Kinh Nghiệm về Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được Update vào lúc : 2022-01-25 04:04:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 69674 Thông hiểu

Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Nội dung chính

    Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
    Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những quyết sách lịch sử

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được xây dựng (2-9-1945). Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của Cách mạng tháng Tám năm 1945 — Xem rõ ràng…

Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương.

B. Sự giúp sức trực tiếp của những nước Đồng minh.

C. Sự ủng hộ trực tiếp của những nước xã hội chủ nghĩa.

D. Truyền thống yêu nước của dân tộc bản địa được phát huy.

Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương

B. Sự giúp sức trực tiếp của những nước Đồng minh.

C. Sự ủng hộ trực tiếp của những nước xã hội chủ nghĩa.

D. Truyền thống yêu nước của dân tộc bản địa được phát huy.

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những quyết sách lịch sử

(ĐCSVN) – 76 năm qua, Tính từ lúc ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc, tinh thần bất diệt của những ngày tháng Tám lịch sử vẫn luôn cổ vũ, động viên từng người dân đất Việt vững tin vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, vượt qua nhiều trở ngại vất vả, thử thách, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa trước kia cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày này.

Hình ảnh những ngày Tháng Tám lịch sử ở Tp Hà Nội Thủ Đô… (Ảnh: hochiminh)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc là thắng lợi vĩ đại thứ nhất của Nhân dân ta từ khi có Đảng, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa ta. Lịch sử đã chứng tỏ, thành công xuất sắc này đã có được là nhờ một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững tình hình rõ ràng của mỗi quy trình lịch sử, đưa ra đường lối cách mạng đúng đắn; biết tóm gọn thời cơ, xây dựng và tổ chức triển khai lực lượng; phát huy sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ cơ quan ban ngành thường trực.

Những ngày tháng Tám lịch sử…

Ngay từ khi mới Ra đời, Đảng ta đã biết chăm sóc xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được phần đông Nhân dân tham gia; từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra những thời cơ chín muồi để lấy Cách mạng đến thành công xuất sắc. Bàn về thành công xuất sắc của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, không thể không nhắc tới bài học kinh nghiệm tay nghề về yếu tố tóm gọn thời cơ, đưa ra những quyết sách đúng chuẩn và kịp thời của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời điểm đó, tình hình chính trị vô cùng phức tạp, phát xít Nhật thay máu chính quyền hất cẳng Pháp (09/3/1945). Việc tóm gọn thời cơ được thể hiện ngay lúc Đảng đưa ra những dự báo về tình thế cách mạng để dân tộc bản địa Việt Nam vùng lên giành cơ quan ban ngành thường trực về tay Nhân dân. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định hành động phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Ngày 12/3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”, trong số đó phân tích: “Mặc dù tình hình chính trị khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thâm thúy, nhưng Đk khởi nghĩa ở Đông Dương chưa thực sự chín muồi”[1] và dự báo “ba thời cơ tốt” “sẽ tương hỗ cho những Đk khởi nghĩa ở Đông Dương chín muồi một cách mau chóng và một cao trào cách mạng nổi dậy: Chính trị khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ (quân thù không rảnh tay đối phó với cách mạng); Nạn đói ghê gớm (quần chúng oán ghét quân cướp nước); Chiến tranh đến quy trình quyết liệt (Đồng minh sẽ đổ xô vào Đông Dương đánh Nhật)”[2].

Từ tháng 3 đến tháng 8/1945, Đảng ta tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương nhằm mục đích chuyển hướng đấu tranh cách mạng, củng cố lực lượng như: thống nhất những lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân (tháng bốn/1945)[3]; ra Chỉ thị tổ chức triển khai những Ủy ban Dân tộc giải phóng những cấp và sẵn sàng sẵn sàng xây dựng Ủy ban giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam.

…và ở Sài Gòn (Ảnh: hochiminh)

Đầu tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm vị trí căn cứ chỉ huy cách mạng toàn nước. Tại đây, Người đã có Thư lôi kéo khởi nghĩa, phát hành Mệnh lệnh khởi nghĩa, công bố Lệnh khởi nghĩa (Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa)… Thời cơ khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực như Đảng ta dự báo đã tới, Chủ tịch Hồ Chí Minh với quyết tâm và tấm lòng khao khát giành độc lập dân tộc bản địa đã xác lập: “Lúc này, thời cơ thắng lợi đã tới, dù quyết tử tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải nhất quyết giành cho được độc lập”[4]. Ngay khi nhận được tin Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh vô Đk (ngày 15/8/1945), Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) (tháng 8/1945) quyết định hành động: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới”[5] và phát động toàn dân khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực từ tay phátxít Nhật và tay sai trước lúc quân Đồng minh vào Đông Dương.

Có thể xác lập, thời cơ của Cách mạng Tháng Tám chỉ tồn tại trong thuở nào gian rắt ngắn – từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước lúc quân Đồng minh vào Đông Dương. Trong tình thế ngặt nghèo, Đảng ta đã rất là khôn khéo, linh hoạt đẩy lùi rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn để tạo ra thời cơ thuận tiện. Theo phân tích của nhiều Chuyên Viên, nếu khởi nghĩa sớm hơn, khi Nhật chưa đầu hàng, ta sẽ gặp sự kháng cự quyết liệt, hoàn toàn có thể tổn thất lớn và khó giành thắng lợi, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng chưa thể xây dựng trong toàn quốc. Còn nếu để muộn hơn, khi Đồng minh đã vào Đông Dương, tình hình trở nên “vô cùng nguy hiểm”.

Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh mẽ và tự tin của Nhân dân ta được nhân lên gấp bội: từ thời điểm ngày 14 đến ngày 18/8, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra giành thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở những thị xã: Bắc Giang, Tp Hải Dương, thành phố Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam… Ngày 19/8, khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực thắng lợi ở Tp Hà Nội Thủ Đô. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng Đất Cảng, Hợp Đồng Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu… Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn – Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre… Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo những chiến sỹ cách mạng bị giam giữ nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối thời gian tháng 8/1945 (từ 13 đến 28/8/1945), dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 25 triệu đồng bào ta, với tinh thần “đem sức ta mà giải phóng cho ta” đã nhất tề vùng lên giành cơ quan ban ngành thường trực, tổng khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng Tháng Tám thành công xuất sắc, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Tp Hà Nội Thủ Đô), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam quyết đem toàn bộ tinh thần và lực lượng, tính mạng con người và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”[6].

Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào toàn nước, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, được truyền đi mọi nơi trước cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công xuất sắc. (Ảnh: hochiminh)

Vận dụng sáng tạo những thời cơ cách mạng

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới Ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn trở ngại vất vả, thử thách. Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm tay nghề nắm vững và tận dụng triệt để thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng và tăng trưởng sáng tạo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoàn thành xong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Giữa bộn bề trở ngại vất vả của những buổi sơ khai xây dựng Nước, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc trong năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với thắng lợi này, toàn bộ chúng ta đã bảo vệ và tăng trưởng thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang quy trình mới: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở miền Nam, tiến tới thống nhất giang sơn.

Đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gần 21 năm, lâu dài với biết bao gian truân, quyết tử; qua nhiều quy trình, để đối phó với những kế hoạch, kế hoạch rất khác nhau của đế quốc Mỹ để rồi làm ra đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh điểm là chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn, đưa dân tộc bản địa ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, toàn nước tăng trưởng CNXH.

Đó cũng là trong năm đầu sau khi giang sơn thống nhất với bộn bề trở ngại vất vả. Một mặt, toàn bộ chúng ta phải xử lý và xử lý hậu quả 30 năm trận chiến tranh; mặt khác, phải tiến hành những cuộc trận chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm trách nhiệm và trách nhiệm quốc tế, lại bị vây hãm, cấm vận. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc bản địa đã quyết tâm đồng lòng vượt qua trở ngại vất vả, nhanh gọn Phục hồi sản xuất, xây dựng, củng cố cơ quan ban ngành thường trực trên phạm vi toàn nước…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất việt nam ngày càng tăng trưởng; vị thế, uy tín, quan hệ ngoại giao ngày càng rộng mở và nâng cao (Ảnh: chinhphu)

Bước vào thời kỳ mới, giang sơn đứng trước những thuận tiện, thời cơ, nhưng đồng thời cũng luôn có thể có quá nhiều trở ngại vất vả, thử thách. Bài học về tóm gọn thời cơ và vận dụng sáng tạo thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm xưa vẫn không ngừng nghỉ được phát huy, tỏa sáng, trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi để nhân dân ta vượt qua muôn vàn trở ngại vất vả, thử thách.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước trước Đổi mới còn khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, trì trệ, lưu thông phân phối ách tắc, rối ren; thành phầm & hàng hóa, vật phẩm tiêu dùng khan hiếm; đời sống những tầng lớp nhân dân gặp nhiều trở ngại vất vả; sau Đổi mới, đã thành một Việt Nam năng động, tăng trưởng, quy đổi thành công xuất sắc sang quy mô và cơ chế quản trị và vận hành kinh tế tài chính mới, có mức tăng trưởng kinh tế tài chính cao liên tục trong nhiều năm; vị thế, uy tín, quan hệ ngoại giao của Việt Nam ngày càng rộng mở và nâng cao, được nhìn nhận là vương quốc có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chính trị ổn định, bảo mật thông tin an ninh và bảo vệ an toàn và uy tín, là địa chỉ tin cậy cho những nhà góp vốn đầu tư quốc tế.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công xuất sắc đúng vào dịp đất việt nam vừa tổ chức triển khai thành công xuất sắc nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND những cấp… Đây cũng là dịp để toàn bộ chúng ta nhận thức khá đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay trong việc vận dụng và tăng trưởng những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý giá của Cách mạng tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 76 năm qua, góp thêm phần tăng cường toàn vẹn và tổng thể, đồng điệu công cuộc thay đổi, công nghiệp hoá, tân tiến hóa ngày này, để từ đó tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chãi Tổ quốc, giữ vững môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hòa bình, ổn định; phấn đấu đến thời gian giữa thế kỷ XXI, việt nam trở thành nước tăng trưởng, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa như tiềm năng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

[1] Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, tập 7, tr.365.

[2] Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, tập 7, tr.366.

[3] Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, tập 7, tr.382.

[4] Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, t.2, tr.225.

[5] Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, tập 7, tr.366.

[6] Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2000, tập 7, tr.437.

ĐP

4090

Video Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên nhân nào sau này dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #nhân #nào #sau #đây #dẫn #đến #thắng #lợi #của #Cách #mạng #tháng #Tám #năm #ở #Việt #Nam