Thủ Thuật về Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-14 09:01:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sinh thời, Lãnh tụ V.I. Lê-nin đã để lại cho quả đât nhiều di sản lý luận vô cùng quý giá, trong số đó quan điểm “xây dựng quân đội về chính trị” vẫn mang tính chất chất thời sự, có mức giá trị lý luận và thực tiễn thâm thúy.

Quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của V.I. Lê-nin

Kế thừa, tăng trưởng những nguyên tắc của C.Mác và Ph. Ăng-ghen về xây dựng quân đội, V.I. Lê-nin đã đưa ra những quan điểm, nguyên tắc về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ thắng lợi những thành quả cách mạng. Một trong những nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới đó là phải xây dựng quân đội về chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

V.I. Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mát-xcơ-va trước những cty tham gia khóa huấn luyện quân sự chiến lược toàn dân, ngày 25/5/1919. (ảnh tư liệu)

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười năm 1917, cùng với việc lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả trận chiến tranh, tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, V.I. Lê-nin đặc biệt quan trọng coi trọng xây dựng và tăng trưởng quân đội phù phù thích hợp với yêu cầu mới của cách mạng. Trong quy trình lãnh đạo xây dựng quân đội vững mạnh toàn vẹn và tổng thể, Lê-nin đặc biệt quan trọng coi trọng yếu tố chính trị, tinh thần của mỗi cán bộ, chiến sỹ và coi đó là tác nhân quyết định hành động thắng lợi trong những cuộc trận chiến tranh. Trong bài diễn văn tại Hội nghị mở rộng của công nhân và binh sĩ Hồng quân khu Rô-gô Giô-xcơ-xi-mô-nốp-xki (ngày 13/5/1920), V.I. Lê-nin xác lập: “Trong mọi cuộc trận chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang ngã xuống trên mặt trận. Lòng tin vào cuộc trận chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng nên phải quyết tử đời mình cho niềm sung sướng của những người dân anh em là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những trở ngại vất vả trước đó chưa từng thấy”.
 

Xuất phát từ tư tưởng đó, trong từng bước đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hồng quân Liên Xô, Lê-nin luôn theo dõi công tác thao tác chính trị. Người coi việc xây dựng kỷ luật quân sự chiến lược tự giác, vững chãi và xây dựng quân đội có sức chiến đấu cao là một trong những trách nhiệm hầu hết của công tác thao tác Đảng, công tác thao tác chính trị trong quân đội. Trong bức điện V.I. Lê-nin gửi Ủy ban quân sự chiến lược cách mạng mặt trận miền Đông, V.I. Lê-nin căn dặn: “Phải tôn vinh công tác thao tác chính trị… Đừng chỉ có lo mặt chiến đấu…” [1].
 

Để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, theo Lê-nin nên phải tiến hành tích cực, thường xuyên và liên tục hoạt động và sinh hoạt giải trí tư tưởng, hoạt động và sinh hoạt giải trí công tác thao tác đảng, công tác thao tác chính trị trong quân đội. Trong suốt trong năm lãnh đạo cách mạng, Lê-nin luôn chú trọng những công tác thao tác này trong quân đội, coi đó là nguyên tắc trọng yếu để nâng cao sức chiến đấu và thắng lợi quân địch trong trận chiến tranh. Là người tổ chức triển khai tiến hành công tác thao tác Đảng, công tác thao tác chính trị trong Hồng quân Liên Xô, Lê-nin yêu cầu: “Hãy để ý quan tâm đến công tác thao tác chính trị, đừng làm yếu công tác thao tác chính trị”. Thực tiễn lịch sử đã chứng tỏ, việc củng cố, tăng cường công tác thao tác đảng, công tác thao tác chính trị đang trở thành một quy luật, một nguyên tắc cơ bản không thể thiếu trong xây dựng quân đội cách mạng kiểu mới của Lê-nin.
 

Trong quan điểm xây dựng quân đội về chính trị, Lê-nin đặc biệt quan trọng tôn vinh vai trò của chính ủy trong những cty. Lê-nin nhận định rằng, những chính ủy là người đại diện thay mặt thay mặt của Đảng Bôn-xê-vích và của Chính quyền Xô-viết, có tác dụng lớn lao trong việc xây dựng và củng cố Hồng quân. Trong thực tiễn xây dựng quân đội, chính những chính ủy đã đoàn kết đội ngũ chiến sỹ, đưa quân đội vào kỷ luật, trật tự… Đồng thời, những chính ủy đã tìm mọi phương pháp để bảo vệ uy tín của những cán bộ chỉ huy trung thành với chủ với cơ quan ban ngành thường trực Xô-viết. Đánh giá cao vai trò của những chính ủy, V.I. Lê-nin xác lập: “Không có Chính ủy thì toàn bộ chúng ta không còn Hồng quân” [2]. Do đó, Lê-nin đã dùng mọi giải pháp để củng cố chính sách chính ủy trong Hồng quân, cử những đảng viên Bôn-sê-vích ưu tú làm chính ủy những sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn và vào công tác thao tác ở những cty chính trị.
 

Tuy nhiên, để yếu tố chính trị, tinh thần phát huy được trong mọi lúc, mọi tình hình, Lê-nin luôn nhấn mạnh yếu tố đến vai trò của Đảng Cộng sản. Theo Lê-nin, Hồng quân Liên Xô phải được xây dựng theo phía cách mạng, chính quy, tân tiến, thực sự là một quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trên cơ sở đó, Lê-nin đã nghiên cứu và phân tích một cách thâm thúy và khoa học để vạch ra những cơ sở lý luận và nguyên tắc xây dựng quân đội vô sản về chính trị, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội. Theo Lê-nin, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản giữ vai trò quyết định hành động toàn bộ quy trình tăng trưởng, chiến đấu, thắng lợi của quân đội vô sản, do vậy Người rất là quan tâm xây dựng, củng cố, tăng trưởng, phát huy hiệu lực hiện hành của cỗ máy đảng trong lực lượng vũ trang, tăng cường những đảng viên cộng sản ở những cty.
 

Trong toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của Đảng Cộng sản, công tác thao tác tổ chức triển khai và công tác thao tác tư tưởng của Đảng trong quân đội là một Đk bảo vệ cho quân đội tác thắng lợi lợi. Thông qua những chính ủy, những cty chính trị và những chi bộ đảng, Đảng đã củng cố kỷ luật trong quân đội, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ giác ngộ về chính trị, động viên cán bộ, chiến sỹ Hồng quân nhiệt huyết lập công. Lê-nin nói: “… ở đâu kỷ luật giữ nước được giữ vững nhất, ở đâu mà công tác thao tác chính trị trong quân đội, công tác thao tác của những ủy viên chính trị làm được chu đáo nhất, thì ở đấy… không hề có tình trạng lỏng lẻo trong quân đội; quân đội đó giữ được trật tự tốt hơn và tinh thần của tớ cũng cao hơn; ở đấy cũng thu được nhiều thắng lợi hơn” [3].
 

Nhận thức thâm thúy vai trò lãnh đạo của Đảng riêng với việc xây dựng quân đội về chính trị, ngay từ thời điểm tháng 10/1917, những tổ chức triển khai đảng bước đầu được xác lập trong một số trong những cty Hồng quân Liên Xô. Đến tháng bốn/1918, khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai đảng, cơ quan chính trị được thiết lập và thực thi thống nhất trong Hồng quân, làm nòng cốt xây dựng Hồng quân vững mạnh về chính trị. Không những vậy, thông qua những tổ chức triển khai đảng và những cty chính trị, Đảng đã giáo dục chủ nghĩa yêu nước nồng nàn của người Xô-viết cho những chiến sỹ quân đội, củng cố lập trường tư tưởng chính trị cao cho mọi cán bộ, chiến sỹ Hồng quân.
 

Nhờ làm tốt công tác thao tác xây dựng quân đội về chính trị, trong suốt thời hạn quân đội Xô-viết tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những phẩm chất tinh thần tốt đẹp của Hồng quân Liên Xô đã được củng cố vững chãi. Đó là yếu tố kiên định, lòng quyết tâm khắc phục mọi trở ngại vất vả, gian truân, tinh thần dũng cảm, bình tĩnh, quyết tử quên mình, tinh thần hăng say, kỷ luật tự giác, ý chí quyết thắng quân thù… Nhiều Chuyên Viên quân sự chiến lược tư sản đều phải thừa nhận uy lực chiến đấu mạnh và tinh thần chiến đấu cao của Quân đội Xô-viết. Uy lực và tinh thần đó do hậu phương giang sơn Xô-viết và toàn bộ khối mạng lưới hệ thống công tác thao tác Đảng, công tác thao tác chính trị xây hình thành.
 

Có thể nói, quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của Lê-nin là một di sản tư tưởng, lý luận vô cùng quý giá. Việc bảo vệ và tăng trưởng quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của Lê-nin trong tình hình mới có ý nghĩa quan trọng cả về toàn thế giới quan, phương pháp luận, lẫn hệ tư tưởng; là cơ sở lý luận, phương pháp luận trực tiếp cho xây dựng quân đội về chính trị; đồng thời, phê phán, vạch trần tính chất phản động của những học giả tư sản và một số trong những người dân phủ nhận nội dung, bản chất chính trị của trận chiến tranh, quân đội.
 

Sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng quân đội

Quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của Lê-nin không riêng gì có là hệ tư tưởng mà còn là một ánh sáng soi đường cho quy trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến. Xuất phát từ tư tưởng đó, ngay từ rất sớm, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận được thức thâm thúy vai trò của yếu tố chính trị, tinh thần trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1944, trong Chỉ thị xây dựng đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh yếu tố vai trò của yếu tố chính trị: chính trị trọng hơn quân sự chiến lược. Tiếp đó, Người xác lập: “Nhiệm vụ quân sự chiến lược phải phục tùng trách nhiệm chính trị [4]. Quân sự mà không còn chính trị như cây không còn gốc, vô dụng lại sở hữu hại [5]. Cùng với thời hạn, quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của Lê-nin được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo trong toàn bộ quy trình xây dựng quân đội.
 

Theo Lê-nin, yếu tố cơ bản, cốt yếu nhất trong xây dựng quân đội về chính trị là xây dựng bản chất giai cấp công nhân của quân đội. Bản chất đó gắn bó ngặt nghèo với tính nhân dân, tính dân tộc bản địa, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhìn thấu sức mạnh to lớn và vai trò quyết định hành động của quần chúng nhân dân trong cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nước lấy dân làm gốc. Trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, lực lượng chính trị là ở dân. Quân tốt, dân tốt, muôn sự đều nên. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Đối với quân đội, chỗ tựa vững chãi nhất là lòng dân. Vì vậy phải “lấy dân chúng (công nông làm gốc), nhờ vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được. Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân”. “Trung với nước, hiếu với dân là bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự của người chiến sỹ…” [6]. Đây là nội dung nổi trội, xuyên thấu trong tư tưởng cách mạng và tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

Thực chất của quy trình xây dựng quân đội về chính trị là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với quân đội, bảo vệ quân đội luôn trung thành với chủ tuyệt riêng với tiềm năng, lý tưởng cách mạng của Đảng, với quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc bản địa. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng riêng với quân đội là nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng quân đội cách mạng; là tác nhân quyết định hành động sự trưởng thành và thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam. Kế thừa tư tưởng của Lê-nin, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù trong bất kể Đk, tình hình nào, Quân đội ta vẫn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước. Quyền lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc về một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền đó phải luôn luôn được giữ vững và tăng cường, có như vậy mới bảo vệ cho quân đội thắng lợi và trưởng thành. Bởi vậy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm sóc xây dựng tổ chức triển khai đảng từ trong những tổ chức triển khai vũ trang cách mạng thứ nhất đến Quân đội nhân dân Việt Nam ngày này. Sau khi xây dựng những đội du kích, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ huy xây dựng chi bộ Đảng và bầu Ban Chi ủy để lãnh đạo Đội. Trong chỉ huy xây dựng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Người yêu cầu: Tổ chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, có đội viên, có bộ đội là có sự lãnh đạo của Đảng. Quân đội ta trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã cho toàn bộ chúng ta biết một thực tiễn: Đảng không phải là ở bên phía ngoài, mà trở thành máu thịt, thành thuộc tính bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu là đặc trưng nổi trội, là yếu tố gắn với bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, coi trọng xây dựng quân đội về chính trị theo quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh còn bao hàm cả yếu tố xây dựng và củng cố quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân. Quân đội phải giữ nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, đồng thời phải ghi nhận dựa chắc vào dân thì mới hoàn thành xong trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Bất kỳ bộ đội nòng cốt, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám lấy dân, rời dân ra nhất định thất bại. Quân đội mà xây dựng được trận địa lòng dân thì bất kỳ việc gì khó cũng làm được và nhất định thắng lợi”. Chính nhờ điều này mà trong suốt quy trình xây dựng và trưởng thành, quân đội ta đã thu hút rộng tự do mọi tầng lớp nhân dân tự nguyện góp phần sức người, sức của để xây dựng quân đội.
 

Trong quy trình cách mạng lúc bấy giờ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc vẫn là một trách nhiệm kế hoạch với nội dung rộng to nhiều hơn. Đó là bảo vệ vững chãi Tổ quốc, độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chính sách xã hội chủ nghĩa; bảo vệ bảo mật thông tin an ninh chính trị, bảo mật thông tin an ninh kinh tế tài chính, bảo mật thông tin an ninh tư tưởng văn hóa truyền thống… duy trì trật tự kỷ cương, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội; giữ vững ổn định chính trị của giang sơn, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi thủ đoạn, hoạt động và sinh hoạt giải trí chống phá của những thế lực thù địch, không để bị động, bất thần. Để Quân đội nhân dân Việt Nam xứng danh là lực lượng nòng cốt của sức mạnh quốc phòng toàn dân, phải xây dựng quân đội theo phía cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến, trong số đó, điều quan trọng hơn hết là bảo vệ quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trong sáng, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với chủ với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.
 

Yêu cầu đó nêu lên trách nhiệm xây dựng quân đội vững mạnh toàn vẹn và tổng thể, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình lúc bấy giờ có nhiều thuận tiện, nhưng cũng đứng trước nhiều yếu tố mới, đó là yếu tố chống phá của những thế lực thù địch về chính trị, tư tưởng; sự biến hóa kinh tế tài chính, xã hội và sự chênh lệch về trình độ tăng trưởng, mức sống, phân hóa giàu – nghèo; những xấu đi trên nghành kinh tế tài chính, xã hội, tư tưởng, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống; những trở ngại vất vả về đời sống, việc làm ở hậu phương quân đội… Tình hình đó yên cầu toàn bộ chúng ta phải vận dụng một cách triệt để, sáng tạo quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của Lê-nin và thừa kế những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề xây dựng quân đội trong những quy trình lịch sử trước kia, với những nội dung rõ ràng:
 

Thứ nhất, xây dựng quân đội về chính trị trước hết là xây dựng nền tảng tư tưởng của quân đội ta, đó là chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng, Nhân dân và Quân đội ta cần kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi, là ngọn cờ thắng lợi của yếu tố nghiệp cách mạng.
 

Thứ hai, xây dựng quân đội về chính trị là xây dựng lý tưởng, tiềm năng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là lý tưởng, tiềm năng của Đảng. Có được lý tưởng, tiềm năng đúng đắn và quyết tâm chiến đấu vì lý tưởng, tiềm năng đó, quân đội ta sẽ xứng danh là lực lượng chính trị, trung thành với chủ, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
 

Thứ ba, xây dựng quân đội về chính trị là kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt riêng với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng lãnh đạo quân đội thông qua Cương lĩnh chính trị, đường lối, quan điểm, tư tưởng quân sự chiến lược, đường lối quốc phòng toàn dân, trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân; thông qua công tác thao tác tư tưởng, tổ chức triển khai, chủ trương, cán bộ, với những nguyên tắc và phương thức thích hợp. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng riêng với quân đội thông qua Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai Đảng những cấp trong quân đội từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ.
 

Thứ tư, xây dựng quân đội về chính trị còn là một xây dựng quan hệ tốt đẹp trong quân đội và giữa quân đội với những thành tố trong khối mạng lưới hệ thống chính trị, với nhân dân, với bạn bè quốc tế. Xây dựng quân đội về chính trị là một trách nhiệm rất hệ trọng với nhiều nội dung, nhưng yêu cầu cơ bản nhất là bảo vệ quân đội tuyệt đối trung thành với chủ với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân. Đạt được yêu cầu này, Quân đội ta sẽ giữ lại được vững được bản chất cách mạng, làm cơ sở vững mạnh về chính trị và vững mạnh toàn vẹn và tổng thể, xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Tóm lại, quan điểm xây dựng quân đội về chính trị của V.I. Lê-nin là một trong những góp phần xuất sắc vào kho tàng lý luận về xây dựng quân đội. Những nguyên tắc, tư tưởng, yếu tố của V.I. Lê-nin không riêng gì có thích hợp trong xây dựng Hồng quân Liên Xô trước kia mà vẫn vẹn nguyên giá trị riêng với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong quy trình cách mạng lúc bấy giờ. Vận dụng những quan điểm của V.I. Lê-nin, Đảng ta đã thành công xuất sắc trong việc xây dựng quân đội về chính trị. Trong bất luận tình hình nào, Đảng cũng coi trọng đến yếu tố chính trị, tinh thần của mọi cán bộ chiến sỹ, coi trọng công tác thao tác Đảng, công tác thao tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực tế lịch sử đã chứng tỏ, xây dựng quân đội về chính trị là một trong những nguyên tắc số 1 để giữ vững bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của quân đội, làm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với chủ với việc nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
 

[1] – V.I. Lê-nin: Toàn tập, bản tiếng Nga, in lần thứ 4, tập 35, tr. 330.

[2] – Sự nghiệp quân sự chiến lược của V.I. Lê-nin, tập 2, Nxb. QĐND, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1971, tr. 89.

[3] – V.I. Lê-nin tuyển tập, Nxb. Sự thật, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1959, quyền 2, phần 2, tr. 234.

[4] – Sự nghiệp và tư tưởng quân sự chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. QĐND, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1995, tr. 255.

[5] – Hồ Chí Minh – Những bài nói và viết về quân sự chiến lược, tập 2, Nxb. QĐND, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1987, tr. 53.

[6] – Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, tập 1, Nxb. QĐND, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1974, tr. 236.

Lê Văn Phong – Vũ Thành Trung

4390

Clip Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Làm rõ quan điểm xây dựng LLVT lấy xây dựng về chính trị là nội dựng quân trọng số 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Làm #rõ #quan #điểm #xây #dựng #LLVT #lấy #xây #dựng #về #chính #trị #là #nội #dựng #quân #trọng #hàng #đầu