Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg được Update vào lúc : 2022-08-13 10:17:54 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hãy xác lập CT của oxit trên (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Tính % những chất trong hỗn hợp (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Tìm A thuộc Z để A nhận giá trị nguyên (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Tính hợp lý (Hóa học – Lớp 7)

1 vấn đáp

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

C13: Đốt cháy hết 7,2 gam sắt kẽm kim loại magie (Mg) trong không khí thu được hợp chất MgO ). Biết rằng, magie cháy là xẩy ra phản ứng với khí oxi (O2) trong không khí. Lập phương trình hóa học của phản ứng xẩy ra. Tnh thể tích khí oxi tham gia phản ứng ở dktc. Tinh khối lượng magie oxit tạo thành. (Cho biết: Mg = 24; Fe 56; Al= 27; Cl = 35,5; N = 14; C = 12; 0=16; H = 1)

Các vướng mắc tương tự

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 g magie tạo thành magie oxit. Tính khối lượng magie oxit thu được sau phản ứng

Các vướng mắc tương tự

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

 a) nMg = 7,2 / 24 = 0,3 mol

PTHH: 2Mg + O2 -> 2MgO

          0,3       0,15        0,3

VO2 = 0,15 . 22,4 = 3,36 l

b) 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

      0,3                  0,15             0,15      0,15      (mol)

mKMnO4 = 0,3 . 158 = 47,4 g

c) sự oxi hóa: oxi hóa Mg,  oxi hóa oxi (trong PTHH, nếu có oxi xuất hiện trong quy trình phản ứng thì sẽ là yếu tố oxi hóa)

Pư hóa hợp:     2Mg + O2 -> 2MgO

Pư phân hủy:  2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

Khối lượng Brom cần dùng để phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 30 gam NaI là

A.

B.

C.

D.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg

4495

Video Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg Free.

Thảo Luận vướng mắc về Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khối lượng brom cần dùng để phản ứng với 7 2 g Mg vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khối #lượng #brom #cần #dùng #để #phản #ứng #với