Thủ Thuật Hướng dẫn Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-09 19:07:49 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ý nghĩa của từ khóa: target
English
Vietnamese

target

* danh từ
– bia (để bắn)
=target practice+ sự tập bắn bia
– tiềm năng, đích (đen & bóng)
=selected target+ tiềm năng tinh lọc
=target area+ vùng tiềm năng
– (ngành đường tàu) cọc tín hiệu (cắm ở đường ghi)
– (từ cổ,nghĩa cổ) khiên nhỏ, mộc nhỏ
– chỉ tiêu phấn đấu

English
Vietnamese

target

ban ; bia đạn ; biết tiềm năng ; bắn bia ; chữa ; cái bia ; cái chai ; cái đích ; gốc ; hướng tiềm năng vào ; hướng ; hấp ; hắn ; hỏa ; mu ̣ c tiêu ; múc tiêu ; tiềm năng của chúng ; tiềm năng of ; tiềm năng số ; tiềm năng theo dõi ; tiềm năng ; tiềm năng đã ; mục ; mục tiêu ; nhắm tiềm năng ; nhắm tới ; nhắm vào ; nhắm ; nhắm đến ; tiêu ; tiếp cận tiềm năng ; tìm ; tượng tiềm năng ; tượng ; tiến công ; triệu tập vào ; xác lập tiềm năng ; xác lập ; đã biết thành chọc giận ; đã ; đích ; đúng tiềm năng ; đối tượng người dùng ;

target

ban ; bia đạn ; biết tiềm năng ; bắn bia ; c tiêu ; chữa ; cái bia ; cái đích ; dựa ; gốc ; hướng tiềm năng vào ; hướng ; hấp ; hắn ; hỏa ; mu ̣ c tiêu ; múc tiêu ; tiềm năng của chúng ; tiềm năng of ; tiềm năng số ; tiềm năng theo dõi ; tiềm năng ; tiềm năng đã ; mục ; mục tiêu ; nhắm tiềm năng ; nhắm tới ; nhắm vào ; nhắm ; nhắm đến ; nạn ; tiêu ; tiếp cận tiềm năng ; tìm ; tượng tiềm năng ; tượng ; tiến công ; triệu tập vào ; vẫn ; xác lập tiềm năng ; xác lập ; đã biết thành chọc giận ; đích ; đúng tiềm năng ; đối tượng người dùng ; ̣ c tiêu ;

English
English

target; mark

a reference point to shoot

target; fair trò chơi; prey; quarry

a person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence

target; target area

the location of the target that is to be hit

target; butt

sports equipment consisting of an object set up for a marksman or archer to aim

target; aim; object; objective

the goal intended to be attained (and which is believed to be attainable)

target; aim; direct; place; point

intend (something) to move towards a certain goal

English
Vietnamese

minimum employment target

– (Econ) Mục tiêu tối thiểu về việc làm.
+ Trong những kế hoạch tăng trưởng của cácc nước chậm tăng trưởng thường xác lập những mức chỉ tiêu tối thiểu về việ làm.

targets

– (Econ) Mục tiêu (định lượng).
+ Còn gọi là tiềm năng chủ trương. Là một loạt những tiềm năng định lượng của chủ trương kinh tế tài chính phải đạt được bằng việc lựa chọn những giá trị của CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH.

4584

Clip Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mục tiêu chính Tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mục #tiêu #chính #Tiếng #Anh #là #gì