Thủ Thuật Hướng dẫn Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên được Update vào lúc : 2022-04-09 07:32:22 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tác giả nội dung bài viết: TRƯƠNG CÔNG BẰNG
(Trường Đại học Kinh Tế – Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)

Nội dung chính

    1. Mở đầu2. Mục đích nghiên cứu3. Mô hình ‘Khả năng thành công xuất sắc – Giá trị’4. Phương pháp5. Kết quả6. Kết luận và kiến nghịVideo liên quan

TÓM TẮT

    Bài viết này trình diễn về quan hệ giữa niềm tin của sinh viên vào kĩ năng học tiếng Anh thành công xuất sắc, những giá trị mà tiếng Anh sẽ mang lại cho họ ảnh hưởng trên hai yếu tố: (1) kết quả học tập tiếng Anh và (2) việc tham gia những khóa học tiếng Anh nhờ vào tài liệu được tích lũy từ là 1.207 sinh viên. Bài viết phân tích sự rất khác nhau giữa sinh viên nam và nữ trên những kết quả đo lường này. Niềm tin vào kĩ năng học tiếng Anh thành công xuất sắc có quan hệ mật thiết với kết quả học tiếng Anh, trong lúc niềm tin vào giá trị hữu dụng của tiếng Anh có liên quan thân thiện với việc quyết định hành động tham gia những khóa học tiếng Anh.

Từ khóa: động lực, giá trị, niềm tin vào kĩ năng, tiếng Anh.

ABSTRACT

     The present study examines the relative influence of students’ perceptions of their ability to learn English and the value they put on learning English on two variables: (1) their achievement in English, and (2) their intention to enrol in additional English classes. The study also examines differences between male and female students on these measures. Data were gathered from 1.207 students. Students’ expectancy to do well in English predicted students’ achievement in English. Students’ values of studying English predicted students’ willingness to take additional courses in English.

Key words: English, expectancy-value model, motivation, value.

x
x x

1. Mở đầu

     Tiếng Anh là một ngôn từ quan trọng trong quy trình Việt Nam hòa nhập quốc tế (Pham Cuong, 2022), và là một ngoại ngữ chính được dạy trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục ở Việt Nam, nhất là ở Lever ĐH. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và phân tích chỉ ra rằng tình hình của việc dạy và học môn tiếng Anh lúc bấy giờ trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục là kém hiệu suất cao. Những nghiên cứu và phân tích này đã cho toàn bộ chúng ta biết sinh viên chỉ hoàn toàn có thể tiếp xúc tiếng Anh cơ bản thường ngày một cách rất trở ngại vất vả (Nguyen Hoang Tuan & Tran Ngoc Mai, 2015).

     Dựa trên kinh nghiệm tay nghề dạy tiếng Anh ở bậc ĐH, tác giả nhận thấy nhiều sinh viên ở những ngành học không chuyên tiếng Anh thiếu động lực học tiếng Anh. Họ học chỉ để vượt qua được những kỳ kiểm tra.

     Có nhiều lý giải rất khác nhau cho tình hình yếu kém về kết quả học tiếng Anh và sự thiếu động lực học của sinh viên như đã đề cập ở trên. Để xử lý và xử lý tình hình này, một số trong những nghiên cứu và phân tích đã được tiến hành, ví dụ điển hình những nghiên cứu và phân tích về tăng trưởng sự tự học (Nguyen Cao Thanh, 2011); phương pháp dạy học (Nguyen Van Loi & Franken, 2010); và sự tăng trưởng đội ngũ giáo viên (Vo Thanh Long & Nguyen Thi Mai Hoa, 2010). Tuy nhiên, còn quá ít nghiên cứu và phân tích tìm hiểu về TT điểm của việc học đó là người học. Bài viết này triệu tập bàn về động lực học của sinh viên vì nghiên cứu và phân tích đã cho toàn bộ chúng ta biết động lực là một yếu tố chính tác động lên kết quả học tập. Bài viết từ đó đưa ra những giải pháp cải tổ tình hình giảng dạy hiện tại giúp sinh viên đạt kết quả học môn tiếng Anh tốt hơn, và tăng cường động lực học cho sinh viên.

2. Mục đích nghiên cứu và phân tích

     Tác giả nghiên cứu và phân tích về niềm tin của sinh viên vào kĩ năng học thành công xuất sắc môn tiếng Anh và niềm tin vào những giá trị mang lại của việc học tốt môn tiếng Anh nhờ vào quy mô ‘Khả năng thành công xuất sắc – Giá trị’ của Eccles và đồng nghiệp. Tác giả tin rằng, cho tới thời gian này, đấy là khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích thứ nhất sử dụng quy mô động lực học của Eccles ở Việt Nam, đặc biệt quan trọng trong toàn cảnh nghiên cứu và phân tích trên những sinh viên ĐH không chuyên ngành tiếng Anh học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Mục đích của nghiên cứu và phân tích là tìm hiểu sâu về hai thành phần: (1) niềm tin vào kĩ năng học thành công xuất sắc môn tiếng Anh và (2) niềm tin vào giá trị mà tiếng Anh mang lại của sinh viên ĐH ở Việt Nam. Liệu quy mô này còn có ý nghĩa trong toàn cảnh của nền văn hóa truyền thống cổ truyền không phải của những nước phương Tây? Liệu quy mô này còn có giúp hiểu về động lực học tập tiếng Anh của sinh viên Việt Nam? Sự khác lạ về giới tính giữa sinh viên nam và nữ có xẩy ra theo cùng phương pháp như những nghiên cứu và phân tích tại những nước phương Tây? Có nét đặc trưng nào của văn hóa truyền thống Việt Nam hoàn toàn có thể tương hỗ update vào quy mô của Eccles để sở hữu một quy mô giúp hiểu biết tốt hơn về động lực học tập tiếng Anh của sinh viên? Độc giả hoàn toàn có thể đặt vướng mắc liệu có thích hợp khi sử dụng quy mô được hình thành và tăng trưởng ở nền văn hóa truyền thống cổ truyền phương Tây vào toàn cảnh của một nền văn hóa truyền thống cổ truyền Khu vực Đông Nam Á?

3. Mô hình ‘Khả năng thành công xuất sắc – Giá trị’

     Lý thuyết về động lực học của Eccles (1993) và đồng nghiệp được tăng trưởng suốt hơn 40 năm qua để lý giải về kết quả và thái độ tham gia học tập của sinh viên. Được phần đông những nhà tâm ý học quan tâm lúc bấy giờ là lý thuyết Khả năng thành công xuất sắc – Giá trị (Eccles & Wigfield, 1995, 2002; Eccles, Wigfield, Harold, & Blumenfeld, 1993; Eccles, Wigfield, & Schiefele, 1998; Musu-Gillette, Wigfield, Harring, & Eccles, 2015; Parsons et al., 1983; Wigfield & Eccles, 2000; Wigfield, Tonks, & Klauda, 2022). Theo quy mô này, Khả năng thành công xuất sắc được định nghĩa là niềm tin của sinh viên về kĩ năng học thành công xuất sắc một môn học (Eccles & Wigfield, 1995). Giá trị được định nghĩa gồm có bốn thành phần: Giá trị bên trong nói tới sự vui thích khi tham gia học môn học đó; Giá trị ích lợi đề cập đến việc môn học đó có ích cho những người dân học ra làm sao trong tương lai (ví dụ, một sinh viên hoàn toàn có thể không tìm thấy sự hứng thú trong việc học tiếng Anh, nhưng lại thấy được tiếng Anh hữu ích cho mình trong việc làm tương lai. Trong trường hợp này khóa học tiếng Anh sẽ có được mức giá trị ích lợi cao riêng với sinh viên đó); Giá trị quan trọng đề cập đến vai trò của việc phải học tốt môn học; và Giá trị yên cầu là những quyết tử, vất vả, nỗ lực yên cầu sinh viên phải chịu để hoàn thành xong tốt môn học đó.

     Nghiên cứu đã cho toàn bộ chúng ta biết niềm tin vào Khả năng thành công xuất sắc và Giá trị trong quy mô Khả năng thành công xuất sắc – Giá trị của Eccles và đồng nghiệp là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ và tự tin đến kết quả học tập và sự tham gia học những khóa học của sinh viên (Meece, Wigfield, & Eccles, 1990). Trong số đó, niềm tin vào kĩ năng học môn học thành công xuất sắc là yếu tố mạnh mẽ và tự tin tương quan với kết quả học tập của người học, và niềm tin vào giá trị mà môn học mang lại sở hữu yếu tố mạnh mẽ và tự tin tương quan mật thiết với việc người học quyết định hành động và thực tiễn tham gia khóa học môn học đó. Chẳng hạn như nghiên cứu và phân tích của Meece, Wigfield, và Eccles (1990) đã cho toàn bộ chúng ta biết niềm tin của sinh viên vào kĩ năng họ học môn toán thành công xuất sắc là chỉ dấu mạnh mẽ và tự tin cho kết quả học tập của tớ. Tức là sinh viên càng tin vào kĩ năng thành công xuất sắc trong việc học tập của tớ thì kết quả học tập đạt được càng cao. Watt (2005) nhận thấy việc sinh viên quyết định hành động tham gia Đk học môn toán tương quan ngặt nghèo với việc sinh viên tin vào giá trị mà môn toán mang lại cho việc làm của tớ trong tương lai.

     Rất nhiều nghiên cứu và phân tích (Eccles & Harold, 1991; Eccles et al., 1993; Eccles et al., 1998; Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles, & Wigfield, 2002; Parsons et al., 1983) đã cho toàn bộ chúng ta biết sinh viên nam có Xu thế tin vào kĩ năng học thành công xuất sắc ở những môn học khoa học tự nhiên hoặc thể thao (hai nghành thường được xem như mang tính chất chất nam tính mạnh mẽ) mạnh mẽ và tự tin hơn sinh viên nữ. Trong khi nữ thường có khuynh hướng tin vào kĩ năng học thành công xuất sắc mạnh mẽ và tự tin hơn nam sinh ở những môn được xem như mang tính chất chất nữ tính ví như môn tiếng Anh, âm nhạc, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, và những môn khoa học xã hội. Nghiên cứu của Watt (2005) đã cho toàn bộ chúng ta biết sinh viên nữ tin vào kĩ năng học tốt môn tiếng Anh của tớ mạnh hơn sinh viên nam, trong lúc niềm tin của sinh viên nam vào kĩ năng học môn toán thành công xuất sắc cao hơn sinh viên nữ.

     Cho đến nay hầu hết những nghiên cứu và phân tích sử dụng quy mô Khả năng thành công xuất sắc – Giá trị của Eccles trình làng tại những nước phương Tây. Eccles và đồng nghiệp lôi kéo có những nghiên cứu và phân tích sử dụng quy mô của tớ tại những nền văn hóa truyền thống cổ truyền khác ngoài những nước phương Tây (Wigfield et al., 2022). Liệu quy mô này hoàn toàn có thể là một phương tiện đi lại giúp hiểu về động lực học tập của sinh viên ở Khu vực Đông Nam Á như Việt Nam?

4. Phương pháp

     4.1. Đối tượng tham gia nghiên cứu và phân tích

     Có 1.207 sinh viên từ ba trường ĐH tại thành phố Hồ Chí Minh (46.1% nam và 53.9% nữ) tham gia vào nghiên cứu và phân tích. Tất cả những sinh viên đều đang học những khối ngành kinh tế tài chính, và tiếng Anh là môn học không chuyên của tớ.

     Trong số 1.207 sinh viên vấn đáp bảng vướng mắc khảo sát, có 72 (50% nam, 50% nữ) sinh viên tham gia phỏng vấn sau khi vấn đáp bảng vướng mắc khảo sát. Để giúp sinh viên hoàn toàn có thể trao đổi hết tâm ý của tớ một cách tốt nhất mà không biến thành chi phối bởi nhóm khác giới tính, những nhóm phỏng vấn được chia ra thành những nhóm hoàn toàn gồm có nữ sinh và những nhóm hoàn toàn gồm có nam sinh. Có 12 nhóm, sáu nhóm nam và sáu nhóm nữ, mỗi nhóm gồm có sáu sinh viên vì những nhóm nhỏ tạo ra không khí tự do hơn cho sinh viên trao đổi về chủ đề của cuộc phỏng vấn.

     4.2. Công cụ nghiên cứu và phân tích

     4.2.1. Bảng vướng mắc khảo sát

     Bảng vướng mắc khảo sát gồm có 38 vướng mắc phỏng theo bảng vướng mắc của Eccles và đồng nghiệp (Eccles & Wigfield, 1995; Wigfield & Eccles, 2000). Các vướng mắc tìm hiểu về niềm tin của sinh viên vào kĩ năng họ học thành công xuất sắc môn tiếng Anh ở tại mức độ nào và họ xét về giá trị của việc học tốt môn tiếng Anh ra làm sao. Các vướng mắc của Eccles và Wigfield được sử dụng vì chúng thể hiện tính rõ ràng trong cấu trúc tác nhân, phân biệt với những cấu trúc đo lường rất khác nhau, và có đặc tính đo nghiệm tốt (Jacobs et al., 2002).

     Tác giả tăng trưởng mới một số trong những vướng mắc để tìm hiểu về giá trị mà tác giả đặt tên là giá trị Gia Đình trong toàn cảnh một quy mô nghiên cứu và phân tích của phương Tây được ứng dụng trong toàn cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam, nơi những giá trị về mái ấm gia đình được đánh giá trọng và hoàn toàn có thể là yếu tố mạnh mẽ và tự tin tác động lên động lực học tập của sinh viên. Các vướng mắc triệu tập vào việc liệu việc mong ước đem lại vinh dự cho mái ấm gia đình, hay để tỏ lòng biết ơn những quyết tử của cha mẹ có là những giá trị tác động lên động lực học tập của sinh viên hay là không.

     Các câu vấn đáp được trình diễn theo như hình thức Likert scale từ là 1- 6. Ví dụ, ‘Bạn nghĩ học tiếng Anh sẽ hữu ích cho bạn ra làm sao khi bạn nhận được một việc làm sau khi tốt nghiệp ĐH?’ Đối với vướng mắc này, sinh viên vấn đáp bằng phương pháp chọn từ là 1 đến 6, với cùng 1 thể hiện ‘Không hữu ích chút nào’ và 6 thể hiện ‘Rất hữu ích’. Lưu ý rằng trong bản vướng mắc của Eccles, những câu vấn đáp được trình diễn theo như hình thức Likert scale từ là 1-7. Tuy nhiên, Anderson và Bourke (2000) gợi ý rằng những câu vấn đáp theo như hình thức Likert scale nên được thiết kế theo số chẵn tức là từ là 1-6 thay vì từ là 1-7 để tránh tình trạng người vấn đáp vướng mắc chọn quá nhiều câu vấn đáp là số ở giữa (trung tính), dẫn đến giảm tính phong phú của câu vấn đáp.

     4.2.2. Câu hỏi phỏng vấn nhóm

     Câu hỏi phỏng vấn gồm có 4 vướng mắc chính. Các vướng mắc này được thiết kế tương quan với cấu trúc Khả năng thành công xuất sắc và Giá trị trong quy mô của Eccles, và tìm hiểu về tình hình giảng dạy tiếng Anh ở ĐH dưới quan điểm của người sinh viên nhằm mục đích hiểu thâm thúy thêm động lực học tập tiếng Anh của sinh viên tại Việt Nam, sử dụng quy mô động lực của phương Tây. Mục đích của phỏng vấn là để xác lập lại những gì sinh viên vấn đáp trong bảng vướng mắc khảo sát, đồng thời tìm hiểu thêm những gì bảng vướng mắc khảo sát, vốn được sử dụng ở những nước phương Tây, hoàn toàn có thể chưa thể hiện hết những yếu tố về động lực liên quan đến sinh viên Việt Nam.

     4.3. Phân tích tài liệu

     Dữ liệu từ bảng vướng mắc khảo sát được sử dụng chương trình thống kê SPSS để phân tích. Mối quan hệ giữa niềm tin vào kĩ năng học thành công xuất sắc môn tiếng Anh của sinh viên, Giá trị ích lợi, giá trị quan trọng, giá trị bên trong, giá trị mái ấm gia đình, giới tính, sự lựa chọn có tham gia học những lớp tiếng Anh ngoài những lớp quy định tại ĐH hay là không tại thời gian hiện tại và trong tương lai sau khi tốt nghiệp ĐH, và điểm môn tiếng Anh được phân tích, sử dụng quy mô cấu trúc tuyến tính SEM (structural equation modelling).

     Dữ liệu từ phỏng vấn được mã hóa và phân loại theo quy trình hai quy trình của Saldana (2009). Tác giả xem xét để phân loại những nhóm chủ đề chung về việc học tiếng Anh.

5. Kết quả

     Tất cả những nhóm vướng mắc đều cho kết quả cao về độ tin cậy thống kê. Bảy vướng mắc được sử dụng làm thang đo niềm tin của sinh viên vào kĩ năng học thành công xuất sắc (expectancy of success) môn tiếng Anh. Độ tin cậy thống kê (Cronbach Alpha) của nhóm vướng mắc này là .91. Ba vướng mắc được sử dụng để đo Giá trị bên trong (Intrinsic value) có Cronbach alpha là .74. Tám vướng mắc được sử dụng để đo nhóm Giá trị ích lợi (Attainment value) và Giá trị quan trọng (Importance value) có Cronbach alpha là .76. Sáu vướng mắc để đo Giá trị yên cầu (Cost value) có Cronbach alpha là .84.

     Phân tích quy mô cấu trúc tuyến tính SEM đã cho toàn bộ chúng ta biết niềm tin của sinh viên vào kĩ năng học thành công xuất sắc môn tiếng Anh là yếu tố mạnh nhất liên quan ngặt nghèo với kết quả học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, niềm tin vào Giá trị quyền lợi và Giá trị quan trọng là yếu tố mạnh nhất liên quan đến việc sinh viên tham gia những khóa học tiếng Anh. Những kết quả này cũng tương đương với kết quả tìm thấy của Eccles, Wigfield và đồng nghiệp khi họ nghiên cứu và phân tích trên sinh viên phương Tây (Musu-Gillette et al., 2015; Trautwein et al., 2012).

     Giá trị mái ấm gia đình được tương hỗ update vào quy mô của Eccles gián tiếp liên quan đến kết quả học tập và sự tham gia học tập những lớp tiếng Anh và trực tiếp tác động đến Giá trị quyền lợi trong quy mô (xem quy mô tại hình 1).

     Phân tích SEM đã cho toàn bộ chúng ta biết giới tính trực tiếp dự báo niềm tin vào kĩ năng học thành công xuất sắc, giá trị hữu dụng, giá trị bên trong, và sự tham gia học thêm những khóa học tiếng Anh, và điểm thời gian cuối kỳ môn tiếng Anh. Các sinh viên nữ thể hiện niềm tin vào học tiếng Anh thành công xuất sắc mạnh mẽ và tự tin hơn nam sinh. Sinh viên nữ cũng nhìn nhận vai trò của tiếng Anh cao hơn nam sinh. Sinh viên nữ không những có kết quả bài thi cuối học kỳ môn tiếng Anh tốt hơn nam sinh mà người ta còn chứng tỏ họ sẵn lòng tham gia những khóa học tiếng Anh bên phía ngoài trường ĐH mạnh hơn sinh viên nam.

     Kết quả từ phỏng vấn đã và đang cho toàn bộ chúng ta biết 89% sinh viên, ngoài phải học tiếng Anh là môn học bắt buộc tại trường ĐH, muốn tham gia học những khóa học tiếng Anh thêm ngoài trường là vì họ tin rằng tiếng Anh là công cụ thiết yếu cho việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Các sinh viên nhận xét rằng họ mong ước học tốt được hai kỹ năng thực tiễn nhất cho việc làm làm sau này là kỹ năng nói và nghe tiếng Anh.

Hình 1. Mô hình tuyến tính những yếu tố tác động lên kết quả học tập và sự tham gia những khóa học tiếng Anh.

     Ghi chú: Gia đình: giá trị mái ấm gia đình; Khả năng thành công xuất sắc: niềm tin vào kĩ năng thành công xuất sắc học tiếng Anh tại ĐH, Yêu thích: Giá trị bên trong; Hữu dụng: giá trị sử dụng; Tương lai: dự kiến tham gia học những lớp tiếng Anh ngoài trường ĐH tại thời gian hiện tại và tương lai sau khi tốt nghiệp; Điểm thời gian cuối kỳ: kết quả học kỳ của môn tiếng Anh; Giới tính: giới tính nam hay nữ.

6. Kết luận và kiến nghị

     1. Kết quả nghiên cứu và phân tích đã cho toàn bộ chúng ta biết yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả học tiếng Anh của sinh viên là niềm tin vào kĩ năng học thành công xuất sắc môn này. Do đó:

     Trước khi giao cho sinh viên những bài tập (assignments), tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, trò chơi trong lớp, những bài kiểm tra (tests), giảng viên nên để ý quan tâm đến yếu tố tâm ý để thiết kế những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sao cho hoàn toàn có thể ngày càng tăng niềm tin vào kĩ năng thực thi thành công xuất sắc những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đó ở sinh viên. Nếu sinh viên tin rằng họ không thể thực thi thành công xuất sắc những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, những bài tập được đưa ra, hoàn toàn có thể sẽ dẫn đến kết quả học tập kém, và mất động lực học tập ở sinh viên.

     Mức độ khó, phức tạp của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt là thiết yếu để kích thích sự học nhưng nên phải được xem xét để tính thử thách của nó không vượt quá mức cần thiết của sinh viên. Ví dụ, khi thiết kế bài kiểm tra, người ra đề thiết yếu kế đề thi bám sát kiến thức và kỹ năng đã dạy. Không nên có quá nhiều vướng mắc mang tính chất chất thách đố. Nếu sinh viên tin rằng nếu họ chịu khó học tập, và học toàn bộ những gì được dạy thì sẽ làm tốt bài thi, khi đó sinh viên mới nỗ lực học tập và đã có được kết quả tốt.

     Các hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên trên lớp học nên phải trợ giúp sinh viên đạt được cảm hứng thành công xuất sắc và cần duy trì nhận thức (perceptions) tích cực này luôn. Ví dụ, khi yêu cầu sinh viên làm nhóm để thảo luận về một vướng mắc nào đó trong giáo trình, giảng viên cần xem xét xem chủ đề thảo luận đó có phù phù thích hợp với kĩ năng của sinh viên hay là không, để sở hữu giải pháp kiểm soát và điều chỉnh sao cho phù phù thích hợp với trình độ và phù phù thích hợp với tình hình của sinh viên Việt Nam, không nhất thiết phải bám chặt một cách máy móc vào mọi thứ trong giáo trình vốn phù phù thích hợp với toàn cảnh ở những nước phương Tây vì được viết bởi những tác giả phương Tây. Nếu chủ đề đó quá xa lạ với sinh viên, sự tương tác Một trong những thành viên trong nhóm sẽ không còn thể đạt được, tạo ra tâm ý ngồi chơi chờ đón thời hạn, chán nản ở sinh viên, làm ảnh hưởng đến không khí của lớp học.

     2. Kết quả nghiên cứu và phân tích đã cho toàn bộ chúng ta biết yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc sinh viên tham gia học những khóa học tiếng Anh là niềm tin của tớ vào quyền lợi của việc học tốt tiếng Anh. Phỏng vấn nhóm đã cho toàn bộ chúng ta biết nguyên do chính thúc đẩy sinh viên tham gia những lớp tiếng Anh là họ tin rằng kĩ năng tiếp xúc tiếng Anh tốt (chứ không phải việc làm tốt những bài tập trên giấy tờ) là phương tiện đi lại giúp họ đã có được việc làm tốt trong tương lai. Do đó:

      Mọi nỗ lực để ngày càng tăng nhận thức của sinh viên vào quyền lợi và vai trò của việc học tiếng Anh, nhất là kỹ năng nghe và nói, là rất thiết yếu.

     a. Trước tiên ở Lever trong lớp học, một phương pháp giảng dạy nhấn mạnh yếu tố vào việc thiết kế làm thế nào để sinh viên hoàn toàn có thể ứng dụng được kiến thức và kỹ năng đã học trong thực tiễn, đặc biệt quan trọng cho việc làm sau khi tốt nghiệp, nên phải được thực thi. Kết quả phỏng vấn đã cho toàn bộ chúng ta biết sinh viên tin rằng nếu họ hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Anh tốt (nhất là kỹ năng nghe, nói) thì rất có quyền lợi cho việc làm tương lai. Nếu sinh viên thấy rằng dù họ có chuyên cần học, thì họ cũng chỉ hoàn toàn có thể làm tốt những bài tập ở những kỳ thi mà không thể sử dụng tiếng Anh đó. Điều này hoàn toàn có thể dẫn đến việc chán nản, vô vọng, và từ bỏ những nỗ lực học tập của tớ.

     b. Giảng viên hoàn toàn có thể khuyến khích sinh viên thực hành thực tiễn tiếp xúc qua những buổi dã ngoại thực tiễn bằng phương pháp giao cho từng nhóm sinh viên gặp gỡ người quốc tế (hoàn toàn có thể là hành khách mà sinh viên hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị gặp được ở những khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, thành phố Tây), để tiếp xúc và nhóm sẽ viết báo cáo hoặc trình diễn trên lớp về những gì họ tiếp nhận được từ chuyến thực tiễn đó.

     c. Khi thiết kế đề thi học kỳ, tỉ lệ Phần Trăm được chia ra cho từng kỹ năng, nên được xem xét kỹ để phân loại sao cho kỹ năng nghe và nói được nhấn mạnh yếu tố. Khi sinh viên thấy được nếu họ triệu tập vào kỹ năng nghe và nói nhiều hơn nữa họ hoàn toàn có thể sẽ đạt kết quả tiếng Anh trong học kỳ đó tốt hơn, hoàn toàn có thể họ sẽ nỗ lực học hai kỹ năng này hơn. Mặc dù khi phỏng vấn sinh viên nhấn mạnh yếu tố quyền lợi của kỹ năng nghe, nói, nhưng họ lại không thể góp vốn đầu tư sức lực vào học hai kỹ năng này vì họ cần góp vốn đầu tư nhiều thời hạn vào ngữ pháp và những kỹ năng đọc, viết để hoàn toàn có thể đạt được điểm trên cao do ngữ pháp và hai kỹ năng làm bài trên giấy tờ này chiếm tỉ lệ Phần Trăm tổng số điểm của học kỳ cao hơn tỉ lệ điểm học kỳ của hai kỹ năng nghe và nói.

     Ở Lever quản trị và vận hành, nhà trường nên phát động những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhằm mục đích nâng cao kỹ năng tiếp xúc tiếng Anh, triển khai những chủ trương mà hoàn toàn có thể khơi gợi sự chú tâm của sinh viên đến tiếng Anh, làm cho sinh viên nhận thức được vai trò và quyền lợi của môn học này. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí này hoàn toàn có thể là:

     d. Tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh miễn phí thường xuyên; lôi kéo sự tham gia của những giảng viên kể cả không phải giảng viên tiếng Anh. Nếu do yếu tố kinh phí góp vốn đầu tư không thuê người quốc tế đến câu lạc bộ, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể khuyến khích giảng viên và sinh viên mời bạn của tớ là những người dân tới từ những nước nói tiếng Anh hoàn toàn có thể cùng tham gia.

     e. Tiên phong trong việc tạo ra một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tiếp xúc tiếng Anh rộng ngoài phạm vi hạn hẹp của những lớp học. Quy định những khu vực trong khuôn viên ĐH là khu vực mà ở đó mọi người đều tiếp xúc bằng tiếng Anh. Các sinh viên, giảng viên, nhân viên cấp dưới muốn rèn luyện tiếng Anh hoàn toàn có thể đến những khu vực này tiếp xúc tiếng Anh. Ngoài những khu vực này, khuyến khích toàn bộ sinh viên, giảng viên, nhân viên cấp dưới khi tiếp xúc trong trường hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Anh bất kể lúc nào hoàn toàn có thể. Sinh viên từ đó hoàn toàn có thể đã có được một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tiếp xúc tiếng Anh như đang du học tại một nước nói tiếng Anh, đồng thời nhận thức cao hơn về vai trò của tiếng Anh qua quyết tâm của nhà trường. Đối với những sinh viên yêu thích tiếng Anh hoàn toàn có thể đấy là thời cơ để họ được sử dụng tiếng Anh thường xuyên khi tới trường mà không phải do dự. Đối với những sinh viên còn yếu về kỹ năng tiếp xúc, đấy là thời cơ để họ học hỏi những sinh viên khác khi tiếp xúc, tạo tinh thần quyết tâm học tập để tồn tại trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên. Tác giả tin rằng với việc năng động, tươi tắn, và khao khát được thành thạo tiếng Anh trong tiếp xúc như sinh viên đã trình diễn khi phỏng vấn, một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tiếp xúc tiếng Anh như vậy sẽ tiến hành hưởng ứng của những sinh viên. Môi trường này sẽ rất tốt cho sinh viên tăng trưởng kỹ năng nghe và nói trong suốt bốn năm học tại trường vì sinh viên được tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên mỗi ngày, chứ không phải một vài giờ trong lớp học tiếng Anh mà một tuần chỉ trình làng hai buổi học như lúc bấy giờ.

     f. Thiết lập một phòng tự học tiếng Anh. Phòng này nên được trang bị những sách học tiếng Anh, đĩa học, mạng internet, máy vi tính, trà, bánh, kẹo, để bất kể sinh viên nào thì cũng hoàn toàn có thể đến đây thư giãn giải trí, tiếp xúc và học tiếng Anh, kết bạn.

    g. Tổ chức lớp học tiếng Anh với cùng một chương trình học như những lớp tiếng Anh
thông thường khác, nhưng được giảng dạy bởi giáo viên tới từ những nước nói tiếng Anh để sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn đóng kinh phí góp vốn đầu tư tham gia học những lớp này. Kết quả phỏng vấn đã cho toàn bộ chúng ta biết nhiều sinh viên muốn tham gia học những lớp tiếp xúc tại những TT ngoại ngữ vì họ được học cùng giáo viên quốc tế. Mặc dù họ biết sẽ phải trả học phí cao nếu học tại những TT này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

     Anderson, L. W., & Bourke, S. F. (2000). Assessing affective characteristics in the schools (2nd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

     Eccles, J. S., & Harold, R. D. (1991). Gender differences in sport involvement: Applying the Eccles’ exepctancy-value model. Journal of Applied Sport Psychology, 3(1), 7-35.

     Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995). In the mind of the actor: The structure of adolescents’ achievement task values and expectancy-related beliefs. Personality and Social Spychology Bulletin, 21(3), 215- 225.

     Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109-132.

     Eccles, J. S., Wigfield, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In W. Damon & N.

      Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology (pp. 1017-1095). Tp New York: Wiley.

     Eccles, J. S., Wigfield, A., Harold, R. D., & Blumenfeld, P. (1993). Age and gender differences in children’s self- and task perceptions during elementary school. Child Development, 64(3), 830-847.

      Jacobs, J. E., Lanza, S., Osgood, D. W., Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Changes in children’s self-competence and values: Gender and domain differences across grades one through twelve. Child Development, 73(2), 509-527.

     Nguyen Van Loi & Franken, M. (2010). Conceptions of language input in second language acquisition: A case of Vietnamese EFL teachers. Language Education in Asia, 1(1), 62-76.

     Meece, J. L., Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1990). Predictors of math anxiety and its influence on young adolescents’ course enrollment intentions and performance in mathematics. Journal of Educational Psychology, 82(1), 60-70.

     Musu-Gillette, L. E., Wigfield, A., Harring, J. R., & Eccles, J. S. (2015). Trajectories of change in students’ self-concepts of ability and values in math and college major choice. Educational Research and Evaluation, 21(4), 343-370.

     Nguyen Hoang Tuan & Tran Ngoc Mai (2015). Factors affecting students’ speaking performance Le Thanh Hien high school. Asian Journal of Educational Research, 3(2), 8-23.

     Nguyen Cao Thanh (2011). Impacts of socio-culture on the development of autonomous learning: A lens of Vietnamese context. Journal of Studies in Education, 1(1), 1-10.

     Parsons, J. E., Adler, T. F., Futterman, R., Goff, S. B., Kaczala, C. M., Meece, J. L., & Midgley, C. (1983). Expectancies, values, and academic behaviors. In J. T. Spence (Ed.), Achievement and achievement motives: Psychological and sociological approaches (pp. 75-146). San Francisco: W. H. Freeman.

     Pham Cuong (2022). Identifying sociocultural influences on high school students’ motivation to learn English in rural areas in Vietnam. New Zealand Studies in Applied Linguistics, 22(1), 5-20.

     Saldana, J. (2009). The Coding Manual for Qualitative Researchers. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.

     Trautwein, U., Marsh, H. W., Nagengast, B., Lüdtke, O., Nagy, G., & Jonkmann, K. (2012). Probing for the multiplicative term in modern expectancy-value theory: A latent interaction modeling study. Journal of Educational Psychology, 104(3), 763-777.

     Vo Thanh Long & Nguyen Thi Mai Hoa (2010). Critical friends group for EFL teacher professional development. ELT Journal, 64(2), 205-213.

     Watt, H. M. G. (2005). Explaining gendered math enrollments for NSW Australian secondary school students. New Directions for Child and Adolescent Development, 2005(110), 15-29.

     Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68-81.

     Wigfield, A., Tonks, S. M., & Klauda, S. L. (2022). Expectancy-value theory. In K. R. Wentzel & D. B. Miele (Eds.), Handbook of motivation school (pp. 55-74). Tp New York: Taylor & Francis.

Nguồn: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, ISSN 2525-2674, Tập 1, Số 2, 2022

Thánh Địa Việt Nam Học
(://thanhdiavietnamhoc)

4146

Video Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghiên cứu tình hình học tiếng Anh của sinh viên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghiên #cứu #tình #hình #học #tiếng #Anh #của #sinh #viên