Thủ Thuật Hướng dẫn Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-11 12:25:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800. Số lượng chu kỳ luân hồi xoắn của gen theo quy mô Watson – Cric là:

Nội dung chính

    Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800. Số lượng chu kì xoắn của gen theo quy mô Watsơn – Cric là
    Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khácVideo liên quan

A.

B.

C.

D.

Một gen có số lượng Nucleotit là 6800. Số chu kỳ luân hồi xoắn của gen theo quy mô Watson-Cric là

A.338

B.340

C.680

D.200

Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800. Số lượng chu kì xoắn của gen theo quy mô Watsơn – Cric là

A.

338.

B.

100.

C.

680.

D.

340.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

340.

Số lượng nuclêôtit của gen là 6800. Cứ 10 cặp nuclêôtit là một chu kì xoắn

số chu kì xoắn của gen là 6800 : 20 = 340 (nu).

Bạn có mong ước?

Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

    I’ve lost my keys I have looked for it ___________but I can’t find it yet.

    Một thanh thép ở 0°C có độ dài 0,5m. Tim chiềudài thanh ở 20°C. Biết thông số nở dài của thép là12.10-6K-1

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là

4065

Video Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một gen có số lượng nuclêôtit là 6800 số chu kì xoắn của gen là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #gen #có #số #lượng #nuclêôtit #là #số #chu #kì #xoắn #của #gen #là