Thủ Thuật Hướng dẫn Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là được Update vào lúc : 2022-03-11 03:28:19 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu trúc hoàn toàn có thể có của amin này là

A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 1.

X là một amin đơn chức bậc một chứa 23,73% nitơ về khối lượng. Hãy chọn công thức phân tử đúng của X :

A.

B.

C.

D.

Một amin đơn chức bậc một có 23,73% nitơ về khối lượng, số đồng phân cấu trúc hoàn toàn có thể có của amin này là

A. 2

Đáp án đúng chuẩn

B. 3

C. 4

D. 1.

Xem lời giải

Đáp án : D

Amin đơn chức X có dạng RNH2

=> %mN = 14/(R + 16) . 100% = 31,11%

=> R = 29 (C2H5)

C2H5NH2

Etylamin phản ứng với dung dịch HCl thu được thành phầm là  

Metylamin (CH3NH2) phản ứng được với dung dịch

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là :

Phương pháp nào sau này để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2 ?

Mùi tanh của cá (nhất là cá mè) hầu hết do chất nào sau này?

://.youtube/watch?v=ju7JwsHWINQ

4613

Video Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một amin đơn chức chứa 45.16 N về khối lượng công thức cấu trúc thu gọn của amin độ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #amin #đơn #chức #chứa #về #khối #lượng #công #thức #cấu #tạo #thu #gọn #của #amin #độ #là