Thủ Thuật về LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-07 08:03:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarrayl Leftrightarrow y’ le 0,forall x in R\Leftrightarrow – 3x^2 + 2mx – 3 le 0,forall x in R\ Leftrightarrow left{ beginarrayla = – 3
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG câu a
    LG câu b

Xác định (m ) để hàm số sau:

LG câu a

a)(y = mx – 4 over x – m) đồng biến trên từng khoảng chừng xác lập;

Phương pháp giải:

– Tìm TXĐ (D).

– Hàm số phân thức số 1 trên số 1 đồng biến trên (D) nếu (y’>0,forall xin D).

Lời giải rõ ràng:

Tập xác lập: D = Rm

(y’ = frac – m^2 + 4left( x – m right)^2)

Hàm số đồng biến trên từng khoảng chừng xác lập

(beginarrayl
Leftrightarrow y’ > 0,forall x ne m\
Leftrightarrow frac – m^2 + 4left( x – m right)^2 > 0,forall x ne m
endarray)

(eqalign
& Leftrightarrow – m^2 + 4 > 0 cr
& Leftrightarrow m^2 < 4 Leftrightarrow – 2 < m < 2 cr )

LG câu b

b)(y = – x^3 + mx^2 – 3x + 4)nghịch biến trên ((-infty;+infty ))

Phương pháp giải:

– Hàm số đa thức bậc banghịch biến trên (R) nếu (y’ le 0,forall xin R).

– Tam thức bậc hai (y = ax^2 + bx + cle 0,forall xin R)

(Leftrightarrow left{ beginarrayl
a < 0\
Delta le 0
endarray right.)

Lời giải rõ ràng:

Tập xác lập: (D = R)

(y’ = – 3x^2 + 2mx – 3)

Hàm số nghịch biến trên R

(beginarrayl
Leftrightarrow y’ le 0,forall x in R\Leftrightarrow – 3x^2 + 2mx – 3 le 0,forall x in R\
Leftrightarrow left{ beginarrayl
a = – 3 < 0left( textđúng right)\
Delta ‘ = m^2 – left( – 3 right).left( – 3 right) le 0
endarray right.\
Leftrightarrow m^2 – 9 le 0\
Leftrightarrow m^2 le 9\
Leftrightarrow – 3 le m le 3
endarray)

://.youtube/watch?v=tc96Y0J4RAk

Reply
3
0
Chia sẻ

4563

Video LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết LG câu a – bài 1.5 trang 8 sbt giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#câu #bài #trang #sbt #giải #tích