Thủ Thuật Hướng dẫn Mẫu hợp đồng cam kết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mẫu hợp đồng cam kết được Update vào lúc : 2022-10-01 02:01:30 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    1. Khi nào cần dùng Đơn cam kết?2. Đơn cam kết gồm những nội dung gì?3. Mẫu Đơn cam kết được
    dùng nhiều nhất

Đơn cam kết (Giấy cam kết) là văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực thi việc làm nào đó theo thỏa thuận hợp tác, đồng thời đảm bảo sự ràng buộc Một trong những bên thực thi cam kết. Dưới đấy là những Mẫu Đơn cam kết thuộc nhiều nghành được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ.

1. Khi nào cần dùng Đơn cam kết?

Cam kết hoàn toàn có thể hiểu là hành vi pháp lý đơn, do một bên cam kết hoặc là yếu tố thoản
thuận hai bên với nhau cam kết về một yếu tố. Trong số đó, nội dung cam kết thể hiện sự tự ràng buộc của người viết cam kết với lao lý đã cam kết.

Một số trường hợp khác, người dân có quyền đưa ra yêu cầu buộc người cam kết phải thực thi một hoặc một số trong những trách nhiệm và trách nhiệm dân sự và nêu rõ trách nhiệm bồi thường nếu vi phạm cam kết hoặc gây thiệt hại.

Đơn cam kết ngày này được sử dụng rộng tự do trong hầu hết những nghành đời sống, ngành nghề, hoàn toàn có thể kể tới như:

– Cam kết đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín thi
công trong xây dựng;

– Cam kết về việc đất không còn tranh chấp đất đai trong thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán đất;

– Cam kết thực thi theo như đúng hợp đồng lao động; chấp hành nội quy lao động, đảm bảo thời hạn thao tác…

– Cam kết về chất lượng và số lượng thành phầm & hàng hóa…

2. Đơn cam kết gồm những nội dung gì?

Người làm cam kết hoàn toàn có thể sử dụng Mẫu cam kết có sẵn hoặc tự soạn Đơn cam kết, tuy nhiên, một Đơn cam kết chuẩn phải có những nội dung
sau:

– Phần mở đầu: Ở phần này sẽ gồm có những thông tin của người làm cam kết như họ tên, mã số thuế, số Chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, cty công tác thao tác, địa chỉ email và số điện thoại hoàn toàn có thể liên hệ khi cần…. tin tức của người làm cam kết phải đúng chuẩn, khá đầy đủ và rõ ràng.

– Nội dung của Đơn cam kết: Căn cứ vào mục tiêu cam kết, người cam kết ghi rõ cam kết để làm gì, nội dung cam kết thuộc nghành nào…

– Với những bản cam kết phụ trách, nên phải ghi rõ trách
nhiệm nếu vi phạm những điều, khoản cam kết.

– Chữ ký của người thực thi bản cam kết.

3. Mẫu Đơn cam kết được
dùng nhiều nhất

3.1. Mẫu Đơn cam kết chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty ………………………………….

Tên tôi là:…………..…………..……………………

Ngày tháng
năm sinh: ……… Giới tính:………..

Quê quán….…………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………..

Số CMTND:…… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:………..…

Nơi thao tác :………….. Chức vụ:………………..

Trình độ: ……………………… Chuyên ngành: ……….

Điện thoại liên hệ:
………………………………..…………

Tôi cam kết những nội dung sau này:

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn phụ trách trước Công ty.

………, ngày ……
tháng …… năm…….

Người làm cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.2. Mẫu cam kết trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính
gửi:…….

Tôi tên là….

CMND/ ĐKKD: …… Ngày cấp:…. Nơi Cấp:………

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:..

Điện thoại:…

E-Mail:…

Tôi có nợ anh……. … số CMND…….một khoản tiền là………….từ thời điểm ngày………… lãi suất vay……

Tôi xin cam kết với anh …. thanh toán những số tiền nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước thời điểm ngày …tháng…
năm…

Nếu tôi không thực thi đúng như cam kết thì sẽ phụ trách với những số tiền nợ chậm trả tương ứng với mức lãi suất vay …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Kí và ghi rõ họ tên)

3.3. Mẫu cam kết giữa hai bên về tài sản riêng

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày  ……  tháng …… năm …., tại ………………..

Tôi là : …………………………………..Sinh năm: ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………….


chồng/vợ tôi là ông/bà: ………………   Sinh năm: ………………                                

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ……… cấp ngày ……… tại …………….

Hộ khẩu thường trú tại:
………………………………………………………

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy ghi nhận kết hôn số …… quyển số …… do UBND ……….. cấp ngày ………….

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và phụ trách trước pháp lý về những nội dung sau này:

1. Ông ………………. là chủ sử hữu (1) …………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:

– Tài sản nêu trên là vì chồng/vợ tôi – ông/bà ………………. dùng tài sản riêng của tớ để sở hữ, tôi không còn bất kể một sự góp phần nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.

– Việc cam kết tài sản riêng không nhằm mục đích trốn tránh bất
kỳ trách nhiệm và trách nhiệm tài sản nào. Văn bản Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác lập việc lập văn bản cam kết nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm và trách nhiệm tài sản;

– Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng thực sự;

-Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối, ép buộc;
– Nội dung của văn bản cam kết theo như đúng qui định pháp lý, đạo đức xã hội;

– Tôi đã đọc lại văn
bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

3.4. Mẫu cam kết thao tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN CAM
KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên thành viên/tổ chức triển khai: (tôi/chúng tôi) …………..……………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :…………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp:……….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:………… …………………….…………………….

Nơi
thao tác(nếu có): ………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………

Tôi cam kết những nội dung sau này…………..…………………………

1………………….………………..…………………………………

2………………….………………..……………………………………

Tôi/chúng tôi đề xuất kiến nghị:

1………………….………………..……….……………………………

2………………….…………………..……………………………

3………………………………………………………………………………………..

Tôi/chúng tôi hoàn toàn phụ trách về tính chất đúng chuẩn của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

(Ký,
ghi rõ họ tên)

3.5. Mẫu cam kết bảo mật thông tin thông tin người tiêu dùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào Nội quy lao động của Công
ty ………………

Căn cứ trách nhiệm việc làm của Nhân viên liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của Công ty.

Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ số …/…. /HDDV-…

Hôm nay, vào hồi … h … ngày … tháng … năm 2022, tại địa chỉ…………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Công ty ….

Mã số thuế:
……………………………………….

Đăng ký kinh lệch giá: ………. Ngày cấp: …………

Nơi cấp: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Số điện thoại: …………. Fax: ……………………..

E-Mail: ……………… Khác: …………..……………

BÊN B:

Họ và tên: ……………… Giới tính: ……………..……

Ngày
sinh: ……… Dân tộc: ……… Quốc tịch: ……….

Căn cước công dân số: …………… Ngày cấp:.………..

Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: …………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………

Nội dung cam kết:

Căn cứ Hợp đồng số ……..ngày………tháng……..năm đã ký kết kết giữa Công ty …….và…., về việc
phục vụ dịch vụ…………………..

Bên A cam kết bảo mật thông tin thông tin của bên B với những lao lý và bảo mật thông tin như sau:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

……………………………………………………………

Bên A sẽ giữ lại được thông tin của bên B trong thời hạn luật pháp quy định hoặc cho mục tiêu nào đó. Bên B hoàn toàn có thể truy vấn vào website và trình duyệt mà
tránh việc phải phục vụ rõ ràng thành viên.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.6. Mẫu cam kết thu nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi thành viên nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa tới mức chịu thuế TNCN)

           
Kính gửi: (Tên tổ chức triển khai, thành viên trả tích lũy)………………

1. Tên tôi là: ………………..……….………

2. Mã số thuế:…………………………………..

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……..

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ suất 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không thật ……….(*) triệu đồng (ghi bằng
chữ……………..…) chưa tới mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề xuất kiến nghị (Tên Tổ  chức, thành viên trả thu nhập)…….. …… vị trí căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.7. Mẫu cam kết không còn tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Kính gửi: – Ủy
ban nhân dân phường (xã, thị xã):……………………………………         

Tôi tên:……………………………………  CMND số:…………………………………………..

Do……………………………….. Cấp ngày:…………………………………………….          

Địa chỉ thường trú:………………..Đường:………………………………………………

Phường (xã, thị xã):……………Quận
(huyện):……………………………………

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:………………………..

đường:…………………………………phường (xã, thị xã):………………………………… 

quận (huyện):……………………………………………………………………..

Có diện tích s quy hoạnh:……………………………………………………………………….         

(Thuộc lô, thửa đất
số:……………………………………………………….

tờ map số:……………………………………………………………………..

như sau:………………………………………………………………………………     

Thời điểm sử dụng:…………………………………………………………………..    

do tôi đang quản trị và vận hành sử dụng không còn tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: Để xin phép xây dựng nhà
ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng thực sự, nếu có xẩy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp lý.                         

Ngày……. tháng ……. năm…….

Người làm đơn

(ký
tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị xã)
 

Ngày…….tháng……. năm…………

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(ký tên – đóng dấu)

3.8. Mẫu cam kết đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín xây dựng

CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc​

……., ngày … tháng … năm ………​

BẢN CAM KẾT ​

(Về việc bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín cho khu công trình xây dựng liền kề khi xây dựng)​

Kính gửi:
………………………………………………………………………….

– Tên tôi ……….. Số CMND:…….do Công an ……..cấp ngày……/……/……

– Thường trú tại:………………………………………………………………….

– Ngày ….. tháng………năm………Tôi có đề xuất kiến nghị cấp giấy phép xây dựng khu công trình xây dựng ………………

Nếu được phép
xây dựng, tái tạo khu công trình xây dựng trên, tôi cam kết:

1/ Có giải pháp che chắn, chống đỡ trong lúc thi công đảm bảo những Đk bảo vệ an toàn và uy tín lao động và công tác thao tác vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho những hộ xung quanh.

2/ Hoàn toàn phụ trách về sự việc ổn định, bảo vệ an toàn và uy tín khu công trình xây dựng được phép xây dựng trong quy trình thi công.

3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới những khu công trình xây dựng liền kề và xung quanh, tôi sẽ phụ trách
khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

…….., ngày……… tháng………năm………

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Trên đấy là những mẫu Đơn cam kết, bạn đọc gặp vướng mắc khi viết Đơn cam kết vui lòng
gọi tới tổng đài 1900.6192 để được tương hỗ.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Mẫu hợp đồng cam kết

mẫu

Reply
5
0
Chia sẻ

4140

Review Mẫu hợp đồng cam kết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mẫu hợp đồng cam kết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Mẫu hợp đồng cam kết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Mẫu hợp đồng cam kết Free.

Giải đáp vướng mắc về Mẫu hợp đồng cam kết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẫu hợp đồng cam kết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẫu #hợp #đồng #cam #kết