văn bản.

Địa điểm làm thủ tục xuất nhập khẩu phi mậu dịch:Các chi cục hải quan cửa khẩu.
Quy trình thủ tục hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích mục tiêu thương mại (Phi mậu dịch).

Căn cứ theoquyết định hành động số 3125/QĐ-TCHQ ngày 15/01/2013vềquy trình thủ tục hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích mục tiêu thương mại. Theo đó, sẽ vận dụng hai mẫu phiếu trách nhiệm mới riêng với quy trình xuất, nhập khẩu thành phầm & hàng hóa phi thương mại.

– Mẫu 01/PYCNV/2012: Phiếu yêu cầu trách nhiệm được hải quan dùng thông báo trả hồ sơ chưa đủ Đk để Đk tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch.
– Mẫu 02/PTN-BGHS/2012: Phiếu tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ hải quan hàng phi mậu dịch.

Địa điểm làm thủ tục hải quanthành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.
– Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi thành phầm & hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch chuyển cảng đến theo quy định.
– Hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch làm thủ tục hải quan tại những Chi cục Hải quan được xây dựng theo quy định.

Thủ tục hải quanđối với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịchgồm 4 bước:
1. Tiếp nhận, kiểm tra rõ ràng hồ sơ, Đk tờ khai hải quan.
2. Kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa xác nhận kết quả kiểm tra.
2. Tính, thu thuế và lệ phí hải quan.
4. Phúc tập hồ sơ.

Hàng hóa xuất nhập khẩu phi mậu dịchvận dụng cho quy trình này gồm:
– Quà biếu, tặng của tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế gửi cho tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam.
– Của tổ chức triển khai, thành viên ở Việt Nam gửi cho tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế.
– Hàng hóa viện trợ nhân đạo.
– Tài sản di tán của tổ chức triển khai, thành viên.
– Hành lý thành viên của người nhập cư gửi theo vận đơn, thành phầm & hàng hóa mang theo người của người nhập cư vượt tiêu chuẩn miễn thuế.
– Hàng hóa tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những thành viên được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế

Vềmẫu tờ khai, phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa XK, NK phi mậu dịchvận dụngThông tư số 190/2011/TT-BTCquy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chính sách in, phát hành, quản trị và vận hành, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là HQ/2011-PMD) và phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là PLHQ/2011-PMD) được in tuy nhiên ngữ tiếng Việt Nam và tiếng Anh. Mỗi loại tờ khai và phụ lục tờ khai gồm 2 bản (01 bản Hải quan lưu và 01 bản người khai lưu).
Xem thêm:THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI.
-THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU.
-QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI.

Tham khảo:-HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ.
-TẠI SAO MÃ VẠCH KHÔNG HIỂN THỊ TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ.
-HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO THỦ TỤC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
-DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT BÁN HÀNG VÀO KCX – KCN CAO TẠI TP. Hồ Chí Minh.

COMMENTS

Tờ khai phi mậu dịch HQ/2011-PMDlink03/09/2013 8:56pm

Thông tư số 190/2011/TT-BTC Quy định về mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa XK, NK phi mậu dịch.

Ngày 20/12/2011, Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư số 190/2011/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chính sách in, phát hành, quản trị và vận hành, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

Tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là HQ/2011-PMD) và phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch (ký hiệu là PLHQ/2011-PMD) được in tuy nhiên ngữ tiếng Việt Nam và tiếng Anh. Mỗi loại tờ khai và phụ lục tờ khai gồm 2 bản (01 bản Hải quan lưu và 01 bản người khai lưu).

Tờ khai và phụ lục tờ khai có nền màu hồng và có dòng chữ XNK-PMD trên nền tờ khai, phụ lục tờ khai; tờ khai và phụ lục tờ khai có kích thước là khổ A4 (21cmx29,7cm)

Tờ khai và phụ lục tờ khai được phát miễn phí cho những người dân khai hải quan để làm thủ tục riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích mục địch thương mại (hàng phi mậu dịch).

Nội dung chính

  Phụ lục tờ khai phi mậu dịch PLHQ/2011-PMDlink

  Người khai hải quan hoàn toàn có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chuẩn của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai (HQ/2011-PMD) và phụ lục tờ khai (PLHQ/2011-PMD).

  Người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và cán bộ, công chức hải quan khi Đk số tờ khai, xác nhận kết quả kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa, ký tên trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử dụng một loại mực, không dùng loại mực đỏ, bút chì hoặc những thứ mực dễ phai không thể hiện rõ nội dung kê khai, Đk, xác nhận, không được tẩy xóa, sửa chữa thay thế nội dung đã kê khai, Đk, xác nhận trên tờ khai, phụ lục tờ khai.

  Thông tư cũng hướng dẫn rõ ràng những nội dung rõ ràng cần kê khai theo những tiêu chuẩn/ ô trên tờ khai, phụ lục tờ khai để người khai hải quan kê khai đúng chuẩn nội dung yêu cầu. Đồng thời Thông tư cũng quy định trách nhiệm của Tổng cục Hải quan, trách nhiệm của Cục hải quan tỉnh, thành phố; trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong việc in, phát hành và quản trị và vận hành tờ khai, phụ lục tờ khai thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

  Thông tư có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/3/2012. Bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính tại mục Thư viện văn bản trên Cổng thông tin điện tử hải quan.

  Chứng minh hàng phi mậu dịchlink

  Sau khi có tình trạng một số trong những thành viên, doanh nghiệp tận dụng làm thủ tục NK hàng phi mậu dịch với số lượng lớn nhằm mục đích mục tiêu marketing thương mại. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã chỉ huy những chi cục hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục riêng với lô hàng tiêu dùng có số lượng lớn, trị giá cao phải yêu cầu người NK chứng tỏ được hai nội dung, gồm:

  1. Hàng hóa NK không mang tính chất chất chất marketing thương mại, không đưa ra thị trường tiêu thụ.

  2. Hàng hóa NK không xuất phát từ việc mua và bán với tổ chức triển khai, thành viên quốc tế mà do tổ chức triển khai, thành viên quốc tế biếu, tặng. Đồng thời, trình diễn lí do được những tổ chức triển khai, thành viên quốc tế biếu, tặng.

  Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC năm 2013link

  Theo Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC năm trước đó đó Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản trị và vận hành thuế riêng với hàng hoá XK, NK thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC năm 2010 của Bộ Tài chính (có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày một-11-2013).

  Hàng hóa biếu, tặng được miễn thuế là hàng hoá của những tổ chức triển khai, thành viên từ quốc tế biếu, tặng cho những thành viên Việt Nam với trị giá hàng hoá không vượt quá 1 triệu đồng, hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 1 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50 nghìn đồng được miễn thuế (không phải làm thủ tục xét miễn thuế NK).

  Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế thì phải nộp thuế riêng với phần vượt.

  Thủ tục hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC?

  Trả lời:
  Điều 73 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch như sau:

  1. Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan. Cơ quan hải quan tiếp nhận, Đk và kiểm tra rõ ràng hồ sơ.

  2. Hình thức, mức độ kiểm tra thực tiễn hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch do Lãnh đạo Chi cục hải quan quyết định hành động theo nguyên tắc kiểm tra quy định tại Luật Hải quan và Nghị định 154/2005/NĐ-CP.

  Riêng hàng hoá hưởng theo chính sách ưu đãi miễn trừ thực thi theo quy định tại Điều 38 Nghị định 154/2005/NĐ-CP.

  3. Thuế, lệ phí và những khoản phải nộp khác thực thi theo quy định của pháp lý hiện hành.

  4. Thông quan hàng hoá phi mậu dịch
  Việc ký, đóng dấu đã làm thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan do công chức hải quan tại khâu ở đầu cuối thực thi.

  5. Theo dõi và thanh toán riêng với dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện đi lại thao tác tạm nhập, tạm xuất có thời hạn của cơ quan, tổ chức triển khai, người nhập cư, xuất cảnh không nhằm mục đích mục tiêu thương mại

  a) Đến thời hạn tái xuất người khai hải quan phải thực thi thủ tục tái xuất dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện đi lại thao tác và thực thi thanh toán hồ sơ tại Chi cục hải quan nơi tạm nhập. Trường hợp tái xuất tại Chi cục hải quan khác Chi cục hải quan nơi tạm nhập thì sau khi đã làm thủ tục tái xuất Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tái xuất có văn bản thông báo cho Chi cục hải quan nơi tạm nhập, gửi kèm bản chụp tờ khai hải quan (bản lưu hải quan) để thanh toán hồ sơ theo quy định.

  b) Đến thời hạn tái nhập người khai hải quan phải thực thi thủ tục tái nhập dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện đi lại thao tác và thực thi thanh toán hồ sơ tại Chi cục hải quan nơi tạm xuất. Trường hợp tái nhập tại Chi cục hải quan khác Chi cục hải quan nơi tạm xuất thì trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong thủ tục tái nhập, người khai hải quan có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan nơi tạm xuất để thanh toán hồ sơ theo quy định.

  c) Quá thời hạn chưa tái xuất, chưa tái nhập thì người khai hải quan bị xử lý theo quy định của pháp lý hiện hành.

   4281

   Clip Nhập khẩu phi mậu dịch là gì ?

   Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nhập khẩu phi mậu dịch là gì tiên tiến và phát triển nhất

   Share Link Down Nhập khẩu phi mậu dịch là gì miễn phí

   Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Nhập khẩu phi mậu dịch là gì Free.

   Giải đáp vướng mắc về Nhập khẩu phi mậu dịch là gì

   Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhập khẩu phi mậu dịch là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
   #Nhập #khẩu #phi #mậu #dịch #là #gì