Thủ Thuật về Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền được Update vào lúc : 2022-09-05 21:20:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công tác kiểm tra chất lượng sp trong doanh nghiệp may được thực thi bởi một bộ phận chuyên trách, đó là bộ phận KCS. Bộ phận KCS được xây dựng theo quyết định hành động của Ban Giám Đốc doanh nghiệp, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và ngăn ngừa những sai hỏng xẩy ra trong quy trình sản xuất. Tùy theo yêu cầu và qui mô của từng doanh nghiệp, bộ phận KCS hoàn toàn có thể rất khác nhau đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn mang những điểm lưu ý sau: I.1. Vai trò của cục phận KCS: -Việc kiểm tra nhìn nhận chất lượng thành phầm là một hiệu suất cao cơ bản trong những hiệu suất cao quản trị và vận hành. Nó là cầu nối giữa người quản trị và vận hành và những cán bộ điều hành quản lý. Việc kiểm tra chất lượng thành phầm đóng vai trò rất quan trọng vì nó nhìn nhận được kĩ năng sản xuất, trình độ trách nhiệm của công nhân trong doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi bộ phận đều nỗ lực tầm mức hư hỏng là tối thiểu. Mỗi người làm xong việc làm của tớ đều phải tự kiểm tra, người làm sau sẽ kiểm tra lại việc của người làm trước trước lúc tiến hành thao tác làm của tớ

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kiểm tra và nhìn nhận chất lượng thành phầm ngành may, để xem tài liệu hoàn hảo nhất bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 49 CHƯƠNG 4: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY I. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP MAY: Công tác kiểm tra chất lượng sp trong doanh nghiệp may được thực thi bởi một bộ phận chuyên trách, đó là bộ phận KCS. Bộ phận KCS được xây dựng theo quyết định hành động của Ban Giám Đốc doanh nghiệp, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và ngăn ngừa những sai hỏng xẩy ra trong quy trình sản xuất. Tùy theo yêu cầu và qui mô của từng doanh nghiệp, bộ phận KCS hoàn toàn có thể rất khác nhau đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn mang những điểm lưu ý sau: I.1. Vai trò của cục phận KCS: – Việc kiểm tra nhìn nhận chất lượng thành phầm là một hiệu suất cao cơ bản trong những hiệu suất cao quản trị và vận hành. Nó là cầu nối giữa người quản trị và vận hành và những cán bộ điều hành quản lý. Việc kiểm tra chất lượng thành phầm đóng vai trò rất quan trọng vì nó nhìn nhận được kĩ năng sản xuất, trình độ trách nhiệm của công nhân trong doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi bộ phận đều nỗ lực tầm mức hư hỏng là tối thiểu. Mỗi người làm xong việc làm của tớ đều phải tự kiểm tra, người làm sau sẽ kiểm tra lại việc của người làm trước trước lúc tiến hành thao tác làm của tớ. – Công tác kiểm tra chất lượng thành phầm có vai trò rất quan trọng trong sản xuất. Làm tốt công tác thao tác kiểm tra chất lượng thành phầm sẽ giảm được thật nhiều phiền phức do chất lượng thành phầm không đảm bảo như: + Chậm trễ trong sản xuất vì phải tái chế, phải sửa hàng nhiều lần vì không đảm bảo chất lượng. + Giá thành tăng vì tốn nhiều công sức của con người và thời hạn sửa hàng. + Chậm Giao hàng, người tiêu dùng không bằng lòng, phạt tiền, kiện cáo , làm giảm uy tín của doanh nghiệp, dễ mất lòng người tiêu dùng I.2. Chức năng của cục phận KCS: – Tham mưu và đề xuất kiến nghị với ban lãnh đạo công ty về công tác thao tác tổ chức triển khai quản trị và vận hành và kiểm tra chất lượng thành phầm. – Bao quát chung về công tác thao tác kiểm tra chất lượng thành phầm – Thành lập những bộ phận đảm nhiệm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kiểm tra chất lượng thành phầm trong công ty, xí nghiệp cho phù phù thích hợp với thực tiễn ( đổi người, sắp xếp người phù phù thích hợp với việc làm ) I.3. Hệ thống tổ chức triển khai quản trị và vận hành chất lượng thành phầm may tại Việt nam: Chất lượng thành phầm là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc củng cố uy tín và sự sống còn của mọi doanh nghiệp. Vì thế, mỗi Doanh nghiệp đều phải có một khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành và kiểm tra ngặt nghèo dưới sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc doanh nghiệp. Hệ thống quản trị và vận hành chất lượng thành phầm phải tuân theo qui định của nhà nước và những văn bản hiện hành của ngành. Tuỳ theo yêu cầu của từng thành phầm, phòng quản trị và vận hành chất lượng thành phầm (phòng KCS) ở từng phân xưởng sẽ có được những phương pháp kiểm tra chất lượng trực tiếp hay gián tiếp. Việc kiểm tra và quản trị và vận hành chất lượng thành phầm này hoàn toàn có thể được thực thi bằng phương pháp kiểm tra thống kê trên tỉ lệ 100% ( KCS chuyền, Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 50 nhân viên cấp dưới thu hóa ) hoặc chỉ kiểm tra theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên theo tỉ lệ cho trước ( KCS phòng ) Bộ phận KCS và thu hóa sử dụng những ký hiệu riêng để phân biệt những thành phầm đã kiểm tra đạt yêu cầu. Nhân viên KCS và thu hoá phải có trình độ hiểu biết và có tay nghề cao (thường bậc thợ của những nhân viên cấp dưới này là 4/7 hoặc 3/6) Công tác quản trị và vận hành chất lượng thành phầm tại những doanh nghiệp thường được qui định theo những nguyên tắc, những văn bản thưởng phạt chất lượng của ngành. Tùy theo tình hình rõ ràng ở mỗi công ty, xí nghiệp, lại sở hữu những qui định riêng thích hợp đặc trưng của doanh nghiệp đó. I.4. Nhiệm vụ của cục phận KCS: I.4.1. Nhiệm vụ của cục phận KCS: – Theo dõi, kiểm tra tỉ lệ và nhìn nhận rõ ràng tình hình chất lượng thành phầm trước lúc xuất xưởng. – Theo dõi, tổng hợp, phân tích những phát sinh về chất lượng thành phầm trong quy trình sản xuất. – Kiểm tra qui trình quản trị và vận hành chất lượng trong quy trình sản xuất – Tổng hợp và báo cáo tình hình chất lượng hàng tháng. – Quản lý và giám sát việc thực thi những nội qui về cấp phép vật tư, nguyên phụ liệu sản xuất. – Phổ biến và hướng dẫn đến từng tổ sản xuất những yêu cầu về chất lượng thành phầm. – Phát hiện kịp thời những sai hỏng và đề xuất kiến nghị giải pháp sửa chữa thay thế. – Lập biên bản những trường hợp sai qui trình kỹ thuật và qui rõ trách nhiệm thuộc về ai. – Tham gia xử lý và xử lý đơn khiếu nại của người tiêu dùng về chất lượng thành phầm. I.4.2. Nhiệm vụ của kiểm hóa: – Kiểm tra 100% chất lượng từng bước việc làm trong thành phầm của mã hàng. – Kiểm tra lại 100% những thành phầm không đạt chất lượng mà kiểm hóa đã cho tái chế cho tới lúc hàng đạt chất lượng I.5. Quyền hạn của cục phận KCS : I.5.1. Quyền hạn của KCS: – Kiểm tra thực thi những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng thành phầm trong toàn công ty – Kiến nghị với lãnh đạo công ty đình chỉ xuất xưởng những mã hàng không đạt chất lượng thành phầm. – Kiến nghị và đề xuất kiến nghị với ban lãnh đạo công ty về việc khen thưởng, phạt chất lượng thành phầm – Kiến nghị cho tái chế lô hàng nếu không đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của người tiêu dùng. Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 51 I.5.2. Quyền hạn của kiểm hóa: – Có quyền đề xuất kiến nghị kỹ thuật chuyền và tổ trưởng kiểm hóa lập biên bản công nhân vi phạm chất lượng, có tỉ lệ hàng hư cao và sửa hàng hư không đạt yêu cầu. – Có quyền đề xuất kiến nghị với tổ trưởng kiểm hóa cho tái chế tiến trình việc làm không đạt yêu cầu. I.6. Cơ cấu nhân sự của cục phận KCS: Cơ cấu nhân sự của cục phận KCS thường tạm bợ, tùy từng từng công ty. Hiện nay, ngành may chưa cósự thống nhất về nhân sự của cục phận KCS. Vì vậy, Một trong những công ty, xí nghiệp, bộ phận KCS thường có cơ cấu tổ chức triển khai rất khác nhau. Thông thường, cơ cấu tổ chức triển khai nhân sự của cục phận này tùy từng sự nhìn nhận, nhìn nhận của ban giám đốc công ty về chất lượng thành phầm và những yêu cầu về KCS mà người tiêu dùng yên cầu. Có 2 dạng chính: I.6.1. Đối với cty may lớn: Có nhiều xí nghiệp trực thuộc, mỗi xí nghiệp may lại sở hữu tổ may, chuyền may. * Phòng KCS công ty: – 1 Trưởng phòng: phụ trách chung về điều hành quản lý, giám sát việc quản trị và vận hành , kiểm tra chất lượng thành phầm của toàn bộ công ty. – 1 Phó phòng: theo dõi, nhìn nhận, đề xuất kiến nghị những giải pháp kích thích qúa trình sản xuất, nâng cao chất lượng thành phầm. – 2 đến 4 nhân viên cấp dưới chuyên theo dõi việc thực thi qui trình sản xuất và kiểm tra chất lượng thành phầm ở những xí nghiệp trực thuộc. Lưu ý: nhóm này hưởng lương của công ty. * Phòng KCS của xí nghiệp: có trách nhiệm theo dõi, tổ chức triển khai quản trị và vận hành, giám sát KCS của toàn xí nghiệp : – 1 Tổ trưởng : điều hành quản lý chung – 10 đến 20 nhân viên cấp dưới theo dõi việc thực thi quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng thành phầm ở những chuyền may, gồm: + 1 nhân viên cấp dưới KCS ở bộ phận Chuẩn bị sản xuất (nhất là khâu giác sơ đồ), ở kho nguyên phụ liệu và ở phân xưởng cắt. + 10 đến 17 người làm KCS ở phân xưởng may (1 người/tổ ) + 1 đến 2 người làm KCS ở phân xưởng hoàn tất. Lưu ý: nhóm này hưởng lương của xí nghiệp. * Nhóm nhân viên cấp dưới kiểm hóa: thường 1 tổ may có nhiều chuyền may, tối thiểu 1 chuyền phải có một nhân viên cấp dưới kiểm hóa làm trách nhiệm kiểm tra toàn bộ tiến trình việc làm và kiểm tra thành phầm hoàn tất. Nhóm này chịu sự chỉ huy của nhân viên cấp dưới KCS của xí nghiệp ( người coi tổ may đó), lãnh đạo phân xưởng may, kỹ thuật chuyền và ban quản trị và vận hành chuyền. Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 52 I.6.2. Đối với xí nghiệp may nhỏ: Thường chỉ có một tổ KCS và quy mô thu nhỏ tối đa, gồm: – 1 tổ trưởng : phụ trách chung về KCS ở toàn xí nghiệp – 2 đến 4 nhân viên cấp dưới theo dõi về KCS ở những tổ theo sự phân công ( ăn lương của xí nghiệp) – Bộ phận KCS chuyền (thu hóa, kiểm hóa): mỗi chuyền có một người. Ngoài ra, nhân viên cấp dưới này còn kiêm thêm một số việc phụ: chạy chuyền, cắt chỉ . II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY: Chất lượng thành phầm là một thước đo quan trọng giá trị của thành phầm. Bởi thế, về chất lượng thành phầm, độ đúng chuẩn và hoàn hảo nhất trong gia công thành phầm yên cầu ngày càng tăng. Chất lượng thành phầm không những được đảm bảo bằng một công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất tiên tiến và phát triển, mà còn được đảm bảo bằng một quy trình kiểm tra ngặt nghèo những quy trình sản xuất theo như đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đó, KCS là khâu đóng vai trò quan trọng trong quy trình sản xuất. Cơ sở pháp lý của nhân viên cấp dưới KCS là sử dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật do phòng kỹ thuật xây dựng và mẫu đối để so sánh kiểm tra giữa sự thực thi của những quy trình với tiêu chuẩn kỹ thuật. Cơ sở kinh tế tài chính của việc kiểm tra chất lượng thành phầm đó đó là những qui định thưởng phạt của doanh nghiệp. Hai loại cơ sở trên tương hỗ update lẫn nhau và sẽ là phương thức nhìn nhận chất lượng khá hiệu suất cao trong thực tiễn sản xuất lúc bấy giờ. Người ta thường tiến hành nhìn nhận chất lượng thành phầm ngành may theo 2 mức độ rõ ràng như sau: – Định tính: thể hiện thông qua sắc tố ( hòa giải và hợp lý, ổn định, tính tương thích giữa nguyên phụ liệu,), sự cân đối, tính định hình, độ mềm mại và mượt mà, sự sáng tạo trong thiết kế,… – Định lượng: thông số kích thước, vị trí gắn những bộ phận rời, độ đúng chuẩn trong lắp ráp, số lượng rõ ràng, tỷ suất chỉ, số lượng nguyên phụ liệu có trong một thành phầm, số lượng vết dơ có trên thành phầm, số thành phầm đạt yêu cầu trong lô hàng kiểm tra,. II.1. Các nguyên tắc Kiểm tra chất lượng thành phầm: II.1.1. Sản phẩm phải được kiểm tra theo qui trình công nghệ tiên tiến và phát triển, theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thành phầm mẫu do người tiêu dùng ký duyệt và một số trong những yêu cầu đính kèm khác nhằm mục đích kiểm tra chất lượng thành phầm từ khâu đầu đến khâu cuối theo một chu kỳ luân hồi khép kín. Nghĩa là phải đảm bảo yếu tố khá đầy đủ và toàn vẹn và tổng thể. II.1.2. Khi kiểm tra , phải không thay đổi hình thức ban đầu của thành phầm, không tác động làm thay đổi chất lượng thành phầm( như tháo rút những đường chỉ, tháo gỡ đường may hoặc tẩy xóa những vết bẩn,.) II.2. Nội dung kiểm tra: II.2.1. Kiểm tra nguyên phụ liệu: kiểm tra kỹ về nguyên phụ liệu khi chưa tiến hành sản xuất và kiểm tra lại về qui cách, sắc tố, phẩm chất của nguyên phụ liệu khi đã may thành thành phầm xem có đạt những yêu cầu hay là không ( đúng hay sai vị trí, có bảo vệ an toàn và uy tín trong sử dụng không, có sử dụng được hay là không) Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 53 II.2.2. Kiểm tra kỹ thuật: * Kiểm tra về Thông số kích thước: Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật được bố trí theo phía dẫn những vị trí đo, để tiến hành đo những cụ ông cụ bà thể. Khi đo, phải để thành phầm lên mặt bàn phẳng, trải và vuốt êm. Sau đó, đặt thước thẳng đúng theo vị trí qui định được mô tả theo như hình vẽ và hướng dẫn trong tiêu chuẩn kỹ thuật để đo. * Kiểm tra về kỹ thuật lắp ráp: Kiểm tra toàn bộ rõ ràng lắp ráp, những đường may diễu, những điểm đối xứng. Các đường may phải thẳng, không vặn, nhăn, không bung sút, . Các cự ly đường may và tỷ suất mũi chỉ phải rất là được đảm bảo. * Kiểm tra về in, thêu: Kiểm tra những cụ ông cụ bà thể in thêu có đúng vị trí, đúng màu, đúng kỹ thuật hay là không (bỏ mũi, thiếu mũi, nổi mũi.) * Kiểm tra về vệ sinh công nghiệp: Phải chắc như đinh trên thành phầm không hề một trong những khuyết điểm sau : – Đinh kẹp, kim gút, kim may sót lại trên thành phầm – Đốm bản, biến màu, vết xước, vết giẫm, giấy – Chỉ thừa chưa cắt. * Kiểm tra về ủi- gấp thành phầm: – Ủi: phải phẳng, không biến thành xếp nếp, ố vàng, bóng. Ui phải hết những diện tích s quy hoạnh – Gấp: phải đúng qui cách, thích hợp những cụ ông cụ bà thể, thích hợp những kẹp nhựa, kim gút. II.2.3.. Kiểm tra thành phẩm: * Kiểm tra thành phầm toàn vẹn và tổng thể Theo qui trình rõ ràng từ ngoài vào trong theo qui trình đã biết nhằm mục đích phát hiện và loại ra những thành phầm chưa đạt chất lượng thành phầm và cho tái chế. * Kiểm tra đóng gói, đóng kiện : – Kiểm tra kỹ về thông tin trên những bao bì, qui cách in thùng, chất lượng thùng – Kiểm tra về số lượng bao, hộp, thùng. – Kiểm tra về qui cách chất lượng của keo dán thùng, nẹp đai thùng * Kiểm tra về thủ tục sách vở: Để đảm bảo cho thành phầm được Giao hàng hoặc tiêu thụ như kế hoạch đã định trước. III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SẢN PHẨM MAY: Thường vận dụng 2 phương pháp kiểm tra III.1. Kiểm tra tỉ lệ ( lấy mẫu ngẫu nhiên ): III.1.1. Người kiểm tra hoàn toàn có thể lấy bán thành phẩm ở bất kỳ bộ phận nào trong lúc hàng đang rất được sản xuất trên chuyền để xem có đạt yêu cầu hay là không và cho biết thêm thêm ý kiến ngay. Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 54 III.1.2. Kiểm tra theo lô: Kiểm tra theo một tỉ lệ nào đó khi hàng đã vô bao sơ vin. Theo cách kiểm này, mỗi thùng, mỗi hộp chỉ lấy vài chiếc chứ không kiểm nguyên hộp. Cần phải có kỹ thuật lấy mẫu để người sản xuất không thể sắp xếp đưa hàng tốt cho những người dân kiểm kiểm hàng. III.2. Kiểm tra toàn vẹn và tổng thể 100%: Thường vận dụng cho kiểm hóa để kiểm tra 100% những bán thành phẩm khi đang di tán trên chuyền và sau khi hoàn tất. Nếu công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất đã hoàn hảo nhất thì phương pháp kiểm tra này sẽ không còn cần dùng nữa. IV. Dụng cụ kiểm tra: – Thước dây tốt ( loại không co và giãn) – Tem dán lỗi – Bảng tác nghiệp màu – Mẫu đối – Tiêu chuẩn kỹ thuật – Bút, máy tính, giấy – Các biểu mẫu biên bản đã được soạn thảo trước – Sổ theo dõi những khuyết tật thường xẩy ra – Dấu kiểm. V. Các Đk để kiểm tra chất lượng thành phầm có hiệu suất cao: V.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật phải rõ ràng, khá đầy đủ và đúng chuẩn. Các tài liệu tiếng quốc tế cần phải biên dịch thật đúng nghĩa, tránh gây hiện tượng kỳ lạ hiểu nhầm, hiểu sai. V.2. Người kiểm tra phải có tay nghề vững, có trình độ trách nhiệm, vô tư và làm cho công nhân tin tưởng. V.3. Phải sẵn sàng sẵn sàng khá đầy đủ những dụng cụ phương tiện đi lại kiểm tra thiết yếu để hoàn toàn có thể theo dõi kịp thời về những diễn biến về chất lượng thành phầm xẩy ra hằng ngày và báo cáo cho cấp trên. V.4. Kiểm tra phải đúng thời cơ V.5. Khu vực kiểm tra phải đủ ánh sáng, thông thoáng. Các thành phầm cần kiểm phải được để ngăn nắp, tránh nhầm lẫn giữa hàng đang cắt chỉ, hàng đang kiểm, hàng hư và hàng đạt. V.6. Bàn kiểm tra phải vừa tầm đứng của người kiểm, không đảm bảo quá hoặc thấp quá. V.7. Người làm công tác thao tác KCS chỉ kiểm tra thành phầm sau khi kiểm hóa ở những quy trình đã kiểm tra 100% thành phầm làm ra. Khi kiểm tra, thường KCS chỉ kiểm tra theo tỉ lệ từ 20- 30% tổng số hàng xin chuyển quy trình khác và phải làm biên bản xác nhận chất lượng trước lúc cho chuyển đi. V.8. Nếu khi kiểm tra tỉ lệ, thấy thành phầm có quá nhiều khuyết tật thì nên lấy mẫu cao hơn để xác lập rõ ràng những trường hợp không đảm bảo chất lượng thành phầm. Phải lập biên bản báo cáo ban giám đốc để sở hữu giải pháp xử lý. V.9. Kiểm tra phải kèm theo thưởng phạt: thưởng khi chất lượng tốt, phạt khi bị sai hỏng nhiều và sai hỏng tiếp nối nhiều lần. Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 55 VI. NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ KHUYẾT ĐIỂM TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY MẶC VI.1. Khuyết điểm lớn (lỗi nặng): Là bất kể khuyết điểm nào làm cho thành phầm không bán được, hoặc tạo ra sự không vừa ý của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và gây ra sự hoàn trả thành phầm VI.2. Khuyết điểm nhỏ (lỗi nhẹ): Gồm những khuyết điểm không khiến sự hoàn trả thành phầm, không ảnh hưởng đến người tiêu dùng và gồm cả những khuyết điểm mà ta hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế rõ ràng. VI.3. Khuyết điểm về thông số: Các thành phầm may ra nên phải được kiểm tra về Thông số kích thước bằng phương pháp đo lại toàn bộ. Các rõ ràng được qui định dung sai như sau: VI.3.1. ÁO SƠ MI: Chi tiết đo Dung sai Ngoài dung sai Đánh giá Vòng cổ +4mm +Hơn 4mm Nặng -2mm – Hơn 2mm Nặng Dài áo  10 mm  Hơn 10 mm Nặng Ngang vai + 10mm +Hơn 10mm Nặng – 6mm – Hơn 6mm Nặng Rộng ngực  10 mm  Hơn 10 mm Nặng Rộng eo  10 mm  Hơn 10 mm Nặng Rộng mông  10 mm  Hơn 10 mm Nặng Dài tay ngắn  5 mm  Hơn 5 mm Nặng Dài tay dài  10 mm  Hơn 10 mm Nặng Bắp tay  5mm  Hơn 5 mm Nặng ½ Cửa tay ngắn +5mm + Hơn 5mm Nặng -2,5mm – Hơn 2,5mm Nặng Chiều dài Manchette +3mm + Hơn 3mm Nặng -2,5mm – Hơn 2,5mm Nặng Chiều rộng Manchette  1 mm  Hơn 1 mm Nặng Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 56 Chi tiết đo Dung sai Ngoài dung sai Đánh giá Dài sườn áo  10 mm  Hơn 10 mm Nặng Rộng bản cổ +2mm + Hơn 2mm Nặng -1mm – Hơn 1mm Nặng Chiều dài túi  2 mm  Hơn 2mm Nặng Chiều rộng túi  2 mm  Hơn 2 mm Nặng Vị trí hạ túi  4 mm  Hơn 4 mm Nặng Vị trí vào túi  3 mm  Hơn 3 mm Nặng Chiều dài trụ tay  3 mm  Hơn 3 mm Nặng VI.3.2. QUẦN TÂY Chi tiết đo Dung sai Ngoài dung sai Đánh giá ½ Vòng sống lưng  5mm  hơn 5mm Nặng Cao sống lưng  1mm  hơn 1mm Nặng ½ Ngang mông  5mm  hơn 5mm Nặng Đáy trước  3mm  hơn 3mm Nặng Đáy sau  5mm  hơn 5mm Nặng Sườn ngoài  10mm  hơn 10mm Nặng Giàng trong  10mm  hơn 10mm Nặng ½ Ngang đùi  5mm  hơn 5mm Nặng ½ Rộng ống  2,5mm  hơn 2,5mm Nặng Lưu ý: Những qui định về dung sai trên đây chỉ sử dụng cho những mã hàng không còn dung sai được cho phép mà thôi VI.4. Khuyết điểm về tỷ suất mũi chỉ: Mật độ mũi chỉ được qui định như sau: – Khuyết điểm nhẹ: riêng với những vị trí may thiếu hoặc thừa ½ mũi / 1cm – Khuyết điểm nặng: riêng với những vị trí may thiếu hoặc thừa 0.6 mũi/ 1cm Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 57 – Tuy nhiên, người ta chỉ xét những vi phạm khuyết điểm về tỷ suất mũi chỉ kỹ ở những đường may có ảnh hưởng quan trọng tới thẩm mỹ và làm đẹp của thành phầm (thường là những đường may hiển thị bên phía ngoài thành phầm như: * Áo: + May lộn lá 2, diễu cổ, chần giữa cổ + Diễu: vai, vòng nách, nẹp khuy, nẹp cúc, đô, manchette + Đường may: nẹp túi, tra túi, sườn, lai áo, lai tay + Đường tra: manchette, cổ Quần: + Diễu sống lưng, passant, paget + Đường may: paget, miệng túi, nắp túi, đáy quần, sườn quần, lai quần VI.5. Khuyết điểm về cắt chỉ không sạch: VI.5.1. Khuyết điểm về cắt chỉ khuy cúc: Tưa vải do chém khuy không sạch hoặc chỉ thùa khuy, đính cúc cắt không thật sạch được qui là vi phạm khuyết điểm Khuyết điểm này được qui định như sau: Chi tiết Qui định Đánh giá Khuy bản cổ 1 khuy, cúc Nhẹ 2 khuy, cúc Nặng Chân cổ Nhẹ Manchette 1 khuy, cúc Nhẹ 2 khuy, cúc Nặng Nẹp thân trước 1 khuy, cúc Nhẹ 2 khuy, cúc Nặng Trụ tay 1 khuy, cúc Nhẹ 2 khuy, cúc Nặng VI.5.2. Khuyết điểm về đầu chỉ cắt không sạch: Bất cứ sợi chỉ may hoặc thùa khuy, đính cúc cắt chỉ không sạch, vi phạm ở tại mức lỗi nhẹ nhưng xẩy ra hàng loạt sẽ là vi phạm khuyết điểm nặng và phải dẫn đến mức tái chế Truong DH SPKT TP. Hồ Chí Minh Thu vien DH SPKT TP. Hồ Chí Minh – Ban qu yen © T ruong D H Su ph am Ky thuat TP. HC M Khoa CN May vaø Thôøi Trang- Tröôøng ÑH.Sö Phaïm Kyõ Thuaät Tp. Hồ Chí Minh ThS. TRAÀN THANH HÖÔNG – 2007 58 Chi tiết Chỉ thừa tối đa Đánh giá Chỉ thừa nhiều hơn nữa Đánh giá Trên Dưới Trên dưới * Áo: Khuy 4mm 6mm Nhẹ 4mm 6mm Nặng Cúc 4mm 6mm Nhẹ 4mm 6mm Nặng Diễu bản

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền

Reply
0
0
Chia sẻ

4239

Video Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lưu trình về quy trình kiểm tra chất lượng thành phầm may trên chuyền vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lưu #trình #về #quy #trình #kiểm #tra #chất #lượng #sản #phẩm #trên #chuyền