Thủ Thuật Hướng dẫn Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12 được Update vào lúc : 2022-08-12 00:50:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Luyện từ và câu. Luyện tập về cấu trúc của tiếngTrắc nghiệm Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng (có đáp án)

Luyện từ và câu. Luyện tập về cấu trúc của tiếng

Câu 1 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Phân tích cấu trúc của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới. Ghi kết quả phân tích vào bảng

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Lời giải

TiếngÂm đầuVầnThanhTiếngÂm đầuVầnThanh

Khôn

Ngoan

Đối

Đáp

Người

Ngoài

Kh

Ng

Đ

Đ

Ng

Ng

Ôn

Oan

Ôi

Ap

Ươi

Oai

Ngang

Ngang

Sắc

Sắc

Huyền

Huyền

Cùng

Một

Mẹ

Chớ

Hoài

Đá

Nhau

G

C

M

M

Ch

H

Đ

Nh

A

Ung

Ôt

E

Ơ

Oai

A

Au

Huyền

Huyền

Nặng

Nặng

Sắc

Huyền

Sắc

Ngang

Câu 2 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong 2 câu thơ trên.

Lời giải

Đó là những tiếng: ngoài và hoài (đều phải có vần ” oai” giống nhau)

Câu 3 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ:

So sánh những cặp tiếng ấy xem những cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn:

Lời giải 

– Cặp tiếng bắt vần với nhau:

+ Choắt và thoắt

+ Xinh và nghênh

– Cặp có vần giống nhau hoàn toàn

+ Choắt và thoắt (vần “oắt”)

– Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn

+ Xinh và nghênh ( vần “inh” và “ênh”)

Câu 4 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4):

Qua những bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau?

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau hoàn toàn hoặc giống nhau không hoàn toàn.

Câu 5 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4):

Giải câu đối chữ

Bớt đầu thì nhỏ nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường

(Là chữ gì)

Lời giải:

Đáp án: chữ “bút”, vì bớt “b” thành “út” ( nhỏ nhất nhà), bỏ b và t (ở đầu đuôi) thành “ú” (béo tròn) thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của câu đố.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4    Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

Lời giải bài tập Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu trúc của tiếng trang 12 Tiếng Việt lớp 4 hay, rõ ràng sẽ hỗ trợ học viên vấn đáp những vướng mắc sgk Tiếng Việt lớp 4.

://.youtube/watch?v=onGVYxwA3DU

Bài giảng: Luyện từ và câu Cấu tạo của tiếng – Luyện tập về cấu trúc của tiếng – Cô Hoàng Thị Thơ (Giáo viên VietJack)

Câu 1 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) :

Phân tích cấu trúc của từng tiếng trong hai câu dưới đây

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Trả lời:

Quảng cáo

TiếngÂm đầuVần ThanhTiếngÂm đầuVần Thanh

Khôn

Ngoan

Đối

Đáp

Người

Ngoài

Kh

Ng

Đ

Đ

Ng

Ng

Ôn

Oan

Ôi

Ap

Ươi

Oai

Ngang

Ngang

Sắc

Sắc

Huyền

Huyền

Cùng

Một

Mẹ

Chớ

Hòai

G

C

M

M

Ch

H

A

Ung

Ôt

E

Ơ

Oai

Huyền

Huyền

Nặng

Nặng

Sắc

Huyền

Tiếng
Âm đầu
Vần
Thanh
Đá
Đ
A
Sắc
Nhau
Nh
Au
Ngang

Câu 2 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : : Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong hai câu thơ trên

Trả lời:

Đó là những tiếng: ngoài – hoài (có vần “oai” giống nhau)

Câu 3 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau

So sánh những cặp tiến ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn:

Trả lời:

Quảng cáo

Đó là những cặp:

– Cặp tiếng bắt vần với nhau:

+ Choắt – thoắt

+ Xinh – nghênh

– Cặp có vần giống nhau hoàn toàn

+ Choắt – thoắt ( giống nhau vần “oắt”)

– Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn

+ Xinh – nghênh ( vần “inh” và vần “ênh”)

Câu 4 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) : Qua những bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau?

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn

Câu 5 (trang 12 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) :

Giải câu đối chữ

Bớt đầu thì nhỏ nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường

(Là chữ gì)

Trả lời:

Đó là chữ “bút”, bớt ” b” thì thành “út” ( nhỏ nhất nhà), bỏ b và t (đầu đuôi) thì thành “ú” (béo tròn). Chữ bút thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu câu đố đưa ra

Quảng cáo

Tham khảo giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4:

    Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu Tuần 1 (trang 6,7,8)

Xem thêm những bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tuần 1 khác:

Trắc nghiệm Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng (có đáp án)

Câu 1: Trong những nhận định sau, nhận định nào đúng?

Mỗi tiếng thường có ba bộ phận: âm đầu, vần, thanh.

Mỗi tiếng thường có hai bộ phận: âm đầu, vần.

Bất kì tiếng nào thì cũng phải có vần và thanh.

Bất kì tiếng nào thì cũng phải có âm đầu.

Tiếng Hoa không còn thanh mà chỉ có âm đầu và vần oa.

Tiếng Ngọc có âm đầu là Ng, vần oc và thanh nặng.

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Những nhận định đúng là:

– Mỗi tiếng thường có ba bộ phận: âm đầu, vần, thanh

– Bất kì tiếng nào thì cũng phải có vần và thanh

– Tiếng Ngọc có âm đầu là Ng, vần oc và thanh nặng

Câu 2: Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có vần giống nhau – giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

A. Đúng

B. Sai

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có vần giống nhau – giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

ví dụ: lang – sang (vần ang), người – đuôi (vần ươi -uôi).

Đáp án đúng: A. Đúng

Câu 3: Tìm tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ sau:

 Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cặp từ bắt vần với nhau là: ngoài – hoài (vần oai).

Đáp án đúng:

“Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”

Câu 4: Tìm tiếng bắt vần với nhau trong câu sau:

Thân gầy guộc lá mong manh

Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?”

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Cặp từ bắt vần với nhau là: manh – thành (vần anh).

Đáp án đúng:

“Thân gầy guộc lá mong manh

Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?”

Câu 5: Tìm cặp tiếng bắt vần giống nhau không hoàn toàn trong câu thơ sau?

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Trong đoạn thơ có những tiếng bắt vần với nhau là: xinh – nghênh, choắt – thoắt. Trong số đó:

Cặp tiếng bắt vần hoàn toàn là: choắt – thoắt (vần oăt)

Cặp tiếng bắt vần không hoàn toàn là: xinh – nghênh (vần inh – ênh)

Đáp án đúng:

“Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh

Xem thêm những loạt bài để học tốt Tiếng Việt 4 hay khác:

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Việt lớp 4 | Giải bài tập Tiếng Việt 4 | Để học tốt Tiếng Việt 4 của chúng tôi được biên soạn một phần nhờ vào cuốn sách: Giải Bài tập Tiếng Việt 4 và Để học tốt Tiếng Việt 4 và bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

thuong-nguoi-nhu-the-thuong-than-tuan-1.jsp

://.youtube/watch?v=X4PDHuoSptU
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12

4466

Video Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Luyện từ và câu lớp 4 tuần 1 trang 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Luyện #từ #và #câu #lớp #tuần #trang