Thủ Thuật về Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong được Update vào lúc : 2022-01-27 02:08:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

QPTD -Thứ Năm, 20/08/2022, 13:40 (GMT+7)Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và bài học kinh nghiệm tay nghề về xây dựng lực lượng vũ trang

Tháng 8 năm 1945, toàn dân Việt Nam nhất tề nổi dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa, đánh đổ chính sách thực dân, phong kiến, giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân, tạo ra bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội. Thành công này đã xác lập sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhất là trong xây dựng lực lượng vũ trang và đấu tranh cách mạng.

Thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về vũ trang quần chúng, sử dụng bạo lực cách mạng đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, ngay lúc mới xây dựng, Đảng ta đã xác lập dùng bạo lực cách mạng của quần chúng để Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến; làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra chính phủ nước nhà công nông binh; tổ chức triển khai quân đội công nông1. Theo đó, những cao trào đấu tranh đều chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang. Trong trào lưu Xô Viết Nghệ Tĩnh, những địa phương đã lập ra Đội Tự vệ với trách nhiệm bảo vệ xóm làng, quần chúng. Những đội tự vệ đỏ ấy là mầm mống thứ nhất của lực lượng vũ trang, quân đội cách mạng của dân, vì dân do Đảng lãnh đạo2. Cuối năm 1931, trước sự việc đàn áp quyết liệt của cơ quan ban ngành thường trực thực dân, phong kiến, trào lưu đấu tranh của nhân dân rơi vào quy trình thoái trào, tổ chức triển khai cách mạng, trong số đó có Đội Tự vệ chịu tổn thất nặng nề. Để duy trì lực lượng, Chương trình hành vi của Đảng Cộng sản Đông Dương xác lập: Sắp đặt hàng ngũ cho chỉnh tề, lo dự bị võ trang bạo động, kỳ đánh đổ được quân áp bức3. Với tư tưởng chỉ huy đó, nên trong thời kỳ cách mạng gặp trở ngại vất vả, lực lượng tự vệ công nông vẫn được tổ chức triển khai chờ thời cơ bùng lên, tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin.

1. Chuẩn bị mọi mặt xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng

Tại Đại hội lần thứ nhất (3/1935), Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Nghị quyết riêng về Đội Tự vệ, xác lập nguyên tắc xây dựng lực lượng tự vệ, đấy là những quan điểm thứ nhất, rất cơ bản của Đảng trong xây dựng lực lượng vũ trang. Tháng 9/1940, Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, từ khởi nghĩa, tổ chức triển khai vũ trang thứ nhất của Đảng – Đội du kích Bắc Sơn Ra đời, báo hiệu thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ xây dựng những tổ chức triển khai quân sự chiến lược cách mạng, tiến hành đấu tranh chính trị kết phù thích hợp với đấu tranh vũ trang giành cơ quan ban ngành thường trực.

Tháng 5/1941, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 đã xác lập: Cuộc cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang4; trong số đó, đã quyết định hành động xây dựng những đội tự vệ và những tiểu, tổ du kích cứu quốc làm lực lượng xung kích trong trào lưu cách mạng ở địa phương. Đây là bước tăng trưởng mới trong tư duy của Đảng về lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang, đặt nền tảng để toàn dân Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực. Thực hiện chủ trương của Trung ương, Hội cứu quốc những địa phương đã tích cực tuyển chọn những người dân nhiệt huyết lập nên những đội tự vệ cứu quốc để bảo vệ quần chúng, vây hãm những thành phần phản động. Mỗi xã lại lựa chọn một số trong những đội viên ưu tú lập nên đội tự vệ chiến đấu xã làm lực lượng cơ động, nòng cốt trong canh gác, bảo vệ cán bộ, hội nghị, giữ liên lạc với cấp trên, sắm sửa vũ khí và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Tháng 02/1942, Đảng tiếp tục xác lập: Phải tổ chức triển khai và củng cố những đội tự vệ và tiểu đội du kích đồng thời phải huấn luyện quân sự chiến lược cho những tổ chức triển khai ấy5. Theo đó, nhiều nơi trong toàn nước đã lập nên những tổ chức triển khai vũ trang, sẵn sàng sẵn sàng đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực.

Cùng với xây dựng lực lượng, Đảng và Bác Hồ còn coi trọng việc xây dựng những khu vị trí căn cứ làm nơi đứng chân, xây dựng và củng cố lực lượng. Hai khu vị trí căn cứ thứ nhất được xây dựng là Cao Bằng do lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy với hoạt động và sinh hoạt giải trí của đội vũ trang Cao Bằng và khu vị trí căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai do Trung ương trực tiếp tổ chức triển khai. Cuối năm 1943, hai khu vị trí căn cứ này được tiếp nối đuôi nhau, hình thành thế liên hoàn, vững chãi, tạo tiền đề cho việc Ra đời Khu giải phóng Việt Bắc, gồm những tỉnh: Cao – Bắc – Lạng, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và vùng ngoại vi. Cùng với đó là yếu tố Ra đời của những chiến khu kháng Nhật, như: Trần Hưng Ðạo (Ðông Triều), Quang Trung (Hòa Bình – Ninh Bình – Thanh Hóa), Vần – Hiền Lương (Phú Thọ – Yên Bái), Vĩnh Sơn, Núi Lớn (Tỉnh Quảng Ngãi), v.v.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp duyệt đội hình Giải phóng quân ViệtNam sẵn sàng sẵn sàng cho buổi Lễ Độc lập ngày 02/9/1945. (ảnh tư liệu)

2. Thành lập lực lượng vũ trang ba thứ quân

Từ thực tiễn hoạt động và sinh hoạt giải trí của Tự vệ Đỏ, Đội du kích Bắc Sơn, Quân du kích Nam Kỳ, Đảng ta nhận định, dù chiến đấu rất dũng cảm, không quản ngại quyết tử, gian truân, góp thêm phần bảo vệ cán bộ, quần chúng cách mạng, hạn chế được những thiệt hại do địch gây ra, nhưng những tổ chức triển khai vũ trang này còn hoạt động và sinh hoạt giải trí phân tán, chưa thống nhất trong xây dựng, tăng trưởng lực lượng, v.v. Để khắc phục tình trạng trên, ngay trong Chỉ thị xây dựng Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân – một hình thức tổ chức triển khai quân sự chiến lược kiểu mới của cách mạng Việt Nam, tiền thân của Quân đội ta ngày này, lãnh tụ Hồ Chí Minh xác lập: Muốn hành vi có kết quả thì về quân sự chiến lược, nguyên tắc đó đó là nguyên tắc triệu tập lực lượng6. Cùng với những đội Cứu quốc quân Ra đời trước đó, khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai lực lượng vũ trang ba thứ quân đã bước đầu hình thành, gồm lực lượng nòng cốt của khu vị trí căn cứ Cao – Bắc – Lạng, những đội du kích triệu tập ở những tỉnh, huyện và lực lượng tự vệ cứu quốc, tự vệ chiến đấu ở những xã. Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ quyết định hành động thống nhất những lực lượng vũ trang trong toàn nước (Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu Quốc quân và những tổ chức triển khai vũ trang khác) thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 15/5/1945, tại Định Biên Thượng (Thái Nguyên) trình làng lễ hợp nhất những tổ chức triển khai vũ trang cách mạng thành Việt Nam Giải phóng quân và tại khu giải phóng Việt Bắc, những cty Giải phóng quân của một số trong những tỉnh cũng khá được xây dựng.

Từ cuối thời gian tháng 5/1945, trên toàn nước, những tổ chức triển khai cứu quốc cũng lập nên những đội tự vệ, du kích triệu tập, như: Chiến khu Trần Hưng Đạo, đội du kích khi mới xây dựng có tầm khoảng chừng 200 người, nhưng sau hơn một tháng đã lên tới 500 người. Chiến khu Quang Trung, ngoài những trung đội tự vệ chiến đấu còn tồn tại 01 trung đội vũ trang Giải phóng quân thường trực. Tại nhiều địa phương khác, như: Bắc Giang, Tp Hải Dương, Hợp Đồng Hà Đông, Hà Nam, Hòa Bình, những đội tự vệ cứu quốc và những đội du kích triệu tập cũng khá được xây dựng và tăng trưởng. Khu vực miền Trung, những đội tự vệ công nhân, tự vệ cứu quốc được xây dựng ở Vinh, Bến Thủy; những xã của Thừa Thiên – Huế có cơ sở Việt Minh đều phải có những tiểu đội, trung đội tự vệ; lực lượng du kích Ba Tơ (Tỉnh Quảng Ngãi) khi xây dựng chỉ với 01 trung đội, nhưng sau 5 tháng đã tiếp tục tăng trưởng thành hai đại đội du kích triệu tập ở hai chiến khu Vĩnh Sơn và Núi Lớn, v.v. Riêng Tp Hà Nội Thủ Đô, đến trung tuần tháng 8/1945, lực lượng tự vệ chiến đấu triệu tập lên tới 03 chi đội với trên 700 người, ngoài ra còn vài nghìn tự vệ chiến đấu tại chỗ7. Nhiều tỉnh còn lập ra những đội thanh niên xung phong vũ trang, những đội Danh dự trừ gian, diệt phản.

3. Sử dụng lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực

Từ tháng 5/1945, lực lượng vũ trang không ngừng nghỉ vững mạnh, thúc đẩy trào lưu đấu tranh chống Nhật và tay sai tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, hướng tới Tổng khởi nghĩa trong toàn nước. Tiêu biểu là lực lượng vũ trang Chiến khu Trần Hưng Đạo đã giải phóng một số trong những huyện của tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng Đất Cảng, Tp Hải Dương, v.v. Khi được tin Nhật sắp đầu hàng liên minh, Đảng và Bác nhận định, thời cơ giành cơ quan ban ngành thường trực đã tới, ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được xây dựng và phát hành Quân lệnh số 01, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa, lôi kéo Quân giải phóng Việt Nam hãy triệu tập lực lượng, kíp đánh vào những đô thị và trong trấn của địch; đánh chẹn đường rút lui của chúng, tước võ khí của chúng8.

Thực hiện sự chỉ huy của Tổng bộ Việt Minh và Ủy ban khởi nghĩa, những cty Giải phóng quân, du kích quân từ vị trí căn cứ địa Việt Bắc đến những chiến khu tổ chức triển khai tiến công địch, mở đường cho quần chúng vùng lên giành cơ quan ban ngành thường trực. Từ vị trí căn cứ Tân Trào, một cty vũ trang nòng cốt tiến về Thái Nguyên, phối phù thích hợp với nhân dân lập cơ quan ban ngành thường trực cách mạng và tiến thẳng về Tp Hà Nội Thủ Đô. Tại Lạng Sơn, cty Giải phóng quân cùng nhân dân đánh đồn Đồng Mỏ, buộc quân Nhật phải xin hàng; những du kích của Chiến khu Vần – Hiền Lương, sau một ngày kịch chiến với quân Nhật, đã buộc chúng phải cử người điều đình, đồng ý giao nộp vũ khí. Tổ tự vệ Phúc Yên được vũ trang đã tương hỗ đoàn biểu tình vây hãm, giải tán cơ quan ban ngành thường trực địch. Từ chiến khu Vĩnh Sơn, Đại đội du kích Phan Đình Phùng đã tỏa đi lấn chiếm những đồn, tiếp theo đó phối phù thích hợp với Đại đội du kích Hoàng Hoa Thám làm nòng cốt cho quần chúng nổi dậy giải phóng những huyện và chiếm tỉnh lỵ Tỉnh Quảng Ngãi, v.v. Nhiều địa phương trên toàn nước, dưới sự lãnh đạo của những cấp bộ đảng và Ủy ban khởi nghĩa, lực lượng chính trị to lớn của quần chúng nhân dân được những đội vũ trang tương hỗ đã nhất tề nổi dậy giành cơ quan ban ngành thường trực. Ngày 19/8/1945, hơn 10 vạn nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô xuống đường biểu dương lực lượng và nhanh gọn chuyển thành cuộc Tổng khởi nghĩa. Được sự tương hỗ của những đội tự vệ chiến đấu, nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô lần lượt chiếm những cty đầu não của địch, như: Phủ Khâm sai Bắc Bộ, Trại Bảo an, v.v. Cuộc đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực của nhân dân Tp Hà Nội Thủ Đô thắng lợi, ghi lại sự thành công xuất sắc của cuộc Tổng khởi nghĩa, thúc đẩy những địa phương trên toàn nước đứng lên giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân. Với lực lượng vũ trang làm chỗ tựa, đấu tranh vũ trang làm nòng cốt, cuộc Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực tại những tỉnh, thành phố trên toàn nước đã nhanh gọn giành thắng lợi, hạn chế thương vong. Rõ ràng, … nếu Đảng ta trước đó không xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng những khu vị trí căn cứ to lớn để làm chỗ tựa cho lực lượng chính trị và trào lưu đấu tranh chính trị, và khi Đk đã chín muồi không mau lẹ phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang thì cách mạng cũng không thể mau chóng giành được thắng lợi9.

Xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh cách mạng là một quy trình lâu dài, bền chắc và phải để dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Có như vậy, mặc dầu địch có đàn áp tàn bạo thế nào, thì lực lượng này cũng không biến thành tiêu diệt mà tiếp tục được duy trì, tăng trưởng ngày càng vững mạnh, trở thành lực lượng hùng hậu, giữ vai trò nòng cốt cho cuộc đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực. Thực tiễn sẵn sàng sẵn sàng, xây dựng và phát huy vai trò lực lượng vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám 1945 là bài học kinh nghiệm tay nghề quý vẫn còn đấy nguyên giá trị, cần phải nghiên cứu và phân tích, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá, TS. LÊ THANH BÀI,Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
________________

1 – ĐCSVN Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 2, Nxb CTQG, H. 1998, tr. 2.

2 – Lịch sử Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, Tập 1, Nxb QĐND, H. 2009, tr.30.

3 – ĐCSVN Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 1999, tr. 28.

4 – ĐCSVN Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 129.

5 – ĐCSVN Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 1999, tr. 299.

6 – Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG,H. 2011, tr. 539.

7 – Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2022, tr. 478.

8 – ĐCSVN Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 421.

9 – ĐCSVN Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 21, Nxb CTQG, H. 2002, tr. 631.

4088

Clip Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong Free.

Giải đáp vướng mắc về Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lực lượng chính trị quần chúng trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam được tập hợp trong vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lực #lượng #chính #trị #quần #chúng #trong #cách #mạng #Tháng #Tám #ở #Việt #Nam #được #tập #hợp #trong