Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-04 19:45:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1: Thổ nhưỡng là

A. Lớp vật chất vụn bở trên mặt phẳng lục địa , được hình thanh từ quá trinh phong hóa đá.

B. Lớp vật chất tơi xốp ở mặt phẳng lục địa , được đặc trưng bởi độ phì.

C. Lớp vật chất vụn bở , trên đó con người tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trồng trọt.

D. Lớp vật chất tự nhiên , được con người tái tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục I, SGK/63 địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Độ phì của đất là

A. Khả năng phục vụ nước, nhiệt, khí và những chất dinh dưỡng cho thực vật

B. Độ tơi xốp của đất, trên đó thực vật hoàn toàn có thể sinh trưởng và tăng trưởng.

C. Lượng chất hữu cơ trong đất để phục vụ chất dinh dưỡng cho thực vật.

D. Lượng chất vi sinh trong đất.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục I, SGK/63 địa lí 10 cơ bản.

Câu 3: Đất mẹ là nguồn phục vụ chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định hành động tới

A. Độ tơi xốp của đất.

B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất.

C. Thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.

D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quy trình hình thành của đất là

A. Làm cho đá gốc bị phá hủy thành những thành phầm phong hóa.

B. Giúp hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong những tầng đất.

C. Tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trong đất.

D. Giúp cho đất chở nên tơi xốp hơn.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Câu 5: Trong quy trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò

A. Cung cấp vật chất vô cơ cho đất.

B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.

C. Bám vào những khe nứt của đá, làm phá hủy đá.

D. Hạn chế việc sói mòn đất và góp thêm phần làm biến hóa tính chất của đất.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên

A. Quá trình phá hủy đá xẩy ra chậm, làm cho quy trình hình thành đất yếu.

B. Quá trình phá hủy đá xẩy ra nhanh, lớp đất phủ dày.

C. Quá trình phá hủy đá không trình làng được, không còn lớp đất phủ lên mặt phẳng.

D. Đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất phủ trên mặt phẳng rất dày.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Câu 7: So với miền núi thì miền đồng bằng thường có

A. Tầng đất mỏng dính hơn và cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất ít chất dinh dưỡng hơn.

B. Tầng đất mỏng dính hơn nhưng giàu chất dinh dưỡng hơn.

C. Tầng đất dày hơn nhưng nghèo chất dinh dưỡng hơn.

D. Tầng đất dày hơn và cũng nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Qúa trình nào sau này tạo ra điểm lưu ý đất ở miền đồng bằng

A. Thối mòn.

B. Vận chuyển.

C. Bồi tụ.

D. Bóc mòn.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/64 địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Các địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển là

A. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển , thủy quyển.

B. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển.

C. Khí quyển, thạch quyển, thủy quyển.

D. Thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển.

Hiển thị đáp án

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Ở trên mặt phẳng thổ nhưỡng quyển có những dòng chảy, ao, hồ,… (thủy quyển), có không khí (khí quyển) và dưới mặt đất có những lớp đất rất khác nhau (thạch quyển). Như vậy, những địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển là khí quyển, thạch quyển và thủy quyển.

Câu 10: Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tinh chất đất nhiều nhất ?

A. Cày bừa    B. Làm cỏ    C. Bón phân    D. Gieo hạt

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí cày bừa, làm đất tươi xốp, tạo không khí hoạt động và sinh hoạt giải trí cho những vi sinh vật có lợi cho đất, làm cho đất có nhiều chất dinh dưỡng, thoáng khí,… Như vậy, quy trình cày bừa là quy trình trong sản xuất nông nghiệp có tác động lớn số 1 đến việc thay đổi những tính chất của đất.

Câu 1. Khả năng phục vụ nước, nhiệt, khí và những chất dinh dưỡng cho thực vật được gọi là

A. lớp vỏ thổ nhưỡng.

B. độ phì của đất.

C. chất dinh dưỡng của đất.

D. sinh quyển.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/63, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2. Nguồn phục vụ chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định hành động tới thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất là tác nhân hình thành đất nào dưới đây?

A. Sinh vật.

B. Khí hậu.

C. Địa hình.

D. Đá mẹ.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3. Nhân tố nào dưới đây làm cho đá gốc bị phá hủy thành những thành phầm phong hóa?

A. Khí hậu.

B. Địa hình.

C. Sinh vật.

D. Đá mẹ.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4. Thảm thực vật và nhóm đất chính tăng trưởng trên kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải là

A. Rừng – cây bụi lá cứng cận nhiệt – đất đỏ nâu.

B. Rừng lá rộng – đất đỏ nâu.

C. Rừng – cây bụi nhiệt đới gió mùa – đất đỏ nâu.

D. Rừng – cây bụi lá cứng cận nhiệt – đất đỏ nâu.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5. Thảm thực vật và nhóm đất chính tăng trưởng trên kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa là

A. Hoang mạc, bán hoang mạc – đất đỏ vàng.

B. Hoang mạc, bán hoang mạc – đất xám.

C. Rừng xương rồng – đất xám.

D. Ý b và c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6. Nhân tố nào dưới đây có vai trò phục vụ vật chất hữu cơ cho đất?

A. Đá mẹ.

B. Địa hình.

C. Sinh vật.

D. Khí hậu.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 7. Đất ở vùng đồng bằng có điểm lưu ý nào dưới đây?

A. Bồi tụ với tầng phong hóa dày.

B. Bóc mòn nên tầng phong hóa mỏng dính.

C. Thối mòn với tầng phong hóa mỏng dính.

D. Vận chuyển những vật tư nên tầng phong hóa dày.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8. Thảm thực vật và nhóm đất chính tăng trưởng trên kiểu khí hậu cận cực lục địa là:

A. Băng tuyết và đất đài nguyên.

B. Đài nguyên và đất đài nguyên.

C. Đài nguyên và đất pốtdôn.

D. Rừng lá nguyên và đất đài nguyên.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9. Hai yếu tố của khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình hình thành đất là:

A. Độ ẩm và lượng mưa.

B. Lượng bức xạ và lượng mưa.

C. Nhiệt độ và nhiệt độ.

D. Nhiệt độ và nắng.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10. Đất ở vùng đồi núi có điểm lưu ý nào dưới đây?

A. Thối mòn với tầng phong hóa mỏng dính.

B. Vận chuyển những vật tư nên tầng phong hóa dày.

C. Bồi tụ là hầu hết với tầng phong hóa dày.

D. Bị xói mòn nên tầng phong hóa mỏng dính.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/63, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11. Khu vực Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào?

A. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

B. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.

C. Đất pôtôn.

D. Đất đỏ vàng (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới gió mùa.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: SGK/63, địa lí 10 cơ bản.

Câu 12: Quá trình nào sau này tạo ra điểm lưu ý đất ở miền đồi núi?

A. Thối mòn.

B. Vận chuyển.

C. Bồi tụ.

D. Xói mòn. >

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: SGK/64, địa lí 10 cơ bản.

Câu 13. Khí hậu ôn đới hải dương có nhóm đất chính nào?

A. Đất potdôn.

B. Đất đen.

C. Đất nâu và xám.

D. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: SGK/63, địa lí 10 cơ bản.

Câu 14. Bón phân là quy trình trong sản xuất nông nghiệp đã làm cho

A. tài nguyên đất không còn sự thay đổi.

B. tính chất của đất thay đổi nhiều.

C. đất đai bị giảm chất dinh dưỡng nghiêm trọng.

D. đất đai bị bạc màu hơn.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Công đoạn sản xuất làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất là bón phân. Bón phân hữu cơ và vô cơ (đạm, nitơ, phốt pho và kali) với liều lượng thích hợp sẽ làm tăng thành phần vô cơ và hữu cơ cho đất trồng -> tái tạo độ phì, chất dinh dưỡng cho đất.

Câu 15. Hoạt động tích cực nào dưới đây của con người ảnh hưởng đến quy trình hình thành đất?

A. Phá rừng đầu nguồn.

B. Đốt rừng làm nương rẫy.

C. Khai thác rừng ở đồi núi.

D. Thau chua rửa mặn.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Đốt rừng làm rẫy, phá rừng đầu nguồn và vùng đồi núi là suy giảm diện tích s quy hoạnh rừng ở vùng đồi núi, ngày càng tăng quy trình rửa trôi xói mòn vùng đất đồi núi, làm cho đất đai bị thoái hóa nghiêm trọng => Các ý A, B, C là hoạt động và sinh hoạt giải trí xấu đi. Thau chua rửa mặn giúp đất giàu dinh dưỡng, hạn chính sách chua – phèn của đất,… => Hoạt động tích cực của con người đến quy trình hình thành đất.

Câu 16. Đất feralit là loại đất đặc trưng ở vùng khí hậu nào dưới đây?

A. Khí hậu cận cực.

B. Khí hậu hàn đới.

C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.

D. Khí hậu ôn hòa.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Vùng có Đk nhiệt ẩm dồi dào quy trình phá hủy đá trình làng mạnh mẽ và tự tin, tạo ra nhiểu thành phầm phong hóa; mặt khác mưa lớn nên quy trình xói mòn mạnh mẽ và tự tin, nhiệt độ cao thúc đẩy quy trình phân hủy xác vi sinh trình làng nhanh. Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhiệt ẩm dồi dào nên feralit là quy trình hình thành đất đặc trưng của vùng tạo ra đất feralit đỏ vàng, giàu chất dinh dưỡng.

Câu 17: Công đoạn sản xuất nông nghiệp nào dưới đây làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất?

A. Cày bừa.

B. Làm cỏ.

C. Bón phân.

D. Gieo hạt.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Công đoạn sản xuất làm thay đổi tính chất đất nhiều nhất là bón phân. Bón phân hữu cơ và vô cơ (đạm, nitơ, phốt pho và kali) với liều lượng thích hợp sẽ làm tăng thành phần vô cơ và hữu cơ cho đất trồng -> tái tạo độ phì, chất dinh dưỡng cho đất.

Câu 18: Ý nào dưới đây không phải là hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực ảnh hưởng đến quy trình hình thành đất?

A. Cày nông bừa sục.

B. Thau chua rửa mặn.

C. Trồng cây phủ xanh đất trồng đồi núi trọc.

D. Đốt rừng làm nương rẫy.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Xác định từ khóa “không phải là hoạt động và sinh hoạt giải trí tích cực” -> là hoạt động và sinh hoạt giải trí xấu đi

Đốt rừng làm rẫy là suy giảm diện tích s quy hoạnh rừng ở vùng đồi núi làm ngày càng tăng quy trình rửa trôi xói mòn vùng đất đồi núi, làm cho đất đai bị thoái hóa nghiêm trọng.

Câu 19. Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên có hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây?

A. Quá trình phá hủy đá xẩy ra chậm, làm cho quy trình hình thành đất yếu.

B. Quá trình phá hủy đá xẩy ra nhanh, lớp đất phủ dày.

C. Quá trình phá hủy đá không trình làng được, không còn lớp đất phủ lên mặt phẳng.

D. Đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất phủ trên mặt phẳng rất dày.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên quy trình phá hủy đá xẩy ra chậm, làm cho quy trình hình thành đất yếu.

Câu 20: Ý nào dưới đấy là biểu lộ của khí hậu ảnh hưởng đến việc hình thành đất?

A. Thực vật phục vụ chất hữu cơ cho đất.

B. Feralit là quy trình hình thành đất đặc trưng ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.

C. Vi sinh vật phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.

D. Ở vùng núi, đất đai dễ bị xói mòn, rửa trôi.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Khí hậu ảnh hưởng đến việc hình thành đất thông qua yếu tố nhiệt và ẩm. Vùng có Đk nhiệt ẩm dồi dào quy trình phá hủy đá trình làng mạnh mẽ và tự tin, tạo ra nhiểu thành phầm phong hóa; mặt khác mưa lớn nên quy trình xói mòn mạnh mẽ và tự tin, nhiệt độ cao thúc đẩy quy trình phân hủy xác vi sinh trình làng nhanh. Vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhiệt ẩm dồi dào nên feralit là quy trình hình thành đất đặc trưng của vùng tạo ra đất feralit đỏ vàng, giàu chất dinh dưỡng.

Câu 21. Trong quy trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò:

A. Cung cấp vật chất vô cơ cho đất.

B. Phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.

C. Bám vào những khe nứt của đá, làm phá hủy đá.

D. Hạn chế việc sói mòn đất và góp thêm phần làm biến hóa tính chất của đất.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Trong quy trình hình thành đất, vi sinh vật có vai trò phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.

Câu 22. So với đồng bằng thì miền núi đất có điểm lưu ý nào dưới đây?

A. Tầng đất mỏng dính hơn và cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất ít chất dinh dưỡng hơn.

B. Tầng đất dày hơn và cũng nhiều chất dinh dưỡng hơn.

C. Tầng đất mỏng dính hơn nhưng giàu chất dinh dưỡng hơn.

D. Tầng đất dày hơn nhưng nghèo chất dinh dưỡng hơn.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

– Miền núi có địa hình dốc nên đất dễ bị xói mòn, rửa trôi khiến tầng phong hóa mỏng dính, chất dinh dưỡng bị rửa trôi.

– Đồng bằng có địa hình phẳng phiu, quy trình bồi tụ vật tư phù sa là hầu hết, tầng phong hóa dày, đất phù sa phì nhiêu.

=> So với đồng bằng thì miền núi thường có tầng đất mỏng dính hơn và cũng không nhiều nếu không muốn nói là rất ít chất dinh dưỡng hơn.

Câu 23. Quyển nào dưới đây không phải địa quyển có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển?

A. Khí quyển.

B. Thạch quyển.

C. Sinh quyển.

D. Thủy quyển.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Các tác nhân ảnh hưởng đến việc hình thành đất là khí hậu, đá mẹ, sinh vật

– Khí hậu (thuộc khí quyển) ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành đất thông qua nhiệt – ẩm.

– Đá mẹ (thuộc thạch quyển): phục vụ chất vô cơ cho đất, quyết định hành động thành phần cơ giới, khoáng vật, ảnh hưởng trực tiếp tính chất lí, hóa của đất.

– Sinh vật (sinh quyển): Sinh vật đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành đất: thực vât phục vụ vật chất hữu cơ, rễ phá hủy đá; vi sinh vật phân giải xác súc vật tạo mùn, động vật hoang dã sống trong đất làm biến hóa tính chất đất (giun, kiến mối).

Câu 24. Tác động trước tiên nào dưới đây của nhiệt và ẩm tới quy trình hình thành của đất?

A. Làm cho đá gốc bị phá hủy thành những thành phầm phong hóa.

B. Giúp hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong những tầng đất.

C. Tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ trong đất.

D. Giúp cho đất chở nên tơi xốp hơn.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm tới quy trình hình thành của đất là làm cho đá gốc bị phá hủy thành những thành phầm phong hóa.

Câu 25: Các địa quyển nào dưới đây có sự tiếp xúc với thổ nhưỡng quyển?

A. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển.

B. Khí quyển, thạch quyển, sinh quyển.

C. Khí quyển, thạch quyển, thủy quyển.

D. Thạch quyển, sinh quyển, thủy quyển.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Các tác nhân ảnh hưởng đến việc hình thành đất là khí hậu, đá mẹ, sinh vật

– Khí hậu (thuộc khí quyển) ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành đất thông qua nhiệt – ẩm.

– Đá mẹ (thuộc thạch quyển): phục vụ chất vô cơ cho đất, quyết định hành động thành phần cơ giới, khoáng vật, ảnh hưởng trực tiếp tính chất lí, hóa của đất.

– Sinh vật (sinh quyển): Sinh vật đóng vai trò chủ yếu trong sự hình thành đất: thực vât phục vụ vật chất hữu cơ, rễ phá hủy đá; vi sinh vật phân giải xác súc vật tạo mùn, động vật hoang dã sống trong đất làm biến hóa tính chất đất (giun, kiến mối).

Câu 26. Quá trình hình thành đất nào dưới đây đặc trưng ở Khu vực Đông Nam Á?

A. Quá trình hình thành đất mùn thô.

B. Quá trình glay hóa đất, đất bạc màu.

C. Quá trình hình thành đất phù sa.

D. Quá trình hình thành đất feralit.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Khu vực Khu vực Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa (nền nhiệt cao, nhiệt độ lớn >80%, lượng mưa lớn). Nên quy trình phá hủy, làm biến hóa đá gốc trình làng mạnh mẽ và tự tin. Mặt khác mưa lớn còn tồn tại tác dụng hòa tan, rửa trôi, tích tụ vật chất trong những tầng đất, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ẩm để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ cho đất. Quá trình hình thành đất trình làng mạnh mẽ và tự tin ở khu vực Khu vực Đông Nam Á, đặc trưng nhất là quy trình hình thành đất feralit.

Câu 27. Đất mẹ là nguồn phục vụ chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định hành động tới điểm lưu ý nào dưới đây của đất?

A. Độ tơi xốp của đất.

B. Lượng chất dinh dưỡng trong đất.

C. Thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.

D. Khả năng thẩm thấu nước và không khí của đất.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Đất mẹ là nguồn phục vụ chất vô cơ trong đất, có vai trò quyết định hành động tới thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.

Câu 28. Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có nhóm đất chính nào?

A. Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng.

B. Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.

C. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.

D. Đất đỏ vàng (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới gió mùa.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có nhóm đất đó đó là đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.

Câu 29: Khu vực nào sau này trên toàn thế giới có quy trình hình thành đất trình làng mạnh nhất?

A. Khu vực Đông Nam Á.

B. Trung Á.

C. Tây Á.

D. Bắc Phi.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích:

– Nhiệt độ và nhiệt độ có tác động trực tiếp đến việc hình thành đất thông qua sự phá hủy đá gốc (vê mặt lí học và hóa học) tạo ra thành phầm phong hóa.

– Khu vực Khu vực Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa (nền nhiệt cao, nhiệt độ lớn >80%, lượng mưa lớn) nên quy trình phá hủy, làm biến hóa đá gốc trình làng mạnh mẽ và tự tin. Mặt khác mưa lớn còn tồn tại tác dụng hòa tan, rửa trôi, tích tụ vật chất trong những tầng đất, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ẩm để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ cho đất. Vì vậy, quy trình hình thành đất trình làng mạnh mẽ và tự tin ở khu vực Khu vực Đông Nam Á, đặc trưng nhất là quy trình hình thành đất feralit.

Câu 30: Trước kia đồng bào dân tộc bản địa thiểu số hay du canh, du cư nên đã làm ảnh hưởng tới tài nguyên đất thế nào?

A. Đất ở vùng đồi núi ngày càng giàu dinh dưỡng hơn.

B. Tài nguyên đất ở vùng đồi núi ngày càng giảm.

C. Gia tăng tình trạng thoái hóa đất ở vùng đồi núi.

D. Diện tích rừng ở vùng đồi núi ngày càng tăng.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Đồng bào dân tộc bản địa thiểu số việt nam có tập quán du canh du cư phổ biển (du canh du cư là hiện tượng kỳ lạ người dân thường xuyên thay đổi nơi ở và nơi canh tác, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường nay đây mai đó). Mỗi lần đến nơi ở mới, người dân lại tiến hành đốt rừng làm rẫy phối hợp phương thức sản xuất lỗi thời, không cày xới chăm bón khá đầy đủ khiến đất đai nhanh gọn bị thoái hóa, bạc màu. Hoạt động phá rừng làm nương và bỏ hoang trình làng liên tục làm ngày càng tăng diện tích s quy hoạnh đất trồng đồi núi trọc, đất bỏ hoang ở vùng đồi núi khiến đất đai thoái hóa nghiêm trọng.

Câu 31. Trong quy trình hình thành đất, vi sinh vật không còn vai trò nào dưới đây?

A. Tổng hợp những chất hữu cơ thành mùn.

B. Phân giải xác vật chất hữu cơ.

C. Góp phần quan trọng trong việc phá huỷ đá.

D. Phân giải xác động vật hoang dã.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Trong quy trình hình thành đất, vi sinh vật không còn vai trò trong việc góp thêm phần quan trọng trong việc phá huỷ đá.

Câu 32. Nhân tố nào dưới đây đóng vai trò chủ yếu trong việc hình thành đất?

A. Đất mẹ.

B. Khí hậu.

C. Sinh vật.

D. Địa hình.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Nhân tố đóng vai trò chủ yếu trong việc hình thành đất là sinh vật.

Câu 33: Hoạt động nào của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số việt nam làm ngày càng tăng tình trạng thoái hóa đất ở vùng đồi núi?

A. Định canh, định cư

B. Du canh, du cư.

C. Làm ruộng bậc thang.

D. Mô hình nông – lâm phối hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Đồng bào dân tộc bản địa thiểu số việt nam có tập quán du canh du cư phổ biển (du canh du cư là hiện tượng kỳ lạ người dân thường xuyên thay đổi nơi ở và nơi canh tác, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường nay đây mai đó). Mỗi lần đến nơi ở mới, người dân lại tiến hành đốt rừng làm rẫy phối hợp phương thức sản xuất lỗi thời, không cày xới chăm bón khá đầy đủ khiến đất đai nhanh gọn bị thoái hóa, bạc màu. Hoạt động phá rừng làm nương và bỏ hoang trình làng liên tục làm ngày càng tăng diện tích s quy hoạnh đất trồng đồi núi trọc, đất bỏ hoang ở vùng đồi núi khiến đất đai thoái hóa nghiêm trọng.

Câu 34: Do có khối mạng lưới hệ thống đê điều ở vùng đồng bằng sông Hồng ngăn lũ nên đất trong đê ngày càng có hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây?

A. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và tự tin của triều cường.

B. Đất bị bạc màu, thoái hóa nghiêm trọng.

C. Được bồi đắp phù sa phì nhiêu hằng năm.

D. Quá trình trửa trôi đất trình làng mạnh mẽ và tự tin. >

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Đồng bằng sông Hồng có khối mạng lưới hệ thống đê sông, đê biển dài hàng nghìn km. Hệ thống đê điều dày đặc làm cho Đồng bằng Sông Hồng bị chặn lại trong quy trình bồi đắp tự nhiên của nó, làm xuất hiện có nhiều ô trũng khép kín, vào mùa mưa bị ngập úng. Hằng năm, những vùng đất trong đê không được bồi đắp phù sa kết phù thích hợp với hoạt động và sinh hoạt giải trí canh tác lâu lăm. Do vậy, vùng đất trong đê ngày càng trở nên bạc màu và bị thoái hóa nghiêm trọng.

Câu 35. Ở việt nam, những loài cây sú, vẹt, đước, bần chỉ tăng trưởng và phân loại trên loại đất nào?

A. Đất phù sa ngọt.

B. Đất feralit đồi núi.

C. Đất chua phen.

D. Đất ngập mặn.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Ở việt nam, những loài cây sú, vẹt, đước, bần chỉ tăng trưởng và phân loại trên loại đất ngập mặn. Đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 36. Tại sao đới ôn hòa lại sở hữu nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất?

A. Đới ôn hòa có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu nhất.

B. Đới ôn hòa có diện tích s quy hoạnh lục địa lớn số 1.

C. Đới ôn hòa có nhiều dãy núi cao nhất.

D. Đới ôn hòa có lượng mưa và thời hạn chiếu sáng nhiều nhất.

Hiển thị đáp án

Đáp án A.

Giải thích: Đới ôn hòa có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất hầu hết là vì ở đới ôn hòa có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu nhất.

Câu 37. Qúa trình hình thành đất chịu tác động của những tác nhân nào dưới đây?

1. Đá mẹ và khí hậu.

2. Sinh vật và địa hình.

3. Thời gian và con người.

4. Con người và thủy quyển.

Có bao nhiêu ý đúng trong những câu trên?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Qúa trình hình thành đất chịu tác động của những tác nhân: Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời hạn và con người.

Câu 38: Bên cạnh vai trò đắp đê ngăn lũ, khối mạng lưới hệ thống đê điều ở vùng đồng bằng sông Hồng có ảnh hưởng ra làm sao đến đất sản xuất nông nghiệp của vùng?

A. Tăng lượng phù sa phì nhiêu bồi đắp hằng năm cho vùng đất trong và ngoài đê.

B. Gia tăng quy trình trửa trôi đất ở vùng ngoài đê.

C. Hạn chế rửa trôi xói mòn đất ở vùng trong đê.

D. Đất trong đê bị bạc màu do không được bồi đắp phù sa hằng năm.

Hiển thị đáp án

Đáp án D.

Giải thích: Đồng bằng sông Hồng có khối mạng lưới hệ thống đê sông, đê biển dài hàng nghìn km. Hệ thống đê điều dày đặc làm cho Đồng bằng Sông Hồng bị chặn lại trong quy trình bồi đắp tự nhiên của nó, làm xuất hiện có nhiều ô trũng khép kín, vào mùa mưa bị ngập úng. Hằng năm, những vùng đất trong đê không được bồi đắp phù sa kết phù thích hợp với hoạt động và sinh hoạt giải trí canh tác lâu lăm khiến vùng đất này trở nên bạc màu, thoái hóa nghiêm trọng.

Câu 39. Tại sao ở vùng núi cao quy trình hình thành đất yếu?

A. Trên núi cao áp suất không khí nhỏ.

B. Nhiệt độ thấp nên quy trình phong hoá chậm.

C. Lượng mùn ít.

D. Độ ẩm quá cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án B.

Giải thích: Ở vùng núi cao quy trình hình thành đất yếu hầu hết là vì trên những vùng núi cao nhiệt độ thường rất thấp nên quy trình phong hóa trình làng rất chậm.

Câu 40. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí nào dưới đây của con người dân có tác động xấu đến tính chất đất?

1. Đốt rừng làm nương rẫy.

2. Bón quá nhiều những hóa chất vào đất.

3. Canh tác quá nhiều vụ trong một năm.

4. Xen canh cây ngô với những cây họ đậu.

Có bao nhiêu ý đúng trong những câu trên?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án C.

Giải thích: Các hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người dân có tác động xấu đến tính chất đất là: Đốt rừng làm nương rẫy, bón quá nhiều những hóa chất vào đất, canh tác quá nhiều vụ trong một năm.

………………………………………… Tài liệu Địa Lý được idialy sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất chất chất tìm hiểu thêm. – Webiste: idialy
– Apps CHplay: idialy
– youtube.idialy
– facebook.idialy
– tiktok.idialy
– nhom.idialy – group.idialy – idialy.HLT
– trang.idialy – fanpage.idialy – dialy.HLT.
Tải app iDiaLy cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy – Tài liệu Địa Lý miễn phí
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc

4173

Clip Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc Free.

Giải đáp vướng mắc về Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhận xét nào sau này không đúng về đá gốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhận #xét #nào #sau #đây #không #đúng #về #đá #gốc