Mẹo Hướng dẫn Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b được Update vào lúc : 2022-08-04 07:15:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một hỗn hợp X gồm ankan Y và anken Z; Y có nhiều hơn nữa Z một nguyên tử cacbon, Y và Z đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 l?

Một hỗn hợp X gồm ankan Y và anken Z; Y có nhiều hơn nữa Z một nguyên tử cacbon, Y và Z đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và khối lượng của hỗn hợp X là

A. C4H10, C3H6; 5,8 gam.

Nội dung chính

  Một hỗn hợp X gồm ankan Y và anken Z; Y có nhiều hơn nữa Z một nguyên tử cacbon, Y và Z đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 l?Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn nữa B một nguyên tử cacbon, A và B đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và khối lượng của hỗn hợp X là
  Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khácVideo liên quan

B. C3H8, C2H4 ; 5,8 gam.

C. C4H10, C3H6 ; 12,8 gam.

D. C3H8, C2H4 ; 11,6 gam.

Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn nữa B một nguyên tử cacbon, A và B đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và khối lượng của hỗn hợp X là

A. C4H10 , C3H6; 5,8g.

B. C3H8 , C2H4 ; 5,8g.

C. C4H10 , C3H6 ; 12,8g.

D. C3H8 , C2H4 ; 11,6g.

Một hỗn hợp X gồm ankan Y và anken Z; Y có nhiều hơn nữa Z một nguyên tử cacbon, Y và Z đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của Y, Z và khối lượng của hỗn hợp X là

A. C4H10, C3H6; 5,8 gam.

B. C3H8, C2H4 ; 5,8 gam.

C. C4H10, C3H6 ; 12,8 gam.

D. C3H8, C2H4 ; 11,6 gam.

Thực hiện phản ứng crackinh hoàn toàn một ankan thu được 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) chỉ gồm một ankan và một anken. Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom thấy brom mất màu và khối lượng bình brom tăng thêm 4,2 gam. Khí Y thoát thoát khỏi bình đựng dung dịch brom hoàn toàn có thể tích 4,48 lít (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 26,4 gam CO2. Tên gọi của ankan ban đầu là:

A. pentan.

B. propan.

C. hexan.

D. butan.

Thực hiện phản ứng cracking hoàn toàn một ankan thu được 6,72 lít hỗn hợp X (đktc) chỉ gồm một ankan và một anken. Cho hỗn hợp X qua dung dịch brom thấy Brom mất màu và khối lượng bình brom tăng thêm 4,2 gam. Khí Y thoát thoát khỏi bình đựng dung dịch brom hoàn toàn có thể tích 4,48 lít (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 17,6 gam CO2. Tên gọi của ankan ban đầu là:

A. propan

B. butan

C. pentan

D. heptan

Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở thể khí ở đktc. Cho hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn sót lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. CTPT A, B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là

A. 40% C2H6 và 60% C2H4

B. 50% C3H8và 50% C3H6     

C. 50% C4H10 và 50% C4H8

D. 50% C2H6 và 50% C2H4

Áp dụng quy tắc Mac-cốp-nhi-cốp vào trường hợp nào sau này ?

Anken thích hợp để điều chế ancol (CH3CH2)3C-OH là

Đáp án D

Gọi Y và Z lần lượt là CnH2n + 2 và Cn – 1H2n – 2

0,3 mol hhX + brom dư thì mbình tăng = mCn – 1H2n – 2 = 2,8 gam.

khí thoát là là ankan có nCnH2n + 2 = 2/3 x 0,3 = 0,2 mol → nCn – 1H2n – 2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

→ MCn – 1H2n – 2 = 14n – 14 = 2,8 : 0,1 → n = 3

→ Y và Z lần lượt là C3H8 và C2H4 có mX = 0,2 x 44 + 0,1 x 28 = 11,6 gam

Một hỗn hợp khí X gồm ankan A và anken B ,A cói nhiều hơn nữa B một nguyên tử cacbon . khi cho 6,72 lít trải qua nước brom dư , khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g và còn 4,48 lít khí duy nhất thoát ra , Xác định CTPT của A,B . Các khí đo ở dktc

Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn nữa B một nguyên tử cacbon, A và B đều ở thể khí ở đktc. Khi cho 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước Brom dư, khối lượng bình brom tăng thêm 2,8g; thể tích khí còn sót lại chỉ bằng 2/3 thể tích hỗn hợp X ban đầu. CTPT của A, B và khối lượng của hỗn hợp X là

A.

C4H10 , C3H6; 5,8g.

B.

C3H8 , C2H4 ; 5,8g.

C.

C4H10 , C3H6 ; 12,8g.

D.

C3H8 , C2H4 ; 11,6g.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Đáp án D

Gọi Y và Z lần lượt là CnH2n + 2 và Cn – 1H2n – 2

0,3 mol hhX + brom dư thì mbình tăng = mCn – 1H2n – 2 = 2,8 gam.

khí thoát là là ankan có nCnH2n + 2 = 2/3 x 0,3 = 0,2 mol → nCn – 1H2n – 2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

→ MCn – 1H2n – 2 = 14n – 14 = 2,8 : 0,1 → n = 3

→ Y và Z lần lượt là C3H8 và C2H4 có mX = 0,2 x 44 + 0,1 x 28 = 11,6 gam

Bạn có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Trong không khí

  , mặt phẳng trải qua điểm nào dưới đây?

  Trong không khí hệ tọa độ

  , cho ; và mặt phẳng . Viết phương trình mặt phẳng qua và vuông góc với

  Trongkhônggianvớihệtọađộ

  , chođiểmvàmặtphẳng. Phươngtrìnhnàodướiđâylàphươngtrìnhmặtphẳngđi qua và tuy nhiên songvới?

  Trong không khí với hệ trục tọa độ

  , gọi là mặt phẳng chứa trục và vuông góc với mặt phẳng . Phương trình mặt phẳng là:

  Trongkhônggianvớihệtọađộ

  , chođiểmvàmặtphẳng. Phươngtrìnhnàodướiđâylàphươngtrìnhmặtphẳngđi qua và tuy nhiên songvới?

  Trongkhônggianvớihệtrụctọađộ

  , chomặtphẳng tuy nhiên songvớimặtphẳng. Biếtmặtphẳngcắtmặtcầutheomộtđườngtròncóchu vi bằng. Khiđómặtphẳngcóphươngtrìnhlà:

  Trong không khí

  , mặt phẳng trải qua điểm và vuông góc với đường thẳng có phương trình là

  Trong không khí

  , cho ba điểm , . Mặt phẳng đi quavà vuông góc với đường thẳng có phương trình là

  Trong không khí hệ tọa độ Oxyz , cho những điểm A(1;2;-1), B(3;0;-5). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

  Cho haiđườngthẳng

  Viếtphươngtrìnhtổngquátcủamặtphẳng (P) qua (D1) và tuy nhiên songvới (D2).

Reply
1
0
Chia sẻ

4096

Video Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b Free.

Giải đáp vướng mắc về Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một hỗn hợp x gồm ankan a và anken b a có nhiều hơn nữa b vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #hỗn #hợp #gồm #ankan #và #anken #có #nhiều #hơn