Contents

Kinh Nghiệm về Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng được Update vào lúc : 2022-12-23 14:02:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải toán VNEN 9 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn

Giải bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn trang 101. Phần dưới sẽ hướng dẫn vấn đáp và giải đáp những vướng mắc trong bài học kinh nghiệm tay nghề. Cách làm rõ ràng, dễ hiểu, Hi vọng những em học viên nắm tốt kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

2.Em hãy Dự kiến số điểm chung của đường thẳng và đường tròn.

Nội dung chính

    Giải toán VNEN 9 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường trònGiải bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn trang 101. Phần dưới sẽ hướng dẫn vấn đáp và giải đáp những vướng mắc trong bài học kinh nghiệm tay nghề. Cách làm rõ ràng, dễ hiểu, Hi vọng những em học viên nắm tốt kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMA. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNGB. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨCB. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢIKiến thức thú vịC. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬPD.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNGTừ khóa tìm kiếm google:

Dự đoán:

Có thể có 0, 1 hoặc 2 điểm chung giữa đường thẳng và đường tròn.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SAU

1. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

    Khi đường thẳng a và đường tròn (O) có hai điểm chung A và B, ta nói đường thẳng a và đường tròn (O) cắt nhau (h.96)

2. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

    Khi đường thẳng a và đường tròn (O) chỉ có một điểm chung C, ta nóiđường thẳng a và đường tròn (O) tiếp xúc nhau (h.97a).

3. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

a) Đọc kĩ nội dung sau

    Khi đường thẳng a và đường tròn (O) không còn điểm chung, ta nóiđường thẳng a và đường tròn (O) không giao nhau (h.98).

b) Cho đường tròn (O) và đường thẳng a. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ O đến a, OH = d và (O) có bán kính R, điền vào bảng tóm tắt sau:

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức liên hệ giữa d và R

Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

.

d < R

1

dR

Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

..

Trả lời:

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức liên hệ giữa d và R

Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

2

d < R

Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

1

d = R

Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

0

d > R

4. Giải bài tập sau:

Cho đường thẳng d và một điểm O cách d là 1cm. Vẽ đường tròn tâm O bán kính 3cm.

a) Đường thẳng d có vị trí ra làm sao với đường tròn (O)? Vì sao?

b) Gọi A và B là những giao điểm của đường thẳng d và đường tròn (O). Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Trả lời:

a) Vì d < R nên đường thẳng d và đường tròn cắt nhau

b) Kẻ OH$perp $ AB tại H

Theo định lý Py-ta-go ta có:

AH =$sqrtOA^2 – OH^2$ = sqrt3^2 – 1^2$ = 2$sqrt2$cm

$Rightarrow $ AB = 2AH = 4$sqrt2$cm.

II. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SAU

1. a) Đọc kĩ nội dung sau

    Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì nó vuông góc với bán kính tại tiếp điểm

3. Hãy làm bài tập sau và rút ra cách vẽ tiếp tiếp của đường tròn:

a) Cho đường tròn (O) và điểm A nằm trên đường tròn (h.101). Từ A vẽ đường thẳng d vuông góc với O tại A. Chứng tỏ đường thẳng d là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên cạnh phía ngoài đường tròn (h.102). Vẽ đường tròn tâm I đường kính AO, đường tròn (I) cắt đường tròn (O) tại B và C. Chứng tỏ rằng AB và AC là những tiếp tuyến của đường tròn (O).

Trả lời:

a) Vì d vuông góc với bán kính OA tại điểm A (A $in $ d) nên theo tính chất ta được d là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b) * Tam giác ABO là tam giác nội tiếp đường tròn (I) có AO là đường kính nên$widehatABO$ =$90^circ$$Rightarrow $ AB$perp $ BO hay AB là tiếp tuyến của đường tròn (O)

* Tam giác ACO là tam giác nội tiếp đường tròn (I) có AO là đường kính nên$widehatACO$ =$90^circ$$Rightarrow $ AC $perp $ CO hay AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 106 sách VNEN 9 tập 1

Điền vào chỗ chấm (….) (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng chừng cách từ tâm đến đường thẳng)

R

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

2cm

.

4cm

..

tiếp xúc nhau

3dm

7dm

………….

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 106 sách VNEN 9 tập 1

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2; 4). Hãy xác lập vị trí tương đối của đường tròn (A; 2) và những trục tọa độ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 106 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính, lấy I là trung điểm của AB. Đường thẳng OI cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn ở điểm C.

a) Chứng minh CB là tiếp tuyến của đường tròn.

b) Cho bán kính của đường tròn bằng 13cm, AB = 24ccm. Tính độ dài OC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 106 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn tâm O đường kính DA = 2R, dây BC$perp $ OA tại M, gọi E là yếu tố đối xứng với A qua M.

a) Tức giác ACEB là hình gì? Vì sao?

b) Gọi K là giao của CE và BD. Chứng minh rằng K nằm trên đường tròn đường kính ED.

c) Nếu AM =$frac2R3$. Tính độ dài dây DB theo R.

=> Xem hướng dẫn giải

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 107 sách VNEN 9 tập 1

Đố: Dây cu-roa trên hình 103 có những phần là tiếp tuyến của những đường tròn tâm A, B, C. Chiều quay của đường tròn tâm B ngược chiều quay của kim đồng hồ đeo tay. Tìm chiều quay của đường tròn tâm A và đường tròn tâm C (cùng chiều quay hay ngược chiều quay của kim đồng hồ đeo tay)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 107 sách VNEN 9 tập 1

Bánh của tàu hỏa và đường tàu trên một đoạn đường có vị trí ra làm sao với nhau? (Nếu xem bánh xe của tàu hỏa là hình tròn trụ và đường ray là đường thẳng, hình 104).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 107 sách VNEN 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông ở A (AB < AC) có đường cao là AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa đỉnh A vẽ đường tròn đường kình BH cắt cạnh AB tại E và đường tròn đường kình CH cắt cạnh AC tại F.

a) Chứng minh rằng tứ giác AFHE là hình chữ nhật.

b) Xác xác định trí tương đối của đường tròn đường kính BH với AH.

c) Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của hai tuyến phố tròn.

d) Biết thêm góc$widehatACB$ =$30^circ$. Chứng minh rằng bán kính của đường tròn đường kính HC gấp ba lần bán kính của đường tròn đường kính HB.

=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 4 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. tiếp tuyến của đường tròn, vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. tiếp tuyến của đường tròn trang 101 vnen toán 9, bài 4 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 rõ ràng dễ hiểu

://.youtube/watch?v=TJOdyEMRqZc

Reply
1
0
Chia sẻ

4463

Review Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nếu những vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn cùng những hệ thức liên hệ tương ứng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nếu #những #vị #trí #tương #đối #của #đường #thẳng #và #đường #tròn #cùng #những #hệ #thức #liên #hệ #tương #ứng