Kinh Nghiệm về Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h được Update vào lúc : 2022-05-13 00:27:25 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chọn đáp án C

36 km/h = 10 m/s.

Một phần trọng tải đóng vai trò là lực hướng tâm.

Tại điểm trên cao nhất áp lực đè nén xe hơi lên mặt đường là:

N = P – Fht

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài 3 (trang 103 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một xe hơi khối lượng m = 1200kg (xem là chất điểm), hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h trên chiếc cầu vồng nên coi như cung tròn có bán kính R = 50m (hình 22.10). Tính áp lực đè nén của xe hơi vào mặt cầu tại thời gian cao nhất? Nếu cầu võng xuống (những số liệu vẫn giữ như trên) thì áp lực đè nén của xe hơi vào mặt cầu tại điểm thấp nhất là bao nhiêu? So sánh hai đáp số và nhận xét.

Lời giải:

Cách 1:

– Xét hệ quy chiếu gắn với mặt đất (HQC quán tính)

P→+ N→= Fht→= m.aht→

Chiếu biểu thức vectơ lên chiều dương (hình vẽ), ta được:

Fht = -N + P

Cách 2: Xét trong hệ quy chiếu phi quán tính (gắn với xe hơi). Trong hệ quy chiếu này xe hơi chịu tác dụng của lực quán tính Fqt→.

Khi đó ta có: P→+ N→+ Fqt→= 0 (1)

Vì aht→ khuynh hướng về phía tâm O nên Fqt→ hướng ra phía xa tâm O. Chiếu (1) lên chiều dương khuynh hướng về phía tâm O ta được:

P – N – Fqt = 0 → N = m.(g – v2/R) = 9360N

Nếu cầu võng xuống thì ở đoạn thấp nhất ta có:

Xét hệ quy chiếu gắn với mặt đất (HQC quán tính):

P→+ N→= Fht→= m.aht→

Chiếu biểu thức vectơ lên chiều dương (hình vẽ), ta được:

Fht = N – P

Vậy:

+ Trường hợp cầu vồng, khi qua chỗ cao nhất, áp lực đè nén của xe hơi lên trên cầu nhỏ hơn trọng tải của nó.

+ Trường hợp cầu võng, khi qua vị trí thấp nhất, áp lực đè nén của xe hơi lên trên cầu to nhiều hơn trọng tải của nó.

Những vướng mắc liên quan

Một xe hơi có khối lượng 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36km/h . Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10 m / s 2 . Áp lực của xe hơi vào mặt  đường tại điểm trên cao nhất:

A. 119500N

B. 117600N

C. 14400N

D. 9600N

Một xe hơi có khối lượng 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36km/h. Hỏi áp lực đè nén của xe hơi vào mặt đường tại điểm trên cao nhất bằng bao nhiêu ? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2.

A. 11950N

B. 11760N

C. 9600N

D. 14400N

Một xe hơi có khối lượng 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36km/h . Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m.Lấy g = 10 m / s 2  .Áp lực của xe hơi vào mặtđường tại điểm trên cao nhất:

A. 119500N

B. 117600N

C. 14400N

D. 9600N

Một xe hơi có khối lượng 1200 kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36 km/h. Hỏi áp lực đè nén của xe hơi vào mặt đường tại điểm trên cao nhất bằng bao nhiêu ? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy g   =   10   m / s 2

A. 11950 N.

B. 11760 N.

C. 9600 N.

D. 14400 N.

Một xe hơi có khối lượng 1200 kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36 km/h. Hỏi áp lực đè nén của xe hơi vào mặt đường tại điểm trên cao nhất (Hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy g = 10 m/s2 .

A. 11760 N ;        B. 11950 N

C. 14400N ;        D. 9600 N

A. 16

B. 24

C. 20

D. 3,184

Một xe hơi có khối lượng 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36km/h . Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10 m / s 2 . Áp lực của xe hơi vào mặt  đường tại điểm trên cao nhất:

A. 119500N

B. 117600N

C. 14400N

D. 9600N

Một ôtô có khối lượng 1400kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn đường võng (coi như cung tròn) với vận tốc 43,2km/s. Hãy xác lập áp lực đè nén của ôtô vào mặt đường tại điểm thấp nhất. Coi ôtô là một chất điểm. Biết bán kính cong của một đoạn đường võng R = 65m và g = 10 m / s 2 . Hãy so sánh kết quả tìm kiếm được với trọng lượng của xe và rút ra nhận xét.

Một xe hơi có khối lượng 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36km/h. Hỏi áp lực đè nén của xe hơi vào mặt đường tại điểm trên cao nhất bằng bao nhiêu ? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2.

A. 11950N

B. 11760N

C. 9600N

D. 14400N

Một xe khối lượng 5 tấn chạy qua cầu cong xuống coi như một cung tròn bán kính  20m. Xét xe ở đỉnh cầu có vận tốc 36km/h. Lực nén do xe tác dụng lên mặt cầu là ?

A. 25000 N

B. 75000 N 

C. 50000 N

 D. 7500 N

Một xe khối lượng 5 tấn chạy qua cầu cong xuống coi như một cung tròn bán kính 20m. Xét xe ở đỉnh cầu có vận tốc 36km/h. Lực nén do xe tác dụng lên mặt cầu là ?

A. 25000 N

B. 75000N

C. 50000 N

D. 7500 N

Một xe hơi có khối lượng 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36km/h . Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m.Lấy g = 10 m / s 2  .Áp lực của xe hơi vào mặtđường tại điểm trên cao nhất:

A. 119500N

B. 117600N

C. 14400N

D. 9600N

Một xe có khối lượng 1 tấn hoạt động và sinh hoạt giải trí qua một chiếc cầu vồng lên với vận tốc 10m/s. Bán kính cong của cầu R = 50m. Tìm áp lực đè nén của xe lên trên cầu tại điểm trên cao nhất của cầu

A. 5000 N

B. 6000 N

C. 7000 N

D. 8000 N

Một xe hơi có khối lượng 1200 kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều qua một đoạn cầu vượt (xem là cung tròn) với vận tốc 36 km/h. Hỏi áp lực đè nén của xe hơi vào mặt đường tại điểm trên cao nhất (Hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy g = 10 m/s2 .

A. 11760 N ;        B. 11950 N

C. 14400N ;        D. 9600 N

Reply
1
0
Chia sẻ

4266

Clip Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một xe hơi có khối lượng m 1200kg hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc 36km/h vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #tô #có #khối #lượng #1200kg #chuyển #động #với #vận #tốc #36kmh