Thủ Thuật về Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967) 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967) được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 05:29:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tóm tắt mục II. Sự Ra đời của tổ chức triển khai ASEAN. Sau khi giành được độc lập và đứng trước những yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội

Nội dung chính

    Tìm hiểu về hiệp hội những nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)1. Quy định chung về hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)2. Mục tiêu, nguyên tắc của ASEAN3. Quy chế thành viên của ASEAN4. Cơ cấu tổ chức triển khai của ASEANVideo liên quan

Mục 2

2. Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí

* Mục tiêu của ASEAN: tăng trưởng kinh tế tài chính và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung Một trong những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

* Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí: 

– Tháng 2 – 1976, những nước ASEAN đã kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Khu vực Đông Nam Á tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a). Hiệp ước Ba-li xác lập những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ Một trong những nước thành viên như:

+ Cùng nhau tôn trọng độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ;

+ Không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau;

+ Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp hoà bình;

+ Hợp tác tăng trưởng có kết quả,…

– Từ cuối trong năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế thị trường tài chính nhiều nước ASEAN có sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin và đạt sự tăng trưởng cao. Các nước này đã chuyển sang thực thi kế hoạch công nghiệp hóa khuynh hướng về xuất khẩu – thúc tăng cường xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, gắn thị trường trong nước với bên phía ngoài.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 – Xem ngay

Nguyên nhân hầu hết dẫn tới sự Ra đời của hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á năm 1967?

A.

Nhu cầu hợp tác để cùng tăng trưởng.

B.

Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản vào khu vực.

C.

Hạn chế ảnh hưởng của những cường quốc bên phía ngoài riêng với khu vực.

D.

 Ảnh hưởng của xu thế link khu vực.

Tìm hiểu về hiệp hội những nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)

    1. Quy định chung về hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)2. Mục tiêu, nguyên tắc của ASEAN3. Quy chế thành viên của ASEAN4. Cơ cấu tổ chức triển khai của ASEAN

1. Quy định chung về hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN)

Theo Tuyên bố Băngkôc, tôn chỉ và mục tiêu của ASEAN là:

1) Thúc đấy sự tăng trưởng kinh tế tài chính, tiến bộ xã hội và tăng trưởng văn hoá trong khu vực;

2) Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực;

3) Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp sức lẫn nhau trong những nghành kinh tế tài chính, xã hội, văn hoá, khoa học kĩ thuật và hành chính;

4) Hợp tác hữu hiệu hơn để sử dụng tốt hơn nền nông nghiệp và những ngành công nghiệp của nhau;

5) Giúp đỡ lẫn nhau trong những fĩnh vực đào tạo và giảng dạy và phục vụ những phương tiện đi lại nghiên cứu và phân tích; 6) Thúc đẩy việc nghiên cứu và phân tích về Khu vực Đông Nam Á;

7) Duy trì sự hợp tác ngặt nghèo cùng có lợi với những tổ chức triển khai quốc tế và khu vực có cùng tiềm năng, tôn chỉ với ASEAN.

Cơ cấu ban đầu của ASEAN gồm:

>> Xem thêm: Thương Hội những nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) là gì ? Mục tiêu, nguyên tắc, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của ASEAN

1) Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao những nước ASEAN (cơ quan cao nhất của ASEAN) được tổ chức triển khai thường niên (trừ trường hợp đặc biệt quan trọng nếu có yêu cầu);

2) Uỷ ban thường trực thực thi việc làm của ASEAN trong thời hạn Một trong những Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao. Thành phần của Uỷ ban gồm Chủ tịch là ngoại trưởng (hoặc người đại diện thay mặt thay mặt) nước gia chủ và thành viên là những đại sứ của những vương quốc thành viên khác tại nước đó;

3) Các Uỷ ban trình độ, Uỷ ban ad-hoc gồm những Chuyên Viên về những yếu tố hợp tác rõ ràng.

Ngoài ra còn tồn tại ban thư kí vương quốc được xây dựng ở mỗi nước để phụ trách thực thi những việc làm của ASEAN với tư cách đại diện thay mặt thay mặt cho nước mình.

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất năm 1976 tổ chức triển khai tại Bali (Inđônêxia), những nước ASEAN đã kí Hiệp ước xây dựng Ban thư kí ASEAN để phối hợp hành vi Một trong những Uỷ ban và dự án công trình bất Động sản hợp tác ASEAN. Tổng thư kí do những ngoại trưởng bổ ä nhiệm có nhiệm kì 2 năm trên cơ sở luân phiên theo trình tự vần âm tên nước. Trụ sở của Ban thư kí ở Jakacta (Inđônêxia).

Bên cạnh Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao, có thêm 5 Hội nghị Bộ trưởng khác được thiết lập (Hội nghị Bộ trưởng kinh tế tài chính, lao động, giáo dục, thông tin, phúc lợi xã hội).

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 4 năm 1992 được tổ chức triển khai tại Xingapo ghi lại bước quan trọng trong quy trình cải cách cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của ASEAN, rõ ràng: hình thành cơ chế Hội nghị thượng đỉnh những người dân đứng đầu Chính phủ những nước ASEAN họp chính thức 3 năm một lần để đề. ra phương hướng và chủ trương chung cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của ASEAN và quyết định hành động về những vấn để lớn; xây dựng Hội đồng AFTA (khu vực mậu dịch tự do ASEAN) có trách nhiệm theo dõi và báo cáo việc thực thi CEPT (Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực hiện hành chung) lên Hội nghị Bộ trưởng kinh tế tài chính; cải tổ, tăng cường cỗ máy Ban thư kí ASEAN.

Hiện nay, ASEAN có 10 thành viên chính thức, ngoài 5 thành viên sáng lập, lúc bấy giờ còn tồn tại, Brunei (gia nhập năm 1985), Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gia nhập năm 1995), Lào và Myanma (gia nhập năm 1997) và Cămpuchia (gia nhập năm 1988).

Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN)

>> Xem thêm: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là gì ?

Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) được xây dựng ngày 8/8/1967 trên cơ sở Tuyên bổ Băng Cốc với năm thành viên sáng lập là Vương quốc Thái Lan, Malaysia, Cộng hoà Singapore, Cộng hoà Philippines và Cộng hoà Indonesia. Sau hơn bốn mươi năm tồn tại và tăng trưởng, ASEAN đã tiếp nhận thêm năm thành viên gia nhập, gồm có Bruney Darussalam (1985), Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam (1995), Cộng hoà dân gia chủ dân Lào, Liên bang Myanmar (1997) và Vương quốc Campuchia (Ị999), nâng tổng số thành viên của ASEAN lúc bấy giờ (đến tháng 12/2015) lên mười thành viên.

Trong hơn bốn mươi năm qua, ASEAN đang không ngừng nghỉ tăng trưởng và hoàn thiện những nguyên tắc Cơ bản và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai để đạt được tiềm năng của ASEẠN như đã được ghi nhận trong Tuyên bố Băng Cốc và những văn bản pháp lý quốc tế sau này, đậc biệt là trong Hiến chương ASEAN (Hiến chương ASEAN được thông qua tại Hội nghị thượng đinh ASEAN lần thứ 11 ở Kuala Lumpur ngày 20/11/2007 và chính thức có hiệu lực hiện hành ngày 15/12/2008, sau khi được 10 thành viên phê chuẩn). Từ một tổ chức triển khai khu vực có cơ chế hoạt động và sinh hoạt giải trí và hợp tác lỏng lẻo, ưong trong năm mới tết đến gần đây, ASEAN đang nổi lên như một tổ chức triển khai khu vực hình mẫu về sự việc năng đông và hợp tác có hiệu suất cao với cơ chế hợp tác ngoại khối mở và năng động. Đặc biệt, việc thông qua Hiển chương ASEAN đã ghi lại bước ngoặt trong lịch sử của ASEAN, đưa tổ chức triển khai khu vực chuyển sang quy trình link khu vực ngặt nghèo hơn thông qua việc thiết lập Cộng đồng ASEAN. Hiển chương ASEAN không riêng gì có xác lập tính chất pháp lý là tổ chức triển khai quốc tế liên chính phủ nước nhà mà còn xác lập rõ tư cách pháp nhân của ASEAN (Điều 3).

2. Mục tiêu, nguyên tắc của ASEAN

Trải qua những thời kỳ tăng trưởng, ASEAN luôn kiên trì và tuân thủ những tiềm năng cũng như nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí được đưa ra từ văn kiện xây dựng tổ chức triển khai (Tuyên bố Băng Cốc) và trong Hiến chương ASEAN. ASEAN luôn hướng tới những tiềm năng lớn, như xây dựng Đông Nam á thành khu vực hoà bình, ổn định, phi vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy hoại; tăng cường hợp tác kinh tế tài chính, văn hoá, thu hẹp khoảng chừng cách tăng trưởng, nâng cao phúc lợi và đời sống nhân dân, tăng cường dân chủ, pháp quyền và quyền con người nhằm mục đích tạo dựng Cộng đồng ASEAN; tôn vinh bản sắc ASEAN đồng thời tôn ttọng những quyền và trách nhiệm của những thành viên ASEAN; tạo dựng và giữ vững vai ttò TT và dữ thế chủ động của ASEAN như thể động lực chính trong quan hệ và hợp tác với những đối tác chiến lược bên phía ngoài trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp.

Đê đạt được những tiềm năng lớn đó, hoạt động và sinh hoạt giải trí của ASEAN và những vương quốc thành viên phải tuân thủ những nguyên tẳc cơ bản của luật quốc tế tân tiến và những nguyên tắc riêng của tổ chức triển khai này, như đã được tái xác lập tại khoản 2 Điều 2 Hiến chương ASEAN. Các nguyên tắc đó gồm có: Tôn ttọng độc lập, chủ quyển, quyền bình đẳng và dân tộc bản địa tự quyết, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc bản địa của những thành viên đồng thời nhấn mạnh yếu tố giá trị chung trên tinh thần thống nhất trong phong phú; không dùng vũ lực hoặc rình rập đe dọa dùng vũ lực trái với pháp lý quốc tế; xử lý và xử lý tranh chấp quốc tế bằng những giải pháp hoà bình; không can thiệp vào việc làm nội bộ của những thành viên; tôn trọng pháp quyền, những nguyên tắc của nền dân chủ và chính phủ nước nhà hợp hiến; thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, những quyền bình đẳng và tăng cường công minh xã hội; giữ vững vai ttò TT và linh hoạt của ASEAN trong quan hệ ngoại khối trên tinh thần không phân biệt đối xử; tuân thủ những quy tắc thương mại đa phương chung và những cơ chế dựa ưên luật lệ của ASEAN nhằm mục đích triển khai có hiệu suất cao những cam kết kinh tế tài chính, tiến tới vô hiệu mọi rào cản riêng với link kinh tế tài chính khu vực trong một nền kinh tế thị trường tài chính do thị trường điều tiết.

3. Quy chế thành viên của ASEAN

Hiển chương cũng quy định rõ quy định thành viên ASEAN tại Chương III. Ngoài việc xác lập 10 thành viên tại thời gian thông qua Hiến chương (Điều 4), những vương quốc muốn gia nhập phải tuân thủ những tiêu chuẩn, Đk và thủ tục gia nhập theo quy định tại Điều 6 Hiến chương. Một vương quốc nếu phục vụ được những tiêu chuẩn như thể vương quốc nằm trong khu vực địa lý Khu vực Đông Nam Á, được những vương quốc thành viên ASEAN công nhận, đồng ý sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương, hoàn toàn có thể và sẵn sàng thực thi những trách nhiệm và trách nhiệm thành viên thì hoàn toàn có thể xin gia nhập ASEAN. Quốc gia muốn gia nhập phải tuân thủ những thủ tục xin gia nhập do Hội đồng Điều phối ASEAN quy định và việc kết nạp sẽ do cấp cao ASEAN quyết định hành động trên nguyên tắc đồng thuận, nhờ vào khuyến nghị của Hội đồng điều phối ASEAN.

Các vương quốc thành viên ASEAN có những quyền và trách nhiệm và trách nhiệm theo Hiến chương.

>> Xem thêm: Sự hình thành của ASEAN ( hiệp hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á )

4. Cơ cấu tổ chức triển khai của ASEAN

Từ khi được xây dựng tới nay, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Thương Hội những nước Đông Nam á đã có những cải tổ thường xuyên để phù phù thích hợp với khuôn khổ hợp tác ở từng thời kỳ tăng trưởng. Theo Hiển chương, ASEAN có những thiết chế sau:

+ Cấp cao ASEAN – ASEAN Summit:

Là cơ quan hoạch định chủ trương tối cao của ASEAN, với thành phần gồm nguyên thủ vương quốc hoặc người đứng đầu chính phù những nước thành viên, cấp cao ASEAN nhóm họp 2 nãm một lần (hoàn toàn có thể họp không bình thường khi thiết yếu), dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN. Toàn bộ hiệu suất cao của cơ quan này được quy định rõ ràng tại Điều 7 Hiến chương ASEAN, như quyết định hành động những yếu tố then chốt của Thương Hội, thực thi những giải pháp thích hợp để xử lý trường hợp khẩn cấp tác động tới ASEAN, quyết định hành động yếu tố kết nạp thành viên mới, cũng như tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của một số trong những thiết chế khác (ví dụ, chỉ định Tổng thư ký ASEAN…).

+ Hội đồng điều phổi ASEAN – ASEAN Coordinating Council:

Theo Điều 8 Hiến chương, Hội đồng điều phối ASEAN là cơ quan gồm có những bộ trưởng liên nghành ngoại giao ASEAN, được nhóm họp tối thiểu 2 lần trong năm. Hội đồng này còn có một số trong những trách nhiệm rõ ràng liên quan đến việc’sẵn sàng sẵn sàng những phiên họp của cấp cao ASEAN, phối phù thích hợp với hội đồng hiệp hội về hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu suất cao của hội đồng này, xem xét báo cáo của Tổng thư ký ASEAN và thực thi một số trong những trách nhiệm khác do cấp cao ASEAN chỉ huy.

+ Các hội đồng hiệp hội ASEAN – ASEAN Community Councils:

Các hội đồng hiệp hội ASEAN gồm có Hội đồng hiệp hội chính trị-bảo mật thông tin an ninh, Hội đồng hiệp hội kinh tế tài chính và Hội đồng cộng đông văn hoá-xã hội. Các vương quốc thành viên sẽ cử đại diện thay mặt thay mặt vương quốc tham gia những cuộc họp của Hội đồng hiệp hội ASEAN (nhóm họp tối thiểu 2 lần mỗi năm). Mỗi hội đồng sẽ có được những cty chuyên ngành cấp bộ trưởng liên nghành trực thuộc như:

– Hội đồng hiệp hội chính trị-bảo mật thông tin an ninh gồm 6 cơ quan.

>> Xem thêm: Vai trò của tổ chức triển khai ASEAN trong việc xử lý và xử lý những tranh chấp trong khu vực, xử lý và xử lý tranh chấp biển Đông

– Hội đồng hiệp hội kinh tể gồm 14 cơ quan.

– Hội đồng hiệp hội văn hoá-xã hội gồm 17 cơ quan.

Nhiệm vụ hầu hết cùa những cty này là thực thi thoả thuận, quyết định hành động của cấp cao ASEAN trong nghành nghề của tớ, tăng cường hợp tác trong nghành nghề chuyên ngành để tương hỗ tiến trình xây dựng hiệp hội ASEAN.

– Tổng thư ký và Ban thư ký ASEAN:

So với những thời kỷ trước thì đấy là cơ quan được cải tổ theo phía tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu suất cao và thiết thực cho Thương Hội.

– Tổng thư ký ASEAN là chức vụ đo cấp cao ASEAN chỉ định với nhiệm kỳ 5 năm, không tái chỉ định. Tổng thư ký là quan chức hành chính cao cấp nhất của ASEAN. Người được chỉ định giữ cương vị này phải là cộng dân của một trong số thành viên ASEAN, có khả năng, kinh nghiệm tay nghề trình độ. Việc lựa chọn phải trên cơ sở cân đối về giới cũng như thứ tự luân phiên trong nội bộ những nước thành viên. Các trách nhiệm cùa Tổng thư ký được quy định tại Điều 11 Hiến chương.

– Ban thư ký ASEAN: Bao gồm Tổng thư ký và những nhân viên cấp dưới khác, hoạt động và sinh hoạt giải trí nhân danh ASEAN chứ không nhân danh vương quốc mà mình mang quốc tịch hoặc bất kỳ vương quốc nào khác.

– Ban thư ký ASEAN vương quốc: Đây là Ban thư ký do vương quốc thành viên tự xây dựng, có trách nhiệm là đàu mối cửa vương quốc trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt liên quan đến ASEAN, như tàng trữ thông tin về những yếu tố có liên quan đến ASEAN ở Lever vương quốc, điều phối việc triển khai những quyết định hành động của ASEAN ở Lever vương quốc…).

+ Ủy ban đại diện thay mặt thay mặt thường trực cạnh bên ASEAN:

Theo quy định của Hiến chương, mỗi vương quốc thành viên ASEAN chỉ định một đại diện thay mặt thay mặt thường trực hàm đại sứ cạnh bên ASEAN, đặt tại Jakarta, ủy ban đại diện thay mặt thay mặt thường trực gồm có đại sứ những vương quốc nhằm mục đích thực thi trách nhiệm hỗ ttợ việc làm cho những hội đồng hiệp hội, phối phù thích hợp với Ban thư ký ASEAN và những đối tác chiến lược bên phía ngoài, khi cần thực thi trách nhiệm khác do Hội đồng điều phối ASEAN quyết định hành động.

>> Xem thêm: Nội dung nguyên tắc đồng thuận trong phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của ASEAN

+ Uỷ ban ASEAN ở nước thứ ba và những tổ chức triển khai quốc tế:

Uỷ ban ASEAN ở nước thứ ba hoàn toàn có thể được xây dựng tại những nước bên phía ngoài Thương Hội, gồm những người dân đứng góp vốn đầu tư mạnh quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao của những thành viên ASEAN tại vương quốc đó. Các ủy ban tương tự cũng hoàn toàn có thể được xây dựng cạnh bên tồ chức quốc tế. Nhiệm vụ chính của những ủy ban này là thúc đẩy quyền lợi và bản sắc ASEAN tại nước thường trực và tổ chức triển khai quốc tế. Thủ tục hoạt động và sinh hoạt giải trí của ủy ban này do Hội nghị ngoại trưởng ASEAN quy định rõ ràng.

Ngày 22/11/2015, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27, những vương quốc thành viên ASEAN đã tuyên bố xây dựng Cộng đồng ASEAN vào trong ngày 31/12/2015 thông qua lễ ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur. Theo nội dung Tuyên bố Kuala Lumpur về việc xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015, 10 vương quốc thành viên ASEAN cùng nhất trí về việc xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 nhằm mục đích tạo ra một tổ chức triển khai với tiềm năng đem lại một khu vực Khu vực Đông Nam Á hoà bình, bảo mật thông tin an ninh và ổn định lâu bền hơn, tăng trưởng kinh tế tài chính bền vững, thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & sửa đổi và biên tập)

Reply
7
0
Chia sẻ

4145

Video Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967) ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967) miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967) Free.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên nhân dân đến việc Ra đời của hiệp hội những nước Đông Nam á (ASEAN năm 1967) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #nhân #dân #đến #sự #đời #của #hiệp #hội #những #nước #Đông #Nam #ASEAN #năm