Mẹo về Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai được Update vào lúc : 2022-09-10 20:45:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chọn phát biểu sai về lực đàn hồi của lò xo

Nội dung chính

  A, C, D – đúng
  B – sai vì lực đàn hồi có khi là lực kéo, lực nén
  Đáp án: B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ A, B, C – Đúng
  Chọn đáp án: D
  Đáp án: D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀA. Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật đàn hồiB. Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ nghịch với bình phương độ biến dạng của vật đàn hồiC. Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ thuận với bình phương độ biến dạng của vật đàn hồiD. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật đàn hồi Định luật Húc: Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo Fdh=k|Δl|
  Đáp án: A CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

A.

Lực đàn hồi của lò xo chỉ xuất hiện ở đầu lò xo đặt ngoại lực gây biến dạng.

B.

Lực đàn hồi của lò xò có Xu thế chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng

C.

Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn tuân theo định luật Hooke

D.

Lực đàn hồi của lò xo có phương là trục lò xo, chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.

A, C, D – đúng
B – sai vì lực đàn hồi có khi là lực kéo, lực nén
Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 06/08/2022 4,064

Điều nào sau này là sai khi nói về điểm lưu ý của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 06/08/2022 3,988

Trong số lượng giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án » 06/08/2022 3,827

Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 3,715

Công thức của định luật Húc là

Xem đáp án » 07/08/2022 2,683

Điều nào sau này là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 2,575

Biểu thức lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án » 06/08/2022 1,126

Sự xuất hiện của lực nào sau này không phải là lực đàn hồi

Xem đáp án » 07/08/2022 893

Phát biểu nào sau này là đúng với nội dung định luật Húc

Xem đáp án » 07/08/2022 668

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là:

Xem đáp án » 07/08/2022 598

Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 550

Công cụ nào trong những công cụ dưới đây không ứng dụng lực đàn hồi trong đời sống?

Xem đáp án » 07/08/2022 480

Lực nào dưới đấy là lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 161

Trong những lực sau, lực nào là lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 157

Page 2

A, B, C – Đúng
Chọn đáp án: D
Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 06/08/2022 4,064

Điều nào sau này là sai khi nói về điểm lưu ý của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 06/08/2022 3,988

Trong số lượng giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án » 06/08/2022 3,827

Công thức của định luật Húc là

Xem đáp án » 07/08/2022 2,683

Điều nào sau này là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 2,575

Kết luận nào sau này không đúng riêng với lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 1,623

Biểu thức lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án » 06/08/2022 1,126

Sự xuất hiện của lực nào sau này không phải là lực đàn hồi

Xem đáp án » 07/08/2022 893

Phát biểu nào sau này là đúng với nội dung định luật Húc

Xem đáp án » 07/08/2022 668

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là:

Xem đáp án » 07/08/2022 598

Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 550

Công cụ nào trong những công cụ dưới đây không ứng dụng lực đàn hồi trong đời sống?

Xem đáp án » 07/08/2022 480

Lực nào dưới đấy là lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 161

Trong những lực sau, lực nào là lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 157

Page 3

07/08/2022 669

A. Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật đàn hồi

Đáp án đúng chuẩn

B. Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ nghịch với bình phương độ biến dạng của vật đàn hồi

C. Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi tỉ lệ thuận với bình phương độ biến dạng của vật đàn hồi

D. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật đàn hồi

 Xem lời giải

Định luật Húc: Trong số lượng giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo Fdh=k|Δl|
Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 06/08/2022 4,064

Điều nào sau này là sai khi nói về điểm lưu ý của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 06/08/2022 3,988

Trong số lượng giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án » 06/08/2022 3,827

Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 3,716

Công thức của định luật Húc là

Xem đáp án » 07/08/2022 2,683

Điều nào sau này là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 2,575

Kết luận nào sau này không đúng riêng với lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 1,623

Biểu thức lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án » 06/08/2022 1,126

Sự xuất hiện của lực nào sau này không phải là lực đàn hồi

Xem đáp án » 07/08/2022 893

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là:

Xem đáp án » 07/08/2022 598

Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 550

Công cụ nào trong những công cụ dưới đây không ứng dụng lực đàn hồi trong đời sống?

Xem đáp án » 07/08/2022 480

Lực nào dưới đấy là lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 161

Trong những lực sau, lực nào là lực đàn hồi?

Xem đáp án » 07/08/2022 157

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai

4230

Clip Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lực đàn hồi luôn là lực kéo đúng hay sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lực #đàn #hồi #luôn #là #lực #kéo #đúng #hay #sai